وزير نفت  به پرسش هاي نمايندگان در صحن علني مجلس پاسخ داد

امتیاز ندادن به ترکمنستان مستحق تنبیه است یا تحسین؟

بيژن زنگنه ، وزير نفت ايران (سه شنبه، 25 شهريورماه) در صحن علني مجلس حاضر شد و با اشاره به عملکرد صنعت نفت در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، گزارش خود را در صحن علني مجلس در هشت محور شامل افزايش ظرفيت توليد از ميدان هاي مشترک نفت و گاز، دوري از خام فروشي با توسعه صنعت پتروشيمي و پالايش و تکميل زنجيره ارزش، توسعه گازرساني، افزايش صادرات گاز و فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي، حمايت از ساخت داخل و شرکت هاي دانش بنيان، جمع آوري گازهاي ارسالي به مشعل، مقابله با تحريم هاي نفتي و ريل گذاري براي آينده ارائه داد.

وي گفت: امروز جنگ تمام عيار اقتصادي از طرف آمريکا و صهيونيسم با همکاري منافقين و ديگر متحدانشان بر ملت ايران تحميل شده است که دائماً هم تلاش مي کنند بر ابعاد آن بيفزايند. در چنين شرايطي ضرورت دارد مانند دوران دفاع مقدس همه ارکان نظام از دولت و مجلس و ديگر قوا با هم انديشي و به صورت يکپارچه عمل کنند.

تعيين تکليف و افزايش ظرفيت توليد ميدان هاي مشترک نفت و گاز

وزير نفت در باب محور نخست گفت: درباره افزايش ظرفيت توليد از ميدان هاي مشترک بايد بگويم که ما اين ميدان ها را اولويت بندي کرديم و به همه آنها پرداختيم، اما مهم ترين ميدان ها براي ما دو بخش ميدان هاي غرب کارون در خوزستان و ميدان گازي پارس جنوبي بوده است که توليد ميدان هاي غرب کارون در اين هفت سال از 70 هزار بشکه در سال 1392 به روزانه 400 هزار بشکه در سال 1399 رسيده است و اکنون در اين زمينه از همسايگان خود عقب نيستيم.وزير نفت با بيان اينکه قراردادهاي نفتي براي ميدان هاي مشترک ديگر نيز امضا شده است، افزود: اين قراردادها براي فاز 11 پارس جنوبي، آبان، پايدار غرب، چشمه خوش، دالپري، پايدار شرق، سپهر، جفير و ياران بسته شده است. طرح هاي ديگري هم براي توسعه و افزايش سطح توليد نفت در حال اجراست که از سال 97 تاکنون 23 قرارداد در اين زمينه امضا شده و آقاي قاليباف هم در سفر خود به خوزستان، در جريان اين طرح ها قرار گرفته اند.وي با اشاره به افزايش توليد گاز در پارس جنوبي گفت: جمهوري اسلامي تاکنون 150 ميليارد دلار در پارس جنوبي سرمايه گذاري کرده است؛ صنعت گاز و صنعت پتروشيمي به معناي واقعي محصول جمهوري اسلامي هستند. در بخش نفت خيلي کارها قبل از انقلاب شده بود، اما کاري که در بخش گاز پيش از انقلاب انجام شده بسيار ناچيز بوده است.

نمايندگان تمدن صنعتي ايجاد شده در پارس جنوبي را ببينند

زنگنه تأکيد کرد: اين دو صنعت هرچه دارند از جمهوري اسلامي و کارهايي است که در اين زمان انجام شده. مهم ترين اقدام هم در پارس جنوبي انجام شده است. ميانگين توليد روزانه گاز در پارس جنوبي در سال 1384، 140 ميليون مترمکعب بود که در سال 1392 به روزانه 280 ميليون مترمکعب و اکنون به 700 ميليون مترمکعب رسيده است، يعني توليد اين ميدان مشترک گازي طي هفت سال اخير 2.5 برابر شده است.وزير نفت گفت: ظرفيت توليد گاز پارس جنوبي تا به امروز و در اين هفت سال به طور متوسط 420 ميليون مترمکعب در روز افزايش يافته که معادل 2.6 ميليون بشکه نفت است و اگر مي خواستيم اين مقدار سوخت را از طريق ساخت پالايشگاه تأمين کنيم، بايد 10 پالايشگاه 260 هزار بشکه اي مي ساختيم. چند روز پيش هم در صحبتي گفتم که با ساخت اين پالايشگاه ها محيط زيست به قدري آلوده مي شد که زندگي کردن در کشور دشوار مي شد اما ما از محيط زيست هم حفاظت کرديم.زنگنه با بيان اينکه ما توانستيم 17 فاز پارس جنوبي را در قسمت دريا به اتمام برسانيم و در خشکي هم فقط يک پالايشگاه مانده که آن هم تأثير تعيين کننده اي در برداشت گاز ما از ميدان ندارد، خطاب به نمايندگان مجلس گفت: من رئيس مجلس و به ويژه اعضاي کميسيون هاي تخصصي مجلس را دعوت مي کنم که تشريف بياورند و از تمدن صنعتي ايجادشده در پارس جنوبي بازديد کنند.وزير نفت در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: خط لوله هزار کيلومتري گوره - جاسک با هدف تنوع بخشي به مبادي صادراتي کشور در حال احداث است که ان شاءالله تا پايان امسال به اتمام مي رسد و مي تواند يک ميليون بشکه نفت خام را از گوره به جاسک انتقال دهد.

