شرکت ملي حفاري   

وضعيت سفيد با همياري کادر بهداشتي

رئيس فوريت هاي پزشکي شرکت ملي حفاري ايران گفت: با همکاري و همياري مجموعه کارکنان وکادربهداشتي ودرماني، شيوع بيماري کوويد–19به طورکامل تحت کنترل است به طوري که بنابراعلام سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اين شرکت در وضعيت سفيد قرار دارد. پريسا قاسمي با اشاره به بسيج امکانات و تأمين به موقع تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات بهداشتي به کارکنان اعم از عملياتي و ستادي افزود: دستورعمل ها و ابلاغيه هاي صادره در زمينه اقدام هاي پيشگيرانه و مقابله اي با ويروس کرونا در اين شرکت با جديت و وسواس خاصي پيگيري مي شود. وي با بيان اين که ستاد مبارزه با کروناي شرکت ملي حفاري ايران درهمسويي با ستاد ملي کرونا، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي، ابلاغ پروتکل ها، پيگيري راهکارها واجراي الزام ها رادردستور کاردارد، تصريح کرد: اين مهم موجب شتاب بخشي درگردش اطلاعات، ارزيابي وبررسي هاي فني فعاليت ها در اين زمينه شده است. قاسمي باتأکيد بر استمرار اقدام هاي پيشگيرانه و مقابله اي با ويروس کرونا در شرکت ملي حفاري ايران، گفت: باوجود گستردگي دامنه عملياتي اين شرکت درمناطق خشکي و دريايي چنداستان کشور، در نتيجه تلاش هاي انجام شده وفرهنگ سازي مناسب، شاهد کنترل بيماري در موقعيت هاي دستگاه هاي حفاري هستيم. رئيس فوريت هاي پزشکي شرکت ملي حفاري ايران، غربالگري نزديک به 45 هزار مورد کارکنان اقماري و مأموران هنگام تردد در دستگاه ها، فضاهاي کارگاهي و ادارات ستادي، تأمين و توزيع بيش از 350 هزار ماسک و16هزارليتر مواد ضدعفوني دست و سطح، همچنين بيش از31 هزارمورد گندزدايي اماکن اداري، پشتيباني، عملياتي ومسکوني سازماني را بخشي از فعاليت هاي فيزيکي در اين زمينه برشمرد.

معرفي کتاب

دو نفرازمتخصصان شرکت ملي حفاري ايران موفق به تأليف کتاب فني و کاربردي درصنعت حفاري با عنوان «کنترل جامدات و مديريت پسماند سيال حفاري» شدند. احمدبهرامي عيسي آبادي به عنوان يکي از نويسندگان کتاب مزبور درباره محتواي آن گفت: کتاب کنترل جامدات و مديريت پسماند سيال حفاري، به طورکامل تخصصي ودرانتشارات طلوع تهران چاپ شده است.

وي بااشاره به تاليف اين کتاب درهشت فصل تصريح کرد: مديريت و آزمايش هاي پسماند سيال حفاري، اصول نگهداري وتعميرتجهيزات، مباني کنترل جامدات سيال حفاري، جدايش مواد جامد، تجهيزات کنترل جامدات، سانتريفيوژ و محاسبات مديريت پسماند حفاري، ازجمله فصول تشکيل دهنده کتاب ياد شده هستند. بهرامي عيسي آبادي، سرپرست تعمير اساسي و برون سپاري تجهيزات شرکت ملي حفاري ايران، بااشاره به اين که کتاب «کنترل جامدات و مديريت پسماند سيال حفاري» در447 صفحه براي نخستين بار در صنعت حفاري کشورمنتشر شده است، هدف ازتاليف آن رابه اشتراک گذاشتن تجربه هاي، مستندسازي عمليات، ارتقاي سطح علمي، آگاهي و دانش فني کارشناسان حفاري چاه هاي نفت وگاز در زمينه کنترل جامدات و مديريت پسماند در دستگاه هاي حفاري عنوان کرد. کتاب هاي «تخصصي سفرنامه گل شناسي» و «120 راهکار در راهبري سيالات حفاري»از ديگر تأليفات بهرامي عيسي آبادي است که هم اکنون در مراحل چاپ قرار دارد.

مهدي شريفي، سرپرست کنترل پسماند سيال حفاري مديريت سيالات شرکت ملي حفاري ايران، ديگر نويسنده کتاب «کنترل جامدات و مديريت پسماند سيال حفاري» است. کتاب تاليف شده از سوي اين دو کارشناس شاغل در شرکت ملي حفاري ايران براي تدريس درمراکز دانشگاهي و آموزشکده هاي تخصصي مورد اقبال قرار گرفته است.

