شرکت پایانه های نفتی ایران

آمادگی کامل برای حداکثرسازی صادرات نفت خام

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران ازآمادگی کامل این شرکت برای حداکثرسازی صادرات نفت خام کشور خبر داد. عباس اسدروز گفت: شرکت پایانه های نفتی ایران پس از اعمال تحریم ها و کاهش صادرات نفت، ازاین فرصت برای روزآمد کردن، تعمیر وتوسعه زیرساخت های خوداستفاده کرده است وهم اکنون نیز برای حداکثرسازی صادرات نفت آمادگی کامل دارد. وی افزود: 9 پهلوگاه پایانه خارک (سه پهلوگاه اسکله غربی و 6پهلوگاه اسکله شرقی) در آمادگی کامل قراردارندو زیرساخت های این شرکت حتی می تواند به منظور صادرات روزانه 8 تا 10 میلیون بشکه نفت پاسخ گو باشد. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران اظهارکرد: در این شرکت بااتکا به سرمایه انسانی متخصص واستفاده ازظرفیت های علمی وسازندگان ایرانی، در زمینه بومی سازی تجهیزات، بویژه کارت های الکترونیکی اقدام های ارزشمندی انجام وبیش از300 قلم کالای ایرانی جایگزین نمونه های خارجی شده است.

تحقق خودکفایی درحوزه های مختلف

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: این شرکت بااتکا به توان نیروی داخلی در حوزه های مختلف عملیاتی، توانسته است به جهاد خودکفایی درتأمین و تجهیز قطعات دست یابد. عباس اسدروز دربازدید از پایانه نفتی شمال، گفت: مأموریت شرکت پایانه های نفتی ایران در یافت، ذخیره سازی، همچنین صادرات نفت خام ومیعانات گازی درکشوراست که باحمایت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران وبرنامه ریزی های دقیق، اقدام های مناسبی درزمینه مامویت های محوله انجام شده است. وی با بیان اینکه پایانه نفتی شمال با در اختیار داشتن سه پهلوگاه تخلیه وبارگیری وسیستم اندازه گیری پیشرفته، یکی ازمدرن ترین پایانه های نفتی دریای خزراست، اظهارکرد: طراحی این پایانه براساس عملیات دریافت نفت خام، اندازه گیری، نمونه گیری وذخیره سازی انجام شده و از امکانات لازم برای انجام عملیات برخورداراست. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران تصریح کرد: این شرکت بااتکا به توان نیروی داخلی توانسته است درحوزه های مختلف عملیاتی، به جهاد خودکفایی درتأمین وتجهیز قطعات دست یابد. وی تصریح کرد: نوسازی، بهسازی وایمن سازی زیرساخت های راهبردی مانندخطوط لوله جریانی، اسکله های صادراتی ومخازن ذخیره سازی ازجمله مواردی است که براساس برنامه ریزی مدون واز پیش تعیین شده در دست انجام است.

اسدروزگفت: توجه به سرمایه انسانی، یکی ازاصول راهبردی این شرکت درهمه امور است وبا تکیه براین اصل، اقدام های بسیاری درحوزه مهندسی معکوس قطعات، انجام شده است.

وی به اقدام های شرکت پایانه های نفتی ایران درحوزه ساخت داخل اشاره وتصریح کرد: نیازسنجی باتشکیل کارگروه های فنی وعملیاتی درحوزه تأمین تجهیزات موردنیاز سیستم های عملیات و فنی، ازجمله موارد انجام شده در این شرکت است.

 

   شرکت پتروپارس ایران

     فاز 19، نخستین صادرکننده گازمایع سایت 2پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت پتروپارس ایران از راه اندازی خط صادرات گازمایع (ال پی جی) پالایشگاه فاز19پارس جنوبی، به عنوان نخستین صادرکننده این محصولات با ارزش درسایت 2 پارس جنوبی خبر داد.

سلمان خسروی با بیان اینکه این خط، یکی از مهم ترین وحساس ترین واحدهای پالایشگاهی است، اظهارکرد: باراه اندازی این خط، شرکت پتروپارس نام خود رابه عنوان نخستین صادر کننده این محصولات با ارزش در سایت 2 پارس جنوبی ثبت کرد.

