پيام امضاي قرارداد طرح توسعه ميدان نفتي ياران

ایستاده ایم

مشعل   در مسير تداوم سياست وزارت نفت با تمرکز بر توليد و توسعه ميدانهاي مشترک نفت و گاز، قرارداد طرح توسعه ميدان نفتي ياران در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي، بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا امضا شد. درآمد دولت از محل توسعه ميدان نفتي ياران طبق اعلام مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، 2 ميليارد دلار خواهد بود.

اگر چه برخي کشورهاي خارجي به شکل لحظه اي در حال رصد آمار توليد، ذخيره سازي و فروش نفت ايران بوده و در انتظار توقف اين صنعت راهبردي هستند، اما امضاي اين قبيل قراردادها، نمايي از پويايي و حيات در اين صنعت است. بيژن زنگنه، وزير نفت هم پيام امضاي اين قرارداد را اينگونه اعلام کرد که «ما سرپا ايستاده ايم و تسليم نمي شويم. ظرفيت سازي براي صنعت نفت، امري راهبردي است. ما از اين مشکلات پيش تر هم ديده ايم و ان شاءالله از آنها عبور مي کنيم و لازم است براي روزي که نياز شود دوباره وارد بازار شويم، ظرفيت کافي داشته باشيم. همان طور که پس از تحريم پيشين نيز دنيا از اينکه صنعت نفت ايران در کمتر از چهار ماه به حداکثر توليد خود بازگشت متعجب شد.»

قرارداد عمليات توسعه و بهره برداري يکپارچه ميدان مشترک ياران در ادامه توافقنامه اصولي (HOA) مطالعه اين ميدان که پيش از اين امضا شده بود، با حضور وزير نفت، بين رضا دهقان معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران و سيدجعفر حجازي، مديرعامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا به امضا رسيد.

اين قرارداد که با هدف بهره مندي حداکثري از توان و ظرفيت شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني به امضا رسيد، دستيابي به توليد تجمعي اضافي حدود 39.5 ميليون بشکه را طي 10 سال هدف گذاري کرده و هزينه هاي سرمايه اي مستقيم آن معادل 227 ميليون دلار و هزينه هاي بهره برداري از تأسيسات در طول مدت قرارداد (شامل توليد خط پايه و اضافي) معادل 236 ميليون دلار برآورد شده است. پيمانکار مؤظف است تمام منابع مالي لازم براي اجراي طرح را تأمين کند.

شرح کار اين قرارداد مشتمل بر حفاري 6 حلقه چاه جديد (سه حلقه در ياران شمالي و سه حلقه در ياران جنوبي)، حفاري يک حلقه چاه توصيفي، حفاري يک حلقه چاه تزريق آب موجود، تعمير پنج حلقه چاه، تجهيز 27 حلقه چاه توليدي لايه سروک به پمپ درون چاهي (ESP)، احداث و به روزرساني تاسيسات سطح الارضي، انجام مطالعات آزمايشگاهي و طراحي روش ازدياد برداشت (EOR) است.

توافقنامه اي به منظور مطالعه ميدان ياران مهرماه سال 95 ميان شرکت ملي نفت ايران و شرکت نفت و گاز پرشيا امضا شده بود که اين توافقنامه، به امضاي قرارداد نهايي منتهي شد. توسعه ميدان مشترک ياران که در 130 کيلومتري جنوب غربي اهواز و غرب ميدان آزادگان جنوبي قرار دارد و با ميدان مجنون عراق مشترک است، در دو بخش جنوبي و شمالي دنبال شده؛ توسعه ياران شمالي، نخستين پروژه 100 درصد بيع متقابل ايراني به حساب مي آيد که از سوي شرکت نفت و گاز پرشيا با هدف توليد روزانه 30 هزار بشکه نفت اجرايي شد و در آبان ماه سال 95 به بهره برداري رسمي رسيد و حدود يک سال بعد، برداشت نفت از بخش جنوبي ميدان ياران نيز که توسعه آن در دستور کار شرکت مهندسي و توسعه نفت قرار داشت، آغاز شد. اجراي اين طرح توسعه که تا اين مرحله نيز با اتکا به توان و ظرفيت هاي داخلي دنبال شده است، افزون بر افزايش ظرفيت توليد نفت خام کشور و حفظ سرمايه هاي ملي در ميدان هاي مشترک، با حمايت از ظرفيت هاي ايراني، زمينه بهره مندي حداکثري از توان داخل، رونق فضاي کار استان و اشتغال زايي براي سرمايه انساني بومي را ايجاد خواهد کرد.