رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي:

مناقشه گازي ايران و ترکمنستان بيشتر به جنجال رسانه اي شبيه است

رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: ماجراي مناقشه گازي ايران و ترکمنستان موضوع خاصي نيست و بيشتر به جنجال رسانه اي شبيه است.

به گزارش خانه ملت، فريدون عباسي درباره خبر محکوميت ايران به پرداخت حدود 2 ميليارد دلار به ترکمنستان در پي مناقشه گازي با اين کشور، گفت: قرارداد ايران با ترکمنستان يک قرارداد عادي بين دو کشور همسايه است، در واقع از آنجا که تأمين گاز استان هاي شمالي با واردات گاز از ترکمنستان به صرفه تر بود وزارت نفت اين کار را انجام داد.

وي افزود: وزارت نفت در مقطعي قيمت گاز وارداتي از ترکمنستان را با ارائه خدمات فني و مهندسي پرداخت کرد، اما ترکمنستان پس از مدتي از دريافت خدمات و کالا امتناع کرد، در حالي که تحريم هاي بانکي پرداخت هاي نقدي ما به ترکمنستان را مختل کرده است.

رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مطابق حکم داوري دادگاه سوئيس تأخير ايران در پرداخت گازبها به ترکمنستان جريمه به دنبال داشته است، تصريح کرد: همچنين ترکمنستان از کيفيت خدمات و کالاي دريافتي رضايت نداشته است، بنابراين بخشي از اين جريمه متوجه اين مهم است.

عباسي تصريح کرد: پرداخت جريمه به ترکمنستان ضرر قابل توجهي را متوجه ايران نمي کند، زيرا مانند اين مي ماند که ما وامي با درصد پايين از ترکمنستان گرفته باشيم. 

رئيس کميسيون انرژي مجلس درباره دو الحاقيه به قرارداد گازي ايران با ترکمنستان به پيشنهاد وزير نفت، گفت: الحاقيه وزير نفت به قرارداد با ترکمنستان در پي اعتقاد به گشايش اقتصادي برجام بوده است، اما اين گونه نشد، در واقع پشت اين الحاقيه يک نظريه مبني بر برداشته شدن تحريم ها وجود داشت و وزير نفت نيز بر همان مبنا که گشايش بانکي خواهد شد و ارز وارد کشور مي شود تن به اين الحاقيه داده، با وجود اين فکر مي کنم ماجراي مناقشه گازي ايران و ترکمنستان نه تنها پاشنه آشيل نيست، بلکه نمي توان آن را موضوع خاصي دانست و بيشتر به جنجال رسانه اي شبيه است.

 

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز :

امکان قاچاق سوخت در کشور به حداقل مي رسد

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به راه اندازي سامانه هاي کنترل قاچاق گفت: با راه اندازي اين سامانه ها امکان قاچاق سوخت در کشور به حداقل مي رسد.

علي مويدي خرم آبادي با بيان اينکه در اين دولت و دولت يازدهم اقدام هاي خوبي در زمينه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است، گفت: وفور نعمت انرژي يکي از مواهب الهي براي مردم کشور به شمار مي آيد و طبيعي است اگر به صورت بهينه بهره برداري و استفاده نشود بخشي از آن تبديل به ضدارزش مي شود؛ درباره سوخت که فرآيند سخت و دشواري از توليد تا مصرف دارد، در هر مسيري امکان دستبرد به آن وجود دارد، اما ما با اين موضوع به صورت نظام مند يا سامانه اي برخورد مي کنيم.

وي افزود: در سال هاي گذشته به ويژه در دولت يازدهم و دوازدهم شاهد اتفاق بزرگي بوديم. در اين سال ها سامانه هاي مختلفي براي رصد سوخت از نقطه توليد، در زنجيره حرکت تا مصرف و طي کردن يک مسير امن تعريف شد و با طراحي سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي (سدف) توانستيم در ديسپچينگ نيروگاه ها حدود 10 ميليارد ليتر صرفه جويي کنيم.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصريح کرد: با راه اندازي سامانه ها، امروز اين امکان وجود دارد از نقطه توليد تا رسيدن به دست مصرف کننده را رصد کنيم تا فضاهايي را که امکان تبديل محصول سالم به کالاي قاچاق داشته کنترل کنيم. به اين ترتيب، دستگاه هاي مربوطه در اين زمينه هوشمندانه عمل مي کنند.