مصاديق جلوگيري از خام فروشي

زنگنه با اشاره به دوري از خام فروشي با توسعه صنعت پتروشيمي و پالايش و تکميل زنجيره ارزش، اظهار کرد: توليد پتروشيمي در سال 75، 12 ميليون تن، در سال 92، 56 ميليون تن و در سال 96 به 66 ميليون و 400 هزار تن رسيده و به 100 ميليون تن هم خواهد رسيد و طبق برنامه، در سال 1404 به 133 ميليون تن مي رسد که مهم تر از آن ارزش اين توليدات است.وي افزود: به تعبير ديگر، توليد پتروشيمي در سال 75، 2 ميليارد دلار بوده که در سال 92، 11 ميليارد دلار و در سال 98، به 15 ميليارد دلار رسيده و تا سال 1404 به 25 ميليارد دلار مي رسد. امسال 17 طرح با ظرفيت 25 ميليون تن به بهره برداري مي رسد که اين يک جهش است و مورد توجه مقام معظم رهبري هم قرار گرفته است.وزير نفت ادامه داد: مقدار معادل نفتي که تحويل پتروشيمي ها شده هم در سال 92، 27 ميليون تن و در سال 98، 35 ميليون تن بوده که در سال 1400 به 72 ميليون تن و در 1404 به 88 ميليون تن مي رسد.زنگنه با بيان اينکه ظرفيت پالايشگاه ها از 1.8 ميليون بشکه در سال 91 اکنون به 2.2 ميليون بشکه رسيده است، افزود: صادرات فرآورده هاي نفتي با کارهايي که در توسعه پالايش و گازرساني روستايي و بهبود وضعيت پالايشگاه ها انجام شد، نسبت به سال 91 چهار برابر شده است؛ يعني دوري از خام فروشي و دور زدن تحريم ها انجام گرفته است.وي تأکيد کرد: توليد بنزين در سال 91، روزانه 52 ميليون ليتر بود که در سال 98 به 107 ميليون ليتر رسيد. طرح سيراف از جمله طرح هاي مهم در اين زمينه است و براي بهسازي و نوسازي پالايشگاه هاي آبادان، تبريز و بندرعباس هم اقدام شده و اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع و پتروپالايشگاه ها هم در دستور کار است.

پتروپالايشگاه ها

وزير نفت با اشاره به اقدام هاي انجام شده براي اجراي اين قانون، گفت: در اجراي اين قانون، 20 طرح داراي صلاحيت شناسايي شده که قبل از پايان هفته مجوزهاي لازم را براي آنها صادر مي کنيم. پنج پالايشگاه نفت هم با ظرفيت يک ميليون و 220 هزار بشکه، سه پالايشگاه ميعانات به ظرفيت 240 هزار بشکه با سرمايه گذاري 28 ميليارد دلار و 12 طرح بهسازي در پالايشگاه هاي مختلف به ارزش 7 ميليارد دلار در دستور کار است.زنگنه گفت: صنعت نفت از طريق بورس 5.8 ميليارد دلار به پتروشيمي هاي پايين دستي خوراک تحويل مي دهد، با اينکه اين وظيفه اصلي وزارت صمت است. در عين حال به دنبال آن، اقدام هايي همچون تضمين بازار محصولات و تضمين خوراک و دادن يارانه تسهيلات نيز انجام مي شود. همچنين صنايع پيشران پتروشيمي را در برنامه داريم که براي آن نياز به کمک مجلس است تا شامل معافيت هاي مالياتي شوند.به گفته وزير نفت، صادرات پتروشيمي با وجود تحريم نسبت به پارسال بيشتر شده است، هرچند از نظر قيمت با مشکلاتي روبه رو هستيم.