در مسابقات سراسري شركت ملي نفت ايران
پيشكسوتان ستاد تهران و اهواز مدالها  را   درو کردند

اولين دوره مسابقات سراسري(انتخابي) پيشكسوتان45 سال و بالاتر شركت ملي نفت ايران به ميزباني شركت نفت مناطق مركزي در 10 رشته ورزشي برگزار شد. مسابقات انتخابي پيشكسوتان45 سال و بالاتر شركت ملي نفت همانند ديگر مسابقات ردههاي مختلف سني اولين دوره سراسري خود را پشت سرگذاشت و اين بار شركت نفت مناطق مركزي ايران با همكاري امور ورزش وتربيت بدني شركت ملي نفت در مجتمع ورزشي آموزشي نفت محمود آباد ميزبان ورزشكاران پيشكسوت اين شركت از سراسر كشور بود تا اعضاي تيمهاي (الف) و (ب) شركت ملي نفت براي حضور در المپياد وزارت نفت مشخص شوند.   در اولين دوره اين مسابقات سراسري، 900 ورزشكار، مربي و سرپرست از 15 شركت نفت وگاز مسجد سليمان، مناطق نفتخيز جنوب(اهواز)، پژوهشگاه صنعت نفت، نفت و گاز اروندان، نفت وگاز آغاجاري، مديريت اكتشاف، نفت و گاز گچساران، نفت مناطق مركزي ايران، نفت و گاز پارس، نفت تهران، نفت فلات قاره ايران، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، ملي حفاري و پايانههاي نفتي ايران حضور داشتند كه به مدت يک هفته در ده رشته بدمينتون، تنيس روي ميز، تنيس خاكي، تيراندازي، دارت،شطرنج، شنا، فوتسال، واليبال و دو وميداني به مصاف يكديگر رفتند كه تيمها و نفرات برتر اين دوره از مسابقات در هررشته به اين شرح مشخص شدند:

 

شنا
رقابتهاي پرطرفدار و مهيج شنا طي دو روز با حضور 145 شناگر از 11 شركت به صورت انفرادي در هشت رده سني و سه ماده كرال سينه، كرال پشت و قورباغه در استخر سرپوشيده دانشگاه آزاد آمل برگزار شد که در مجموع امتيازات كسب شده در بخش انفرادي، تيمهاي مناطق نفتخيز جنوب(اهواز)،ستاد تهران و نفت فلات قاره به ترتيب مقامهاي اول تا سوم تيمي را از آن خود كردند و نفرات برتر هر ماده در ردههاي سني مختلف، جواز حضور در مسابقات المپياد سراسري را به دست آوردند.


فوتسال
يكي از هيجانانگيزترين مسابقات اين دوره، رقابتهاي فوتسال بود كه 130 فوتساليست پيشكسوت از13 شركت در چهارگروه سه تيمي پا به ميدان مسابقه گذاشتند و پس از انجام بازيهاي مقدماتي چهار تيم نفت فلات قاره، نفت وگاز آغاجاري، مناطق نفتخيز جنوب(اهواز) و ستاد تهران از گروههاي خود به مرحله پاياني صعود كردند. در مرحله نيمه نهايي، تيمهاي نفت اهواز و ستاد تهران توانستند به ترتيب تيمهاي نفت فلات قاره و نفت وگاز آغاجاري را از پيش رو بردارند و به ديدار فينال راه يابند. به اين ترتيب در روز پاياني دو تيم نفت فلات قاره و نفت وگاز آغاجاري، بازي ردهبندي را انجام دادند كه نفت فلات قاره جايگاه سوم را بخود اختصاص داد. در ديدار فينال، تيم ستاد تهران مقتدرانه و با نتيجه پنج بر صفر حريف خود را از پيش رو برداشت و بر سكوي قهرماني قرار گرفت. به اين ترتيب تيم مناطق نفتخيز جنوب(اهواز) نيز به مقام دوم اين دوره از رقابتها بسنده كرد.

 

بدمينتون
 15 بدمينتون باز از 3 شركت ستاد تهران، نفت وگاز مسجد سليمان و نفت فلات قاره به مدت دو روز در مجموعه ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي شهر آمل با يكديگر به رقابت پرداختند و پس از انجام بازيهاي دوره اي كه به صورت انفرادي برگزار شد، در مجموع امتيازات، تيم نفت فلات قاره قهرمان شد.تيم ستاد تهران دوم و بدمينتون بازان نفت و گاز مسجدسليمان در جايگاه سوم قرار گرفتند. در بخش انفرادي نيز تمام عناوين به ورزشكاران تيم نفت فلات قاره رسيد.  ناصر تباشير و غلامرضا روشن نفس، مقامهاي اول و دوم را كسب کردند و  محمد بند اميري و فرشاد عليزاده به طور مشترک به مقام سوم دست پيدا كردند.

 