وی با تأکید براینکه راه اندازی این خط با تکیه بر توان داخلی و بدون دخالت شرکت های خارجی انجام شده است، گفت: با راه اندازی این خط انتقال، محصولات ارزشمند تولیدی و ذخیره شده بوتان وپروپان درمخازن واحد 147و148به بندرخدماتی تمبک درسایت 2 انتقال خواهد یافت واز پس آن، شاهد صادرات محصولات گازمایع پالایشگاه فاز19ازاین بندرخواهیم بود.

مدیرعامل شرکت پتروپارس ایران، مجموع به کارگیری نیروی انسانی برای راه اندازی این طرح را40هزارنفر-ساعت عنوان واظهارکرد: اجزای این طرح شامل چهاردستگاه کمپر سور تبرید وچهار دستگاه مخزن ذخیره گازمایع به همراه تجهیزات مربوطه متشکل از دو مخزن پروپان هریک به گنجایش 45هزار مترمکعب و دو مخزن بوتان هر یک به گنجایش 35 هزار مترمکعب است. خسروی با بیان اینکه برای اتصال خطوط گازمایع پالایشگاه فاز 19به بندر خدماتی تمبک ازچهار خط انتقال ال پی جی هریک به طول حدودچهار کیلومتر استفاده شده است، گفت: در زمینه اجرای این عملیات نیز پیش از این دوخط انتقال برق 33کیلوولت هریک به طول 5.5 کیلومتر وخطوط برق وابزاردقیق به طول تقریبی پنج کیلومترتا بندرخدماتی تمبک اجرا شده و به بهره برداری رسیده بود. وی براستفاده ازظرفیت های داخلی درتوسعه صنعت نفت و گازتأکید وتصریح کرد: شرکت پترو پارس دراجرای طرح های خود تلاش می کند افزون برحفظ کیفیت، حداکثر بهره را از پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی ببرد.

 

   دانشگاه صنعت نفت 

پیش بینی افزایش 3 درصدی ضریب بازیافت نفت

مدیرطرح های میدان محور دانشگاه صنعت نفت از پایان فاز نخست مطالعات میدان نفتی گچساران خبر داد و گفت: یک تا سه درصد ازدیاد برداشت در این میدان محقق می شود.

جمشیدمقدسی گفت: درسال های اخیر بیش از80درصد دانشجویان ورودی این دانشگاه درمقا طع مختلف دربخش بالادستی نفت وگازمشغول تحصیل شده اند و تاحدود زیادی رشته ها ی تخصصی دانشگاه صنعت نفت به حوزه های موردنیازصنعت نفت اختصاص یافته و موجب شده است پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترای این دانشگاه نیز به سمت مطالعات میدان محورسوق پیدا کند. وی با اشاره به واگذاری مطالعات پژوهشی میدان گچساران به دانشگاه صنعت نفت، افزود: شاید بتوان گفت درتاریخ صنعت نفت ودانشگاه صنعت نفت، این نخستین باری است که یک پروژه درحد کلان در اختیار دانشگاه قرارمی گیرد. به گفته وی، یکی از مزیت های این اقدام آشنایی با چالش های واقعی میدان و کسب تجربه گرانبها برای فارغ التحصیلان دانشگاه خواهد بود.  مدیرطرح های میدان محور دانشگاه صنعت نفت اظهارکرد: میدان نفتی گچساران، یکی از پرچالش ترین و پیچیده ترین میدان های نفتی کشوراست که حدود 50 میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا دارد.  مقدسی هدف این پروژه را بهینه سازی تولید و ازدیاد برداشت از میدان خواند و افزود: بسته های کاری مختلفی از جمله شناخت میدان و تبدیل چالش ها به مسائل قابل تحقیق، ساخت و روزآمد کردن الگوی شبیه سازی مخزن، همچنین ارائه راهکارفناورانه برای رفع چالش ها، اصلاح الگوی شبیه ساز مخزن برمبنای نتایج حاصله، اجرای پایلوت میدانی و پایش نتایج در این طرح دیده شده است.

