کارکنان انبار نفت کرج از روزگار و سختي ها ي فعاليت روزمره خود مي گويند
انبار نفت کرج ؛اينجا همه چيز مرتب است

مشعل   آرزو عطايي   انبار نفت کرج با همه تاسيساتي که تا به حال ديدهام، تفاوت دارد و به جرات ميتوانم بگويم يکي از منظم ترين و مرتب ترين تاسيسات در صنعت نفت کشور است. از آچارهاي منظم شده روي ديوار تعميرات تا نظم و ترتيب کلاهها و لباسهاي آتشنشاني در واحد اچ اس اي و برنامه ريزي دقيقي که براي سوخت رساني وجود دارد؛ به نحوي که انبار تنها در دوشيفت صبح و عصر فعاليت ميکند و ساعت 10 شب کار تعطيل ميشود که همين حذف شيفت شب و تشکيل يک تيم آنکال براي مواقع ضروري موجب شده است، افزون بر سوخت رساني به همه نقاط تحت پوشش در ساعات کار، هزينههاي نيروي انساني و انرژي کاهش يابد و نيروي انساني نيز در آرامش بيشتري به کار سخت سوخت رساني بپردازد.   در بازديدي که از انبار نفت کرج به عنوان يکي از انبارهاي نيمه تدارکاتي کشور با تحويل روزانه 4 ميليون و 500هزار ليتر فرآورده داشتيم، با کمال بهجتي، رييس انبار نفت کرج که مهندس مکانيک و داراي 16 سال سابقه کار در صنعت نفت است و از 4 سال پيش به عنوان رئيس انبار نفت کرج فعاليت ميکند، درباره نحوه سوخت رساني  گفتوگو کردهايم که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد.

رئيس انبار نفت کرج در معرفي خصوصيات اين انبار ميگويد: انبار نفت کرج در سال 1353 احداث شده و حدود 12 هکتار وسعت و 19 مخزن به ظرفيت کلي 132 ميليون ليتر دارد. 5 فرآورده بنزين يورو 4، بنزين معمولي، نفت گاز يورو 4، نفت گاز معمولي و نفت سفيد در مخازن آن ذخيرهسازي و توزيع ميشود. در دو نوبت کاري 6 تا 14 بعدازظهر و 14 تا 22 شب روزانه حدود يک ميليون و 400 هزار  ليتر بنزين يورو، يک ميليون و 400 هزار ليتر بنزين معمولي، حدود 100 هزار ليتر  نفت سفيد،    600 هزار ليتر نفت گاز يورو، 500 هزار ليتر نفت گاز به نيروگاه و 500 هزار ليتر  نفت گاز به  صنايع مختلف توزيع ميشود که البته در تابستان اين ميزان و کمي بيشتر ذخيره سازي ميشود.  حدود 150 هزار ليتر بنزين سوپر نيز از انبار ري با نفتکشهاي منطقه  حمل و در جايگاه ها توزيع ميشود . نفت گازي که اينجا توزيع ميشود. نفت گاز يورو 4 است که تاثير فراواني در کاهش آلودگي هوا داشته است.
کمال بهجتي اضافه ميکند: نواحي سوخت رساني ما استان البرز شامل شهر کرج، شهرستانهاي فرديس، نواحي هشتگرد، اشتهارد، نسا و... است که البته در پائيز سوخت رساني و ذخيره سازي سوخت در نقاط سردسير و سختگذر روستاهاي اطراف طالقان نيز انجام ميشود. دو سوم حجم بارگيري در نوبتکاري صبح انجام ميشود که بين 100 تا 120 بارگيري است، در نوبتکاري بعدازظهر نيز 60 تا 80 بارگيري انجام ميشود که بيشتر شامل بارهاي غيرتعرفه اي است و البته در اين نوبت  ظرفيت خالي نيز وجود دارد که در مواقع خاص از آن استفاده ميکنيم. انبار نفت کرج معين استانهاي تهران، قزوين، چالوس و قم بوده و در مواقع بحراني سوخت شهرهايي نظير زنجان، قزوين، اردبيل، چالوس و... نيز از اينجا توزيع ميشود.
در زلزله شب 29 آذر با فراخوان تيم واکنش اضطراري تا ساعت 2  و30 دقيقه بامداد نزديک به 7ميليون ليتر بنزين به  جايگاه هاي محدوده ازجمله کرج و تهران ارسال شد، اين درحاليست که در مواقع عادي حدود 3 ميليون و 200 هزار ليتر بنزين در اين بازه  زماني توزيع مي شود.

