گفت و گو با رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

همدلی صنعت نفت با بومیان

سميه راهپيما   بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز همانند ديگر نهادهاي بهداشتي کشور، براي مديريت بحران کرونا دستور عمل هاي سازمان بهداشت جهاني، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را سرلوحه اقدام ها و فعاليت هاي خود قرار داده است . اين مرکز بهداشت و درمان علاوه بر بيمارستان بزرگ نفت اهواز، 9 مرکز سلامت خانواده در شهر اهواز و 19 درمانگاه عملياتي در مناطق نفت خيز جنوب دارد که براي پيشگيري از همه گيري ويروس کرونا در اين منطقه، اقدام هاي قابل توجهي انجام داده است. براي آگاهي از چگونگي اين اقدام ها گفت و گويي با بهرام دهقان، رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز انجام داده ايم که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:

    از آغاز شــيوع ويروس کرونا در کشـــور چه اقدام هايي از سوي بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز انجام شده است؟

از آغاز شيوع اين بيماري در کشور و با توجه به ماهيت اپيدمي هاي ويروسي، رعايت پروتکل هاي بهداشتي، بويژه در مراکز صنعتي، عملياتي و ستادي شرکت هاي منطقه به صورت جدي مورد توجه قرار گرفت. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دستورعمل هاي ابلاغي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي را براي اجرا در شرکت هاي تابعه وزارت نفت بازبيني و متناسب سازي کرد و طي اين مدت 48 دستورعمل ابلاغ شده که 12 مورد آن ويژه شرکت هاي تابعه مناطق نفت خيز جنوب بوده است. جلسات منظم با اچ اس اي شرکت هاي مربوطه برگزار و دستورعمل ها ابلاغ شد و اچ اس اي شرکت ها، مديران و سرپرستان متولي   تعيين و آموزش هاي لازم داده شد. در زمينه نظارت بر اجراي صحيح دستورعمل ها نيز چک ليست هاي نظارتي تهيه و براي اجرا ابلاغ شده است.

 آيا کارکنان قبل از ورود به کار سنجش مي شوند؟

در مبادي ورودي شرکت ها، تب سنجي انجام و فرم هاي خود اظهاري در قالب سامانه در اختيار همکاران قرار گرفته که به صورت هفتگي وضعيت سلامت خود را گزارش کنند که اين گزارش ها از سوي همکاران پايش و در صورت لزوم پيگيري مي شود. در بيمارستان و ساير مراکز درماني نيز تب سنجي و ترياژ از بدو ورود در حال انجام است و از ورود افراد بدون ماسک جلوگيري مي شود.

    منظور از اورژانس خاکستري چيست؟

اين بخش به بيماران با علائم تنفسي و مشکوک به کوويد 19 اختصاص يافته که نقش مهمي در رسيدگي بموقع بيماران و پيشگيري از انتقال بيماري به ساير مراجعان ايفا مي کند. در اين اورژانس که از تجهيزات پزشکي و نيروي انساني مجرب برخوردار است. در فضايي به مساحت 100 متر مربع، اتاق ايزوله فشار منفي ايجاد و محل بستري بيماران در اورژانس از ساير قسمت هاي آن جدا شده است که اين کار، نقش مهمي در ايمني و ارتقاي سطح سلامت همکاران شاغل در اين بخش دارد. در اين بخش تمام مراحل ارزيابي، اقدام هاي تشخيصي و درماني اوليه و انتقال بيمار به بخش هاي بستري به صورت ايمن در حال انجام است.

    پيگيري بيماران علامت دار در سامانه nocorona.ir چگونه انجام مي شود؟

اين سامانه وظيفه پايش، غربالگري و پيگيري بيماران را به عهده دارد و از سوي تيم هاي سلامت خانواده و کار که گروهي از پزشکان و پرستاران آموزش ديده و مجرب هستند، به صورت مستمر وضعيت سلامت بيماران پيگيري مي شود. سلامت افراد با تشخيص قطعي روزانه و به مدت دو هفته ازسوي پزشک مربوط پيگيري خواهد شد و در صورت تشديد علائم، براي بستري به بيمارستان ارجاع مي شوند.

     بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز چند درمانگاه عملياتي را تحت پوشش دارد و آيا به بوميان منطقه خدمات درماني ارائه مي کند؟

19 درمانگاه عملياتي داريم که بخش عمده اي از آنها به روستاها نزديک هستند. خدمات درماني به منازل روستايي مجاور مناطق عملياتي، ارائه شده و گندزدايي 36 منزل بومي تاکنون صورت گرفته و بخشي از پذيرش بيمارستان نيز، هم در بخش ويژه و هم در بخش هاي عمومي کوويد19 در اختيار همشهري هاي ما قرار دارد. همسو با مسؤوليت اجتماعي از سوي بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز، اواخر اسفند سال گذشته، 20 دستگاه ونتيلاتور (تنفس مصنوعي) خريداري و در اختيار دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز قرار داده شده است، ضمن آنکه با همکاري و هماهنگي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، حوزه بسيج شهيد تندگويان و بسيج جامعه پزشکي، نقاهتگاهي با ظرفيت 80 تخت خواب (که تا 100 تخت امکان افزايش ظرفيت دارد) تجهيز و راه اندازي شده و تامين نيروي انساني، تجهيزات و دارو به عهده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بوده که اين موارد در اختيار اين نقاهتگاه قرار داده شده است.

    چند تخت از بيمارستان در اختيار بيماران کرونايي قرار گرفته است؟

از اوايل ارديبهشت امسال و با افزايش موارد بروز بيماري کوويد 19 پذيرش اين بيماران در بخش هاي بستري بيمارستان بزرگ نفت اهواز شروع شد. در ابتدا يک بخش عمومي با ظرفيت 28 تخت و يک بخش ويژه با ظرفيت 8 تخت به اين بيماران اختصاص يافت و اکنون تعداد 90 تخت در سه بخش عمومي و دو بخش ويژه ( با ظرفيت 14 تخت) به اين بيماري اختصاص داده شده است.  فضاي فيزيکي بيمارستان به گونه اي است که حتماً بايد بخش هايي را که بيماران کوويد 19 بستري هستند، از بخش هاي ديگر جدا کنيم؛ زيرا بيمارستان به طور همزمان فعاليت هاي ديگري نيز دارد و تفکيک اين بخش ها از همديگر از مبادي ورودي صورت مي گيرد، يعني نحوه انتقال بيمار از اورژانس تا بخش هاي بستري کاملاً محافظت شده است. برانکاردها مجهز به چادرهايي هستند که هيچ گونه آلودگي را به محيط اطراف انتقال نمي دهند. بنابر اين حداکثر تلاش خود  را کرده ايم تا از زمان ورود بيمار تا هنگام بستري و ترخيص، هيچ تماسي با بيماران ديگر نداشته باشند، حتي آسانسورهاي آنها را نيز جدا کرده ايم.

    در اين ايام مراکز سلامت خانواده چه خدماتي ارائه کرده است؟

در تمام مراکز سلامت خانواده، ترياژ بيماران از بدو ورود و تب سنجي صورت مي گيرد. همزمان با مديريت بيماران کوويد 19، فعاليت هاي معمول مراکز سلامت خانواده، يعني واکسيناسيون کودکان، مراقبت از زنان باردار و پيگيري بيماران با بيماري هاي مزمن غير واگير نيز با برنامه ريزي و در شرايط ايمن انجام مي شود. مجموعه سلامت خانواده مديريت سامانه غربالگري، پايش و پيگيري بيماران کوويد 19 را نيز به عهده دارد و روزانه وضعيت بيماران را از طريق تماس تلفني پيگيري مي کند.

   چه امکاناتي به بيماران سرپايي (بوميان) داده مي شود؟

بخش عمده اي از ارزيابي هاي تشخيصي سرپايي نظير ويزيت، آزمايش ها و سي تي اسکن از قفسه سينه ويژه مراجعان بومي بوده است. به طور مثال در زمينه سي تي اسکن از قفسه سينه تا دو سوم مراجعات روزانه به جمعيت بومي اختصاص داشته و در بخش هاي بستري نيز حدود 15 درصد تخت هاي بستري در اختيار اين بيماران قرار گرفته است.

    چه تمهيداتي براي بيماران مشکوک و مبتلا در نظر گرفته شده است؟

براي بيماران مشکوک و مبتلاي شاغل، استراحت پزشکي از طريق طب صنعتي صادر و بلافاصله به مديريت منابع انساني شرکت ها ابلاغ مي شود. طي اين مدت (يعني دو هفته) بيمار در قرنطينه خانگي است و پروتکل هاي بهداشتي به فرد آموزش داده مي شود. به علاوه محل کار و منزل اين بيماران از سوي تيم واکنش سريع بهداشتي گندزدايي مي شود. بعد از پايان مدت قرنطينه و قبل از برگشت به کار از سوي پزشکان صنعتي معاينه مجدد انجام مي شود تا در صورت تاييد بهبود کامل، براي شروع به کار به شرکت مربوطه معرفي شوند. حال تمامي بيماران در مدت قرنطينه از سوي همکاران سلامت خانواده به صورت روزانه پيگيري شده و توصيه هاي بهداشتي لازم داده مي شود.