وی بااشاره به پایان فازنخست مطالعات این میدان وآغازمطالعات فازدوم اظهار کرد: پیش بینی می کنیم یک تا سه درصد ازدیاد برداشت در این میدان محقق شود.

مقدسی تصریح کرد: ایجاد دفتر فنی طرح های میدان محور، آزمایشگاه های تحقیقاتی، مرکز نوآوری وفناوری ومرکزنرم افزارهای تخصصی ازجمله بخش های مهم مورد توجه درسا ختار مطالعاتی این طرح است.

 

    منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

ضرورت ایجاد کارگاه های تخصصی ساخت داخل

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برضرورت راه اندازی کارگاه های تخصصی وفنی شرکت های تامین کننده قطعات وخدمات فنی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه تأکید کرد. ایرج خرمدل بااشاره به سیاست های کلان وزارت نفت وسازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس درخصوص حمایت ازساخت داخل تصریح کرد: درصدد هستیم که به منظور حضور گسترده سازندگان داخلی درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، کارگاه های تخصصی ایجاد کنیم. وی به سهم 70درصدی پارس جنوبی در تأمین گاز مورد نیاز کشور اشاره و تصریح کرد: این اقدام افزون برکاهش هزینه ها برای شرکت های تأمین کننده کالا و خدمات فنی، رونق اقتصادی و اشتغالزایی متناسب با آن را نیز فراهم خواهد کرد.

 به گفته خرمدل، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز با فراهم کردن شرایط لازم و دراختیار گذاشتن امکانات موجود، تلاش خواهد کرد تا این مهم محقق شود.

وی به رفع چالش های پیش روی سرمایه گذاران داخلی اشاره و ازتشکیل کارگروهی با عنوان بررسی مشکلات و رفع موانع سرمایه گذاران درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: به منظور رفع چالش های پیرامون سرمایه گذاران، کارگروهی درمدیریت امورحقوقی وقراردادهای سازمان شکل گرفته است که با اولویت پروژه هایی که بیشترین اشتغالزایی و نیازمندی صنعت نفت را دارند، در زمینه رفع موانع سرمایه گذاری اقدام های مؤثری انجام شود. خرمدل با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از150سرمایه گذاردرمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس حضوردارند، تصریح کرد: شماری ازشرکت هاباموانعی روبه رو بودند که مشکلات 25 شرکت حل شده است. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تاکیدکرد: این روند ادامه خواهد یافت تا بتوانیم مشکلات همه سرمایه گذاران را برطرف کنیم و روند اشتغالزایی درمنطقه ویژه را بهبود بخشیم.

 

     شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

بومی سازی سامانه نظارتی PMP در منطقه آغار و دالان

سامانه نظارتی رادیو PMP کانادایی باتلاش متخصصان منطقه عملیاتی آغار ودالان به روش مهندسی معکوس و با یک میلیارد صرفه جویی ریالی بومی سازی شد. مصطفی پالیزیان، رئیس منطقه عملیاتی آغار ودالان گفت: تا پیش از این ارتباط تلفنی مراکز جمع آوری، تفکیک وایستگاه های گازی وبرخی ازپست های نگهبانی این منطقه ازطریق رادیوهای مایکروویو PMP کانادایی برقرارمی شد؛ امااین سیستم به دلیل تحریم ها ازچرخه پشتیبانی شرکت تولیدکننده خارج شد و تأمین قطعات آن نیز امکانپذیر نبود. وی افزود: فناوری انحصاری، نبود قطعات یدکی واهمیت برقراری دائمی ارتباط تلفنی مراکز عملیاتی، کارشناسان ما را بر آن داشت تا با مهندسی معکوس این مشکل را برطرف کنند. رئیس منطقه عملیاتی آغار دالان بااشاره به قابلیت های این تجهیز گفت: امکان پوشش کامل منطقه ازطریق شبکه داخلی وکاهش زمان قطعی وتردد کمتر، امکان اضافه کردن ویژگی هایی مانند گزارش گیری، پایش میزان توان دریافتی ایستگاه ها، هشدار قطع و رفع اشکالات نرم افزاری سیستم به صورت اتوماتیک از جمله مزیت های دستگاه جدید نسبت به نمونه قبلی آن است. پالیزیان به نبود نمونه مشابه این تجهیز در کشور اشاره و تصریح کرد: خرید این تجهیز در شرایط تحریم یک میلیارد ریال بارمالی داشت؛ اما کارشناسان منطقه عملیاتی آغار و دالان بارمزگشایی ومهندسی معکوس توانستند این سامانه رابدون هزینه برنامه نویسی کنند و زمان آزمایش 6 ماهه آن را با موفقیت به پایان برسانند. رئیس منطقه عملیاتی آغار و دالان همچنین با اشاره به اینکه بومی سازی این دستگاه از سوی میلاد یزدانی (از کارشناسان اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه عملیاتی آغار و دالان)و همراهی دیگر کارشناسان این اداره با صرف 300 نفر-ساعت در مدت دو ماه انجام شده است، یادآورشد: پیش از این نیزدستگاه پروگرامر بیسیم های دستی، خودرویی و مکان ثابت شرکت سوئدی Ericsson ازسوی این گروه ساخته شده است. منطقه عملیاتی آغارودالان ازمناطق عملیاتی پنجگانه شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی است که درحوزه جغرافیایی شهرستان های فراشبند، فیروزآباد وقیر وکارزین در استان فارس قرار دارد.

