شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي   

راه اندازي سامانه اعلان حريق با تکيه بر توان داخل

رئيس اچ اس اي شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي از راه اندازي سامانه اعلان حريق متعارف((F&G)درمنطقه عملياتي سرخون و گشوي جنوبي به همت متخصصان اين شرکت خبرداد.

عليرضا اميني بابيان اين که سنسورهاي نقطه اي و راداري، شناسايي علائم آتش ماننددود وحرارت، کليدهاي دستي، آژيرخطر، همچنين پنل مرکزي، تلفن اتوماتيک و کابل هاي ارتباطي، اجزاي تشکيل دهنده سامانه اعلان حريق متعارف است، افزود: سامانه مزبوردرمجموعه ساختمان هاي اداري و انبار کالاي منطقه عملياتي سرخون وگشوي جنوبي به مساحت دوهزارمترمربع اجراشده است.

به گفته وي سامانه F&Gباپايش مداوم وگزارش دهي شرايط غيرعادي مانند آتش سوزي دراسرع وقت، دستورلازم براي جلوگيري ازحادثه را صادر مي کند. اميني بابيان اين که درسال98، هزينه اجراي اين پروژه از سوي پيمانکار حدود11ميليارد ريال برآوردشده بود، تصريح کرد: سامانه مزبوربا استفاده از امکانات و توان متخصصان شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي تنها با دوميليارد ريال شامل خريد تجهيزات و خدمات مشاوره وبيش از 80 درصد صرفه جويي در هزينه هاانجام شده است. رئيس اچ اس اي شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، استفاده از اجناس مرغوب، کسب دانش ومهارت اجراي پروژه هاي اين چنيني از سوي کارکنان اچ اس اي، آموزش اپراتوري و روش هاي نگهداري و تعميرات، همچنين دستيابي به نقشه هاي فني اين گونه سامانه ها را از جمله مزيت هاي پروژه مزبور برشمرد. وي بااشاره به اين که با توجه به شيوع ويروس کرونا وضرورت رعايت پروتکل هاي بهداشتي، اجراي پروژه اعلان متعارف حريق با حدود 480 نفر -ساعت کار پايان يافته است، تصريح کرد: اجراي اين سامانه هشدار دهنده در منطقه عملياتي آغار ودالان نيز دردست اجراست.

برگزاري رزمايش کمک هاي مؤمنانه

دومين مرحله رزمايش کمک هاي مؤمنانه کارکنان ستادشرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، هم زمان با دهه نخست محرم با توزيع 60 بسته حمايتي ميان نيازمندان و اقشار آسيب ديده از بيماري کرونا انجام شد. سيدمحمود ميرباقري، فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي گفت: کمک هاي مؤمنانه کارکنان اين شرکت به همت پايگاه مقاومت بسيج جمع آوري و ميان 60 خانوار آسيب ديده از شيوع ويروس کرونا در شيراز توزيع شد. وي افزود: اين بسته هاي معيشتي شامل برنج، روغن، ماکاروني، سويا، رب گوجه فرنگي، ماسک و موادضدعفوني کننده دست بود که ميان خانواده هاي نيازمند توزيع شد. فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي يادآورشد: کارکنان ستاد و مناطق عملياتي اين شرکت، ارديبهشت ماه امسال نيز درنخستين مرحله رزمايش کمک هاي مؤمنانه، 500 بسته معيشتي را ميان خانوارهاي آسيب ديده از بيماري کرونا توزيع کردند.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون

60 ميليارد ريال هزينه کرد براي آبرساني به غيزانيه

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازمارون باتشريح مهم ترين خدمات اين شرکت درحوزه مسئوليت هاي اجتماعي گفت: اين شرکت براي اجراي طرح آبرساني به روستاهاي غيزانيه 60ميلياردريال اعتبار هزينه کرده است. حميد کاويان با بيان اين که عمل به مسئوليت هاي اجتماعي گامي مهم به موازات توليد است، اظهارکرد: از سال هاي گذشته براي عمران و آباداني روستاهاي همجوار تأسيسات نفتي مارون گام هاي خوبي برداشته شده که اختصاص6دستگاه تانکر آبرسان به روستاهاي بخش غيزانيه، همچنين کمک به تجهيزخانه بهداشت روستاي غيزانيه وروستاي عوده، مهم ترين آنهاست. وي همچنين کمک60ميليارد ريالي شرکت بهره برداري نفت وگازمارون براي آبرساني به روستاهاي بخش غيزانيه را از اقدام هاي مهم اين شرکت در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي و محروميت زدايي مناطق روستايي بر شمرد. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون يادآورشد: تهيه و توزيع 750 بسته کمک آموزشي براي دانش آموزان کم برخوردار و اختصاص چهاردستگاه ميني بوس براي آمد و شد دانش آموزان روستايي نيز بخش ديگري ازاقدام هاي اين شرکت درجهت توانمندسازي ساکنان روستاهاي همجوار تأسيسات نفت و گاز مارون بوده است. کاويان يکي ديگر از فعاليت هاي شرکت بهره برداري نفت و گازمارون را تأمين 11هزار اصله نهال با هدف صيانت ازمحيط زيست، عنوان و اظهارکرد: اين تعداد اصله نهال به مناسبت هاي(زمين وهواي پاک)به منظور توزيع در روستاهاي همجوار تاسيسات نفتي، تحويل بخشداري غيزانيه شده است. وي همچنين با اشاره به کمک هاي اين شرکت درسيلاب سال 98 گفت: ارسال سه محموله موادغذايي وپوشاک وديگر ملزومات ضروري به ارزش 5.5ريال براي کمک به سيل زدگان، بخشي ديگرازخدمات شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون در حوزه مسئوليت اجتماعي بوده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازمارون، بازسازي وبهسازي 32 مسجد وحسينيه، احداث 15مدرسه وبهسازي 19مدرسه رابخش ديگري از مهم ترين خدمات شرکت در سال هاي اخير خواند. به گفته کاويان بيش از23ميليارد ريال نيز درحوزه هاي فرهنگي، مذهبي، آبرساني و پشتيباني ترابري، همچنين ورزش و سلامت، بسيج سازندگي و ساخت و تعمير مدارس از سوي اين شرکت هزينه شده است. به گفته وي درهفت ماه گذشته نيزشرکت بهره برداري نفت وگاز مارون، باشيوع بيماري کرونا، به تهيه وتوزيع هزارليترموادضدعفوني کننده و 2600 بسته کمک معيشتي براي توزيع درشهرها، روستاها ومناطق پيراموني تأسيسات خود اقدام کرده است.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان

پايداري برق مشترکان در شهر لالي

شبکه برق مشترکان خانگي شهر لالي با ظرفيت سازي حاصل از اجراي پروژه عمراني شرکت نفت و گاز مسجدسليمان تثبيت و پايدار شد. هم زمان با اجراي پروژه عمراني و عام المنفعه استخر سرپوشيده در شهر لالي ازسوي مديريت مهندسي و ساختمان، برق 50 خانواراين شهر نيزکه پيش از اين دچار نوسان و افت ولتاژ بود تثبيت شد. شرکت بهره برداري نفت و گازمسجدسليمان براي احداث و اجراي شبکه برق فشار ميانگين که420مترطول دارد، دوميلياردريال اعتبار اختصاص داده است. با اجراي اين پروژه، افزون بر تأمين برق استخر سرپوشيده لالي که مقرر شده به اداره کل ورزش وجوانان خوزستان اهدا شود، 50مشترک ديگر نيز از انرژي الکتريسيته پايدار وفاقد افت ولتاژ، بهره مند شده اند.

    شرکت ملي نفت ايران

برگزاري نمايشگاه بين المللي نفت ايران درمهرماه امسال

 بيست وپنجمين دوره نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، طبق اعلام ستاد برگزاري، مهرماه امسال برگزار مي شود.

در اطلاعيه ستاد برگزاري نمايشگاه بين المللي نفت ايران آمده است: «با توجه به شرايط همه گيري ويروس کوويد19، بيست وپنجمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش وپتروشيمي ايران بارعايت پروتکل هاي بهداشتي، در بازه زماني 21 تا 24 مهرماه برگزار مي شود.

 براساس تصميم هاي گرفته شده باهمکاري انجمن هاي صنفي غيردولتي در شوراي سياست گذاري نمايشگاه، اين دوره از نمايشگاه ويژه متخصصان برگزار مي شود. دراين دوره ازبرگزاري، تنها، مديران ارشد ومياني وعملياتي بخش هاي دولتي، مديران بخش هاي خصوصي و تعاوني، استادان ودانشجويان ممتاز دانشگاه هاي کشور، همچنين مقام هاي سياسي ومدعوين شرکت هاي غرفه دا ر وانجمن هاي تخصصي وحرفه اي، به صورت هدفمند حضورخواهند داشت.