 پيش از اين نيزکتاب هاي «تخصصي سيالات حفاري زمين گرمايي» و «سيالات حفاري کاربردي» که ثمره سال ها کارسخت وطاقت فرساي متخصصان صنعت حفاري به شمار مي روند، به ترتيب با شمارگان يک هزار و 2 هزارنسخه منتشرشده است.

 

    پالايشگاه گاز ايلام 

افزايش فروش ميعانات گازي

مديرعامل شرکت پالايش گاز ايلام از افزايش فروش ميعانات گازي در اين پالايشگاه طي سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 98 خبرداد.

روح الله نوريان درجريان بازديدمحمد نوذري، معاون سياسي- امنيتي استانداري ايلام ازاين پالايشگاه باتاکيد براين که پالايشگاه ايلام در جهت تحقق جهش توليد قدم هاي مثبتي برداشته است، افزود: در سه ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه پارسال، گاز ورودي 15درصد و گاز تزريقي به خط سراسري نيزبيش از 20 درصد افزايش يافته است.وي با بيان اين که ميعانات گازي نيز دراين مدت 6درصد افزايش يافته است، ميزان افزايش گوگرد مايع را در بازه زماني ياد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد و گوگرد پاستيلي را 16 درصد اعلام کرد.مديرعامل شرکت پالايش گاز ايلام همچنين از افزايش فروش ميعانات گازي درسه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبرداد و تصريح کرد: گوگرد پاستيلي 14درصد و ال پي جي ارسالي به عسلويه و پتروشيمي ايلام بيش از 360 درصد در اين بازه زمان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.

محمد نوذري، معاون سياسي- امنيتي استانداري ايلام نيز با ابراز رضايت از گام هاي برداشته شده براي تحقق شعار جهش توليد در پالايشگاه ايلام، اظهار کرد: عملکرد اين پالايشگاه مطلوب بوده وانتظار مي رود در ادامه مسير بتواند شعار نامگذاري امسال را عملياتي کند.معاون سياسي - امنيتي استانداري ايلام تصريح کرد: فعاليت پالايشگاه گاز ايلام سبب شده است صنايع پايين دستي در سطح استان فعال شوند و از اين طريق زنجيره اي از فرصت هاي اشتغال در سطح استان به وجود آيد.نوذري يادآورشد: موقعيت راهبردي اين پالايشگاه به عنوان تنها پالايشگاه گاز غرب کشور، شرايط مناسبي را پديد مي آورد که محصول گاز شهري حتي در فصل زمستان و ديگر مقاطع پرمصرف سال به آساني در اختيار مصرف کنندگان در داخل استان و استان هاي همجوار قرار گيرد.

 

    شرکت گاز استان آذربايجان شرقي

گشايش دفتر همکاري با دانشگاه سهند

آيين گشايش دفترهمکاري شرکت گاز استان آذربايجان شرقي و دانشگاه صنعتي سهند در محل اين دانشگاه و براي ارتقاي همکاري ها برگزار شد.

سيدرضا رهنماي توحيدي، مديرعامل شرکت گازاستان آذربايجان شرقي درآئين افتتاح اين دفترهمکاري که باحضور رياست، معاونت پژوهشي و اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي سهند برگزارشد، گفت: دانشگاه ها به عنوان يک نهادعلمي وفرهنگي، با دراختيارداشتن نيروي انساني کارآمد و ابزارعلمي و پژوهشي، نقش غيرقابل انکاري درهمراهي سازمان ها و نيل به بهره وري و تعالي دارند.وي باقدرداني ازعملکردمطلوب دانشگاه صنعتي سهند دراجراي پروژه هاي پژوهشي شرکت گازتصريح کرد: افزون برچهارقرارداد پژوهشي مهم بين دانشگاه صنعتي سهند و شرکت گاز، نيازهاي پژوهشي شرکت در قالب پايان نامه هاي دانشجويي مورد حمايت قرار گرفته است.مديرعامل شرکت گازاستان آذربايجان شرقي به اهميت آموزش از طريق دانشگاه اشاره وتصريح کرد: با توجه به شيوع ويروس کرونا و ضرورت رعايت پروتکل هاي بهداشتي، امسال موضوع آموزش مجازي بيش از پيش، بين دانشگاه و شرکت گاز استان آذربايجان شرقي مورد تأکيد خواهد بود.مصطفي قره باغي، رئيس دانشگاه صنعتي سهند نيز شرکت گاز را يکي ازشرکت هاي موفق درداشتن نگاه علمي به حل مسائل و اجراي فرآيندهاي سازماني خواند و افزود: هدف از ايجاد دفتر همکاري مشترک درمحل دانشگاه صنعتي سهند، برگزاري جلسات مدون، امکان بهره گيري ازحضور استادان برجسته، سهولت ارتباطات دانشگاهي و ارتقاي تعاملات في مابين بوده است.در حاشيه برگزاري آيين افتتاح، قرارداد پژوهشي جديدي تحت عنوان صنعتي سازي سامانه تست غيرمخرب سرجوش هاي الکتروفيوژن لوله هاي پلي اتيلني بين شرکت گاز و دانشگاه صنعتي سهند نيز منعقد شد.

