بهداشت ودرمان صنعت نفت   

ثبت 100 هزارخوداظهاري درسامانه غربالگري

بنابراعلام سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، ازابتداي شيوع بيماري کوويد19تاکنون 96هزارو388نفردرسامانه غربالگري اين سازمان خود اظهاري کرده اند. چهارهزار و 341 نفر وارد برنامه مراقبتي ومديريت چهارده روزه شده اند و 20 هزار و700 نفرازشاغلان اقماري نيزخود اظهاري کرده اند که از حضور432 نفرآنهابا تشخيص محتمل يا قطعي، درمنطقه عملياتي ممانعت شده است. آمارهاي سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت نشان مي دهدکه تا اواسط ارديبهشت ماه امسال، تعدادمراجعان سرپايي به مراکز درماني صنعت نفت 446هزار و 553 نفر بوده است که 27 هزار و 318نفر آنها علائم شبه آنفلوانزا داشته اند. همچنين بيش ازيک هزارنفرازجمعيت تحت پوشش، خدمات بستري دريا فت کرده اند که25درصدآنها جمعيت بومي ساکن درمناطق عملياتي بوده اند. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت آمار فوت شدگان ناشي از بيماري کوويد 19 را 15نفر از شاغلان رسمي و غيررسمي شرکت هاي دولتي و خصوصي (ازميان 280 هزار شاغل) اعلام کرده است. با وجود ابتلاي تعدادي از پزشکان و پرستاران اين سازمان به کوويد 19، هيچ گونه مورد فوتي از آنان گزارش نشده است.  همچنين به دليل طراحي، تدوين و نظارت دقيق بر اجراي دستورعمل هاي مرتبط در مناطق عملياتي، تعداد موارد ابتلا در شاغلان بسيار پايين بوده و اختلالي در روند فعاليت توليد در صنعت نفت ايجاد نشده است. بر اساس اين گزارش، سازمان بهداشت  و درمان صنعت نفت با دارا بودن 9 بيمارستان، 35 پلي کلينيک تخصصي، 70مرکز سلامت خانواده و 180 مرکز طب صنعتي و بهداشت مستقر در مناطق عملياتي صنعت نفت وظيفه مديريت شرايط اضطراري اپيدمي کوويد 19 را در جامعه شاغلان رسمي، غيررسمي، بازنشستگان و خانواده هاي آنان در سطح کشور با جمعيت حدود 850 هزارنفر را داشته است. اين سازمان ازابتداي بهمن ماه پارسال تاکنون، فعاليت هايي درقالب نشست ها ي هماهنگي، تدوين دستورعمل هاي بهداشتي، مديريت اپيدمي و اقدام هاي پيشگيرانه وکنترلي را با مشارکت مديريت منابع انساني واچ اس اي شرکت هاي نفت، گاز و پتروشيمي انجام داده است.

تأمين دارو و تجهيزات مصرفي

سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت از زمان آغاز بحران کرونا تاکنون، اقدام هاي متعددي را در دستور کار خود قرار داده که تشکيل تيم EOC درسطوح ستادي ومنطقه اي، تشکيل جلسات مستمر با چهار شرکت اصلي درقالب کميته شرايط اضطراري سطح 3، هماهنگي با سازمان هاي ذيربط و داوطلبان، برگزاري نشست هاي متعددبااداره آزمايشگاه جامع سلامت (رفرانس)، مرکز مديريت بيماري هاي واگير ومراکز توسعه سلامت وزارت بهداشت ودرمان، تشکيل جلسات متعدد با سازمان پدافند غيرعامل کشور، تعيين وظايف افراد در کنترل اپيدمي، توليد محتواهاي آموزشي (دستورعمل هاي مرتبط با کوويد 19- ليست پيوست 1)، تغيير فعاليت هاي بخش هاي بيمارستاني و افزايش تخت هاي عفوني ICU، توسعه بخش ICU و تجهيز بخش هاي بيمارستاني به ونتيلاتور از آن جمله است. اين سازمان، اقدام هاي متعدد ديگري نيزبراي مقابله باويروس کرونا انجام داده است که تا رفع کامل اين بحران ادامه خواهد داشت.