 

   پخش فراورده هاي نفتي منطقه گيلان

رشد بيش از 15 درصد مصرف سي ان جي

 مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه گيلان گفت: مصرف گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) استان گيلان درپنج ماه نخست امسال، بيش از 15 درصد افزايش داشته است. علي اصغر عباسي با بيان اين که مصرف سي ان جي دربازه زماني ياد شده 140ميليون و425 هزار و 663 مترمکعب بوده است، اظهار کرد: اين ميزان درمقايسه با مدت مشابه سال قبل، 15.6درصد افزايش را نشان مي دهد. وي با اشاره به استقبال مردم ازاستفاده از سي ان جي افزود: مديريت مصرف سوخت، اجراي طرح رايگان دوگانه سوزکردن خودروها و ثابت ماندن قيمت سي ان جي از مهم ترين عوامل رشد مصرف اين سوخت پاک است. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه گيلان با تأکيد بر استفاده از سي ان جي به جاي بنزين که سبب صرفه اقتصادي و کاهش آلاينده هاي زيست محيطي مي شود، اظهارکرد: ازفروردين ماه تامردادماه امسال ، با استفاده از بيش از140ميليون مترمکعب سي ان جي، درمصرف افزون بر 137ميليون ليتر بنزين صرفه جويي شده است. عباسي تصريح کرد: در استان گيلان 100 جايگاه عرضه سي ان جي فعال است که با توجه به پايش مستمر وضع عملکرد و تجهيزات فني اين جايگاه ها، سوخت رساني در وضع مطلوبي قرار دارد.

 

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب 

تعويض پوشش 7 هزار متري در خط لوله کرمانشاه – سنندج

عمليات اجرايي تعويض پوشش هفت هزار متر ازخط لوله انتقال فرآورده کرمانشاه - سنندج پايان يافت. رحمان رضايي، رئيس مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب گفت: اجراي اين پروژه به منظورافزايش ضريب ايمني خط، انتقال پايدار مواد نفتي و ترميم نقاط خوردگي، پس از انجام عمليات سي اسکن خط لوله يادشده در دستور کار قرار گرفت. وي با بيان اين که اين پروژه ازکيلومتر34تا41انجام شده است، اظهار کرد: عمليات تعويض پوشش طبق برنامه زمان بندي شده، فروردين ماه امسال آغازشد وبا پيگيري هاي مديرمنطقه، همچنين تلاش کارکنان واحد خوردگي، پنج ماه زودتر از زمان پيش بيني شده پايان يافت. رئيس مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب تصريح کرد: هم زمان بااجراي عمليات تعويض پوشش، ترميم نقاط خوردگي نيزبا حساسيت و دقت بسيار بالايي انجام و همه نقاط خوردگي اعلام شده در اين محدوده ترميم وتعويض شد. به گفته وي عمليات پوشش نيزبدون بروز هيچ گونه حادثه و مطابق با استانداردهاي موجود انجام گرفت. رضايي عبور لوله از زمين هاي زراعي- کشاورزي، کانال هاي آبياري کشاورزي و تقاطع باجاده آسفالت روستايي را ازجمله مشکلات اجراي پروژه تعويض پوشش خط لوله انتقال فرآورده نفتي کرمانشاه-سنندج عنوان واظهارکرد: اين عمليات، بدون بروزهيچ حادثه و مطابق با استاندا ردهاي موجود انجام شد.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختياري

آمادگي تأمين سوخت زمستاني مناطق سخت گذر

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختياري گفت: پيش بيني هاي لازم براي تأمين سوخت زمستاني مناطق سخت گذر با توجه به اقليم جغرافيايي و سردسير بودن استان انجام شده است. جعفر سالاري نسب در نشستي باحضور مسئولان واحدها و نواحي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چهار محال و بختياري افزود: با توجه به برودت هوا در ماه هاي پيش رو، لازم است فروشندگي هاي نفت سفيد پيش از آغاز فصل سرما نسبت به خريد و ذخيره سوخت مورد نياز خانوارهاي ساکن درمناطق سخت گذر اقدام کنند تا در تأمين گرمايش در اين مناطق مشکلي پيش نيايد. وي با تاکيد بر اين که تأمين و ذخيره سازي نفت سفيد و سوخت رساني به نقاط مختلف استان درحال انجام است، تصريح کرد: هيچ گونه کمبودي در تأمين نفت سفيد مورد نياز خانوارهاي ثبت نام شده در سامانه درخواست فراورده هاي نفتي (NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR) وجود ندارد. سالاري نسب ادامه داد: توزيع نفت سفيد با انجام هماهنگي و اقدام هاي لازم، با استفاده از بستر بانکي و اعلام مقدار سهميه خانوارهاي نفت سوز انجام مي شود. وي بر هماهنگي و کنترل روند توزيع سوخت مايع به صورت مطلوب در نقاط مختلف استان توسط مسئولان واحدهاي مرتبط و رؤساي نواحي تأکيد کرد.

