شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري 

تعويض تاج چاه 80 پازنان، بدون حضور دکل

‫تاج چاه شماره 80 پازنان به همت کارشناسان شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري بدون حضور دکل تعويض شد.  علي همراه پور، رئيس اداره مهندسي شرکت بهره برداري نفت وگاز آغا جاري گفت:  با محاسبات فني و برنامه ريزي هاي دقيق و کارشناسانه از سوي گروه خدمات فني سرچاهي، همچنين همکاري شرکت ملي حفاري ايران، تاج چاه شماره 80 پازنان بدون حضور دکل تعويض شد. وي افزود:  اين چاه به دليل نشت از شيرآلات تاج چاه و ناايمن بودن، از مدارتوليد خارج شده و در برنامه ايمن سازي و تعويض شيرآلات قرار گرفته بود.  همراه پور، با بيان اينکه اين عمليات درمدت زمان سه روز انجام شده است، اظهارکرد: براي انجام ايمن عمليات، چاه شماره 80پازنان، با تزريق گل حفاري به وسيله پمپ تراک، کشتن وايمن سازي شرايط چاه، همچنين تعويض شيرآلات معيوب ايمن شد. رئيس اداره مهندسي شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري باقدرداني از همکاري ادارات خدمات فني درون چاهي، خدمات تأسيسات، تقويت فشار وتزريق گاز، ايمني و آتش نشاني وترابري درانجام تعويض تاج پازنان، صرفه اقتصادي حاصل ازاين عمليات را بيش از20 ميليارد ريال اعلام کرد.

 مشارکت درمهار بيش از 50 مورد  آتش سوزي

شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري در بيش از 50عمليات مهار آتش در روستاها، جنگل ها ومراتع همجوار تأسيسات، مشارکت داشته است. علي شکيباکيا، سرپرست ايمني، بهداشت ومحيط زيست شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري گفت: آتش نشانان اين شرکت باپشتيباني ناوگان ترابري، براي ايفاي مسؤوليت هاي اجتماعي و با هدف حفاظت از محيط زيست همجوار تأسيسات، ازابتداي امسال تاکنون دربيش از 50 عمليات مهار آتش، حضوري گسترده داشته اند. وي افزود:  با توجه به گرماي شديد هوا و وقوع آتش سوزي هاي گسترده در جنگل ها و مراتع همجوار تأسيسات، آتش نشانان اين شرکت به همراه ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز باهماهنگي مسؤولان شهرستاني به محل حادثه اعزام شده اند. وي با بيان اينکه از ابتداي امسال تاکنون بيش از50 مورد آتش سوزي درنقاط مختلف شهرستان آغاجاري ازجمله روستاهاي بخش مرکزي، روستاهاي بخش جايزان و روستاي همجوار تأسيسات پارسي دره ني رخ داده است، افزود:  اين موارد باحضور بموقع آتش نشانان شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري وپشتيباني ماشين آلات وتجهيزات ايستگاه هاي آتش نشاني مستقردرمنطقه، با موفقيت مهار شده است. شکيباکيا يادآور شد:  درانجام عمليات اطفاي حريق جنگل ها و زمين هاي کشاورزي، ماشين آلات ترابري شامل لودر، بيل مکانيکي و کمپرسي با مجموع 30روز کاري مشارکت فعال داشته اند.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس

احداث 15 جايگاه جديد عرضه سي ان جي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس ازاحداث 15جايگاه جديد عرضه سي ان جي در اين منطقه خبر داد. امير بني کريمي با اعلام اين خبر، ارتقاي سطح کمي و کيفي جايگاه ها را از ديگر برنامه هاي منطقه به منظور جايگزيني سوخت هاي پاک و غيرآلاينده برشمرد. وي افزود:  ايجاد زمينه هاي لازم براي جذب سرمايه گذار و مکان يابي اصولي براي احداث جايگاه هاي جديد در استان فارس نيز از جمله برنامه هاي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس است. بني کريمي با قدرداني از تلاش همکاران و مالکان جايگاه ها در عرصه سوخت رساني مطلوب وبه موقع  اظهارکرد: با توجه به سهم 6.4درصدي استان فارس درمصرف سي ان جي درکل کشور، توسعه جايگاه هاي عرضه سي ان جي و استفاده بيشتر از اين سوخت، اولويت مهمي براي اين منطقه عملياتي است.

