این شرکت اقدام های مهم دیگری همچون راه اندازی مرکزانتقال نفت عسلویه و تجهیزات انتهایی بندرعباس و راه اندازی خط لوله 36 اینچ میعانات گازی عسلویه – بندرعباس به طول 388 کیلومتر را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.

احداث و بهره برداری خط لوله20اینچ فراورده سبزآب - تنگ فنی به طول103کیلومتر، Bypass شدن مرکزانتقال بیدرویه، احداث وبهره برداری مخازن ذخیره فراورده و بوستر پمپ های مرکزانتقال پل بابا و احداث، همچنین بهره برداری ازسه رشته خط لوله 10 اینچ، حد فاصل مرکز انتقال نفت سبزوارتا انبارپخش به طول 9 کیلومتر، دیگر طرح هایی هستند به بارنشسته در این شرکت است.

درفاصله زمانی سال های 95 و96، اقدام های دیگری درتعقیب سیاست های کلان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران ازسوی این مجموعه انجام شده است.

احداث خط لوله جدید 20 اینچ فراورده حدفاصل مرکزانتقال نفت سبز آب- تنگ فنی، بهره برداری ازخط لوله 26 اینچ نفت کورهback areaبندرصادراتی ماهشهر، جمع آوری اطلاعات، طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی خدمات مهندسی (gis)، همچنین اتصال خط لوله 10و16اینچ وخط انشعابی 8 اینچ پتروشیمی شازند، ازجمله فعالیت هایی هستند که دراین محدوده زمانی انجام شده است.

معکوس سازی خط 10اینچ نظامیه- شازند به منظورانتقال فراورده ازشازند تا آبادان و راه اندازی و بهره برداری ازخط لوله 14اینچ انبارنفت چابهار-نیروگاه چابهاربه طول 17 کیلومتر، همچنین احداث مرکز انتقال فراورده یورو4درشازند، پی ال سی کردن9 ایستگاه منطقه تهران واحداث تأسیسات انتهایی کرمان به روش Epc، دیگر فعالیت های انجام شده در بازه زمانی یادشده است.

پایش وتحلیل ریسک خوردگی ناشی از القای جریان متناوب خط لوله انتقال مواد نفتی درخط8 اینچ ری- منتظرقائم منطقه تهران، بهره برداری از سیستم میترینگ نفت خام خط لوله 32 اینچ اصفهان، همچنین معکوس سازی خط 16اینچ رفسنجان-اصفهان و بهره برداری از آن بانصب یک دستگاه الکتروموتور در اصفهان وتغییرات درمرکزانتقال نفت نایین-یزد-رفسنجان، اقدام های مهم دیگری هستند که سال های 95 و 96 باهدف انتقال ایمن و پایدار انجام شده است.

شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران درسال های 97 و98 نیزهمچون سال های قبل، اقدام های متعددی را درجهت خدمت رسانی به مردم انجام داده است.

تعویض خط لوله 30 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت مارون 1تا 2 به طول 34و 35 کیلومتر، نشت یابی مسیرتبریز-میاندوآب-ارومیه باانشعاب به مراغه، نصب سه دستگاه توربین سولار وبوسترپمپ و احداث مرکز انتقال نفت دره شهر و تاسیسات رسید درتنگ فنی و بهره برداری معکوس، ازجمله اقدام های انجام شده در دوسال اخیربه شمار می روند.

راه اندازی دو دستگاه توربین تایفون درمرکز انتقال نفت شهید چمران، تغییر مسیرخط لوله 8اینچ فراورده درمحدوده شهرگرگان، بهره برداری ازتاسیسات انتهایی کرمان، همچنین تکمیل عملیات باقیمانده احداث مخازن 40میلیون لیتری ری و آسار وخطوط ارتباطی مخازن به روش pc و معکوس سازی خط 30-32 اینچ نکا-ساری-ری به منظورانتقال نفت خام از ری به نکا، دیگر فعالیت هایی هستند که در این بازه زمانی انجام شده اند.

ساخت دستگاه تبدیل کننده بخار روغن لرستان، هوشمند کردن ایستگاه های حفاظت کاتدی منطقه غرب، راه اندازی و بهره برداری ازخط لوله 20 اینچ نایین- کاشان-ری، همچنین راه اندازی و بهره برداری ازتاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی عسلویه و بهره برداری از هشت مخزن 500 هزار بشکه به منظور ذخیره سازی میعانات گازی را می توان از دیگراقدام های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دربازه زمانی 97 و 98 عنوان کرد.

99  و   ادامه راه

فعالیت های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درجهت خدمت رسانی به مردم توقف ناپذیراست، به طوری که تعویض خط لوله 30 اینچ، حدفاصل مراکز انتقال نفت مارون 2 تا 3به طول نزدیک به 32 کیلومتر، از جمله فعالیت های شاخص انجام شده در نیمه ابتدایی سال 99 است. این شرکت نیمه دوم امسال نیز برنامه هایی همچون بهره برداری ازسایت اداری-صنعتی مرکزمنطقه خوزستان- اهواز، تحویل موقت تاسیسات انتهایی ملایربه روش EPC، احداث خط لوله جدید 16اینچ فراورده حدفاصل مراکز انتقال نفت یزد-نایین به طول 99 کیلومتر، همچنین احداث دو رشته خط لوله 16 اینچ فراورده حدفاصل مراکزانتقال نفت یزد- انبارپخش یزد هریک به طول چهارکیلومتر، پروژه اسکادا ونرم افزارهای مدیریتی خط لوله را در دستور کار خود قرار داد.