 

    شرکت گاز استان خراسان رضوي

تجهيز ايستگاه هاي سي جي اس به مانيتورينگ تزريق ادرانت

مديرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي گفت: براي نخستين بار در کشور، طرح تجهيزايستگاه هاي تقليل فشارگاز (سي جي اس) به سامانه مانيتورينگ تزريق ادرانت دراين استان و به صورت پايلوت از شهرستان چناران آغاز شده است. حسن افتخاري با اشاره به تحريم هاي ظالمانه و ضرورت مديريت بهينه مصرف ادرانت در شرکت هاي گاز استاني، اظهار کرد: تزريق ادرانت با مانيتورينگ سبب دسترسي آنلاين کاربر به ميزان مصرف و مديريت قابل توجه مقادير تزريق مي شود. وي با قدرداني از اقدام هاي کارکنان امور اندازه گيري و توزيع گاز استان دراجراي طرح سامانه مانيتورينگ تزريق ادرانت درايستگاه هاي سي جي اس افزود: شرکت گازخراسان رضوي به عنوان نخستين شرکت گازاستاني کشور نسبت به برنامه ريزي و راه اندازي اين سامانه اقدام کرده است. مديرعامل شرکت گازاستان خراسان رضوي بابيان اين که طرح مانيتورينگ تزريق ادرانت درمرحله نخست به صورت پايلوت در ايستگاه سي جي اس شهرستان چناران با ظرفيت 20 هزار متر مکعب در ساعت اجرا شده است، اظهار کرد: اميدواريم طي 6ماهه دوم امسال، شاهد ادامه اجراي اين طرح در ديگر ايستگاه هاي سي جي اس استان که داراي تابلوي اتومات ادورايزر هستند باشيم. افتخاري تصريح کرد: بااجراي طرح مانيتورينگ تزريق ادرانت در ايستگاه هاي سي جي اس، اطلاعات تزريق ادرانت بادو نسبت ميلي گرم بر دقيقه و ميلي گرم برمترمکعب گاز، به صورت برخط(آنلاين) درنرم افزار مانيتورينگ، قابل مشاهده است.

 

    منطقه 10 عمليات انتقال گاز ايران

اتصال تأسيسات خيرگو 8به خط لوله چهارم و هشتم

عمليات اتصال نهايي تأسيسات تقويت فشار گاز خيرگو (8)باهدف افزايش حجم انتقال گازتوسط کارکنان منطقه 10عمليات انتقال گاز وشرکت مهندسي و توسعه گاز ايران انجام شد.

حميد خدري، مدير منطقه 10عمليات انتقال گازايران گفت: باتوجه به انجام عمليات اتصال نهايي (Tie In) تأسيسات تقويت فشارخيرگو 8 به خطوط چهارم وهشتم سراسري، قدرت مانوروظرفيت انتقال گازدرآينده اي نزديک افزايش مي يابد.

وي ادامه داد: اين عمليات از اواخر مردادماه امسال با هماهنگي مديريت برنامه ريزي ديسپچينگ شرکت ملي گازايران و همکاري شرکت مهندسي و توسعه گاز آغاز شد وهم اکنون پايان يافته است.

مديرمنطقه 10عمليات انتقال گازايران انجام برشکاري خط لوله، نصب سه راهي در مبادي ورودي و خروجي خط لوله چهارم و هشتم را از بخش هاي اين عمليات برشمرد وتأکيد کرد: مرکز بهره برداري تابناک و شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران در اجراي ايمن و موفقيت آميز اين پروژه نقش اساسي داشتند و اين منطقه را ياري کردند.