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس با اشاره به موقعيت جغرافيايي، وسعت و قرار گرفتن استان فارس در محور مواصلاتي جنوب کشور تأکيد کرد: بااجراي طرح مديريت مصرف سوخت، روزانه به طور ميانگين، يک ميليون و 600 هزار مترمعکب سي ان جي در استان فارس مصرف مي شود که نشان از رشد 25 درصدي نسبت به قبل از اجراي طرح داشته است. وي با بيان اينکه در استان فارس 129 جايگاه در حوزه عرضه سي ان جي فعاليت مي کنند، تصريح کرد: در اين استان روزانه 150 هزارخودرو از سوخت پاک استفاده مي کنند و افزايش جايگاه هاي سي ان جي در آن استان بويژه درکلانشهر شيرازمي تواند سهم قابل توجهي در صرفه جويي بنزين و کاهش آلودگي هوا را به همراه داشته باشد. بني کريمي يادآورشد:  15جايگاه جديد عرضه سي ان جي دراستان فارس نيز با توجه به همين رويکرد در دست احداث است. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس همچنين با اشاره به اجراي طرح دوگانه سوزکردن خودروهاي عمومي (تاکسي و وانت بارهاي عمومي) گفت: اين طرح ازجمله اقدام هاي مهم شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با هدف کاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و آلاينده در سبدسوخت خانوارهاست.

 

    پالايشگاه بندرعباس 

کمک 50 ميليارد ريالي براي مقابله با کرونا

مديرعامل شرکت پالايش نفت بندرعباس از کمک 50 ميليارد ريالي اين شرکت به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان به منظور پيشگيري و مقابله با بيماري کرونا خبر داد. هاشم نامور بااشاره به اوج گيري شيوع بيماري کرونا درهرمزگان گفت:  همسو با سياست هاي مسؤوليت هاي اجتماعي و به منظور کمک به دانشگاه علوم پزشکي براي خدمات رساني مناسب به بيماران و اجراي اقدام هاي پيشگيرانه به منظور کنترل و مبارزه با اين بيماري، مبلغ 50ميليارد ريال از سوي شرکت پالايش نفت بندرعباس به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان اهدا شده است. وي با بيان اينکه شيوع و انتشار ويروس کرونا، شرايط جامعه و فعاليت هاي اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است، اظهارکرد: همه ما وظيفه داريم درقبال سلامت جامعه احساس مسؤوليت کنيم و براي بهبود شرايط باهماهنگي متوليان بهداشت و درمان، اقدام هاي لازم را انجام دهيم. مديرعامل شرکت پالايش نفت بندرعباس با قدرداني ازهمه پزشکان، پرستاران و کادر درماني که به عنوان مدافعان سلامت با همه وجود براي درمان و بهبود بيماران وبازگشت سلامت به جامعه تلاش مي کنند، تصريح کرد:  پالايشگاه نفت بندرعباس نيزدرجايگاه يک مجموعه صنعتي پيشرو با توجه به اهميت مسؤوليت هاي اجتماعي به عنوان يک وظيفه اجتماعي در کنار وظايف اصلي خود(تأمين بخشي از انرژي وتوليد فراورده هاي نفتي مورد نياز کشور)، همواره تلاش کرده است براي کمک به توسعه زيرساخت هاي جامعه پيراموني، بويژه درشرايط کنوني، اقدام هاي لازم را انجام دهد. شرکت پالايش نفت بندرعباس، پيش از اين نيز در قالب طرح مواسات و همدلي به منظور حمايت و ارائه کمک به محرومان و اقشار آسيب ديده از ويروس کرونا در استان هرمزگان، مبلغ 4 ميليارد و 500 ميليون ريال را براي تهيه سبدهاي غذايي و توزيع در ميان خانواده هاي نيازمند اختصاص داده بود.

