دستهاي زخمي، صورتهاي رنج ديده
براي بازديد از انبار نفت کرج به محوطه اين انبار ميرويم، گفت و گو با کارکناني که در عملياتي ترين بخش ها از  جمله کنترل کيفيت، بارگيري، اچ اس اي و غيره کار مي کنند، ما را متوجه چهرههاي رنج کشيده و دست هاي زخمي آنها، به ويژه آنها که در ارتباط مستقيم با فرآورده هستند، مي کند. کارکناني که بدون ادعا در سرما، گرما و آلودگي هاي محيطي تلاش مي کنند، ما را بر آن مي دارد تا پاي صحبت هاي آنها بنشينيم. شما را نيز به خواندن اين گفت و گو دعوت مي کنيم.
اولين جايي که از آنجا بازديد ميکنيم، واحد کنترل کيفيت است. همکاران کنترل کيفيت پس از اين که فرآورده بارگيري شد، کار تاييد صلاحيت نفتکش را از لحاظ بارگيري انجام ميدهند، مخازن نيز بايد حتما تاييد همکاران کنترل کيفيت را به ويژه در زمان تعويض داشته باشد. کنترل کيفيت شامل تمامي مخازن ميشود و در نفتکشها به صورت رندوم انجام ميشود. پس از تاييد واحد کنترل کيفيت، نفتکش به واحد صدور بارنامه رفته و بارنامه آن صادر ميشود، سپس به سمت در خروج حرکت ميکند. مجددا ديپ ميخورد و اگر مشکلي نبود، پلمپ و مشخصات پلمب روي بارنامه ثبت ميشود، سپس نسخه انبار دريافت شده و دو نسخه ديگر به راننده تحويل و سوخت به سمت مصرف کنندههاي نهايي ارسال ميشود. عمليات بارگيري در مجموع حدود 60 دقيقه زمان ميبرد که 15 دقيقه آن مربوط به کنترل کيفيت، 25 دقيقه مربوط به بارگيري و 5 تا 10 دقيقه هم زمان کنترل نهايي هنگام خروج است.
حجتاله آهنگر 59 ساله است و سال آينده بازنشسته ميشود.31  سال سابقه کار در صنعت نفت دارد و14 سال است که در اين انبار کار ميکند. او درباره کارش ميگويد: در مقايسه با کارهاي ديگر حساسيت کار ما تاييد مخازن است که نبايد آب و آلودگي داشته باشد و بايد ما جوابگو باشيم، مخزنها قبلا آبگيري نميشد، اما در حال حاضر که هر مخزن را به صورت کامل آبگيري ميکنيم، بسياري از مشکلات برطرف شده است.
هنوز تبديل وضعيت نشدهام
محمد معظمي گودرزي، از فرزندان شهداي صنعت نفت و متاهل است. پدرش رضا بهمن 65 در انبار خرم آباد بر اثر بمباران هوايي شهيد شده است. 14 سال و نيم است که در انبار نفت کرج به صورت پيمانکاري در بارگيري مشغول به کار بوده و حدود چهار سال است که قرارداد موقت شده است. 13 سال و نيم کار در بارگيري موجب بيماري او شده و الان يک سال است که به دليل بيماري در کنترل کيفيت کار ميکند. او ميگويد: با اين که از فرزندان شهداي صنعت نفت هستم، هر چقدر از طريق منطقه تهران و کرج پيگيري ميکنم، براي تبديل وضعيت به نتيجه نرسيدهام. اينجا سختي کار در بارگيري در سرما و گرما و بوي مواد و ارتفاع بسيار زياد است و من بر اثر کار بارگيري بيماري صرع گرفتم و تحت درمان هستم .کارم عوض شده و به قسمت صدور کنترل کيفيت آمده ام و دارو مصرف ميکنم.اما انتظار دارم به مشکل تبديل وضعيتم رسيدگي شود.

کار بدون مشکل انجام ميشود
بختيار باقري، مسئول کنترل کيفيت انبار نفت کرج 30 سال سابقه خدمت دارد و 54 ساله است. درباره شغل خود ميگويد: کار ما از صبح شروع ميشود. قبل از شروع به کار، نمونههايي از بنزين مخازن که براي فروش گذاشتيم، تهيه و وزنهاي مخصوص را داخل سيستم ثبت ميکنيم و بعد از آن که نفتکشها شروع به بارگيري کردند، کنترل را انجام داده و با تاييد کنترل کيفيت، بار خارج ميشود. به صورت ميانگين روزانه 130 تا 140 نفتکش از انبار خارج ميشود. خوشبختانه اينجا يکي از انبارهاي خوب به شمار ميرود و کار بدون مشکل انجام ميشود.

