وزير نفت با حضور در رگ سفيد از تلاش فداکارانه مهارگران چاه 147 قدرداني کرد

 تجربه اي براي آينده

تاکيد زنگنه بر ارتقاي استانداردهاي حفاري و تجهيزات مقابله با حوادث
مشعل   وزير نفت صبح روز پنج شنبه (7 دي) با حضور در محل حادثه چاه 147 رگ سفيد از مهارگران آتش چاه قدرداني کرد. مهندس زنگنه در اين ديدار پيام تشکر و قدرداني رئيس جمهور را به کارکنان عمليات مهار که پس از 58 روز تلاش مجاهدانه در شرارههاي آتش رگ سفيد با موفقيت آن را مهار کردند، ابلاغ کرد. وي با ابراز تاسف از هجمههاي صورت گرفته عليه تيم عمليات مهار در طول دو ماه گذشته گفت: مهمترين وظيفه ما در زمان انجام چنين عملياتهايي تامين آرامش همکاران  و حمايت از آنهاست. زنگنه با گراميداشت ياد دو تن از کارکنان که در اين حادثه جان خود را از دست دادند، گفت: يک تار موي همکارانم صدها ميليون دلار ارزش دارد و  مديران صنعت نفت بايد به مسائل ايمني توجه بيشتري داشته باشند و استانداردهاي حفاري و تجهيزات موردنياز براي مقابله با حوادث ارتقا يابد و علل حادثه نيز بررسي و مشخص شود. دکل حفاري 95 فتح شرکت ملي حفاري مستقر روي چاه شماره 147 ميدان رگ سفيد روز يکشنبه (هفتم آبانماه)، بر اثر فوران گاز چاه 147 رگ سفيد دچار حريق شد و متاسفانه در اين حادثه، 2 تن از کارکنان شرکت ملي حفاري به نامهاي فرزاد ارزاني بيرگاني و محمد سليمي چگيني جان باختند. هفتهنامه «مشعل» از بازديد وزير نفت از محل حادثه  پس از مهار آتش چاه گزارشي تهيه کرده است که از نظرتان ميگذرد.
وزير نفت پنج شنبه (7 دي) با حضور در محل حادثه چاه شماره 147 رگ سفيد از تلاش فداکارانه مهارگران قدرداني کرد و گفت: در آينده بايد در مسير ارتقاي استانداردهاي حفاري و استفاده از تجهيزات استاندارد گامهاي محکمتري برداريم و خود را به امکانات بيشتري براي مقابله با حوادثي مانند چاه 147 رگ سفيد، چه در خشکي و چه در دريا تجهيز کنيم. مهندس بيژن زنگنه پس از بازديد از موقعيت مهار فوران چاه 147 رگ سفيد گفت: فوران چاه، حادثهاي محتمل، اما ناگوار و سخت در حفاري است. از ابتدا تصميم گرفته شد هر 2 روش مهار از عمق و مهار از سطح در دستور کار قرار گيرد، احداث بيش از 200 کيلومتر خط لوله انتقال آب، آماده سازي محل استقرار 2 دکل براي حفاري چاههاي امدادي و اقدامهاي متعدد ديگري در اين مدت انجام شد. حملات به چاه از عمق به دليل فشار بالاي مخزن و آسيب ديدگي تاسيسات سرچاهي موفق نبود، اما خوشبختانه چاه امدادي خيلي سريع به محل هدف رسيد و با تکنيکهايي که متخصصان هر 2 شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و ملي حفاري بر آن تسلط داشتند، بعد از رسيدن چاه امدادي به هدف و تزريق سيال کنترل کننده، فوران مهار و چاه تثبيت شد. چاههاي امدادي توليدي خواهند شد.

