بررسی مواهب گاز در ديار كريمان    

نقش ممتاز گاز در شکوفایی اقتصاد روستایی

کرمان به عنوان پهناورترین استان ایران جایگاهی تاریخی در ترانزیت شرق به غرب کشور دارد و توسعه زیرساخت های گازرسانی طی سال های گذشته، در رونق تولید و اقتصاد این استان نقشی بسزا داشته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و نقش آفرينی آن به عنوان راه ترانزیتی شرق به غرب کشور، مصرف گاز به عنوان پاک ترین سوخت فسیلی علاوه بر امتيازات زیست محیطی، نقش موثری در توسعه و رفاه اقتصادی اين خطه دارد. سرجان و رفسنجان، نخستین شهرهایی بودند که سال 72 طعم شیرین گاز را چشیدند. در همین حال، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به تاثير گاز در انجام فعالیت های صنعتی استان و نقش موثر آن در تامین انرژی صنایع عمده و جزء كه به نگهداشت محیط زیست انجاميده است، می گويد: امید است با توسعه گازرسانی به سطح استان، به خصوص در حوزه صنعتی گام های بلند دیگری در راستای صرفه جویی حداکثری در مصرف سوخت مایع در کرمان برداشته شود.

منوچهر فلاح با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید، بحث اشتغال را یکی از مهم ترین موضوعات مهم سال جاری می داند و تاکید می کند: با گازرسانی به صنایع، گام موثری در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز رونق اشتغال در سطح استان برداشته شده است. همچنين با گازرسانی به روستاها اميدواریم شاهد مهاجرت معکوس باشیم كه همه اینها سبب ساز شكوفايی اقتصاد محلی و روستایی است. مديرعامل شركت گاز استان كرمان درباره میزان برخورداری جمعیت خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی از نعمت گاز می گويد: استان کرمان با اجرای بیش از 2050 کیلومتر خطوط انتقال و نزدیک به 19 هزار کیلومتر شبکه گذاری، توانسته بالغ بر 820 واحد صنعتی، 79 جایگاه سی ا ن جی و 670 هزار مشترک خانگی و تجاری را از نعمت گاز برخوردار سازد. همچنين در حال حاضر درصد خانوارهای تحت پوشش شهری به 94 درصد و خانوارهای تحت پوشش روستایی به 47 درصد رسيده است. 

     ثبت رکورد جدید در اجرای شبکه توزیع 

مديرعامل شركت گاز استان كرمان درباره فعالیت های شاخص اين شركت در سال ۹۸ می گويد: دستیابی به رکورد بی سابقه اجرای بیش از 2275 کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه و شبکه توزیع که از زمان تاسیس این شرکت تاکنون بی سابقه بوده و سبب شده رتبه دوم کشوری را در حوزه لوله گذاری به خود اختصاص دهيم. همچنين كسب رتبه سوم کشوری در حوزه نصب انشعابات در سال 98 با نصب 32هزار انشعاب كه رکوردی بی سابقه از سال 72 تاكنون به شمار می آيد. ضمن آنکه موفق شديم رتبه چهارم کشوری GISرا نيز در سال 98 كسب كنيم كه كسب اين عنوان نسبت به رتبه 23 کشوری در سال 97، ارتقای قابل توجهی به شمار می آيد.

فلاح در تشريح ديگر دستاوردهای سال 98 از جذب بیش از 36هزار مشترک طی اين مدت خبر می دهد و می افزايد: در سال 98 در هر هفته به سه روستا گازرسانی شد. ضمن آنكه شرکت گاز استان کرمان در پنجمین دوره ارزیابی سلامت نظام اداری نيز رتبه دوم را حائز شد و کسب تقدیرنامه سه ستاره در سومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران، از ديگر افتخارات سال گذشته بود. او درباره شبکه تغذیه، توزیع و انشعاب استان كرمان توضيح می دهد: استان کرمان دارای بیش از 2050 کیلومتر خطوط انتقال اجرا شده و نزدیک به 19 هزار کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع و بیش از 430 هزار  انشعاب گاز و بیش از 670 هزار مشترک دارد.

افزون بر اين از ابتدای سال 99 تا پایان مردادماه نزدیک به 12 هزار مشترک در بخش های مختلف اعم از خانگی، تجاری و صنعتی استان کرمان به جمع مشترکین گاز پیوسته اند که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی در این استان به بیش از 670  هزار مشترک رسیده است.

 گازرسانی به 10 شهر و 148 روستا

مديرعامل شركت گاز استان كرمان درباره برنامه های مجموعه تحت مسووليتش برای گازرسانی به شهرها و روستاهای باقيمانده می گويد: در مجموع تعداد 10 شهر به همراه 148 روستا در سال جاری از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد كه پيرو آن درصد خانوار تحت پوشش شهری از 94 درصد در ابتدای سال 99 به 97 درصد ارتقا خواهد یافت. همچنین با گازدار كردن 148 روستا، درصد خانوار تحت پوشش روستایی از 46 درصد ابتدای سال به 52 درصد ارتقا خواهد یافت. به اين ترتيب در انتهای سال 99 درصد خانوار تحت پوشش استان از 75 درصد به 79 درصد ارتقا خواهد یافت. این شرکت از ابتدای تاسیس توانسته نزدیک به 21 هزار کیلومتر خطوط انتقال، شبکه تغذیه و توزیع را در سطح استان اجرا و بیش از 43 هزار انشعاب را نصب کند. چشم انداز استراتژیک شرکت گاز استان کرمان توسعه عملکرد و دستیابی به 98 درصد پوشش گازرسانی در مناطق واجد شرایط تا سال 1402 است كه امیدواریم با تلاش و همت کارکنان، مشاوران و پیمانکاران، پروژه های گازرسانی به شهرها و روستاها بر اساس برنامه زمان بندی انجام و به اتمام برسد.