 

    منطقه 7 عمليات انتقال

انتقال بيش از 9ميليارد مترمکعب گاز

مدير منطقه هفت عمليات انتقال گاز ايران گفت: درسه ماه نخست امسال بيش از 9ميليارد مترمکعب گاز ازاين منطقه عملياتي به نقاط مختلف کشور منتقل شده است.

امين عبادي اظهارکرد: با توجه به سياست راهبردي انتقال ايمن، پاک، پايدار و بهره ور گازطبيعي به استان هاي سردسيرغرب کشور، در بازه زماني ياد شده مقادير فراواني گاز به ميزان ياد شده از اين منطقه انتقال يافته است.

وي افزود: اين منطقه عملياتي با دارا بودن حدود پنج هزار کيلومتر خط لوله در اندازه هاي 2 تا 56 اينچ با بيش از 13درصد از خطوط لوله در حال بهره برداري کشور، انتقال گاز به بيشترين تعداد ايستگاه هاي تقليل فشار برون شهري (سي جي اس) کشور را بر عهده دارد.

مديرمنطقه هفت عمليات انتقال گاز با اشاره به انتقال 33 ميليارد و 620 ميليون مترمکعب گازدرسال گذشته، تصريح کرد: با همت کارکنان تلاشگر اين منطقه و انجام تعميرات و پايش هاي دائمي خطوط لوله، انتقال پايدار و ايمن گاز در استان هاي نيمه غربي کشور تداوم دارد.

 

    سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

اقدام هاي پيشگيرانه مقابله با کرونا درشمال غرب

رئيس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشوربا تشريح اقدام هاي پيشگيرانه براي مقابله باويروس کرونا، ازراه اندازي سامانه منظورشناسايي افراد پرخطردرمعرض ابتلابه کروناازسوي کميته سلامت اين سازمان خبر داد.شمس الدين حسينعلي زاده گفت: دايرکردن اين سامانه ازجمله مصوبات کميته سلامت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب درسال گذشته است و براساس آن گروهي متشکل ازپزشک و پرستار خانواده از اواخراسفندماه پارسال، طبق برنامه کاري شروع به ارائه خدمت کرده اند. وي اظهارکرد: گزارش کاراين سامانه به طور مستمر به دفتر رئيس سازمان صنعت نفت ارسال مي شود.حسينعلي زاده همچنين بااشاره شروع فعاليت کميته سلامت ازاواخر سال پيش، آگاه سازي مراجعان درباره راه هاي مقابله وپيشگيري وکاهش تردد مراجعان به پلي کلينيک را با اجراي طرح هايي مانند روان شناسي تلفني، از جمله فعاليت هاي اين کميته درگام نخست عنوان کرد.وي گفت: شناسايي افرادپرخطرواعلام اسامي به شرکت هاي تابع(پالايشگاه، پتروشيمي، گاز، پخش وخطوط لوله شمال غرب کشور)همچنين ارسال دستورعمل Pro37-cov-1 به مديران عامل شرکت هاي تابع را از ديگر اقدام هاي کميته سلامت در گام بعدي برشمرد.رئيس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشور افزود: به منظورکاهش همه گيري بيماري ويروس کرونا، ارائه مستندات پزشکي به پزشک «سلامت کار» درمنطقه و پزشکان معتمد در شهرستان ها از سوي افراد شناسايي شده در دستور کار قرار گرفت.با نقص ايمني، شيمي درماني ها، بيماران سابقه پيوند عضو، مبتلايان به HIV، بيماران قلبي، تنفسي اعم از آسم، همچنين کساني که داروهاي حاوي کورتون استفاده مي کنند، مصدوم شيميايي _ ريوي، بيماران بافشارخون بالا، افراد با BMI بالاي 40 در سن 60سال، بيماران دياليزي، افراد ديابتي و افراد داراي بيماري هاي کبدي فعال و مزمن مانند سيروز و هپاتيت در دستور کار قرار گرفت.وي اظهارکرد: مطابق دستورعمل هاي ارسالي، هرفرد درصورت وجود حداقل يکي ازعلائم بيماري(قلبي، تنفسي، ريوي، دياليزي، ديباتي، کبدي، پيوند اعضا، همچنين اچ آي وي، فشارخون با بي ام اي بالاي 40 براي افراد باسن 60 سال) بايد از حضوردرمحل کاراجتناب کند وشرکت هاي نام برده آنها رابه يکي از مراکز بهداشتي مرکزسلامت به پزشک معتمدبراي ارزيابي و تعيين تکليف ادامه کار معرفي کنند.حسينعلي زاده از ايجاد نقاهتگاه براي بيماران کرونايي خبر داد وافزود: براي اين منظوربا توجه به اعلام آمادگي پالايشگاه تبريز، چند بلوک خالي از سکنه کوي قدس واقع درمجتمع مسکوني جاده ائل گلي تبريز، در اختيار سازمان بهداشت و درمان شمال غرب کشورقرار گرفت تابا تجهيزات آن بتوان مراقبت هاي لازم را از بيماران کرونايي انجام داد.رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشور به مصوبات سال 99 اشاره کرد و گفت: در نخستين نشست کميته سلامت امسال، کاهش اضطراب و فشار رواني ناشي از خانه نشيني جمعيت طبي و تحمل شرايط قرنطينه خانگي در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد روان شناسان مرکز سلامت روان جامعه نگر اين مرکز با تهيه مطالب روان شناسي و بارگذاري آن درسايت، به کاهش فشار رواني موجود کمک کنند. وي گفت: همچنين به منظور حفظ سلامتي و مراقبت از پرسنل و کارکنان شاغل درمرکز سلامت کار پالايشگاه تبريز، ترياژ بيماران مشکوک به کرونا، از در ورودي اصلي به در اورژانس تغييرکرد.حسينعلي زاده تهيه و نصب پيام ها و توصيه هاي بهداشتي و مراقبتي و ديگر موارد آموزشي مرتبط با بيماري کرونا براي مراجعان و کارکنان درمحوطه پالايشگاه را ازديگر اقدام هاي سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت شمال غرب کشور عنوان کرد.وي بااشاره به راه اندازي مرکزمشاوره روان شناسي تلفني بانام صداي مشاورافزود: دراين روش، با استفاده ازخط تلفن ثابت و با امکان هدايت تماس به شماره تلفن هاي همراه روان شناسان، جمعيت طبي مي توانند مسائل و مشکلات خود را با روان شناسان در ميان بگذارند و مشاوره دريافت کنند.حسينعلي زاده تحويل دارو به بازنشستگان داراي بيماري غيرواگير را از ديگر مصوبات کميته سلامت براي ارائه خدمات مطلوب Home care عنوان کرد.رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشور با تأکيد بر ثبت اطلاعات جمعيت طبي درسامانه nocorona.ir افزود: روزانه پيامک ها ي مربوط به بيماري کوويد 19 ارسال مي شود.

 