ابلاغ پيام تشکر رئيس جمهور
با شنيدن خبر مهار آتش چاه رگ سفيد تکبير گفتم و خداي متعال را شکر کردم. همکاران عزيزم 58 روز در اين منطقه تلاش کردند؛ همکاراني بودند که 30 يا 40 روز خانه نرفتند و فداکارانه تلاش کردند. در مدت زمان عمليات مهار چاه، حال و هوا و روحيات افراد، يادآور روزهاي جنگ بود و اين مايه نشاط من است. به افراد اعتماد کرديم و اگرچه برخي بسيار اذيت کردند، اما اعتماد ما کم نشد و آنان نيز پاسخ خوبي به اعتماد مديريت کلان کشور دادند. خدا اين مردان استوار را براي صنعت نفت و خانوادههايشان حفظ کند و به زندگيشان برکت دهد. بلافاصله پس از مهار چاه، خبر اين موفقيت را به رئيس جمهور اعلام کردم و ايشان گفتند: سلام و تشکر مرا به مهارگران برسانيد.
مهارگران رگ سفيد روسفيد شدند
وزيرنفت ضمن گراميداشت ياد 2 تن از شهداي چاه 147 رگ سفيد و تسليت به خانوادههاي آنان اظهار کرد: دوستان ما کار بزرگي را اينجا انجام دادند و بر پايه خرد جمعي و تدبير حرفهاي کار کردند. همکاران ما برنامه درست و عاقلانهاي براي مهار چاه چيده بودند که با انضباط انجام شود. وظيفه ما اين بود که فضاي اعتماد به آنها را ايجاد کنيم تا بتوانند در محيطي آرام و با انضباط، با اعتماد به نفس کار کنند. وقتي حادثهاي اتفاق ميافتد، مديران بالا بايد با پشتيباني تلاش کنند تا افرادي که در حال انجام عمليات هستند، با آرامش بتوانند کار خود را انجام بدهند و خوشبختانه اين حمايتها در سطح عالي نظام و مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، دوستان ما هم به خوبي پاسخ اين حمايت را دادند و در زماني بسيار کوتاه کار را پيش بردند.

يک تار موي همکارانم صدها ميليون دلار ارزش دارد
در رگ سفيد اصلا دنبال قهرمان بازي نبوديم و دنبال کار حرفهاي و متعارف بوديم، در روزهاي نخستين اين حادثه و هنگام بازديد تاکيد کردم که کسي نبايد در اين حادثه صدمه ببيند. يک تار موي هر کدام از اين همکاران بيش از صدها ميليون دلار ارزش دارد و ميخواستيم کار ايمن انجام بدهيم. 2 روش اصلي براي مهار چاه 147 رگ سفيد يعني کشتن چاه از بالا و از عمق در دستور کار قرار گرفت که به موازات جلو رفت، 13 تا 14 بار همکاران ما به چاه حمله کردند که فشار چاه و درجه حرارت بسيار بالا بود. خوشبختانه در شب ولادت امام حسن عسکري(ع) چاه 147 مهار شد که اين کاري مهم و فني بوده است که از سوي همکاران ما انجام شد. از خداوند براي همه همکارانم توفيق را خواستارم که با فداکاري کار کردند.

