آخرين خبر از اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع و  توسعه گازرساني و صادرات گاز

وي در ادامه با اشاره به توسعه گازرساني در کشور، تصريح کرد: اين اقدام با همکاري و ابتکار مشترک مجلس و دولت و با تصويب قانون رفع موانع توليد آغاز شد و اکنون 83 درصد جمعيت روستايي کشور گاز دارد و بيش از 99 درصد جمعيت شهري هم گازدار هستند و در مجموع 94 درصد جمعيت کشور از گاز طبيعي بهره مندند. برنامه ما اين است که پوشش گازرساني را به 95 درصد برسانيم، البته با اولويت مناطق سردسير و جنگلي.وزير نفت تصريح کرد: افزايش گازرساني سبب شد استفاده از سوخت مايع در نيروگاه ها از 43 درصد در سال 92 به 10 درصد برسد، به محيط زيست و توليد اشتغال هم کمک زيادي شد.زنگنه با بيان اينکه صادرات گاز نسبت به سال 92 دوبرابر شده است، گفت: مشکلاتي همچون صادرات به پاکستان هم که خارج از اراده وزارت نفت بوده و اراده سياسي مخالف از خارج پشت آن بوده است.وي با بيان اينکه صادرات گاز امسال رکورد 80 ميليون مترمکعب در روز را نيز شکست، تأکيد کرد: ما اکنون يکي از بزرگ ترين صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي هستيم.

احداث بزرگ ترين تأسيسات جمع آوري گازهاي همراه نفت

زنگنه به موضوع جمع آوري گازهاي همراه نفت هم اشاره کرد و ادامه داد: طرح بيدبلند خليج فارس بزرگ ترين طرح کشور براي جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت است که در آستانه بهره برداري قرار دارد و تا سال 1401 همه گازهاي همراه فرآورش و خوراک پتروشيمي ها مي شود.وي با بيان اينکه نفت از موتورهاي محرک صنعت و پيمانکاري در کشور است، تأکيد کرد: با تحرک در صنعت نفت، اشتغال در صنايع سنگين و پيمانکاران هم ايجاد مي شود، البته منابع ما براي حرکت توسعه اي کفاف نمي دهد.وزير نفت يادآور شد: چهار سند براي ريل گذاري تا سال 1420 آماده کرده ايم که شامل سند سوخت حمل ونقل کشور، تراز مصرف و توليد گاز، سند توليد نفت و سند توليد محصولات پتروشيمي و پايين دستي آن است که انتظار داريم درباره آنها بحث شود و نظرات مجلس و کميسيون انرژي را داشته باشيم تا در تصميم گيري پخته تر عمل کنيم.

استقبال زنگنه از پيشنهاد تشکيل کارگروهي مشترک با مجلس

وزير نفت به سؤالات مطرح شده از سوي نمايندگان در حوزه هاي مختلف پاسخ داد و با استقبال از پيشنهاد رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در صحن علني مبني بر ضرورت شکل گيري کارگروهي مشترک با مجلس براي بحث و بررسي درباره مباحث مختلف مربوط به صنعت نفت، عنوان کرد: من هم پيشنهاد مي کنم چنين کارگروهي تشکيل شود تا بحث ها درباره مسائل مختلف که زمان بر است در آنجا مطرح و بررسي شود، چراکه طبيعتاً نمي توان به همه انتقادها و سؤالات در اين زمان کوتاه پاسخ داد.

عمده مجوزهاي متانول مربوط به قبل است

زنگنه ادامه داد: خيلي از مواردي که نمايندگان محترم عنوان مي کنند در چهار سندي که وزارت نفت در حوزه هاي مختلف آماده کرده، ديده شده است. به طور مثال همين موضوع متانول که آقاي زاکاني اشاره کردند، انتقاد من هم هست، اما عمده مجوزهاي متانول قبلاً داده شده بود و من نمي توانستم مجوزهايي را که قبلاً داده شده است باطل کنم، اما به آنها گفتيم از شما حمايت نمي کنيم که براي گرفتن وام از صندوق توسعه ملي در اولويت باشيد.وي توضيح داد: در همين سند پتروشيمي گفته ايم که اگر متانول به پروپيلن تبديل شود، طيف وسيعي از فرصت هاي شغلي و درآمدي ايجاد مي شود. در همين راستا طرحي مطرح است که بر مبناي آن گفتيم 4 ميليون تن متانول در عسلويه به پروپيلن تبديل شود و با خط لوله تا مرکز ايران بيايد و در حوالي شيراز به عنوان نزديک ترين جا به شاهراه هاي اصلي کشور، به محصولات ديگري تبديل و به جاهاي ديگر ارسال شود. طرح ديگري براي توليد 400 هزار تن پروپيلن در بندر اميرآباد داريم. برنامه هاي مختلف زيادي در اين زمينه داريم.

