وزير نفت خبر داد

ایجاد 2.6 میلیون بشکه ظرفیت پالایشگاهی با توسعه گازرسانی

کاروان توسعه گازرساني با پويش سبز گازرساني، روزهايي پر رونقي را پشت سر مي گذارد و پس از خراسان رضوي به کرمانشاه رسيده است تا شاهد گازرساني به مناطق شهري و روستايي در مناطق مرزي باشيم و شلعه هاي اميد بار ديگر بر لبان اهالي اين سرزمين لبخند بنشاند. گاز اين روزها به يکي از مهم ترين عوامل ايجاد رفاه بدل شده است و مردم در هر گوشه از اين سرزمين براي ورودش جشن مي گيرند و زمستان را بدون دغدغه با آن سر مي کنند. در همين حال، وزير نفت روز دوشنبه (17 شهريورماه) در آيين بهره برداري و آغاز عمليات اجرايي طرح هاي گازرساني در استان کرمانشاه گفت: به برکت توسعه پارس جنوبي و اجراي طرح هاي گازرساني در هفت سال اخير معادل 2 ميليون و 600 هزار بشکه ظرفيت پالايشي، سوخت در کشور توزيع و مصرف شده است. بيژن زنگنه با اشاره به اينکه برداشت گاز از ميدان مشترک پارس جنوبي با 420 ميليون مترمکعب افزايش روزانه از 280 ميليون مترمکعب در سال 92 به رقم کنوني 700 ميليون مترمکعب رسيده و توليد گاز از اين ميدان 2.5 برابر شده است، اظهار کرد: اين به معناي ايجاد 2.6 ميليون بشکه ظرفيت پالايشي است. اگر مي خواستيم پالايشگاه بسازيم بايد 10 پالايشگاه 260 هزار بشکه اي مي ساختيم تا بتوانيم سوخت کشور را تامين کنيم. وي افزود: بعضي وقت ها به من مي گويند شما پالايشگاه نساخته ايد. چرا نساختم؟ معادل 2.6 ميليون بشکه (پارس جنوبي) ظرفيت پالايشگاهي ايجاد کرديم، اين اقدام ضمن حفظ محيط زيست و مصرف سوخت ارزان، همچنين سبب شد نه تنها هيچ سوختي وارد نکنيم، بلکه از بزرگ ترين صادرکنندگان فراورده هاي نفتي مايع شويم. وزير نفت گفت: اگر صادرات فراورده هاي نفتي نسبت به سال 91 چهار برابر شده به برکت کار در پارس جنوبي و  اين گازرساني محقق شده است.