مويدي عنوان کرد: تا رسيدن به جايگاه مطلوب فاصله داريم، اما با وجود الزام هاي کنوني و ابزارهاي موجود توفيق هاي نسبي داشتيم و به ويژه در دولت کنوني تمرکز به صورت کار تخصصي، زيربنايي و دانش محور انجام شده و از کارهاي سليقه اي، جزيره اي، برخورد و دستگيري هاي خياباني، مرزي و جاده اي کمتر استفاده شده است.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: معتقديم قاچاق محصول بي نظمي، بي انضباطي، قوانين و مقررات بي کيفيت و غيرقابل اقدام و فضاهاي داراي ابهام، بدون شفافيت و روشن نبودن فرآيندهاست. امروز اگر کشورهاي مختلف جهان توانسته اند در مقوله هاي تجارت، امنيت و اقتصاد پايداري و آرامش نسبي براي شهروندان خود ايجاد کنند، حاصل تمرکزشان بر بسترهاي حقيقي است. سياست هاي ستاد و راهبردهاي بلندمدت آن بر همين اساس پايه گذاري شده تا شاهد توفيق هاي خوبي در کشور باشيم.

 

بررسي قرارداد گازي ايران و ترکمنستان در کميته گاز و حقوقي کميسيون انرژي مجلس

عضو کميسيون انرژي مجلس گفت: مقرر شد کميته گاز   کميته حقوقي کميسيون انرژي موضوع قرارداد گازي ايران و ترکمنستان را بررسي کنند، همچنين وزير نفت هفته آينده با حضور در اين کميسيون توضيح هايي در اين باره ارائه مي دهد.

روبرت بگلريان با اشاره به نشست روز سه شنبه (17 تيرماه) کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: موضوع اين نشست درباره قرارداد گازي ايران و ترکمنستان بود که يکي از کارشناسان حوزه انرژي مباحثي در اين باره مطرح کرد. البته مقرر شد بيژن زنگنه، وزير نفت هفته آينده با حضور در اين کميسيون توضيح هايي درباره اين قرارداد ارائه کند.

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين مقرر شد کميته گاز و کميته حقوقي کميسيون انرژي اين موضوع را بررسي کنند.

 

اجرايي شدن طرح ملي توسعه قواي محرکه با حمايت وزارت نفت

طرح ملي صنعتي توسعه قواي محرکه تيوان در شهرستان آبيک با حمايت وزارت نفت در قالب قرارداد توليد 100 هزار دستگاه قواي محرکه کم مصرف در خودروهاي داخلي اجرايي مي شود.

سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري در سفر به استان قزوين از طرح ملي صنعتي توسعه قواي محرکه تيوان در شهرستان آبيک قزوين بازديد کرد. اين طرح در زمينه توليد موتور سه سيلندر کم مصرف و پرقدرت، خدمات ماشين کاري فلزات، موتور بنزيني و موتور پايه گازسوز در حال احداث و تجهيز است. مهم ترين ويژگي اين طرح توليد موتورهاي بهينه يورو 6  کم مصرف و پرقدرت است که سهم خوبي براي جلوگيري از خروج ارز از کشور دارد.

اين طرح با حمايت وزارت نفت (شرکت بهينه سازي مصرف سوخت) در قالب قرارداد توليد 100 هزار دستگاه قواي محرکه کم مصرف در خودروهاي داخلي و جايگزيني با خودروهاي فرسوده به مبلغ 65.6 ميليون دلار در ذيل طرح هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير در آستانه ابلاغ به سرمايه گذار است و با اجراي آن، براي 559 نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي شود. اين طرح ملي، يکي از بزرگ ترين طرح هاي ايجادي استان از نظر حجم سرمايه گذاري نيز به شمار مي رود.

 

کاهش قيمت نفت به دليل افزايش ذخيره سازي در آمريکا

قيمت شاخص نفت خام برنت ساعت 3 و 49 دقيقه روز چهارشنبه (18 تيرماه) با 13 سنت کاهش به 42 دلار و 95 سنت و قيمت شاخص دبليوتي آي آمريکا با 10 سنت کاهش به 40 دلار و 52 سنت رسيد.

قيمت نهايي شاخص نفت خام برنت روز سه شنبه (17 تيرماه) 43 دلار و 8 سنت و قيمت شاخص دبليوتي آي آمريکا 40 دلار و 62 سنت بود.

قيمت نفت در معاملات اوليه امروز کاهش يافت، زيرا داده هاي صنعتي حاکي از افزايش ذخيره سازي نفت خام ايالات متحده است و برآوردي مبني بر اينکه کاهش مقدار توليد نفت خام ايالات متحده کمتر از آن چيزي است که براي سال 2020 پيش بيني مي شد، سبب نگراني درباره عرضه مازاد شد.

هيرويوکي کيکوکاوا، مدير تحقيقات شرکت نيسان گفت: پيش بيني اداره اطلاعات انرژي آمريکا مبني بر کند شدن روند کاهش توليد ايالات متحده تا حدي با چشم انداز بهبود متعادل تقاضا که سبب محدود شدن آسيب هاي بازار نفت مي شد مغايرت داشت.

 

ورود نيروهاي خارجي به ميدان نفتي السيدر ليبي

شرکت ملي نفت ليبي اعلام کرد که نيروهاي خارجي وارد ميدان نفتي السيدر شده اند. مصطفي صنع الله، رئيس هيئت مديره شرکت ملي نفت ليبي اعلام کرد که نيروهاي خارجي وارد ميدان نفت السيدر در شرق اين کشور شده اند و قصد دارند آن را به مرکز نظامي تبديل کنند. وي روز يکشنبه (15 تيرماه) به کانال تلويزيوني الاحرار ليبي گفت ميدان نفتي الشراره 25 روز پيش به اشغال مزدوران شرکت امنيتي وگنر روسيه درآمد. رئيس شرکت ملي نفت ليبي با اشاره به اينکه خسارت هاي واردشده به صنعت نفت از سال 2012، 231 ميليارد دلار بوده است، گفت: شبه نظاميان وگنر بايد فوري منطقه را ترک کنند. ليبي از زمان برکناري معمر قذافي در سال 2011 با بحران جنگ داخلي روبه روست. دولت جديد اين کشور در سال 2015 با توافقي به رهبري سازمان ملل متحد روي کار آمد، اما تلاش ها براي دستيابي به يک توافق سياسي طولاني مدت به دليل حمله نظامي نيروهاي وفادار به خليفه حفتر موفقيت آميز نبودند.  سازمان ملل دولت ليبي را به سرپرستي فايز السراج به عنوان مرجع قانوني اين کشور در طرابلس مي شناسد.

دولت در ماه مارس در عملياتي براي مقابله با حمله نيروهاي حفتر به پايتخت که از ماه آوريل 2019 آغاز شده است به نيروهاي وي حمله کرد و به تازگي موقعيت هايي راهبردي را آزاد کرده است.

 

کاهش 26 دلاري قيمت نفت خام سنگين ايران

قيمت نفت خام سنگين ايران در هفته منتهي به 26 ژوئن (2020) نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 26 دلار کاهش يافت.

به گزارش مديريت امور اوپک و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت، قيمت نفت خام سنگين ايران در هفته منتهي به 26 ژوئن (ششم تيرماه 99) 37 دلار و 50 سنت براي هر بشکه بود که 25 دلار و 98 سنت کمتر از پارسال است. در ميان نفت خام هاي سبد نفتي اوپک، قيمت نفت خام گيراسول آنگولا با 22 دلار و 81 سنت کمترين کاهش و قيمت نفت خام جنو کنگو با 29 دلار و 16 سنت بيشترين کاهش را نسبت به 26 ژوئن پارسال داشته است.