 

    شرکت نفت و گاز پارس 

راه اندازی مخازن گاز مایع پالایشگاه فازهای 22 تا 24

مدیرعامل شرکت نفت و گازپارس از راه اندازی دو مخزن گازمایع پالایشگاه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی خبر داد. محمدمشکین فام، گازمایع شامل دومخزن پروپان و دومخزن بوتان پالایشگاه آماده سازی چهارمخزن فازهای 22تا24 پارس جنوبی راحاصل هماهنگی ویژه میان پیمانکار اجرایی، پیمانکاراصلی وکارفرمای طرح عنوان واظهارکرد: با پیگیری های انجام شده در رفع مسائل مالی وتأمین کالاهای مورد نیاز، مخازن پروپان وبوتان شمالی که برنامه راه اندازی آنها برای آخر امسال مقررشده بود، زودتر از برنامه تعیین شده به نتیجه رسید. وی با بیان اینکه پس ازمرحله سردسازی گاز، بارگیری مخزن پروپان با ظرفیت 45 هزار مترمکعب ومخزن بوتان با ظرفیت 35 هزارمترمکعب آغازمی شود، افزود: این دو مخزن در مجموع با ظرفیت بارگیری 80 هزار مترمکعب گاز مایع (ال پی جی) راه اندازی شدند.

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس با اشاره به اینکه نیمی از ظرفیت کامل انبارش گازمایع در مخازن این طرح تحقق یافته است، افزود: ساخت دو مخزن باقیمانده گاز مایع پالایشگاه فازهای 22 تا 24 تکمیل شده و منتظر دریافت پمپ های پروپان و بوتان مورد نیاز از شرکت پمپ های صنعتی ایران هستیم تا با تکمیل مراحل راه اندازی این دو مخزن، درمجموع ظرفیت بارگیری گاز مایع در این طرح تا پایان امسال به 160 هزارمترمکعب برسد. مشکین فام، تکمیل ساخت و انجام عملیات راه اندازی دو واحد باقیمانده استحصال گوگرد را از دیگر اقدام های پایانی درپالایشگاه فازهای 22تا 24 عنوان و اظهارکرد: با توجه به اینکه استحصال کامل گوگرد در دو واحد ازپیش راه اندازی شده این طرح محقق شده بود، بزودی با عملیاتی شدن این دو واحد، چهار واحد استحصال گوگرد این طرح به طور کامل به بهره برداری می رسد.

 روشن شدن مشعل بندرصادراتی «تمبک»

مجری طرح بندرخدماتی وصادراتی تمبک گفت: باروشن شدن مشعل این بندر، نخستین مرحله ایمنی از فرایند راه اندازی این بندر تکمیل شد.

پیام معتمدافزود: باروشن شدن مشعل این بندرصادراتی، مراحل ورود گازمایع (پروپان و بوتان)به بندردرحال انجام است تابنابرتعهد بتوان برای بارگیری وصادرات نخستین محموله گازمایع ازپالایشگاه فاز 19تابیست ودوم بهمن ماه امسال اقدام کرد.

