گاز استان مرکزي حامي سازندگان داخلي

گاز موتور محرک قطب صنعتی کشور

استان مرکزي، به عنوان يکي از قطب هاي صنعتي کشور، بويژه در توليد و تأمين تجهيزات گاز و نفت مطرح است. شرکت گاز استان مرکزي، ارتباطي ثمربخش با انجمن سازندگان نفت، گاز و پتروشيمي در سطح استان برقرار كرده و با برگزاري جلسات مستمر، سعي در بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي شركت هاي مستعد داخلي دارد. اين مجموعه با شناسايي اقلام خارجي پرمصرف در سطح شرکت و ارائه فهرستي کامل از اين اقلام به سازندگان و انجمن و همچنين حمايت از طرح هاي پژوهشي، سعي کرده در مسير رونق كسب و كارها و صنايع داخلي و استفاده از کالاي داخل گام بردارد. محمدرضا سميعي، مديرعامل شركت گاز استان مركزي، دانش آموخته دانشگاه صنعت نفت در رشته مکانيک وسايلگازرساني است و کارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد اسلامي اراک دارد. در كارنامه مديريتي اين مدير صنعت گاز، رياست ناحيه گازرساني اليگودرز، امور قراردادهاي شرکت گاز استان مرکزي، ناحيه گازرساني شازند و معاونت بهره برداري شرکت گاز استان مرکزي به چشم مي خورد. او از سال 97 تاکنون سكان هدايت شركت گاز استان مركزي را در دست دارد.  مديرعامل شرکت گاز استان مرکزي با مرور بر وضعيت جغرافيايي، اقليمي، جمعيتي و اهميت استان در کشور مي گويد: استان مرکزي با مساحتي برابر 29530 کيلومتر مربع، حدود 82/1 درصد از وسعت کل کشور، جمعيتي بالغ بر يک ميليون و 500 هزار نفر را در خود جاي داده است؛ استاني که در مرکز کشور واقع شده و همسايه استانهاي تهران، اصفهان، همدان، لرستان، قزوين و قم است. موقعيت ممتاز اين استان در بهره مندي از صنايع مادر و واحدهاي متعدد توليدي سبب شده اين خطه جزو استان هاي پيشرو و فعال در اقتصاد کشور باشد و به عنوان قطب چهارم صنعت کشور مطرح شود. از اين رو فضاي مناسبي براي توسعه، توليد و اشتغال در اين استان فراهم شده که تأمين گاز صنايع استان مي تواند تأثير بسزايي بر اين امر داشته باشد.

بهره مندي 100 درصدي جمعيت شهري

اين مقام مسؤول با تشريح ميزان نفوذ گاز در شهرها و روستاهاي استان مرکزي اظهار مي کند: اين استان داراي 34 شهر و 1418 روستاست که از اين تعداد تمامي شهرها و تعداد 993 روستا از گاز طبيعي بهره مند شده اند. اين ميزان معادل 100 درصد جمعيت شهري و 56/98 درصد جمعيت روستايي استان است که با گازرساني به روستاهاي باقيمانده، اميد است استان مرکزي در آينده اي نزديک به عنوان استان سبز مطرح شود. سميعي درباره ميزان برخورداري اين استان از نعمت گاز طبيعي ميگويد: 522 هزار و  459 نفر از جمعيت خانگي، 36 هزار و 433 مشترک تجاري و 5 هزار و 184واحد صنعتي جزء و عمده، تا پايان سال1398 جزو مشترکان گاز استان مرکزي به شمار مي آيند. او درباره فعاليت هاي برجسته شرکت گاز استان مرکزي در سال گذشته مي گويد: کسب تقديرنامه 5 ستاره تعالي سازماني در سومين جايزه سرآمدي و بهبود مستمر شرکت ملي گاز ايران، کسب لوح و تنديس سطح يک رعايت حقوق مصرف کننده در سال هاي 1397 و 1398 و کسب لوح تقدير دستگاه برتر در استان به لحاظ رعايت حقوق شهروندي از جمله دستاوردهاي شرکت در سال گذشته است.

جذب حدود 15 هزار مشترک جديد گاز

سميعي با بيان اينکه شرکت گاز استان مرکزي درسال گذشته موفق به جذب 14 هزار و 428 مشترک شده است، مي گويد: شبکه گاز استان در حال حاضر 10 هزار و 582 کيلومتر شبکه و 292هزار و 304 عدد انشعاب دارد، ضمن آنکه گاز طبيعي درسال گذشته به ميزان 50 هزار و 976متر مکعب برساعت در 257 واحد صنعتي و توليدي جايگزين شده است. افزون بر اين مصرف گاز در سال 1398 به مقدار 5 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته و 6 ميليارد و 721 ميليون مترمکعب در اين استان مصرف شده است. او درباره برنامه ها براي گازرساني به شهرها و روستاهاي باقيمانده مي گويد: گازرساني به روستاهاي کوکسيگرد- کهنو سفلي- گوجه گل- جورقين و شولک از توابع شهرستان تفرش و گازرساني به روستاهاي شاهسون کندي- زمان آباد- حقانيه و سماوک از توابع شهرستان ساوه از جمله برنامه هاي آتي هستند.

پياده سازي  ارزيابي 360 درجه مديران

مديرعامل شرکت گاز استان مرکزي درباره اقدام هاي انجام شده در حوزه افزايش رضايت منابع انساني مي گويد: برنامه ريزي و انجام معاينات دوره اي براي همه کارکنان اعم از رسمي و غيررسمي، تدوين و پياده سازي ارزيابي 360 درجه مديران و ارائه کارنامه عملکرد به افراد با هدف توسعه و بهبود موارد مورد اشاره، تدوين و پياده سازي پروژه بهره برداري بيشينه از تسهيلات رفاهي، برنامه ريزي و توسعه مقوله تفويض اختيار در لايه ها و سطوح عملکردي شرکت، تدوين و اجراي پروژه انتخاب برترين ها در ماژول هاي مختلف در سطح شرکت، نظرسنجي از کارکنان با بخش بندي متفاوت به منظور تعريف اقدام هاي اصلاحي مورد نياز، تدوين، برنامه ريزي و اجراي ارزيابي عملکرد کارکنان قرارداد مدت موقت و ارائه نتايج به افراد و رؤساي مربوطه و تغيير روش ثبت تردد در سيستم حضور و غياب از اثرانگشت به کارتخوان بدون تماس براي جلوگيري از انتشار ويروس کرونا از اهم موارد در حوزه منابع انساني بوده است. سميعي درباره عملکرد اين شرکت در زمينه مسؤوليت اجتماعي مي گويد: شرکت گاز استان مرکزي درمسير هدف استراتژيک توسعه مسؤوليت هاي اجتماعي و قانوني، رويکرد گزارشگري اجتماعي را اتخاذ و جاري کرده که به همين منظور، ارائه گزارش هاي شفاف به ذي نفعان کليدي و نهادهاي حاکميتي در پاسخ به انتظارهاي ايشان انجام مي شود. به اين منظور، براي دومين سال متوالي در همايش مسؤوليت هاي اجتماعي وزارت نفت شرکت کرده و در سال گذشته موفق به دريافت لوح تقدير از اين همايش شده است. او درباره فعاليت هاي گاز استان مرکزي در زمينه خودکفايي ساخت اقلام و تجهيزات مي گويد: حمايت از توليدکنندگان داخلي، استفاده از ظرفيت هاي بومي با رويکرد حمايت از ساخت داخل و ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي، با رعايت زيرساخت هاي قانوني و مقرراتي درون و برون سازماني، يکي از برنامه هاي اصلي شرکت در اين باره است.