    برخي از بيماران شرايط قرنطينه خانگي را ندارند. آيا براي اين افراد مکان مناسبي براي قرنطينه در نظر گرفته شده است؟

همسو با اهداف رعايت اصول بهداشتي و پيشگيري از سرايت بيماري به ساير افراد خانواده، در جلسات مشترک با اچ اس اي شرکت ها و کميته اضطرار سطح يک منطقه، بارها پيشنهاد ايجاد اين مکان به شرکت ها داده شده که اميدواريم هر چه سريع تر در اين زمينه اقدام لازم انجام شود. براي افرادي که در قرنطينه خانگي هستند، تامين اقلام بهداشتي مثل ماسک، محلول ضدعفوني کننده  دست و سطوح و حتي اقلام غذايي، به منظور کاهش تردد به مکان هاي عمومي از سوي افراد مبتلا ضرورت دارد که اميدوارم هر شرکت اين تسهيلات را در اختيار همکاران خود قرار دهد.

    شما چه توصيه اي به همکاران خود در منطقه اهواز داريد؟

استان خوزستان در شش هفته اخير، شرايط قرمز داشته و توصيه موکد ما به همکاران، رعايت دستورعمل هاي بهداشتي يعني شست وشوي مرتب دست ها، استفاده از ماسک، پرهيز از تردد در مکان هاي عمومي و رعايت فاصله اجتماعي و شرکت نداشتن در مراسم مختلف است.

    چه تعداد بيمار را تحت پوشش داريد؟

در بحران کرونا جمعيت بومي شناور داريم که در مجاورت سايت هاي عملياتي و مراکز درماني هستند. همچنين نيروهاي قراردادي و ارکان ثالثي که در سامانه nocorona.ir ثبت شده اند نيز به مراکز درماني تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز مراجعه مي کنند، از اين رو مي توان گفت که بيش از 250 هزار نفر از بهداشت و درمان اهواز خدمات دريافت مي کنند. از اين تعداد حدود 29 هزار و 500 نفر به سامانه مراجعه کرده اند. تمام شاغلان و خانواده هاي آنها درخواست مي کنيم اگر امکان ورود به سامانه را ندارند، از طريق شماره تلفن هاي
 4443777-061 و 4443825-061 با مرکز EOC (مرکز مديريت بحران ) بيمارستان بزرگ نفت اهواز تماس گرفته و شرايط خود را اعلام کنند تا پيگيري هاي لازم صورت گيرد و در صورت نياز به استراحت يا برگشت به کار، براي ايشان گواهي صادر شود.

   تا پايان سال چه برنامه هايي براي پيشبرد اهداف بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز داريد؟

در حال حاضر اولويت ما کنترل بحران اخير است و بخش عمده امکانات و انرژي بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز تا مهار اين ويروس در اختيار مديريت کنترل بيماري کوويد 19 قرار دارد. به همين منظور و با توجه به افزايش موارد بستري بيماري کوويد 19، با اينکه دو دستگاه اکسيژن ساز بيمارستان بزرگ نفت اهواز با ظرفيت کامل مورد استفاده قرار گرفته، تهيه و نصب يک مخزن ذخيره اکسيژن با ظرفيت 10 هزار متر مکعب نيز در حال انجام است که انشاالله طي هفته جاري نهايي خواهد شد. همچنين خريد 6 دستگاه ونتيلاتور (تنفس مصنوعي ) براي توسعه بخش هاي ويژه بيمارستان نفت پيگيري شده که با موافقت مدير عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در دست تهيه است. برنامه بازسازي بخش هاي اورژانس، دياليز، بخش ICU وکلينيک هاي تخصصي بيمارستان نفت که مصوبه هيات مديره سازمان بهداشت و درمان را دارد، با بهبود شرايط جاري در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنين در آينده نزديک تغيير مرحله به مرحله HIS (سيستم اطلاعاتي) بيمارستان شروع خواهد شد که اميدواريم با بهره برداري کامل از آن، با استفاده از فناوري هاي به روز اين حوزه، کيفيت ارائه خدمات به مراجعان را ارتقا دهيم.

    سخن آخر؟

بحران اخير مانند هر چالش ديگري فرصت هاي کم نظيري را در اختيار مجموعه ما قرار داده که از جمله آن افزايش تجربه و اعتماد به نفس تيم درمان، بهبود فرايندهاي جاري درمان و توسعه بخش هاي ويژه بوده است .  از همه مردم عزيز کشورم، بويژه همکاران و خانواده صنعت نفت، تقاضاي عاجزانه دارم که با رعايت دستورعمل هاي بهداشتي، کادر درمان را در مهار اين بيماري ياري دهند تا با سربلندي از اين بحران خارج شويم.