 

    شرکت هاي پتروشيمي منطقه پارس

کمک 90 ميليارد ريالي پتروشيمي ها براي تجهيز بيمارستان ها

شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشيمي منطقه پارس به منظور عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي، مبلغ 90 ميليارد ريال به خريد لوازم و تجهيزات پزشکي ضروري اختصاص داد. مسعود حسني، رئيس شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشيمي منطقه پارس گفت:  اين تجهيزات و لوازم پزشکي براساس نياز مراکز درماني منطقه و با نظر مسؤولان و کارشناسان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خريداري شده است. وي تصريح کرد: دستگاه تنفس مصنوعي، ونتيلاتور ثابت، تخت آي سي يو، دستگاه سونوگرافي، ويدئو لانگوسکوپ، انواع دستگاه اکسيژن ساز، نيولايزر، پالس اکسي متر، دستگاه اتوسکوپ وافتالموسکوپ ، دي سي شوک، پمپ اينفوژن، همچنين انواع مانيتور علائم حياتي، ويلچر، ساکشن دوشيشه، دستگاه دياليز RO و... برخي از تجهيزات و لوازم خريداري شده در اين طرح هستند. حسني با اشاره به اينکه اين تجهيزات از معتبرترين برندهاي موجود انتخاب شده است، يادآورشد:  خريد تجهيزات مزبورانجام شده و اميدواريم دراسرع وقت به بيمارستان هاي منطقه تحويل داده شود. رئيس شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشيمي منطقه پارس درباره اهداف اجراي اين طرح نيزگفت: شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشيمي منطقه پارس درهمراهي با جامعه پيراموني در مقابله با اپيدمي ويروس کرونا وبا هدف ارتقاي سطح توانمندي مراکز درماني منطقه پارس جنوبي، به تأمين اقلام مورد نياز آنها اقدام کرده است. شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشيمي منطقه پارس در ابتداي امسال نيزمبلغ 100 ميليارد ريال براي کمک به مقابله باگسترش ويروس کرونا و تجهيز بيمارستان هاي استان در اختيار دانشگاه علوم پزشکي بوشهر قرار داده بود. بيمارستان هاي زينبيه خورموج، امام خميني کنگان، شهيد گنجي دشتستان، نبي اکرم (ص) عسلويه، امام هادي (ع) دير، همچنين بيمارستان توحيد جم ودرمانگاه ابن سيناشيرينو، مراکزدرماني هستندکه تجهيزات خريداري شده از سوي شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشيمي منطقه پارس به آنها تحويل خواهد شد.

 