براي امتياز ندادن بايد تنبيه شوم؟

وزير نفت در پاسخ به اظهارنظر يکي از نمايندگان مبني بر متضرر شدن ايران در قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، توضيح داد: ترکمنستان قبلاً چهار بار گاز صادراتي به ايران را قطع کرد و هر بار امتياز گرفت. من ايستادم و گفتم امتياز نمي دهم. در داوري هم چيزي نصيب ترکمنستان نشد. اين مستحق تحسين است يا تنبيه؟

زنگنه در واکنش به سؤالي درباره وضعيت قرارداد صادرات گاز به عمان هم توضيح داد: تمام اختيارات را به دوستان قرارگاه داديم و قرارگاه را به عنوان نماينده وزارت نفت به طرف عماني معرفي کرديم. آنجا عمق آب هزار متر است و ما الان توانايي احداث خط در عمق هزار متري را نداريم.

قرارداد با توتال با موافقت نظام امضا شد

زنگنه در پاسخ به سؤالي درباره چرايي امضاي قرارداد فاز 11 پارس جنوبي با توتال، گفت: قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي با توتال را فقط وزارت نفت امضا نکرد؛ نظام جمهوري اسلامي امضا کرد. همه موافق بودند. اسناد آن هم موجود است. همين الان هم فاز اول اين طرح در دستور کار پتروپارس است و براي اجرا به حدود 2 ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. پتروپارس براي توسعه فرزاد هم بيش از 2 ميليارد دلار سرمايه مي خواهد.وي در توضيح بيشتر گفت: ما در قرارداد فاز 11 با توتال به تکنولوژي نياز داشتيم و همان طور که يکي از نمايندگان هم امروز اشاره کردند، ما در سال هاي آينده در پارس جنوبي افت توليد خواهيم داشت و براي جلوگيري از اين افت توليد، هر فاز يک ميليارد دلار سرمايه گذاري مي خواهد. قرارداد با توتال بسته شد تا ما يک بار اين فناوري را به کشور بياوريم و کار را ياد بگيريم که توتال نيامد. چيني ها هم بعد از تحريم ديگر نيامدند. حال داريم فاز نخست توسعه را با توان داخلي پيش مي بريم.

فرماندهي وزارتخانه ها؟ با کدام اختيار؟

وي در واکنش به پيشنهاد امروز رئيس کميسيون انرژي مجلس مبني بر اينکه وزير نفت به عنوان فرمانده وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صمت و کشور به منظور انسجام بخشي بيشتر به سياست هاي حوزه انرژي کشور عمل کند، گفت: فرمانده وزارتخانه ها؟ با کدام اختيار؟ چه کسي اين اختيار فرماندهي را به من داده است؟

زنگنه درباره برخي انتقادهايي که به وزارت نفت در باب انجام مسئوليت هاي اجتماعي مطرح شد، توضيح داد: اصلاً اين اصطلاح را ما به راه انداختيم و کارهاي بسيار مهمي در اين زمينه انجام داده ايم، اما قبول دارم که کافي نيست. ضمن اينکه نفت، خود با کمبود منابع مالي مواجه است. با اين حال ما قبلاً گزارش هايي به آقاي قاليباف داده ايم که چه راهکارهايي براي ايفاي هرچه بيشتر مسئوليت هاي اجتماعي پيدا کرده ايم و روي آنها کار مي کنيم.وزير نفت يادآور شد: وضع طوري است که بايد همه به هم کمک کنيم و با همدلي کار را پيش ببريم.

فروش 7 ميليون تن فرآورده در بورس انرژي

وزير نفت در بخش ديگري از توضيحات خود گفت: يکي از نمايندگان محترم پرسيد آيا شما به بورس انرژي اعتقاد داريد؟ بر اساس گزارش رئيس بورس انرژي ايران، در پنج ماه ونيم ابتداي امسال 7 ميليون تن فرآورده در بورس انرژي فروخته شده است.وي در پاسخ به سؤال ديگري عنوان کرد: در مورد ال پي جي به برخي ظلم مي شود؛ به همين دليل داريم روند تخصيص سهم کپسول را الکترونيکي مي کنيم و اطمينان خاطر پيدا مي کنيم که سهم به دستشان برسد. ضمناً اگر اختلافي بين وزارت نفت و کشاورزي پيش آمد، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت نيز هست که بايد رضايت آنها هم جلب شود.زنگنه درباره سهميه بندي بنزين هم گفت: لغو سهميه بندي تصميم دولت بوده و مجلس هم با آن مخالفتي نکرده است. بنزين در خرداد سال 94 با تصويب دولت تک نرخي شد و مجلس هم اعتراض نکرد. افزايش مصرف هم ناشي از آن نبوده است.