 

    شرکت بهينه سازي مصرف سوخت 

بررسي طرح جايگزيني پنجره هاي دوجداره در شوراي اقتصاد

مدير بهينه سازي انرژي دربخش ساختمان شرکت بهينه سازي مصرف سوخت از بررسي طرح جايگزيني پنجره هاي دوجداره در شوراي اقتصاد خبرداد. کوروش هاشمي با اشاره به اوج گيري مصرف گاز در ماه هاي سرد سال، اظهار کرد: انتظار مي رود اين به تصويب شوراي اقتصاد برسد وبا اجراي آن، گامي درجهت کاهش مصرف گاز کشور وتأمين امنيت عرضه گاز طبيعي برداشته شود. وي مصرف گاز کشور درسال 97 را بنابرآمارشرکت ملي گاز ايران، 198ميليارد مترمکعب اعلام واظهارکرد: بيش از58ميليارد مترمکعب از اين مقدار دربخش خانگي و تجاري مصرف شده است. هاشمي با اشاره به اين که مصرف گاز خانگي و تجاري در زمستان سال مزبور به600 ميليون مترمکعب در روز رسيد، اين رقم رايک رکورد در مصرف گاز کشور عنوان کرد. مدير بهينه سازي انرژي دربخش ساختمان شرکت بهينه سازي مصرف با بيان اين که مصرف بسيار بالاي گاز درماه هاي سرد سال موجب کاهش عرضه گاز به بخش هاي نيروگاهي و صنايع عمده مي شود، اظهار کرد: باادامه روند کنوني مصرف آن به ويژه درماه هاي سرد سال، کشوردر سال هاي آينده براي تأمين نيازهاي داخلي با مشکل روبه رو خواهد شد؛ ازاين رو تمرکز براجراي طرح هاي بهينه سازي وصرفه جويي در مصرف گاز، يکي از اصلي ترين مأموريت هاي شرکت بهينه سازي است که درچارچوب ماده 12قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، انجام مي شود.  وي تصريح کرد: براساس اين قانون، با سرمايه گذاري عامل صرفه جويي، طرح هاي کاهش مصرف انرژي اجرايي وپس ازتحقق صرفه جويي، بازپرداخت صرفه جويي به سرمايه گذار طرح، پرداخت مي شود. مدير بهينه سازي انرژي در بخش ساختمان شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، اتلاف حرارتي ساختمان ها به دليل رعايت نکردن مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و استفاده از تجهيزات گرمايشي بازدهي پايين را از دلايل عمده مصرف بالاي گاز در بخش خانگي برشمرد.  وي به ميزان بالاي هدررفت انرژي در ساختمان ها از طريق پنجره هاي فلزي تک جداره اشاره وتصريح کرد: پنجره هاي فلزي تک جداره در فصل هاي گرم وسرد سال به ترتيب سبب خروج هواي خنک و گرم داخل ساختمان به محيط خارج و موجب هدررفت برق و گاز ساختمان مي شود. هشامي گفت: به همين دليل طرح جايگزيني پنجره هاي دوجداره نوين در ساختمان هاي موجود درکشور، ازسوي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت تهيه و پس از تأييديه وزير نفت براي دريافت مصوبه شوراي اقتصاد به سازمان برنامه ارسال شده است. هاشمي هدف ازاجراي طرح جايگزيني پنجره هاي دوجداره راجايگزيني 130ميليون مترمربع پنجره معمولي باپنجره هاي دوجداره نوين عنوان و اظهارکرد: اين طرح درساختمان هاي مسکوني وتجاري، بيمارستان ها، خوابگاه هاي دانشجويي با عمر کمتر از 30 سال قابل اجرا خواهد بود.  وي گفت: طبق بررسي هاي انجام شده دراقليم هاي معتدل مانند شهر تهران به ازاي جايگزيني هرمترمربع پنجره دوجداره نوين، بيش از 43 مترمکعب گازطبيعي درسال صرفه جويي مي شود واين مقدار دراقليم هاي سردسير مانند اردبيل افزون بر 76 مترمکعب گازطبيعي درسال است. هاشمي همچنين گفت: طرح جايگزيني يک ميليون آبگرمکن فرسوده با آبگرمکن فوري گازسوزداراي حدقل رده برچسب انرژي C، طرح هوشمند سازي تأسيسات گرمايش مرکزي ساختمان ها بااستفاده ازسيستم کنترل هوشمند موتورخانه ها، همچنين طرح جايگزيني نصب بويلرهاي چگالشي بابويلرهاي فرسوده وبازدهي پايين درپنج هزارموتورخانه ساختمان هاي موجود و در حال ساخت، ديگرطرح هايي هستند که به معاونت برنامه ريزي وزارت نفت ارسال شده اند وبرخي نيز درحال ارسال به اين معاونت جهت بررسي است .