هدفگذاري و اولويت شرکت ملي حفاري ايران در سال 99 شامل چه مواردي مي شود؟

در ابتدا عرض خسته نباشيد دارم به شما و همه کساني که مي کوشيد تا در اين روزهاي حساس که شيوع ويروس کرونا شرايط دشواري را براي همه رقم زده است، تلاش و زحمات سختکوشان صنعت نفت را به نحو شايسته اي منعکس کنيد. شرکت ملي حفاري ايران، به عنوان بزرگترين شرکت ايراني در زمينه حفاري چاه هاي نفت و گاز با بهره گيري از سرمايه هاي انساني و ظرفيت هاي تجهيزاتي به عنوان ارائه کننده خدمات يکپارچه در منطقه مطرح است. به همين منظور حفظ جايگاه و بهبود آن، تحقق اهدافي همچون ارتقاي بازده اجرايي و طرح هاي کليد در دست، بهبود کارايي پشتيباني، بهينه سازي دستگاه ها و تجهيزات حفاري، استفاده از ظرفيت هاي برون سپاري، پايدارسازي تامين کالا و خدمات، حضور قدرتمند در مناقصه ها و افزايش سهم بازار حفاري، آموزش و تجهيز نيروي انساني، استفاده حداکثري از امکانات، تجهيزات و منابع انساني متخصص با هدف پاسخگويي به نيازهاي صنعت نفت را در سال جاري، سرفصل برنامه هاي خود قرار داده است.

همانگونه که اطلاع داريد، صنعت حفاري به عنوان يک صنعت بالادستي، نقشي انکار ناپذير در استمرار فرايند توليد نفت و گاز دارد و اين مهم بايد بي وقفه استمرار يابد. در شرايط امروز که جهان و از جمله کشور ما درگير اقدام هاي پيشگيرانه و مقابله با شيوع ويروس کروناست، کارکنان سختکوش اين شرکت، ضمن رعايت شيوه نامه ها و دستورعمل هاي بهداشتي، وظايف ذاتي خود را با جدّيت و پشتکار دنبال مي کنند و اين اولويت اول اين شرکت است و در صدر برنامه هاي آن قرار دارد.

در گام بعدي، به کارگيري دکل هاي حفاري خشکي در اجراي پروژه هاي مرتبط با طرح 28 مخزن در مناطق نفت خيز کشور است که حاصل تعامل و تفاهم به عمل آمده با شرکت هاي بخش خصوصي فعال در عرصه صنعت نفت، منتج به امضاي مشارکت نامه، تفاهمنامه و توافقنامه هاي متعدد شد.

بر اين اساس و با توجه به الگوي قراردادهاي جديد، استفاده حداکثري از ظرفيت هاي سازندگان داخلي، براي تامين تجهيزات و کالاهاي مورد نياز پروژه ها مورد توجه و اهتمام قرار گرفته و ما نيز بر آن هستيم تا با تداوم و توسعه همکاري هاي علمي و پژوهشي با مراکز علمي، تحقيقاتي، پارک هاي علم و فناوري، شرکت هاي دانش بنيان و مجموعه هاي کوچک و بزرگ صنعتي، جزو شرکت هاي پيش رو در اين زمينه باشيم. در حوزه مسؤوليت اجتماعي نيز با توجه به پراکندگي ناوگان عملياتي اين شرکت در پنج استان مختلف، تلاش کرده ايم با توجه به اختيارات و امکانات موجود، عملکرد مناسبي براي رعايت حسن همجواري جوامع پيراموني با لحاظ کردن الزام هاي زيست محيطي، به موازات فعاليت هاي حفاري در مناطق عملياتي، صيانت از منابع طبيعي به عنوان يک رکن توسعه پايدار داشته باشيم. در مورد بروز حوادث غير مترقبه از جمله سيلاب و شيوع کرونا، شرکت ملي حفاري ايران همسو با برنامه هاي ترسيم شده و ابلاغي از سوي شرکت ملي نفت ايران، به وظايف خود از منظر مسؤوليت اجتماعي عمل کرده و اين روند تداوم خواهد داشت.

 با توجه به نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهش توليد، چه  برنامه ريزي در اين زمينه انجام شده و شرکت ملي حفاري، در اين مسير چگونه ايفاي نقش خواهد کرد؟

برگزيدن عنوان «جهش توليد» از سوي مقام معظم رهبري براي سال 1399، به واقع تاکيد امتداد شعار سال قبل يعني «رونق توليد» است. از اين رو حمايت از فضاي کسب و کار، تقويت بخش هاي پيشران اقتصادي، تشويق سرمايه گذاري و حمايت از خلاقيت و نوآوري بايد در سرفصل برنامه ها قرار گيرد. بنابراين از منظر وظايف ذاتي، پاسخگويي به نيازهاي صنعت نفت و مشارکت فعال با بخش خصوصي در سال جاري هدف گذاري شده است.  از سوي ديگر، شرکت ملي حفاري ايران با هدف استقلال اين صنعت راهبردي در تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز و حمايت از صنعتگران داخلي  اقدام هاي شايان توجهي انجام داده و در دست اجرا دارد. تداوم و توسعه همکاري هاي علمي و پژوهشي با شرکت هاي دانش بنيان و مجموعه هاي کوچک و بزرگ صنعتي و امضاي چند قرارداد و تفاهمنامه در اين زمينه از جمله انعقاد قرارداد همکاري با دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه شيراز و جهاد دانشگاهي و توليد کنندگان داخلي، نمونه هايي از اين اقدام هاست؛ نتيجه تعامل و تقويت همکاري و هم افزايي مستمر با سازندگان و صنعتگران ايراني نيز استمرار کاري است که بي وقفه ادامه دارد.

 اگر بخواهيم به فعاليت هاي انجام شده در سه ماهه ابتداي امسال بپردازيم، با مرور گزارش عملکرد بفرماييد در اين مقطع چه دستاوردهايي حاصل شده است؟

در سه ماهه نخست امسال، ناوگان عملياتي شرکت موفق به حفر و تکميل 31 حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خيز خشکي و دريايي کشور شده که لازم مي دانم به جلو افتادگي يک هفته اي تعمير يک حلقه چاه در سکوي نفتي ابوذر در آب هاي خليج فارس با به کارگيري دستگاه حفاري دريايي مورب اشاره کنم که نزديک به 500 هزار يورو صرفه جويي در هزينه به دنبال داشته است. در حوزه ارائه خدمات جانبي يکپارچه حفاري نيز متخصصان و کارکنان تلاشگر اين شرکت در زمان پيش گفته، در زمينه ارائه خدمات سيمان و انگيزش چاه، خدمات ويژه و خدمات فني چاه هاي در حال عمليات و بهره برداري، در مجموع يک هزار و 680 مورد عمليات با به کارگيري ماشين آلات و تجهيزات شامل نمودارگيري، لوله مغزي سيار، لوله گذاري چاه، چاه پيمايي، حفاري با هوا، سيمانكاري و حفاري فرو تعادلي و ... ارائه کرده است. همچنين با هدف افزايش رضايتمندي ذينفعان و ارائه خدمات منطبق با نيازهاي مشتري، اين شرکت موفق به اخذ گواهينامه هاي بين المللي سيستم ISO 45001: 2018 استاندارد ايمني و بهداشت حرفه اي و ISO14001 :2015 استاندارد سيستم مديريت زيست محيطي شده است. موفقيت در اخذ گواهينامه هاي معتبر و بين المللي MS، بيانگر تاثيرات آن در ارتقاي بهره وري، ايمني و سلامت کارکنان و بهبود عملکرد شرکت تلقي مي شود. براساس دستورعمل شرکت ملي نفت ايران، 23دکل حفاري خشکي ناوگان اين شرکت موفق به اخذ گواهينامه هاي سلامت کارکرد تجهيزات (COF) از مراجع ذي صلاح مورد تاييد وزارت نفت شدند و ساير دستگاه ها در حال بررسي و صدور گواهينامه مذکور هستند. به همين منظور، با تلاش مستمر همکاران در مديريت اچ اس اي و واحد فوريت هاي پزشکي و تامين بموقع تجهيزات و امکانات مورد نياز براي ارائه خدمات بهداشتي به کارکنان در بخش هاي عملياتي و ستادي، شيوع بيماري کوويد – 19 تحت کنترل قرار گرفته و بنا به اعلام سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شرکت، در وضعيت مطلوب قرار دارد.

 پروژه هاي اولويت دار شرکت ملي حفاري ايران شامل چه بخش هايي است و چه فعاليتي در اين خصوص در حال انجام است؟

نظر به برنامه هاي توسعه اي شرکت در زمينه حضور فعال در پروژه هاي حفاري داخلي و منطقه اي، روز آمدي دستگاه ها و تجهيزات، امري اجتناب ناپذير و در اولويت هاي نخست قرار دارد.

در پروژه هاي حفاري 6+8 حلقه چاه اکتشافي از 14 حلقه چاه تعريف شده در اين دو پروژه، حفاري 9 حلقه چاه اجرايي شده که عمليات حفاري دو حلقه چاه در استان خوزستان و يک حلقه چاه در استان فارس پايان يافته است.  همچنين با مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در موضوع خدمات نمودارگيري، شرکت پترو تدبير در ميدان نفتي آزادگان در زمينه خدمات لوله مغزي سيار، شرکت آبسکون در بخش طراحي و اجراي عمليات سيمان چاه هاي نفت و گاز و ارائه خدمات آزمايشگاهي در ميدان نفتي لالي و با شرکت اويک در زمينه تامين کالا و مواد، خدمات آزمايشگاهي و طراحي و اجراي عمليات سيمان کاري، قراردادهاي همکاري دو تا چهار ساله منعقد کرده ايم. همچنين اين شرکت در پروژه هاي حفر 10حلقه چاه در ميدان آزادگان جنوبي، شش حلقه چاه در ميدان جفير و سپهر و شش حلقه چاه در ميدان بالارود، مراحل اجرايي تأمين تجهيزات و کالا و برنامه هاي سطح الارضي را در دستور کار دارد.

 ظرفيت ناوگان حفاري اين شرکت، چند دستگاه است و شرکت ملي حفاري ايران چه برنامه اي براي نوسازي و آماده به کار نگهداشتن دستگاه ها و تجهيزات حفاري خود دارد؟

ناوگان عملياتي شرکت ملي حفاري ايران، متشکل از 72 دستگاه حفاري سبک، سنگين و فوق سنگين است. از دکل هاي سبک در عمليات تعمير چاه ها استفاده مي شود و دکل هاي سنگين و فوق سنگين، توانايي حفاري چاه هاي اکتشافي، توسعه اي و توصيفي را داشته و با توجه به اهميت محيط زيست، بنا به درخواست کارفرما، تعداد زيادي از دکل هاي حفاري مجهز به سامانه مديريت پسماند هستند که براساس قرارداد اين شرکت با شرکت هاي متقاضي در مناطق عملياتي مانند حوزه هور العظيم، مناطق مسکوني، مناطق حفاظت شده محيط زيست و ... مورد استفاده قرار مي گيرند. اين شرکت به منظور آماده به کار نگهداشتن دستگاه هاي حفاري و با هدف تعميرات اساسي ( اورهال) دستگاه ها و تجهيزات، مجموعه اي را با عنوان مديريت بازسازي و نوسازي در دستور کار قرار داده که اين مديريت سال گذشته در 65 دکل حفاري خدمات سند بلاست، رنگ آميزي، سازندگي و جوشکاري و تعميرات اساسي را ارائه کرده و در سال جاري نيز اين فرايند با همکاري متخصصان داخلي و استفاده از توان پيمانکاران استمرار دارد.

 شرکت ملي حفاري ايران، اولين تجربه حضور خود در پروژه هاي ميدان محور را در دست انجام دارد. اين عمليات چه مراحلي را پشت سر مي گذارد؟

تجارب ارزنده شرکت ملي حفاري ايران در چهار دهه گذشته در ميادين مختلف نفت و گاز کشور و تعامل و تفاهم با شرکت هاي بخش خصوصي فعال در عرصه صنعت نفت، بستر مناسبي را براي تحقق پروژه هاي ميدان محور فراهم آورده است. از اين رو براساس برنامه ريزي هاي انجام شده 15 دستگاه حفاري در يک پروسه زماني به کارگيري مي شوند.همزمان با اين همکاري ها، شرکت ملي حفاري با گروه گسترش انرژي پاسارگاد و زير مجموعه آن خدمات مهندسي پژواک انرژي ميدان هاي جفير و سپهر، ميدان نفتي بالارود با شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و با شرکت نفت و گاز پرشيا، حفر هشت حلقه در ميدان رامين در بخش تأمين دکل و خدمات فني تخصصي نيز در پروژه هاي پيش گفته مشارکت دارد و با ساير شرکت هاي بخش خصوصي نيز به صورت مشارکتي در اجراي پروژه هاي طرح ميدان محور 28 مخزن همکاري مي کند. همچنين مراحل اجرايي دو پروژه ميدان محور در ميادين نفت شهر و گچساران با استقرار دکل حفاري شروع شده است.

 با توجه به تاکيد و اولويت وزارت نفت در بخش ميدان هاي مشترک، شرکت ملي حفاري ايران چه نقشي در حفاري اين بخش ها دارد؟

با مرور عملکرد شرکت ملي حفاري ايران و حضور در ميادين مشترک نفت و گاز، مي توان به اين نکته پي برد که اين شرکت بخوبي توانسته مسؤوليت هاي محوله در اين حوزه را به انجام برساند. حفر بيش از يکصد حلقه چاه در ميادين مشترک آزادگان شمالي و جنوبي، ياران، يادآوران، نفت شهر، آذر و حفر و تکميل حدود يکصد حلقه چاه گازي در ميدان عظيم پارس جنوبي، گواهي بر اين ادعاست. در حال حاضر اين شرکت در ميدان آزادگان جنوبي و نفت شهر فعال است و با توجه به توانمندي هاي موجود، آمادگي دارد برنامه هاي شرکت ملي نفت ايران را در تمامي ميادين مشترک تحقق بخشد.