وی انجام عملیات سردسازی همه خطوط لوله انتقال گازمایع ازمسیرفاز19تا بندر صادراتی تمبک را پیش نیاز فرایند صادرات محصولات جانبی پروپان و بوتان پارس جنوبی عنوان کرد و اظهارکرد: اسکله صادراتی وخدماتی تمبک درآمادگی کامل قراردارد و برنامه ریزی های لازم برای بارگیری و صادرات نخستین محموله گاز مایع (گاز مایع) از این بندر در حال انجام است. مجری طرح بندرخدماتی و صادراتی تمبک تأکید کرد: پس ازگازمایع پالایشگاه فاز19، برای صادرات پروپان وبوتان تولیدی دیگرطرح های پارس جنوبی واقع درنزدیکی شهرستان کنگان با خطوط انتقال از طریق بندر تمبک، برنامه ریزی شده است.

 

   وزارت نفت

2 انتصاب جدید

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت درحکمی محمدجواد آهنگران را به عنوان سرپرست امورهماهنگی سفرهای خارجی وزارت نفت منصوب کرد.

در متن حکم فرزین مینو به آهنگران آمده است:

«باتوجه به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست امور هماهنگی سفرهای خارجی وزارت نفت منصوب می شوید.

موارد زیر از جمله اهم مأموریت های جنابعالی است:

1-حضور در نشست های کارگروه وزارت نفت به عنوان عضو اصلی و دبیر هیأت.

2-حضور و ارائه توضیحات درنشست های کارگروه سفرهای خارجی کارکنان دولت در نهاد ریاست جمهوری.

3-همکاری مؤثر وهماهنگی و تعامل با هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و سازمان های نظارتی به منظور حصول اطمینان از مراعات دقیق و مقررات مربوط.

4-برنامه ریزی، نظارت و کنترل اقدام های مرتبط با سامانه جامع مأموریت های خارج از کشور کارکنان صنعت نفت و هماهنگی های لازم با شرکت های ذی ربط در این زمینه.

امیداست بااتکال به خداوند متعال و استفاده ازتجربیات دیگر همکاران درانجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

فرصت رامغتنم شمرده و ازخدمات ارزنده جناب آقای منصوربهرامی که درشرف بازنشستگی هستند، تشکر و قدردانی می کنم.»

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت نیز درحکمی، کامران دهقانی را به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در امور راهبردی منصوب کرد.

در متن حکم فرزین مینو به دهقانی آمده است:

«باتوجه به تخصص، تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در امور راهبردی منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال موفق و مؤید باشید.»

 

   پخش سیستان و بلوچستان

آمادگی نصب تجهیزات در 15 جایگاه سی ان جی

 سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان گفت: تجهیزات راه اندازی 15 جایگاه جدید عرضه گاز طبیعی فشرده(سی ان جی) دراستان سیستان و بلوچستان آماده نصب است.

ابراهیم پوریزدانی گفت: مجوزساخت هشت جایگاه عرضه سی ان جی برای سازمان همیاری شهرداری ها و مجتمع های خدمات رفاهی منطقه زاهدان صادرشده که درصورت ساخت، تجهیزات به صورت رایگان دراختیار آنان قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات راه اندازی 15 جایگاه عرضه سی ان جی در استان سیستان و بلوچستان آماده نصب است، گفت: درسیستان و بلوچستان، برای واگذاری مجوزساخت جایگاه عرضه سی ان جی محدودیتی وجود ندارد و متقاضیان درصورت داشتن شرایط لازم، می توانند مجوز ساخت دریافت کنند.

سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان اظهار کرد: تاکنون 100 متقاضی احداث جایگاه عرضه سی ان جی به این شرکت مراجعه کرده اند که27 نفرشان شرایط لازم برای ساخت جایگاه راداشته اند.

پوریزدانی تصریح کرد: برای این دسته ازمتقاضیان واجدشرایط، پس ازدریافت استعلام های مورد نیاز، مجوزساخت جایگاه صادرخواهد شد.