در گفت وگوی هفته نامه «مشعل» با مدیرعامل شرکت حفاری مپنا اعلام شد

مپنا همسو با نیازهای صنعت نفت

مشعل  این روزها، نام گروه مپنا که از سه دهه قبل، بیژن زنگنه، سنگ بنای آن را گذاشت، با قرار گرفتن در میان ۱۰ شرکت برتر پیمانکاری قراردادهای مهندسی، تامین و احداث منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شنیده می شود. شرکتی که حالا به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعتی کشور در حال نقش آفرینی است و از قضا در فضای تحریم به عنوان یکی از شرکت های تایید صلاحیت شده اکتشاف و تولید از بازوهای صنعت نفت به شمار می رود. پس از ابلاغیه وزیر نفت در آذر سال ۹۴ با فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت های ایرانی متقاضی فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید، صلاحیت هشت شرکت پتروپارس، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، انرژی دانا، توسعه پتروایران، مپنا، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران) و ستاد اجرایی فرمان امام ( شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا) تایید شد و در این خصوص، مپنا هم پروژه های مهمی را در دست اجرا دارد. در این زمینه، هفته نامه «مشعل» گفت وگویی با فاضل جمالزاده، مدیرعامل شرکت حفاری مپنا داشته است.

او خبرهای خوشی از روند پیشرفت طرح های صنعت نفت به عنوان مامور انجام این شرکت دارد؛ از جمله آنکه در پروژه حفاری 11 حلقه چاه میدان نفتی دانان با سه دکل مشغول حفاری است و حداکثر تا 45 روز آینده سه حلقه چاه دیگر تولیدی شده و در مدار تولید قرار خواهد گرفت.

 او همچنین به آغاز حفاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی و آغاز عملیات اجرایی پروژه های شوریجه و پارسی در سال ۱۴۰۰ اشاره می کند.

نکته مهم در توضیحات او اینکه می گوید: برنامه ما توسعه فعالیت ها و حرکت به سمت تامین نیازهای شرکت ملی نفت ایران است و فعالیت گروه مپنا و این شرکت در صنعت نفت فراتر از آنچه اکنون وجود دارد، است. در همین زمینه بخش حفاری مپنا هم با هدف برداشتن گام های بزرگ تر، به دنبال تجهیز ناوگان دریایی و خشکی است. جمالزاده تاکید می کند که در این زمینه فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری را دنبال می کنیم؛ چرا که در جلسات مدیران گروه مپنا، حرف بر این است که به شرکت ملی نفت ایران کمک کنیم و اکنون نگاه ما تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست های نظام مرتبط با صنعت نفت است. متن کامل این گفت وگو در ادامه می آید: