شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

استفاده حداکثري از ظرفيت هاي لوله سازي کشور

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب گفت: طرح توسعه28 مخزن درمجموع به 4500 کيلومترانواع لوله نيازدارد وپيمانکاران طرح، ملزم به استفاده حداکثري از لوله هاي ساخت داخل هستند. به گزارش شانا، با ازنهادينه شدن رويکرداستفاده حداکثري از ظرفيت هاي داخلي در پروژه احداث خط لوله عظيم انتقال نفت خام گوره به جاسک، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اين رويکرد را در تأمين لوله هاي مورد نياز طرح توسعه 28 مخزن در دستور کار قرار داده است. احمد محمدي در بازديد از لوله سازي اهوازبا تاکيد براستفاده بيشتر از ظرفيت ها وتوانمندي هاي شرکت درمسير حمايت ازسازندگان داخلي شد، گفت: لوله به عنوان يکي از پرکاربردترين کالاها درشرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، عمدتاً در دوبخش (درون چاهي وسطح الارضي) در اندازه هاي مختلف قابليت استفاده دارد. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب گفت: شرکت لوله سازي اهواز با توجه به زيرساخت هاي موجود وتوان متخصصان وظرفيت بالاي توليد، افزون برتأمين نيازهاي داخلي کشور، توانايي ارائه خدمات و صدور محصول به کشورهاي منطقه را دارد. وي اظهارکرد: باپيش بيني نيازهاي آينده، درسال 1398دستورعملي متناسب با ظرفيت توليد شرکت لوله سازي اهواز وديگرشرکت هاي داخلي تهيه شد که براساس آن، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با تجديد نظر دراستانداردهاي موجود، به جاي استفاده اختصاصي از لوله هاي بدون درز در بخش لوله هاي سرچاهي، به سمت استفاده بيشتر از لوله هاي ERW تغيير رويکرد داد.

به گفته محمدي اين تغيير، ضمن تضمين ايمني لازم، شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب را قادرمي سازد که ازظرفيت شرکت هاي ايراني و استاني بيش از گذشته استفاده کند. به گفته وي، درطرح افزايش ونگهداشت توليد نفت 28 مخزن، نياز شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به کالا چند برابرشرايط قبل از اجراي اين طرح است؛ در اين بين لوله ها و قطعات فولادي بيشترين سهم را در سبد کالاي پروژه به خود اختصاص داده اند و اين فرصت مناسبي براي شرکت هاي ايراني و استاني توانمند از جمله لوله سازي اهواز است.

توليد 65درصد لوله هاي مصرفي صنعت نفت

علي خنيفر، مديرعامل شرکت لوله سازي اهواز نيز گفت: اين شرکت در بيشتر مناقصات مربوط به تأمين لوله طرح توسعه 28 مخزن، برنده شده و به دليل کيفيت بالا، قيمت مناسب و فاصله اندک با ميدان ها و محل مصرف، نظر بسياري از پيمانکاران مجري طرح را به خود جلب کرده است. وي افزود: شرکت لوله سازي اهواز آمادگي دارد نيازهاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب را به ويژه در زمينه لوله هاي ERW برطرف کند. علي اصغرزارع براتپور، رئيس بررسي هاي اقتصادي وبرنامه ريزي راهبردي شرکت لوله سازي اهوازنيز گفت: شرکت لوله سازي اهوازدر چندسال اخيربا اتکا به نيروي انساني متخصص، درفضايي رقابتي به سود دهي رسيده و ازابتداي تأسيس تاکنون، 65 درصدکل لوله مصرف شده در صنعت نفت و گاز کشور را توليد کرده است.

افتتاح مرکز PRC بيمارستان نفت

بهرام دهقان، رئيس بهداشت ودرمان صنعت نفت اهواز نيز با شاره به بهتر شدن شرايط وکاهش مراجعه بيماران، از راه اندازي مرکز PRC بيمارستان صنعت نفت اهوازخبردادوافزود: بخش عمده کارهاي زير ساختي و تکميل اين مرکزانجام شده است و اميد مي رود در آينده نزديک افتتاح شود. وي همچنين با اشاره به اين که همه همکاران ماازهمه ظرفيت و امکانات موجود بيمارستان نفت اهواز براي خدمات رساني به بيماران کوويد  19استفاده مي کنند، تصريح کرد: درخواستي مبني بر خريد 6 دستگاه جديد ونتيلاتور ويک مخزن ذخيره اکسيژن 10هزارمترمکعبي تهيه شده ودر حال پيگيري است. رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز يادآور شد: بيمارستان بزرگ نفت اهواز، پزشکان وپرستاران وديگر کارکنان کادر درماني درکنار خدمات رساني به بيماران بخش کرونا، در بخش هاي ديگر نيز درحال ارائه خدمت به مراجعه کنندگان هستند. دهقان با تأکيد بر اهميت توجه به شرايط کارکنان شاغل در مناطق عملياتي افزود: گروه بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز آمادگي کامل دارد تا با حضور در محل سايت ها و تأسيسات عملياتي نسبت به انجام نمونه گيري و ارائه خدمات پزشکي اقدام کند.

 

    پالايشگاه اصفهان 

تسهيل درگزارش گيري از روند تعميرات تجهيزات

کارشناسان واحدنگهداري و تعميرات شرکت پالايش نفت اصفهان، سيستم تسهيل کننده گزارش گيري از روند دقيق و شفاف تعميرات تجهيزات اين شرکت را پياده سازي کردند.

سعيد قرباني، مهندس ارشد نگهداري و تعميرات ماشين آلات دوارشرکت پالايش نفت اصفهان گفت: با توجه به لزوم جاري سازي سيستم کامپيوتري مديريت نگهداري و تعميرات در پالايشگاه، فعاليت هاي مختلفي از جمله نهادينه کردن صدوردستورکارهاي تعميراتي وتکميل وبستن آنها، همچنين پيگيري واجراي دستورکارهاي پيشگيرانه ماشين هاي دوار، به طور جدي در دستور کار اين واحد قرار گرفته است.  وي بابيان اين که گزارش گيري از روند تعميرات تجهيزات، از طريق برنامه اکسل وروزانه انجام مي شد، افزود: ايجاد اختلال در روند گزارش گيري و زمان بر بودن آن با اين روش کاري موجب شد چاره اي انديشيده و سيستم CMMSپياده سازي شود. قرباني با اشاره به اين سيستم اظهار کرد: پياده سازي اين سيستم (با هماهنگي حميدکريمي، مهندس ارشد کنترل، نگهداري وتعميرات پيشگيرانه) هم اکنون روند همه فعاليت هاي تعميراتي انجام شده و در حال انجام، از ابتدا تا پايان کار، ثبت و پيگيري مي شود. قرباني دسترسي آسان به روند تعميرات وشفاف بودن عملکردهاي مربوط در هر زمان را از ويژگي هاي اين سيستم عنوان کرد.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي

22ميليون ليترصرفه جويي درمصرف بنزين

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي از صرفه جويي 22 ميليون ليتري بنزين در اين استان خبرداد.

مجتبي شکوري با اشاره به مصرف 21 ميليون مترمکعب سي ان جي در بهارامسال گفت: خردادماه امسال، مقدارمصرف اين سوخت پاک در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، با هفت درصد افزايش همراه بوده است.

شکوري مصرف نفت سفيد سه ماهه نخست امسال را نيز نسبت به بهارپارسال کاهشي خواند و افزود: اين ميزان کاهش نزديک به 51 درصد برآورد شده است. وي با بيان اين که دليل کاهش ميزان مصرف نفت سفيد، گازرساني به روستاها بوده است، تصريح کرد: بنابراعلام شرکت گاز، ضريب گسترش اين حامل انرژي در مناطق شهري100درصد و در نواحي روستايي با گازرساني به 739 روستا، به99.7 درصد رسيده است.

شکوري همچنين باکاهشي خواندن مصرف گاز مايع دربهار امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار کرد: اين ميزان کاهش، 6درصد بوده است.

هم اکنون دراستان خراسان شمالي 77جايگاه عرضه سوخت شامل 48 جايگاه عرضه فراورده هاي بنزين و نفت گاز و 29 جايگاه سي ان جي تک منظوره و دومنظوره فعاليت دارند.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران

معرفي نقاط اولويت دار براي احداث جايگاه سوخت

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران از معرفي نقاط اولويت دار اين منطقه براي احداث جايگاه عرضه فراورده با توجه به بررسي هاي انجام شده خبر داد.

سعيد برخوردار بااشاره به اين که نقاط موردنياز براي توسعه نقاط عرضه سوخت در کلانشهر تهران شناسايي شده است، تأکيدکرد: براساس بررسي ها ونيازسنجي هاي انجام شده، اولويت هاي مورد نيازبراي احداث مجاري عرضه سوخت درکلانشهرتهران، در نقاطي ازغرب، شمال غرب، شمال و شمال شرق، شرق، مرکز وبخشي ازجنوب شهر واقع شده اند. معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران تأکيد کرد: با استقبال بخش خصوصي وسياست هاي اخير اين شرکت، احداث و راه اندازي جايگاه هاي عرضه سوخت در شهرستان هاي حومه تهران، به ويژه درشهريار، ملارد، شهر قدس، رباط کريم، بهارستان، همچنين اسلامشهر، ورامين، پاکدشت، دماوند و فيروزکوه، رشد فزاينده اي داشته است.

برخوردار تصريح کرد: با توجه به نياز شهروندان تهراني و لزوم احداث جايگاه هاي عرضه سوخت براي سهولت دسترسي شهروندان و تأمين سوخت مورد نياز آنان، اين نيازسنجي انجام و مناطق اولويت دار مشخص شده است.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه قم

افتتاح شصت ويکمين جايگاه سوخت مايع درقم

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه قم گفت: با افتتاح يک جايگاه جديد دراين منطقه، شمار جايگاه هاي عرضه سوخت استان قم به 61 باب افزايش يافته است.

سيدمحمود طاهري با اشاره به اين که جايگاه عرضه سوخت «پامچال» هم زمان با دهه کرامت افتتاح شده است، افزود: اين جايگاه باهدف خدمت رساني مطلوب تر به شهروندان استان قم وديگر هموطنان، درمحور سلفچگان–ساوه در فاصله 65 کيلومتري استان قم راه اندازي شده است،

به گفته طاهري، جايگاه مزبور بايک مخزن بنزين و دو مخزن نفت گاز، درزميني به مساحت 1950متر، توسط بخش خصوصي احداث شده است.

وي با بيان اين که اين جايگاه داراي يک سکوي عرضه بنزين( با دو تلمبه) و دو سکوي عرضه نفت گاز (باچهار تلمبه) است، شمار نازل هاي فعال در آن را 12عدد عنوان و اظهارکرد: باراه اندازي جايگاه پامچال براي 10 نفر اشغال زايي شده است.

 

  پخش فراورده هاي نفتي منطقه هرمزگان

خودکفايي در توليد بنزين، اقدام همسو با اقتصاد مقاومتي

استاندارهرمزگان با اشاره به اين که امروز کشوري که واردکننده بنزين بود، به کشوري توانمند درتأمين نيازهاي داخلي وصادرکننده بزرگ فراورده هاي نفتي تبديل شده است، گفت: اين اتفاق ها اقدامي بزرگ در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي است.

فريدون همتي درنشست بامديران وکارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه هرمزگان افزود: در تحريم هاي امروز که دشمن اوج فشار را بر کشور وارد مي کند، بنزين، ديگر ابزاري براي دشمن نيست که اگر بود مشکلاتي که براي ونزوئلا پيش آمد، براي ما هم رخ مي داد.

همتي ادامه داد: يکي از ابزارهاي تحريم براي دشمن موضوع بنزين بود که به ديگرکشورها بنزين نفروشد، دراين زمينه خوشبختانه مابه خودکفايي رسيده ايم و دشمن شکست خورده است. وي با بيان اين که عظيم ترين و بي سابقه ترين تحريم دشمن عليه کشور به ويژه درحوزه هاي نفت وگازوجود دارد، تصريح کرد: اگربه خودکفايي در توليد بنزين نرسيده بوديم، خودروها درحياط ها وپارکينگ ها متوقف مي ماندند وسوختي هم که به عنوان سهميه به آنها داده مي شد، براي استفاده در موارد خاص اختصاص مي يافت.

همتي بااشاره به اين که مقررشده بود شرکت هاي خارجي براي ما پالايشگاه بسازند، تصريح کرد: آنها درتحريم اول فرار وتصور کردند يک مشت آهن آلات به عنوان موزه براي يادگار دوران تحريم ها باقي خواهد ماند که مکاني جذاب براي گردشگر تحريمي خواهد شد.  استاندارهرمزگان تصريح کرد: هم اکنون باذهن تواناي مهندسان، جوانان ، دانشمندان، مديران و تصميم گيران کشور، پالايشگاه ستاره خليج فارس، نه تنها به يک موزه متروکه تبديل نشده بلکه به بزرگ ترين پالايشگاه ميعانات گازي جهان تبديل شده است. وي با اشاره به اين که در حوزه محيط زيست نيز اتفاق خوبي رخ داده است، افزود: با راه اندازي پالايشگاه ستاره خليج فارس، همچنين کيفي سازي و ارتقاي کيفيت پالايشگاه نفت بندرعباس، به حوزه محيط زيست کمک زيادي شده است. همتي با قدرداني از تلاش هاي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه هرمزگان به بازديد از مخازن فراورده و انبارهاي نفت اين شرکت اشاره و تصريح کرد: بدانيد که ما آگاهيم چه تلاش و کوششي در اين شرايط سخت آب و هوايي در طول شبانه روز در حال انجام است. درپايان لوح سپاس استاندارهرمزگان به عبدالله احمدي کمرپشتي، مدير منطقه هرمزگان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي اعطا شد.

 

   شرکت فلات قاره   

يک ميليارد دلار صرفه جويي با سوخت جايگزين

رئيس منطقه عملياتي کيش شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: ارسال گازهاي همراه نفت جزيره سيري به نيروگاه هاي کيش و جايگزيني آن با گازوئيل در 10سال گذشته، بيش از يک ميليارد دلار صرفه جويي ارزي داشته است.

 شهسوار ارغش در بازديد از ايستگاه تقويت فشار گاز در تأمين انرژي منطقه کيش گفت: باجايگزيني گازهاي همراه نفت جزيره سيري در نيروگاه هاي کيش ازمصرف بيش از15 ميليون بشکه گازوئيل در 10سال گذشته جلوگيري وبيش از يک ميليارد دلار صرفه جويي ارزي شده است. وي گفت: باتوجه به تعميرات زمستاني سالانه تأسيسات که در جهت مديريت دارايي هاي فيزيکي انجام مي شود، اين تأسيسات باحداکثرظرفيت و بدون وقفه درحال گازرساني به نيروگاه هاي کيش هستند و در روزهاي گذشته نيزباارسال گازشيرين ازعسلويه به جزيره سيري وانتقال آن به اين تأسيسات، افزون براستمرارگازرساني به نيروگاه هاي جزيره کيش و رفع کمبود گاز در زمان پيک مصرف، پنج ميليون فوت مکعب گازشيرين مازاد برظرفيت اسمي ايستگاه، تحويل نيروگاه هاي جزيره کيش شده است. دراين بازديد غلامحسين مظفري، مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش نيز باقدرداني ازفعاليت هاي شرکت فلات قاره درمنطقه کيش، گفت: با رايزني وپيگيري هاي انجام شده درسطح وزارت نفت، باگازرساني به نيروگاه ها، مصرف سالانه گازوئيل درجزيره کيش، حدود200 ميليون ليتر کاهش مي يابد.

ساخت تاج مشعل سکوي AB مجتمع ابوذر

عمليات ساخت، حمل ونقل و تعويض تاج مشعل سکوي AB مجتمع دريايي ابوذر با اتکا به توان داخلي و بهره گيري از دانش فني نيروهاي منطقه عملياتي خارک، در کوتاه ترين زمان ممکن وصرفه جويي چشمگير منابع مالي با موفقيت انجام شد. علي اکبر دوستداري، معاون مجتمع دريايي ابوذر بااشاره به پوسيدگي و تخريب شديد تاج قديمي مشعل سکوي AB وخطر سقوط آن، همچنين زمان بربودن سفارش خريد، گفت: باتوجه به موارد پيش گفته، پيشنهاد طراحي وساخت تاج جديدمشعل ازسوي واحد تعميرات و نوسازي منطقه خارک ارائه شد واين مهم با توجه به توانمندي نيروهاي منطقه و ظرفيت هاي موجود در دستور کار واحد نوسازي و تعميرات منطقه خارک قرار گرفت.

وي اظهار کرد: پس از تهيه نقشه مورد نياز و با استفاده از کالا و اقلام موجود درمنطقه، ساخت اين تاج در زمان کمترازيک هفته با رعايت همه اصول فني ومهندسي ونظارت هاي تخصصي واحدهاي مرتبط با دقت و موفقيت کامل انجام وپس از انتقال آن به سکو، عمليات تعويض تيپ قديمي و جايگزيني تاج جديد مشعل آغاز شد. برچيدن تاج قديمي و نصب تاج جديد با همکاري شناور جرثقيل دار ماکان وبا تلاش کارکنان سختکوش مجتمع دريايي ابوذر با موفقيت به پايان رسيد ومشعل جديد سکوي AB ابوذر نيزپس از11ساعت تلاش مداوم، روشن شد. وي يادآورشد: مواد به کار رفته درتاج جديد مشعل به طورکامل از موجودي کالاي منطقه عملياتي خارک بوده است.