انبار کرج به دليل ظرفيتها پايلوت طرحها قرار ميگيرد
وي درباره تمايز انبار نفت کرج با ديگر انبارهاي سوخت کشور ميگويد: انبار نفت کرج مجهز به سيستم طرح کهاب  است و در جايگاه شرکتي کرج نيز که به عنوان اولين جايگاه کاملا سبز معرفي شده است، هر سه مرحله اين طرح اجرايي شده و بعد از انبار نفت اصفهان، يکي از مکانيزه ترين انبارهاي پخش است. اين انبار با توجه به ظرفيتهاي خود از جمله منطقه جغرافيايي و نزديکي به پايتخت، کارکنان و نوع عملياتي که اينجا  انجام ميشود و شامل همه فيلدهاي عملياتي است، محل اکثر طرحهاي عملياتي و فني شرکت ملي پخش به عنوان پايلوت قرار ميگيرد که اخيرا يکي از طرحهاي پايلوت از جمله ديسپچينگ و اتصال ال جي تي جي مخازن (سيستم اندازهگيري ديجيتال مخازن) به مکانيزه انبار موفق اجرا شده و از پايلوت درآمده و اجرايي شد که اين سيستم سرعت و دقت کار را بالا ميبرد و امکان تغييرات دستي در عمليات را ناممکن ميسازد. 17 نقطه بارگيري داريم و بارگيري ما با ميتر است و اين يکي از موفق ترين طرحهايي بود که از ارديبهشت 95 اجرايي شد و نقش موثري در مشتري مداري داشت. تسهيل در حساب و کتابهاي انبار، کنترل دقيق روي بارگيري و نظارت دقيق تر بر مقادير دريافتي و ارسالي، از جمله مزاياي بارگيري با ميتر است.

انبار کرج سال 97 کاملا مکانيزه ميشود
رئيس انبار نفت کرج درباره مکانيزه بودن انبار ميگويد: در حال حاضر انبار تقريبا نيمه مکانيزه است که اميدواريم با اجراي انبار ويندوزي که پايلوت آن در انبار در حال اجراست، به صورت کامل مکانيزه شويم. انبار نفت اصفهان نيز اين طرح را به صورت پايلوت اجرا ميکند و در صورتي که اجرايي شود، انبار به صورت کامل مکانيزه خواهد شد و ميتوانم بگويم از ابتداي سال 97 انبار نفت کرج به طور قطع و به صورت کامل از تحويل تا بارگيري و... مکانيزه خواهد شد. متوسط زمان بارگيري هم اکنون 35 دقيقه است که بسته به ظرفيت نفتکشها تا 60 دقيقه نيز زمان ميبرد و بيش از اين زمان، مربوط به مواردي است که به کنترل مجدد نياز داشته باشد که با مکانيزه شدن انبار اين زمان به طور چشمگيري کاهش خواهد يافت.

در مواقع بحران فراخوان ميدهيم
از وي درباره اين که آيا هيچ وقت نياز به سوخت رساني شبانگاهي نميشود، ميپرسم، ميگويد: در مواقع بحراني به سوخت رساني در شب نياز ميشود، در اين زمانها و در مواقع بحراني که در طول يک سال بسيار معدود است، اعضاي شيفت اضطراري متشکل از تخصصهاي مختلف از جمله نوبت کاري، کنترل موجودي و بخشهاي مختلف عملياتي که آنکال هستند، حاضر ميشوند و عمليات را انجام ميدهند، ولي دليل تقسيم کار در دو نوبتکاري را توجه به هزينههاي مترتب از جمله نيروي انساني، برق و نيز امکان افزايش احتمال حوادث در کار شبانگاهي ميداند و البته تاکيد ميکند که در نوبتکاري بعدازظهر ظرفيت خالي وجود دارد.