   شرکت گاز استان البرز

سال 1401، سال سبز شدن است

مديرعامل شرکت گاز استان البرز سال 1400را سال بسيار خوبي ارزيابي و اظهاراميدواري کرد در اين سال استان البرز از نظر گازرساني، استاني سبزخواهد بود.حسين تقي نژاد درحاشيه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت گازاستان البرز با اشاره به اين که تا پايان سال گذشته 332واحدصنعتي گازدارشده است، اين ميزان رامعادل 96درصد برنامه تعيين شده بوداعلام واظهار کرد: هم اکنون نيزعمليات گازرساني به 263 واحدصنعتي ديگر دردست اجراست که بزودي به مرحله بهره برداري خواهد رسيد. وي با بيان اين که سال گذشته، همچنين 9روستادرسخت ترين شرايط، زيرپوشش گازقرارگرفتند، اظهارکرد: تنها روستاهاي باقي مانده سخت گذر و کوهستاني به شهرهاي ساوجبلاغ، اشتهاردونظرآباد مربوط مي شوند که گازرساني به آنها براي امسال، هدف گذاري شده است.تقي نژاد با اشاره به شهرستان فرديس دراستان البرز و سبز بودن آن به لحاظ گازرساني اظهار کرد: درشهرستان کرج، با روستاهاي جاده چالوس که سخت گذر هستند، مواجه هستيم.وي بابيان اين که فازنخست گازرساني به روستاهاي جاده چالوس(در ابتدا روستاي کندر)سال گذشته آغازشده است، تصريح کرد: عمليات اجرايي فازدوم گازرساني به روستاهاي بخش آسار، تيرماه امسال شروع شده است و فازنهايي آن نيز تا پايان سال 99 آغاز خواهد شد.تقي نژاد گفت: افزون برشهرآسارا، 38روستا دربالاي سد کرج واقع شده اند که براي گازرساني به آنها محوري را ازطالقان به سمت گچسر، درجاده چالوس تعريف شده که هم اکنون در دست اجراست.به گفته، وي درهيمن محدوده، سه فاز ديگر نيزتعريف شده است که تا پايان سال پيمانکار آن انتخاب و کار شروع خواهد شد.مديرعامل شرکت گاز استان البرز، اجراي خط انتقال بويين زهرا- کرج را بهترين پروژه اجرايي اين شرکت درسال 98 اعلام و اظهار کرد: با توجه به پايبندي به شعار«گاز بايد به نحو ايمن، مطمئن ومطلوب به مردم برسد»، برنامه اي براي چگونگي جذب سرمايه گذاران تدوين شده است.تقي نژاد گفت: اجراي يک خط انتقال از بويين زهرا تاغرب کرج به طول 65 کيلومتر وظرفيت يک ميليون و 200 هزار مترمکعب درساعت پيشنهاد داده شده است که با نصب ايستگاهي در غرب کرج، رينگي دور شهر کرج کشيده خواهد شد.به گفته وي، اين خط انتقال قادراست تا50سال، هم احتياجات شهرکرج را  بر طرف کند و هم سرمايه گذاران را در سه بخش صنعت، کشاورزي و خدمات درشهرهاي اشتهارد، نظرآباد، ساوجبلاغ وخود کرج تحت پوشش قرار دهد.

آغاز عمليات اجرايي گازرساني به روستاهاي آسارا

عمليات اجرايي فاز دوم گازرساني به روستاهاي بخش آسارا با حضور استاندار البرز آغاز شد.حسين تقي نژاد، مديرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به پيشرفت فيزيکي 85درصدي فازنخست اين پروژه اظهارکرد: بنابر تعهدپيمانکار فزا دوم اين طرح 18ماه ديگرتکميل خواهد شد.وي با بيان اين که درمرحله نخست اين پروژه، 15 روستاي پايين سد هدف گذاري شده بود، افزود: پروژه روستاي کندر با 85 درصد پيشرفت فيزيکي در حال اجراست.مديرعامل شرکت گاز استان البرزتصريح کرد: در مرحله دوم، گازرساني به هفت روستاي ديگر با اعتباري بالغ بر 9 ميليارد و 800 ميليون تومان اجرايي مي شود و 43کيلومتر لوله گذاري انجام خواهد شد.

تقي نژاد يادآور شد: مدت اين پيمان 450 روز است و تأمين اعتبار اين پروژه از منابع داخلي شرکت ملي گاز ايران خواهد بود که با پيشرفت پنج کيلومتري از اين پروژه، پيمانکار فاز سوم نيز انتخاب مي شود.وي همچنين اظهار کرد: اجرايي شدن گازرساني به روستاهاي جاده چالوس، آرزوي ديرين مردم اين خطه بوده که با تلاش مسئولان استان البرز محقق مي شود.

عزيزالله شهبازي، استاندار البرز نيزاظهار کرد: از دو سال اخير به واقع نهضت گازرساني به روستاها ومناطق مختلف البرز براي مصارف خانگي و صنعتي راه افتاده است.وي با اشاره به آغاز پروژه گازرساني به هفت روستاي جاده چالوس افزود: بهره مندي ازموهبت گاز، آرزوي ديرينه مردم روستاهاي محور کرج - چالوس است.استاندارالبرزگفت: طبق تعهدپيمانکار پروژه، مقررشده است که گازرساني به روستاهاي باغ پير، سرودار، پورکان، وينه، دره سر، آدران و خوزنکلا نيز حدود يک سال آينده محقق شود.