 از تيم مهارگر عذرخواهي کنيد
وزير نفت درباره اين که آيا هم اکنون بهترين زمان براي اعلام نام کساني نيست که غيرمنصفانه انتقاد ميکردند، گفت:  عدهاي نمک خوردند و نمکدان را شکستند. اگر کسي با دولت بد است، بد باشد. اما چرا همکاران خود را تضعيف ميکنند؟ آنها در جنگ با آتش و سيال بودند، اما متاسفانه از همان روزهاي نخست آتش سوزي چاه 147 رگسفيد عده اي گفتند که اينها نميتوانند چاه را خاموش کنند، اما آنها نشان دادند که ميتوانند.
همين که توانستند اين عمليات پيچيده را مديريت کنند، نشان دادند که ميتوانند و همه اينها قهرمانند. ما اصلا نياز به کساني نداريم که پا روي شانه ديگران بگذارند و خودشان را قهرمان کنند. همکاران و دوستان من با غيرت تمام در رگ سفيد روسفيد شدند، اما عدهاي نمره قبولي نگرفتند و خيلي بد عمل کردند که بايد از تيم مهارگر عذرخواهي و به درگاه خداوند استغفار کنند.
لحظهاي در توانايي همکارانم ترديد نکردم
وزير نفت  گفت: خدا را شاهد ميگيرم که حتي لحظه اي در توانايي شما براي مهار اين چاه دچار ترديد نشدم و مطمئن بودم ميتوانيد آن را خاموش کنيد. خداوند به کساني که صبر ميکنند بدون حساب اجر ميدهد، شما صبر کرديد و خداوند به شما اجر داده است. استرس، دستپاچگي و آزار در اين شرايط معنا ندارد و بايد اجازه داد تيمي که کارش را بلد است آن را به سرانجام برساند.
زنگنه با بيان اين که براي مهار اين چاه خيليها از جمله دولت و مجلس به خصوص کميسيون انرژي به ما کمک کردند، گفت: هيچکس در زمان انجام عمليات براي مهار چاه ما را اذيت نکرد، البته توضيح خواستند که طبيعي است اما در کنار ايجاد آرامش از ما حمايت کردند که نتيجه داد. شرکت ملي حفاري ايران و شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در اين عمليات و در کنار هم بسيار خوب کار کردند. خاموش شدن چاه رگ سفيد، نتيجه تلاش جمعي بود، هيچکس در اين عمليات به دنبال اين نبود که کار را به نام مجموعه خود تمام کند، بلکه همه به دنبال خاموش کردن چاه بودند.هيچ کس در انجام اين عمليات لحظهاي کوتاهي نکرد و همه با عشق و فداکاري براي سربلندي نظام جمهوري اسلامي ايران تلاش کردند. انجام عمليات مهار چاه از سوي عده معدودي از شرکتها در جهان انجام ميشود که الحمدا.. شما هم اين کار بزرگ را به سرانجام رسانديد.
ارتقاي استانداردهاي حفاري، افزايش امکانات براي مقابله با حوادث
وزير نفت تاکيد کرد: در آينده بايد در مسير ارتقاي استانداردهاي حفاري و استفاده از تجهيزات استاندارد گامهاي محکمتري برداريم و خود را به امکانات بيشتري براي مقابله با حوادثي از اين دست، چه در خشکي و چه در دريا تجهيز کنيم. زنگنه با اشاره به اين که وقت آن رسيده است تا علت حادثه با دقت و بدون در نظر گرفتن ملاحظات بررسي شود، بر ضرورت بازنگري دستورالعمل ايمني در صنعت نفت براي جلوگيري از وقوع حادثه تاکيد کرد و گفت: تجهيز کردن صنعت نفت براي مقابله با حوادث احتمالي چه در دريا که بسيار نگران آن هستم و چه در خشکي بايد در دستور کار قرار گيرد. به احتمال فراوان، دليل حادثه رگ سفيد، استفاده از تجهيزات غير استاندارد بوده است که متاسفانه سبب شد جان 2 همکار عزيزمان را از دست بدهيم. صنعت نفت با سه عنصر خطرناک آتش، موادسمي و فشار سيال در ارتباط است که براي مقابله با آن بايد از به کار بردن تجهيزات غير استاندارد پرهيز کرد و مديران صنعت بايد در رعايت مسائل ايمني بسيار سخت گير باشند.

صنعت نفت به متخصصان خود ميبالد
معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران نيز هفته گذشته در پيامي موفقيت در مهار آتش را به مهارگران آتش چاه 147 رگ سفيد تبريک گفت.
در پيام عليرضا صادقآبادي آمده است: «موفقيت مهار آتش در چاه 147 رگ سفيد در جنوب ايـران که با تـلاش خـالصانه شبانهروزي و