 با توجه به شرايط ايجاد شده ناشي از ويروس کرونا و با درنظرگرفتن گستره فعاليت اين شرکت، چه تمهيداتي لحاظ شده که همز مان، حفظ سلامت کارکنان و متوقف نشدن فعاليت ها با هم انجام شود؟

شرکت ملي حفاري، تمام مساعي خود را روي محورهاي توسعه اي و کيفيت بخشي به خدمات به موازات کميت و کيفيت کار معطوف داشته و با اهتمام و پيگيري واحدهاي مسؤول در اتخاذ راهکارهاي بهداشتي و خود مراقبتي و فاصله گذاري اجتماعي و تامين ملزومات مورد نياز، شرايط ايمن براي استمرار کار ايجاد کرده است. در همين زمينه، مناطق عملياتي شرکت بويژه دستگاه هاي حفاري و اردوگاه هاي پشتيباني در زمينه ملزومات بهداشتي و تقويت تجهيزات پزشکي آنها، اقدام و کارگاه هاي عملياتي، پشتيباني تحت تست هاي غربالگري و گندزدايي با هدف اطمينان از سلامت عمومي کارکنان قرار گرفته و اين روند بي وقفه ادامه دارد.  از سوي ديگر، نشست هاي مستمر کميته مديريت شرايط اضطراري و پيگيري اجراي دستورعمل ها و ابلاغيه هاي ستاد ملي مبارزه با کرونا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و تلاش براي فرهنگ سازي در زمينه اقدام هاي پيشگيرانه و خود مراقبتي انجام شده که بازخورد موثري داشته است. غربالگري و پايش 30 هزار و 493 نفر در مبدأ اعزام کارکنان به دستگاه هاي حفاري و بيش از 10 هزار نفر از کارکنان مأموريتي به موقعيت هاي عملياتي و انجام مسـتمر غربالگري از نفرات در ورودي ساختمان هاي اداري، کارگاهي و همچنين کارکنان ثابت دسـتگاه حفاري از سوي پزشکان مقيم و تلاش افسران ايمني در موقعيت دستگاه ها در ارتباط با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و رعايت مسائل بهداشت فردي و عمومي، بخشي از اقدام هاي اجرايي در مباحث پيشگيري و مقابله با شيوع ويروس کروناست. تأمين 760 عدد وسايل حفاظتي بهداشتي براي گروه فوريت هاي پزشکي، تأمين و توزيع بيش از 350 هزار عدد ماسک و 16 هزار ليتر مواد ضدعفوني کننده دست و سطح، تعطيلي رستوران ها، اماکن فرهنگي، ورزشي، استخر، خوابگاه ها و مهمانسراها و گندزدايي روزانه وسايل حمل و نقل عمومي شرکت، محدود کردن جلسات، ايجاد مرکز معاينات طب کار و کارگروه واکنش سريع، از ديگر اقدام هاي پيشگيرانه و مقابله اي در اين شرکت به شمار مي آيد.

 در بعد نيروي انساني براي امسال چه برنامه ريزي داريد و با توجه به اينکه «مشعل»، نشريه کارکنان صنعت نفت است، چه نويدي به آنها مي دهيد؟

توجه به مسائل و مشکلات کارکنان با هدف ايجاد انگيزه و رضايتمندي آنان و همچنين افزايش بازده کار و بهره وري، در اولويت برنامه هاي شرکت است. از اين رو پرداخت بموقع حقوق و مزايا، شايسته سالاري، جانشين پروري و ايجاد فرصت براي جوانان در تصدي پست هاي کليدي مورد توجه قرار دارد. بار ديگر تاکيد مي کنم، شرکت ملي حفاري ايران با توجه به شيوع گسترده ويروس کرونا، همه مساعي خود را براي حفظ سلامت کارکنان، پرداخت بموقع حقوق و مزايا و کمک هزينه هاي معيشتي به کار بسته است، ضمن اينکه برنامه هاي شرکت در حوزه منابع انساني، بر اساس دستورعمل هاي صادر شده از سوي شرکت ملي نفت ايران، برنامه ريزي مي شود و به اجرا در مي آيد.