دو وميداني
مسابقات دو وميداني با حضور 40 ورزشکار در قالب 6 تيم
 ( ستاد تهران، فلات قاره، پژوهشگاه، بهداشت و درمان، مديريت اکتشاف و نفت مناطق مرکزي) طي يک روز در 4 ماده(100 متر، پرش طول، پرتاب وزنه و 800 متر) در 4 رده سني برگزار شد، که در پايان، تيم ستاد تهران با 120 امتياز قهرمان شد و تيم نفت فلات قاره با 79 امتياز مقام دوم را کسب کرد و تيم پژوهشگاه صنعت نفت با 36 امتياز بر سکوي سوم قرار گرفت.مراسم پاياني اين رقابتها در سالن سينماي مجتمع ورزشي آموزشي نفت محمود آباد برگزارشد و تيمهاي برتر، جامهاي قهرماني خود را در حضور قورچيان، رئيس امور ورزش و تربيت بدني شركت ملي نفت ايران، صالحي وند رئيس، ورزش همگاني و سرپرست كل اين دوره از مسابقات، علي حميدي، حاجي آخوند زاده، مهدي زاده و لطيف زاده، نمايندگان ورزش همگاني به همراه سرپرستان رشتههاي مختلف ورزشي ونمايندگان امور ورزش شركتهاي تابعه و همچنين ورزشكاران پيشكسوت حاضر در سالن، بالاي سر بردند.مسئوليت اجرايي اين دوره از مسابقات نيز به عهده همايوني، رئيس امور ورزش شركت نفت مناطق مركزي بودكه با همراهي و مساعدت همكاران آن شركت ( مديريت منابع انساني، خدمات اداري و امورپشتيباني) ميزباني اين دوره از مسابقات را به نحو مطلوب و شايسته برگزارکرد.


واليبال
در اين دوره از مسابقات 100 واليباليست از8 تيم حضور داشتند كه به مدت پنج روزدر سالن چند منظوره مجتمع ورزشي آموزشي نفت محمود آباد با يكديگر به رقابت پرداختند و پس از برگزاري مسابقات به صورت گروهي و حذفي، در نهايت تيمهاي ستاد تهران، مناطق نفتخيز جنوب (اهواز) و نفت و گازگچساران مقامهاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

 

تنيس خاكي
مسابقات تنيس خاكي با حضور 25 تنيسور به مدت سه روز در زمين تنيس مجموعه ورزشي دانشگاه آمل برگزار شد و5 تيم ستاد تهران، نفت و گازگچساران، مناطق نفتخيز جنوب (اهواز)، نفت فلات قاره و نفت و گاز مسجد سليمان به صورت دورهاي به مصاف هم رفتند كه در رقابتي سخت و فشرده، ستاد تهران قهرمان شد و تيمهاي مناطق نفتخيز جنوب (اهواز) و نفت و گازگچساران به ترتيب دوم و سوم شدند.

 

تيراندازي
رقابتهاي رشته تيراندازي با حضور 60 تيرانداز از 14 شركت و در دو ماده تفنگ و تپانچه بادي برگزار شد و نتايج تيمي دو ماده به شرح زير به دست آمد:
 تنفگ بادي تيمي:  ستاد تهران اول شد، مناطق نفتخيز جنوب(اهواز) به مقام دوم دست پيدا کرد و نفت مناطق مركزي روي سکوي سوم ايستاد.
تنفگ بادي انفرادي:  انشاء اله پناهي (ستاد تهران) قهرمان شد، حميدرضا رحيمي (ستاد تهران) و  نصرت اله زنگنه (نفت اهواز) به ترتيب مقامهاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
 تپانچه بادي تيمي :مناطق نفتخيز جنوب(اهواز) قهرمان شد و  ستاد تهران و منطقه ويژه اقتصادي پارس رتبههاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
تپانچه بادي انفرادي: جواد يزديان (ستاد تهران) قهرمان شد و منصور موسوي پور (نفت اهواز) و محمدرضا گريواني (ستاد تهران) به ترتيب به مقام دوم و سوم دست يافتند.
در مجموع امتيازات تيمي و انفرادي نيز تيم ستاد تهران به مقام قهرماني رسيد، تيم مناطق نفتخيز جنوب(اهواز)دوم شد و تيم ملي حفاري عنوان سوم را از آن خود كرد.

 


دارت
مسابقات رشته دارت که با استقبال خوب پيشكسوتان همراه بود، با حضور 30 ورزشكار از هشت شركت تابعه و فرعي رقابت هاي خود را در سالن اختصاصي دارت مجتمع طي دو روز برگزار کردكه در مجموع امتيازات تيمهاي مناطق نفتخيز جنوب(اهواز)، نفت مناطق مركزي و نفت و گاز گچساران به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را از آن خود كردند.همچنين در بخش انفرادي شاهين حسيني(نفت مناطق مركزي) و سعيد دشتي نژاد (نفت اهواز) مقامهاي اول و دوم را به دست آوردند و مقام سوم مشترك نيز به  ايوب سلامي(نفت مناطق مركزي) ومنصور زراعتي(نفت و گاز اروندان)رسيد.

 

شطرنج
مسابقات شطرنج به مدت سه روز و با حضور50 شطرنج باز از 11 شركت برگزار شد كه مسابقات به صورت انفرادي و تيمي در پنج دور به روش سوييسي انجام شد و در پايان، با استخراج مجموع امتيازات نفرات تيمهاي حاضر، سه تيم ستاد تهران، مناطق نفتخيز جنوب(اهواز) ونفت و گاز گچساران به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند. در بخش انفرادي نيز سياوش نورافكن(نفت و گاز گچساران)،  محمود خورشيد(نفت اهواز) و  پرويز پي آفرين(ستاد تهران) به ترتيب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.


تنيس روي ميز
55 ورزشكار از 12 تيم به مدت سه روز در سالن اختصاصي تنيس روي ميز مجتمع ورزشي آموزشي نفت محمود آباد، رو در روي يكديگر قرار گرفتند كه پس از انجام مسابقات در بخش تيمي و انفرادي، تيمهاي مناطق نفتخيز جنوب(اهواز)،ستاد تهران ونفت مناطق مركزي توانستند به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.در بخش انفرادي نيز منصور ميرزايي(ستاد تهران) قهرمان شد و صادق ادهمي (مناطق نفتخيز جنوب -اهواز) به مقام دوم رسيد و مهران افخمي نمين ومسعود اميري نيا (هردو از ستاد تهران) مقام سوم مشترك را کسب کردند.