     شرکت گازاستان البرز

پيشرو در حوزه مسؤوليت اجتماعي

مديرعامل شرکت گازاستان البرزبا تشريح اقدام هاي اين شرکت در حوزه مسؤوليت اجتماعي گفت: شرکت گازاستان البرزدراجراي مسؤوليت اجتماعي، يکي از شرکت هاي پيشروست. حسين تقي نژاد اظهار کرد:  شرکت گازاستان البرز با عضويت و فعاليت درنهادهاي اجتماعي، محيط زيست، منابع طبيعي و آلودگي هوا تلاش هاي خوبي درحوزه مسؤوليت هاي اجتماعي انجام داده وهم اکنون نيزبا شکل گيري کمپين کمک هاي مؤمنانه، باجمع آوري کمک هاي نقدي کارکنان خود، آنها را در اختيار افراد نيازمند قرارمي دهد. وي همکاري باسازمان مقاوم سازي به منظور مقاوم سازي تاسيسات گازي مدارس راازديگر فعاليت هاي شرکت گازاستان البرزدرحوزه مسؤوليت اجتماعي برشمرد. مديرعامل شرکت گازاستان البرزگفت: زمينه سازي براي امضاي تفاهم نامه ميان اين شرکت با ستاد مرکزي معاينه فني ساختمان کشور به منظور استفاده از امکانات يکديگر باهدف رفع مشکلات مردم وبالا بردن ضريب ايمني مصرف گاز، يکي ديگرازبرنامه هاي دردست اقدام اين شرکت است. تقي نژاد همچنين با اشاره به اينکه تفاهمنامه همکاري بين شرکت گاز استان البرز و اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان امضا شده است، اين مهم را فعاليتي ديگر درحوزه مسؤوليت اجتماعي خواند. وي گفت: بنابراين تفاهمنامه، به منظورجبران بخشي از تخريب هاي ناشي از احداث طرح خط انتقال 36 اينچ بويين زهرا - کرج، شرکت گاز استان براي مشارکت دراحيا وتوسعه فضاي سبز منابع طبيعي استان بويژه در بخش بيابان زدايي، به مدت دوسال به کاشت، مراقبت وآبياري نهال درسطح 70 هکتار اقدام خواهد کرد. مديرعامل شرکت گازاستان البرزافزود:  هدف از اين تفاهمنامه کمک به چرخه توليد، توسعه درختکاري، فضاي سبز، کاهش آسيب هاي وارده به طبيعت و کمک به مردم استان از نظر تأمين زيرساخت هاست.

 

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران

ساخت 2 ساختمان نگهباني براي محيط بانان

رئيس مهندسي ساختمان و تأسيسات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران از احداث دوساختمان نگهباني براي محيط بانان سازمان حفاظت محيط زيست درمسيرخط انتقال نفت قرچک در روستاي خجير خبر داد. جعفرصمغ آبادي گفت:  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران اين ساختمان ها را همسو با اهداف مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت ودر همکاري با سازمان محيط زيست، براي نيروهاي حفاظتي اين سازمان که درمناطق کلخاني(محدوده پارک ملي خجير وسرخه حصار) براي صيانت از محيط و حيات وحش فعاليت مي کنند، احداث کرده است. وي مدت زمان اين پروژه را 10ماه اعلام و اظهار کرد:  طرح مزبور با صرف هزينه 4ميليارد ريال اجرا وهمه کارهاي ابنيه، تأسيسات و برق آن بامشارکت يک شرکت پيمانکاري انجام شده است. صمغ آبادي بابيان  اينکه مساحت هر سازه90 متر مربع است، افزود: در ساخت اين بناها  اسکلت فلزي، ديواره هاي آجرسفالي عايق شده همراه با نماي سنگ استفاده شده است.

 به گفته وي، پوشش سقفي ساختمان هاي مزبور نيز تيرچه بلوک و شيرواني است. رئيس مهندسي ساختمان وتأسيسات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران اظهارکرد: اين ساختمان ها، با توافق نمايندگان شرکت ملي ومهندسي ساختمان نفت، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران، يگان حفاظت واداره پارک ملي خجير وسرخه حصار و واحد فني و پشتيباني اداره کل محيط زيست ساخته شده و در اختيار محيط باني قرار گرفته است.

 

   پالايشگاه نفت تهران

اجراي طرح زيست محيطي انتقال پساب شهري

طرح زيست محيطي انتقال پساب فاضلاب شهري پالايشگاه نفت تهران به منظور حفظ منابع آبي، رعايت الزام هاي زيست محيطي و استفاده مجدد صنعتي و آبياري فضاي سبز اجرايي مي شود.