بر سر راه 14 استان
وي درباره ديگر ويژگيهاي انبار نفت کرج ميگويد: اين انبار بر سر راه 14 استان قرار گرفته است و همين موجب ميشود در تعطيلات که عبور و مرور و مصرف بنزين بسيار بالا ميرود، کار ما جدي تر  شود، تعداد مخازن و قدرت بارگيري ما براي اين حجم عمليات خوب بوده و عمليات در کمال نظم و انضباط و آرامش انجام ميشود. در مقايسه با ديگر انبارها که يک خطو لوله دريافت فرآورده دارند، انبار نفت کرج دو خط لوله دريافتي دارد که يکي انشعاب 8 اينچ از خط سراسري ري به لوشان است و معمولا فرآوردههاي معمولي از آن تحويل ميشود و ديگري خط لوله اختصاصي ده اينچي است که از ري مستقيم به انبار کرج ميآيد و معمولا فراوردههاي يورو از اين خط ميآيد و با توجه به حساسيتهاي منطقه در صورتي که هر يک از خطوط با مشکلي روبهرو شود، فرآورده از خط ديگر دريافت و توزيع خواهد شد.

آمادگي قابل قبول براي حوادث احتمالي
رئيس انبار نفت کرج درباره ميزان آمادگي انبار نفت کرج در رويارويي با حوادث احتمالي ميگويد: مخازن انبار نفت کرج به جديدترين و به روزترين سيستمهاي کولينگ فومينگ که از قدرت اطفاي حريق بالايي برخوردار بوده و قدرت فوم پاشي بالايي دارد، مجهز است. با توجه به اين که در آتشسوزي 4 دقيقه اوليه در مهار بسيار مهم است، خودروي آتش نشاني ما آماده و فعال است. تمامي نقاط حساس مثل مخازن بنزين و بارگيري ما مجهز به سيستمهاي پاششي قوي است که تا 60 متر مخلوطي از فوم و آب را پخش ميکنند. طي سه سال گذشته نيز با احداث يک استخر جديد با ظرفيت 2 ميليون و 800 هزار ليتر، ظرفيت آب استخر بارگيري از 700 هزار ليتر به 5/3 ميليون ليتر افزايش يافت. همچنين با نصب دو پمپ جديد، قدرت پمپينگ آب دو برابر شده است. در کميته بحران استان عضو هستيم و در صورت حادثه   ديگر سازمانها  به کمک ما ميآيند، ساليانه حداقل يک مانور با شرکت همه سازمانهاي موثر برگزار ميکنيم که اين موضوع هماهنگي و آمادگي داخلي و بين سازماني را چند برابر ميکند.

 صنعت کاملا سبز
کمال بهجتي درباره اقدامهاي زيست محيطي ميگويد: يکي ديگر از ويژگيهاي انبار نفت کرج شناخته شدن از سوي سازمان محيط زيست به عنوان صنعت کاملا سبز است، تمام پساب صنعتي از اينجا بار نفتکش شده و به تصفيه خانه ري ارسال ميشود، تلاش ميکنيم نظم را رعايت کنيم و آلودگي گازي و ريخت و پاش مايع نداشته باشيم، سه حوضچه تفکيک داريم و آب و فرآورده را جدا ميکنيم و به تصفيه خانه ري ميفرستيم.

نيروي انساني همدل، مزاياي متفاوت
رئيس انبار نفت کرج درباره نيروي انساني انبار نفت کرج ميگويد: يکي از نقاط قوت اينجا حضور مسئولان اچ اس اي و خدمات فني- مهندسي شرکت پخش فرآوردههاي نفتي منطقه کرج در داخل فنسهاي انبار است که خوشبختانه باعث ميشود مسائل سريع تر حل شود، در قسمتهاي مختلف انبار حدود 140 نفر مشغول به کار هستند که از اين تعداد 35 نفر رسمي، 65 نفر پيمانکاري و باقي قرارداد مدت موقت هستند و تحت نظر مديريت واحدهاي مختلف در ايام تعطيل سال تا 4 ميليون ليتر بنزين را بارگيري و ميان ساکنان و مسافران اين منطقه توزيع مي کنند، اما نکتهاي که وجود دارد، قرار گرفتن کارکنان با مزاياي شغلي متفاوت در کارهاي مشابه است که با توجه به عملياتي بودن کار، آزاردهنده است. رئيس انبار نفت کرج دليل نظم و انضباط در امور و ظاهر اينجا را تجارب شغلي خود و آموخته هايش از مديران قبلي انبار به ويژه رئيس خدمات فني مي داند. او همچنين از تلاش هاي مديران قبلي و هماهنگي مطلوب بين رئيس خدمات فني قبلي و فعلي، رئيس اچاس اي  و رئيس تأمين و توزيع و مسئول کنترل کيفيت انبار که نقش مهمي در برقراري آرامش و نظم و عمليات سوخت رساني موفق و بي وقفه داشته اند قدرداني مي کند.