ملی – مهندسی در نمای «42»

ملی مهندسی وساختمان نفت ایران، یکی دیگراز زیربخش های شرکت ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی ایران است که اجرای طرح های زیرساختی و بسترساز رابه عهده دارد. این شرکت نیزهمچون دیگرمجموعه های پالایش وپخش، طرح های متعددی رااجرا کرده است و یا دردست اجرا دارد؛ طرح هایی که کمک کرده اند حلقه های مرتبط با آن بتوانند اهداف کلی خود را محقق سازند و به سمت وسویی گام بردارند که هدف نهایی آن خدمت رسانی به مردم است.

کارنامه نزدیک به 60 سال شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران در صنایع پایین دستی صنعت نفت نشان می دهد که مطالعه، طراحی، اجرا و راه اندازی تاسیسات زیربنایی نفت اعم از احداث پالایشگاه های بزرگ تهران، امام خمینی(ره) شازنداراک، بندرعباس، اصفهان وطرح های توسعه افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های نفتی دراین پالایشگاه ها، به وسیله این شرکت انجام شده است. احداث هزاران کیلومترخطوط انتقال نفت خام و فراورده های نفتی از مبادی جنوبی به مراکز پالایش ومقاصد مصرفی درمرکز و شمال کشور، همچنین احداث بیش ازیک مخزن ذخیره سازی، ده ها مرکز دریافت و انتقال نفت خام و فراورده های نفتی و بسیاری تاسیسات جانبی نیز دیگر فعالیت هایی هستند که درکارنامه 60 ساله ثبت شده اند.

هم اکنون به پشتوانه سرمایه های انسانی، همچنین دانش وتجربه کارکنان، همسو با سیاست های کلان نظام، بیش از30طرح شامل طرح های توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، طرح بهبود کیفیت فراورده در پالایشگاه اصفهان، طرح های احداث وتوسعه خطوط لوله و افزیش ظرفیت انتقال وذخیره سازی درمجموع به طول 1000کیلومتربا ظرفیت انتقال روزانه بیش ازیک میلیون لیترمجهز به سیستم های نشت یاب و نزدیک به15مرکز رسید وارسال مجهزبه فناوری های پیشرفته دردستور کاراین شرکت قرار دارد.

طرح های در دست اجرا

هم اینک، طرح های متعددی درشرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران اجرا می شود، طرح هایی مثل خط لوله نائین – کاشان –ری که به پایان کارخود نزدیک شده است و انتظارمی رود همزمان باگرامیداشت دهه فجر، به مدار آید.

پروژه احداث واحدگوگرد زدایی از ته ماند برج های تقطیر پالایشگاه اصفهان واحد آر اچ یو، احداث خط لوله مهرآران–رفسنجان به همراه انشعاب خط لوله سیرجان، همچنین احداث خطوط انتقال برق و پست های فشارقوی، افزایش ظرفیت انتقال فراورده های نفتی تبریز-خوی– ارومیه واحداث خط انتقال نفت خام ترش سبزآب– ری، دیگرطرح هایی هستند که این شرکت عهده دار انجام و اجرای آنها بوده است.

با بهره برداری از چهارخط لوله مهم نايين/كاشان/ ري، شازند/قم/ري وتبريز/خوي/ اروميه وآبادان /اهواز دردوسال اخير، درمجموع بيش از 1000كيلومتر به خطوط لوله كشور اضافه شده و طول اين خطوط از 14 هزار به 15 هزاركيلومتر افزايش يافته است.

بهره برداري ازاين خطوط موجب شده است تا ازتردد روزانه 3 هزار نفتكش جاده پیما ممانعت و از هدررفت 178 هزار ليتر نفت گاز درباك نفتكش ها جلوگيري شود. باتوجه به اينكه دولت براي هر ليتر نفت گاز(5700تومان) تخصيص داده است، با بهره برداري از اين خطوط سالانه رقمي بالغ بر 1282 ميليارد تومان درپرداخت يارانه صرفه جويي شده است.

طرح های تحویل موقت

درمیان طرح هایی که شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران عهده دار اجرای آنهاست، برخی تحویل موقت شده اندکه احداث خط لوله سوخت رسانی به نیروگاه چابهار، احداث خط لوله فراورده های نفتی آبادان- شازند- قم- ری، ساماندهی بندرعباس– ماهشهر و احداث خط لوله آب از رودخانه بهمنشیر تا پالایشگاه آبادان ازجمله این طرح ها به شمار می آیند.

طرح های جدید

شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران افزون برموارد پیش گفته، طرح های جدیدی را نیزدردستور کارخودقرارداده است؛ طرح هایی مانند احداث اسکله 50هزارتنی دربندرشهید بهشتی چابهار، احداث خط لوله کنارگذرتهران (پدافندغیرعامل) احداث خط لوله رفسنجان -یزد وتوسعه مراکزانتقال آنها، همچنین تکمیل تاسیسات وخط لوله تبریز-خوی-ارومیه و احداث اسکله5000تنی جزیره قشم ازجمله طرح های جدیدی هستند که اتمام آنها به طورحتم درفرآیند انتقال فراورده های نفتی نقش آفرینی خواهند کرد.

بندرعباس-رفسنجان با468 كيلومتر، رفسنجان-يزد با238 كيلومتروخط سبزآب-ري با 620 كيلومترطول مسیر، خطوط لوله انتقال فراورده هاي نفتي هستند با بهره برداری از آن ها نیز 1300 كيلومتر ديگربه طول شبکه خطوط لوله كشور اضافه خواهد کرد.

همه آنچه درصنعت نفت وبخش های مختلف آن انجام می شود، درجهت رشد وشکوفایی ایران است؛ صنعتی که بیش از111سال پیشینه دارد وهمه تلاش خود را معطوف به اعتلا و سر بلندی ملت کرده است.