بازسازي ساختمانهاي قديمي انبار    
به سراغ بخش خدمات فني - مهندسي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه البرز که در انبار نفت کرج مستقر هستند، ميروم. امين منصوري، رئيس اين واحد، ليسانس برق و فوق ليسانس صنايع دارد و درباره کار در اين واحد ميگويد: از اوايل امسال تعداد 4 پروانه تعمير و 3 پروانه کار داشتيم که در مرحله ارزيابي کيفي هستند. در حال حاضر دنبال انتخاب پيمانکار مربوطه براي برون سپاري فعاليتها هستيم. يکي از پروانه کارها که مربوط به باندوال مخازن است، در حال ارزيابي کيفي است و سوابق و مستندات دريافت شده و مراحل اوليه آن انجام شده و در چند روز آينده در کميته فني براي شناسايي پيمانکاران ارزيابي خواهد شد. دو مورد از پروانه تعميرها نهايي و تحويل موقت شده است که يکي از آنها مربوط به بازسازي زيرساختهاي منازل سازماني منطقه است. از جمله مهمترين اقدامها  در واحد خدمات فني-  مهندسي بازسازي ساختمانهاي قديمي از جمله ساختمان صدور ساختمان کنترل کيفيت، ساختمان مهندسي و ساختمان اچ اس اي، اداري و عمليات بوده است که يک پروانه کار افزون بر 430 ميليون تومان از سال گذشته در اين حوزه داشتهايم و دو ماهي است که تحويل موقت شده است. مجهز کردن مخازن شناور و ثابت به سيستمهاي کولينگ فومينگ، تعميرات، لايروبي و رنگ آميزي و تغيير کاربري و اصلاحات مخازن، از ديگر اقدامهايي بوده که در اين واحد انجام شده است. پروژه تجهيز انبار نفت کرج به سيستم حفاظت الکترونيک (که در مرحله اخذ مجوزهاي سازمان حراست است) و احداث ديوار ضلع جنوبي انبار نيز از ديگر اقدامهاي در حال پيگيري است.

نهادينه سازي  فرهنگ ايمني    
واحد اچ اس اي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه کرج، يکي ديگر از واحدهايي است که در انبار نفت کرج مستقر است. محمدعلي نجفي، رئيس اين واحد، ليسانس محيط زيست و 29 سال سابقه کار دارد و سال 1366 استخدام رسمي شده است. کارش را در واحد عمليات منطقه اراک آغاز کرده و حدود 16 سال است که در منطقه البرز مشغول به کار است او مي گويد :  با توجه به ماهيت کار که محيط انفجاري و قابل احتراق است، يکي از سختيهاي کار ما اين است که هميشه بايد ايمني را سرلوحه کار قرار دهيم و هوشيار باشيم. خوشبختانه به دليل نظارت و پيشگيريهاي دقيق تاکنون حادثه منجر به جرح و فوت نداشته ايم و بيشتر حوادث ما با توجه به راههاي ارتباطي البرز که به استانهاي غربي کشور متصل ميشوند و نيز حمل بنزين سوپر و سوخت جت از انبار ري با نفتکش، جادهاي هستند. در سال به طور متوسط دو حادثه داريم، اما امسال يک حادثه جادهاي داشتيم. تامين البسه همکاران رسمي و قرارداد مستقيم و تجهيزات ايمني آنان به عهده ماست و پيمانکاران ما هم همان تجهيزات را از طريق پيمانکار تامين ميکنند. 70 درصد البسه مورداستفاده بايد نخ باشد، لباس همکاران ما در واحد ايمني و آتش نشاني براي مهار حريق و حوادث، لباس ضدحريق است. در سال 96 به منظور نهادينه سازي فرهنگ ايمني براي تمام همکاران عملياتي و ستادي کلاس ايمني و آتشنشاني برگزار کرديم. در کارگروههاي تامين سوخت و مديريت بحران که رئيس آن مدير پخش فرآوردههاي نفتي منطقه است، حضور داريم. دبير آن روساي اچ اس اي هستند، در سال حداقل 6 جلسه داريم و از اين طريق براي 150 نفر از افسران ايمني و ارشد شهرداريهاي استان، کلاس حمل مواد خطرناک گذاشتيم که استقبال خوبي شد. قرار است دورهاي نيز براي افسران راهنمايي رانندگي و کارکنان هلال احمر استان برگزار کنيم.