منابع به بهينه سازي تخصيص داده نمي شود

وزير نفت در واکنش به انتقاد برخي نمايندگان درباره وضع نامطلوب بهينه سازي مصرف انرژي در کشور، گفت: مسبب آنچه ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير را در اين زمينه نابود کرد، تبصره 14 بود که بر اساس آن، تمامي منابع خرج يارانه ها مي شود و مقدار کمي براي بهينه سازي در نظر گرفته شد که آن هم تخصيص داده نمي شود.زنگنه درباره انتقاد به نبود گازرساني در معدود نقاطي از کشور متذکر شد: طبق مصوبه شوراي اقتصاد، هزينه يک انشعاب نبايد به 20 ميليون تومان برسد، اما برخي انشعاب ها تا 100 ميليون تومان هزينه دارد و واقعاً توجيه اقتصادي ندارد.وزير نفت در تأييد صحبت يکي از نمايندگان مبني بر توسعه بندر جاسک، گفت: جاسک به يک هاب انرژي تبديل مي شود و يکي از پالايشگاه هايي هم که مجوز دارد در جاسک احداث خواهد شد.وي درباره انتقادهايي که نسبت به نظام حقوق و دستمزد در نفت از سوي نمايندگان مطرح شد، يادآوري کرد: اتفاقاً مشکل اصلي ما در اين زمينه با مجلس و دولت است، چراکه در هر چه تصويب مي کنند اعلام مي شود همه شرکت ها مشمول اين قوانين هستند و دست و بال ما را مي بندند. درباره ايثارگران هم تأکيد کرده ام هر آنچه قانون گفته است اعمال شود.

مي گويند صادرات پتروشيمي مشکل تحريم ندارد؛ همه چيز تحريم است

زنگنه به تحريم هاي نفتي نيز اشاره کرد و گفت: تلاش زيادي براي دور زدن تحريم ها براي صادرات نفت انجام داديم و از هر کسي که امکان بوده کمک گرفتيم؛ از قرارگاه گرفته تا همه نيروهاي امنيتي و... که انصافاً هم همه کمک کرده اند، از مجلس هم مي خواهيم از مسير ديپلماسي بين المجالس به ما کمک کنند.وزير نفت افزود: ما معتقد نيستيم کارمان کامل و بي نقص است و به کمک شما نمايندگان نياز داريم و حاضريم هر طور که اطمينان حاصل شود کار کنيم. حتي براي عرضه در بورس راه هايي پيدا مي کنيم تا صادرات مويرگي را از هر طريقي داشته باشيم. در بحث فروش نفت، چه در داخل چه در خارج، از هر پيشنهادي استقبال مي کنيم و مجلس هم مي تواند به ما کمک کند.زنگنه گفت: مي گويند صادرات پتروشيمي مشکل تحريم ندارد؛ چرا همه تحريم اند. ما هر چه صادر مي کنيم به اسم ايران نيست؛ بارها سندها تغيير مي کند. مي گويند چرا نقشه دور زدن تحريم را توضيح نمي دهيد، خب اگر توضيح دهم که نقشه عمليات مان را توضيح داده ام.

صادرات فعلي نفت و فرآورده را با دوره قبلي تحريم مقايسه کنيد

وزير نفت ادامه داد: هر کاري انجام مي دهيم وظيفه مان است، اما حداقل يک نفر بگويد دستتان درد نکند. همه اش بر سر ما مي زنند. صادرات نفت و فرآورده فعلي را با دوره قبلي تحريم مقايسه کنيد. من نمي توانم علني بگويم، اما شما (نماينده ها) که مي توانيد بياييد و ببينيد. به هر ترتيبي مي خواهيد در مذاکرات ما حضور داشته باشيد. ما براي شما اتاق تاريک نداريم اما براي دشمنان داريم. بچه هاي ما شبانه روز در حال تلاش اند. اينها سربازان گمنام ما هستند که دارند کار مي کنند. اينها مجاهدند. يک نفر نبايد بگويد دستشان درد نکند؟ هميشه بايد خستگي ها بر تن ما بماند؟ ما درگير جنگ نابرابر تجاوزگرانه عليه ملت ايران هستيم و در اين جنگ هم در خط مقدم قرار داريم؛ انتظار داريم متناسب با اين شرايط با ما برخورد و رفتار شود.

منبع : شانا