گفت و گوي با رئيس اچ اس اي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران

پیشگیری از کرونا با اچ اس ای

   اچ اس اي براي مقابله با ويروس کرونا چه وظيفه اي دارد؟

تاکيد بر مديريت پيشگيرانه کوويد 19 در محيط هاي کاري و استمرار اقدام هاي پيشگيرانه با رويکرد فعالانه و مديريت چرخه زيستي ويروس با اجراي سه اصل خود مراقبتي، دگر مراقبتي و خود قرنطينگي در دستور کار اداره هاي اچ اس اي در تمامي شرکت ها/ مناطق/ طرح هاي شرکت ملي پالايش و پخش قرار گرفته است. مهم ترين روش هاي اجرايي پيشگيرانه مرتبط با اصول مديريت چرخه زيست ويروس که هم اکنون در کل مجموعه پالايش و پخش با نظارت اچ اس اي در حال انجام و پيگيري هستند، عبارتند از:

- شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک بيولوژيک (که به عنوان مبناي روش اجرايي پيشگيرانه ياد مي شود.)

- آموزش و فرهنگ سازي

- حذف يا کاهش احتمال مواجهه با ويروس کرونا

- کاهش سطح (شدت) مواجهه با ويروس کرونا

- تغيير رفتارهاي غير بهداشتي و جايگزيني آنها با رفتارهاي صحيح بهداشتي

- ضد عفوني کردن سطوح و تجهيزات

امروزه با توجه به اهميت حفظ و سلامت نيروي کار، نياز به ابزارهاي مديريتي در دستيابي به روش هاي منسجم بهبود شرايط کار، در تمامي کشورها از جمله صنايع حياتي نظير صنعت نفت، بيش از پيش نمايان است. توجه به اصل شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک در تمام فعاليت ها، وضعيت ها و زمان ها در صنعت و اجراي آن در دستور کار ادارات اچ اس اي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي قرار دارد. با حضور ويروس کرونا در بيشتر مکان ها و در محيط هاي شغلي به طور خاص، شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک آنها صورت گرفته و سپس، بر مبناي نتايج حاصل، اقدام هاي کنترلي پيش بيني و اجرا شده و چرخه بهبود مستمر در حال انجام است.

  با اعلام شيوع ويروس کرونا در کشور، تا کنون چه اقدام هايي از سوي اداره اچ اس اي صورت گرفته است؟

مشارکت و حضور فعال در برگزاري جلسات کميته اضطراري سطح 3 و کميته هاي سلامت شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، تهيه و ابلاغ دستور عمل ها و راهنماهاي مرتبط با پيشگيري و مقابله با ويروس جديد کرونا، تعيين گروه هاي حساس براي تسهيل در حضور و غياب و کاهش حضور در محل کار، پيگيري، هماهنگي و مکاتبه با شرکت هاي تابعه با هدف بستر سازي و پياده سازي ابلاغيه هاي داخلي شرکت ملي پالايش و پخش و ستاد مقابله با کرونا در وزارت نفت، از جمله اقدام هاي انجام شده در اين زمينه است.  مشارکت با اداره کل اچ اس اي وزارت نفت براي تهيه و تدوين پيش نويس ملاحظات بهداشتي در تعميرات اساسي و همچنين تهيه و تدوين پيش نويس ملاحظات بهداشتي در پيش راه اندازيPSSR و پيگيري دريافت گزارش هاي آماري روزانه در خصوص مبتلايان به کوويد 19 (مشکوک، محتمل، قطعي) در شرکت هاي تابعه و ستاد و آخرين وضعيت درماني آنها از ديگر گام هاي برداشته شده در مسير مقابله با اين ويروس است.  همچنين مي توان از تهيه فرمت يکسان براي دريافت گزارشي از اقدام هاي پيشگيرانه و کنترلي بهداشتي، مديريتي و فرهنگ سازي انجام شده و در حال انجام از سوي شرکت هاي تابعه و انجام پيگيري هاي لازم براي دريافت اين گزارش ها به صورت هفتگي، تهيه چک ليست هاي روزانه در خصوص اقلام بهداشتي مصرفي با هدف پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا از سوي شرکت هاي تابعه و دريافت آن به صورت هفتگي و هماهنگي و پيگيري از شرکت هاي تابعه به منظور دريافت چالش ها و موانع موجود براي پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا و انجام پيگيري هاي لازم تا رفع موانع موجود نيز به عنوان اقدام هاي انجام شده در اين زمينه اشاره کرد.

 کميته اضطراري سطح 3 چه مصوباتي در زمينه مقابله و کاهش ويروس کرونا دارد؟

در روزهاي نخست شيوع اين ويروس در کشور، کميته اضطرار سطح 3 در شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران تشکيل و مصوبه هايي براي آن در نظر گرفته شد؛ بررسي، رايزني و برنامه ريزي به منظور بستر سازي براي اجرايي کردن طرح