فعاليت امور ايثارگران
خالد کوتي عرب، مسئول واحد کنترل موجودي انبار، جوان و کارمند رسمي شرکت و فرزند شهيد است. او درباره ماهيت شغل خود ميگويد: کارهاي اطلاعاتي نظير حساب و کتاب دريافت و انتقال فرآورده اينجا انجام ميشود. تمام اطلاعات دريافتي ليتراژ مخازن از جمله توزيع، نگهداشت، تغيير شيفت و کارهاي عمده در کنترل موجودي انبار به صورت آنلاين ثبت و ضبط ميشود. طرح پايلوت ديسپچينگ، طرح کهاب و جايگزيني سيستم ويندوزي با داس نيز اينجا انجام ميشود. از جمله حساسيتهاي کاري ما اين است که بايد بابت هر ليتر فرآورده در دريافت و توزيع جوابگو باشيم، من و يک ديپمن در اين واحد کار ميکنيم که اندازهگيري مخازن به عهده اوست، شيفت يک روز در ميان است.   فرزند شهيد هستم، اما امور ايثارگران ما خيلي فعال نيستند و تدبير خاصي نيست، جاهايي بايد اولويتبنديهايي باشد، ولي وجود ندارد و هيچ ارتباطي با امور ايثارگران نداريم.

به کارمان تعهد داريم
اسماعيل دژرفتار 12 سال سابقه کار به صورت پيمانکاري دارد، 58 ساله است و محاسن سفيدي دارد و بر چهره اش رد سختي به وضوح ديده ميشود، ردي که در چهره و دستهاي بيشتر کارکنان اينجا ديده ميشود و نميتوان به سادگي از آن گذشت. قبلا در قسمت بارگيري انبار نفت شهر ري مشغول به کار بوده است و اينجا در کنترل کيفيت مشغول به کار است: نظارت بر حمل و نقل خودروها، نمونه برداري از مواد و... به عهده ماست، به کارمان و به سيستم تعهد داريم و همين کارمان را سخت ميکند، اما متاسفانه دريافتي ما در چند سال اخير رضايت بخش نيست و کفاف زندگيمان را نمي دهد.
دل مشغولي   امنيت شغلي
مهدي عباسپور نيز 15 سال است که به صورت پيمانکاري و با مدرک ديپلم کار ميکند. سرپرست شيفت عمليات است: سرما، گرما، بخارات بنزين، ايستادن در ارتفاع و در شرايط لغزنده، در معرض آلودگي بودن، سختيهاي کار ماست. بيشتر بچهها ناراحتي پوستي و زخمهاي دست و صورت دارند، با وجود اين سختيها، امنيت شغلي نداريم و سالي دو بار با ما تسويه ميکنند و پيمانکار عوض ميشود.

آيتم سختي کار نداريم
عليرضا فلاح زاده 11 سال است که در عمليات بارگيري انبار نفت کرج کار ميکند: فوق ديپلم اچ اس اي دارم، کار ما به صورت شيفتي است، اما با وجود سختي و عملياتي بودن کار، حقوق و مزايا کم است و سختي کار به ما تعلق نميگيرد.

مزايا    به ما تعلق نميگيرد
حسين بهره کاظمي 13 سال سابقه دارد و 4 سال است که قرارداد موقت شده است، متولد 60 است و مدرک کارداني شيمي دارد، درباره شغلش ميگويد: آتشنشان واحد ايمني هستم، بازديد از محوطه و مخازن را روزانه انجام ميدهيم، گشت زني و نظارت بر کار بارگيري نيز از وظايف ماست، 12 نفر در اين واحد مشغول هستيم در دو نوبتکاري روز و شب کار ميکنيم، بچههاي اينجا به سه شکل رسمي، قراردادي و پيمانکاري يک کار مشترک را انجام ميدهند، اما حقوق و مزايا اختلاف بسيار زيادي دارد و خيلي از قوانيني که تامين اجتماعي براي کارگران در نظر گرفته است، مانند طبقه بندي مشاغل و همسان سازي حقوق براي ما اجرا نشده و فردي که تازه استخدام شده است، با فردي که چند سال مشغول به کار است، هيچ تفاوتي ندارد.


کار مشترک، حقوق متفاوت
اسماعيل کاظمي 45 ساله و از 15 سال پيش در انبار نفت کرج مشغول به کار است: به صورت قرارداد موقت کار ميکنم، از ابتدا در بخش تعميرات در واحد مهندسي بودم و برق کار ابزار دقيق هستم، روزکار هستيم، اما حجم کار اينجا زياد است. 50 تا 60 درصد کار فوري است و باقي کارهاي عادي روزانه است، 10 نفر همکار داريم 6 نفر پيمانکاري و 4 نفر قرارداد موقت هستند. به جز برق همکاران همه کار انجام ميدهند  از محيط کارم، مسئولان، تجهيزات و در مجموع جو رواني حاکم بر محيط کارم بسيار راضي هستم، اما دريافتي  ما  با اضافه کار به زحمت به يک ميليون و 700 هزار تومان مي رسد. آيتمهاي سختي کار، نوبت کاري و... نداريم، دو نفر در يک واحد کار مشترک انجام ميدهيم، اما اينقدر فاصله در مزايا ناراحت کننده است. خدمات درماني قانع کننده نيست و هزينه بيمه تکميلي نيز، از حقوق خودمان پرداخت ميشود.