مسؤول ابزاردقيق اداره مهندسي طرح هاي شرکت پالايش نفت تهران و مدير اجرايي اين پروژه گفت:  با اجرايي شدن اين طرح بر پايه الزام هاي زيست محيطي و به منظور تحقق اهداف راهبردي، همچنين پاسخگويي به بخشي از مسؤوليت هاي اجتماعي، پساب فاضلاب شهري پس از تصفيه در پالايشگاه تهران مورد استفاده صنعتي و آبياري فضاي سبز قرار خواهد گرفت. رضا حيدري بااشاره به طرح جايگزيني پساب تصفيه شده شهري با آب شهري به عنوان يکي ازسناريوهاي موردنظر در برنامه هاي سندمديريت راهبردي شرکت پالايش نفت تهران گفت:  اين طرح دردو فاز تعريف و پيگيري شده است. وي اظهارکرد:  فازنخست انتقال پساب تصفيه شده جنوب تهران با اجراي لوله کشي 32 اينچ به طول تقريبي چهار هزارمتر از تصفيه خانه جنوب شهرري درقالب قرارداد وموافقت نامه خريد تضميني پساب تصفيه شده شهري تعريف شده و به بهره برداري رسيده است. به گفته حيدري، فازدوم طرح نيزشامل احداث واحدهاي تصفيه پساب در محل پالايشگاه با ظرفيت600 ليتربرثانيه، براي تأمين آب صنعتي وآب کشاورزي مورد نياز پالايشگاه تعريف و در حال اجراست. وي افزود:  با اجراي اين طرح، سالانه 19 ميليون مترمکعب پساب فاضلاب جنوب تهران برابر با استاندارد مصوب سازمان محيط زيست کشور براساس قرارداد و موافقت نامه خريد تضميني في مابين، به مدت 30 سال از زمان بهره برداري با دبي متوسط 52 هزار مترمکعب در روز به پالايشگاه نفت تهران تحويل مي شود. مسؤول ابزاردقيق اداره مهندسي طرح هاي شرکت پالايش نفت تهران تصريح کرد: بااجراي کامل فاز دوم طرح، ازآب شهر ورودي به پالايشگاه کاسته شده و اين مقدار به شهرها، شهرک ها و روستاهاي بخش شهر ري اختصاص مي يابد و علاوه بر مرتفع شدن کمبود آب درمنطقه، به ارتقاي وضعيت آب بهداشتي جنوب پايتخت خواهد انجاميد. مديراجرايي پروژه انتقال پساب شهري پالايشگاه تهران، توليد آب بدون املاح براي تأمين آب صنعتي مورد نيازديگ هاي بخار قديمي و توليد آب جبراني برج هاي خنک کننده با TDS پايين، همچنين کاهش دورريز آب را از ديگر مزيت هاي اين طرح برشمرد. وي همچنين بهتر شدن شرايط آب ورودي به بويلرها و آسيب پذيري کمتر آنها و کاهش گرفتگي مبدل ها و خطوط را از ديگر مزاياي اجراي اين پروژه عنوان کرد. مسؤول ابزاردقيق اداره مهندسي طرح هاي شرکت پالايش نفت تهران گفت:  فاز دوم طرح (احداث واحدهاي تصفيه پساب در محل پالايشگاه)، با وجود تحريم ها، حدود 32 درصد پيشرفت داشته است.

 

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب

انتقال 160 ميليون ليتر بنزين به انبارهاي نفت اروميه

معاون عملياتي منطقه شمال غرب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از انتقال 160 ميليون ليتر بنزين موتور به انبارهاي نفت جديد و قديم اروميه در سه ماه نخست امسال خبر داد. قدرت سربازي گفت:  با توجه به شرايط ويژه و شيوع ويروس کرونا در کشور و کاهش مصرف، تامين و ذخيره سازي سوخت در انبار نفت جديد اروميه از طريق خط 8 اينچ موجود مياندوآب - اروميه در دستور کار قرار گرفت. وي همچنين اظهار کرد:  در سه ماه نخست امسال بيش از 47ميليون ليتر بنزين بدون سرب وبنزين يورو به منظور ذخيره سازي، به انبار نفت جديد اروميه انتقال داده شده است.