 افزایش ظرفیت گازرسانی به صنایع

مديرعامل شركت گاز استان كرمان درباره وضعیت جایگزینی گاز با سوخت مایع در استان می گويد: در سال 98 عملکرد بی سابقه ای در زمینه گازرسانی به صنایع توسط مجموعه گاز استان رقم خورده است، به نحوی که با اجرای بی سابقه خطوط گازرسانی به صنایع، 51 میلیون لیتر صرفه جویی در سوخت مایع کل استان که معادل 40 درصد مصرف سوخت مایع کل استان است، تحقق يافته است. همچنین در هر روز کاری در سال گذشته نزدیک به 647 مترمکعب در ساعت ظرفیت گازرسانی به صنایع ایجاد شده است.

فلاح درباره اقدامات انجام شده در حوزه افزایش رضایت منابع انسانی می گويد: اردوهای خانوادگی، اجرای برنامه پیاده روی صبحگاهی برای کارکنان، انجام تهاتر با سایر گازهای استانی برای بهره مندی بیشتر همکاران از امکانات مهمانسراها، ایجاد امکان استفاده از زائرسرای مشهد برای همکاران غیررسمی، ایجاد امکان استفاده از مهمانسراهای شرکت ملی گاز برای تسهیل مسافرت و تفریح کارکنان، امکان استفاده از خدمات و امکانات بهداری و بهداشت برای کارکنان، امکان استفاده نیروهای پیمانکاری و قرارداد مدت موقت از امکانات بیمه تکمیلی درمان از جمله اين برنامه ها بوده است.

مديرعامل شركت گاز استان كرمان درباره دستاوردهاي اجتماعی شركت عنوان می کند: استقرار سیستم ISO9001 و HSE-MS و ISO 45001، استقرار سیستم مديريت زیست محیطی براساس استاندارد 14001 ISO، به صفر رساندن حوادث در حوزه کارکنان  رسمی و پیمانکاری، برگزاری دوره های آموزشی شناخت گاز طبیعی و ایمنی جهت دانش آموزان مدارس، تشکیل کمیته سلامت و برگزاری  جلسات با توجه به شرایط کرونا، اجرای برنامه اندازه گیری صوت سنجی، نورسنجی، اندازه گیری آلاینده های هیتر ها و اندازه گیری مرکاپتان از ادارات، تاسیسات گازرسانی، برگزاری مسابقات آمادگی در شرایط اضطراری و شناخت قطعات جهت پرسنل امداد و تعمیرات نواحی گازرسانی، برگزاری مانورهای ایمنی در نواحی گازرسانی، برگزاری مانورهای زلزله و مدیریت بحران مشترک با ادارات استان و استان های معین، کاشت اصله نهال در روز درختکاری و مدیریت پسماندها و ضایعات اجرای پروژه، اجرای برنامه های بازدید از پروژه ها و نواحی گازرسانی و تاسیسات، برگزاری دوره های آموزشی جهت استفاده بهینه از منابع و نیز بازیافت و استفاده مجدد، تخصیص فضای سبز در محل ادارات، تعریف چرخه محیط زیست، آنالیز مخاطرات زیست محیطی به صورت سالانه، استقرار سایت بوزدایی بشکه های مرکاپتان، مدیریت پسماند های صنعتی و ارسال و امحای آنها در مراکز مجاز بوده است.

مديرعامل شرکت گاز استان  کرمان می افزايد: در راستای حفظ حقوق مشتریان و توسعه فرهنگ مشتری مداری با تمامی مشتریان خود گفتمانی مبتنی بر گشودگی، شفافیت، اعتماد و احترام برقرار کرده و بخشی از خدمات ثبت اشتراک پذیری و خدمات پس از فروش را به دفاتر پیشخوان واگذار كرده ايم.

ضمن آنكه سامانهCRM  را در سایت شرکت گاز استان کرمان استقرار داده و به طور منظم برگزاری جلسات ملاقات عمومی و رسیدگی به شکایات مردمی را ترتيب داده ايم. همچنين اجرای نظام مند نظرسنجی از گروه های مختلف مشتریان (خانگی/ تجاری/ صنعتی) را ترتيب داده ايم. با توجه به اهمیت موضوع مسوولیت اجتماعی، ابعاد متنوع و گسترده آن در حوزه های مختلف، نوع فعالیت شرکت و نظرات در کمیته مسوولیت های اجتماعی، طراحی مدلی مفهومی به منظور نظام مندسازی مجموعه اقدامات گسترده در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پايان درباره فعاليت های انجام شده در زمینه خودکفایی ساخت اقلام و تجهیزات می گويد: اجراي فاز اول پروژه های ساخت نمونه قطعات خارجی ایستگاه های تقلیل فشار و استانداردسازی و روش کالیبراسیون شیر خودکارEAV&EFV  و همچنين اجرای پروژه شیر خودکار قطع جریان اضافی متناسب با گازرسانی کشور NEW EFV  به اتمام رسيده است. همچنين پروژه تجاری سازی شیر قطع جریان گاز و تدوين دانش فنی ساخت، توليد و آزمايش ميدانی سامانه سخت افزاری و نرم افزاری ضخامت سنج هوشمند «التراسونيک» نيز در دستور كار است كه پس از دريافت تاييديه های لازم از ستاد، وارد فاز بعد خواهد شد.