 

    پالايشگاه اصفهان

360 ميليارد ريال صرفه جويي در توليد قطعات

رئيس پشتيباني ساخت داخل شركت پالايش نفت اصفهان ميزان صرفه جويي حاصل ازبومي سازي قطعات يدكي موردنيازاين پالايشگاه را در سال گذشته، 360 ميليارد ريال اعلام کرد. سعيد احتراميان با بيان اين که فرهنگ بومي سازي، باورفكري به استفاده حداكثري ازمحصولات ايراني وتوانمندي هاي شرکت هاي سازنده داخلي دراين شركت نهادينه شده و فرصت مناسب دراختيار شرکت هاي دانش بنيان، سازندگان قطعات وتجهيزات، توليدكنندگان داخلي، پيمانكاران و مشاوران وديگر دست درکاران اين حوزه قرارگرفته است، افزود: توجه به اين موارد موجب شده است که پالايشگاه نفت اصفهان درتأمين بيش از 80 درصد نيازمندي هاي خود پيشرو باشد.  وي گفت: سال گذشته موفق شده ايم به روش مهندسي معكوس، در زمينه بومي سازي قطعات يدكي و با هزينه اي بالغ بر 69ميليارد ريال، 425 قطعه در تيراژ 48هزار و 695 عدد توليد كنيم. احتراميان افزود: اگراين قطعات ازخارج وارد شد، مي بايست برابربا 420 ميليارد ريال پرداخت مي شد

رئيس پشتيباني ساخت داخل شركت پالايش نفت اصفهان تاکيد کرد: به طور حتم امسال  نيز به موفقيت هاي چشمگيري در زمينه ساخت داخل دست خواهيم يافت. احتراميان بابيان اين كه شرکت پالايش نفت اصفهان هم اکنون با بيش از 500 شركت سازنده داخلي ارتباط است، اظهارکرد: اين شرکت با بهره گيري ازتوان سازندگان داخلي، كارهاي بسيار مهم وارزشمندي انجام داده است كه حتي بانمونه هاي خارجي رقابت مي کند ومعتبرتر از آنها هستند.

 

   منطقه 10 عمليات انتقال گاز

افزايش پايداري ارتباطات با اتصال فيبرنوري به شبکه مخابرات

مديرمنطقه 10 عمليات انتقال گاز از ارتقاي پايداري ارتباطات با اجراي پروژه اتصال فيبرنوري به شبکه مخابرات دراين منطقه عملياتي خبر داد. حميدخدري بااشاره به فرسودگي کابل هاي زيرزميني وايجاد اختلال و کاهش کيفيت درارتباط خطوط تلفني و ديتا اظهارکرد: به منظورايجاد شرايط مطلوب مخابراتي در اين حوزه عملياتي، پروژه اتصال فيبر نوري به شبکه مخابرات استان بوشهرطراحي شد واجراي آن دردستور کار قرار گرفت. وي افزود: براي اجراي طرح مخابراتي يادشده مجوزهاي لازم باهماهنگي کارشناسان واحدمخابرات منطقه10عمليات انتقال گاز ازسوي دستگاه هاي ذي ربط دريافت وهمه فرايندهاي آن با کارگروهي و سيستمي، به بهترين کيفيت و با کمترين ريسک انجام شد.  مديرمنطقه 10عمليات انتقال گاز بااشاره به اهميت اجراي اين طرح اظهارکرد: همه مراحل اجراي اين پروژه با امکانات موجود، دانش و تجربه کارکنان در بخش هاي مختلف مخابرات و فناوري اطلاعات منطقه انجام شده و صرفه جويي اقتصادي قابل توجهي را نيز رقم زده است. خدري پايداري ارتباطات و کيفيت مناسب سيگنال هاي دريافتي، افزايش امنيت ارتباطات و کاهش قطعي خطوط تلفن شهري و ديتاي منطقه را از جمله اهداف انجام اين طرح عنوان واظهارکرد: واحدمخابرات و ارتباطات در زمينه ايجاد ارتباط پايدار و ايمن و مستمر در کنار واحدهاي عملياتي، نقش اساسي ايفا مي کند.

 

   پالايشگاه فجر جم

بهره برداري آزمايشي از  نيروگاه خورشيدي در يک واحد پالايشگاهي

 سرپرست مديريت مهندسي و توسعه شرکت پالايش گازفجرجم از بهره برداري رسمي از نيروگاه خورشيدي در اين پالايشگاه خبر داد. حميد الله وردي گفت: نيروگاه خورشيدي متصل به شبکه با توان 30 کيلووات، درجهت تعهد به خط مشي سازمان مبني براستفاده از انرژي هاي تجديدپذير، حفظ محيط زيست ومديريت مصرف انرژي، درشرکت پالايش گاز فجرجم به صورت آزمايشي به بهره برداري رسيده است. وي ادامه داد: همسو با سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص بهينه سازي مصرف و کاهش شدت مصرف انرژي، همچنين در اجراي ابلاغيه هيئت وزيران در تأمين 20 درصد از انرژي مورد نياز ساختمان هاي اداري از محل انرژي هاي تجديدپذير، شرکت پالايش گاز فجرجم اقدام به تعريف واجراي پروژه احداث نيروگاه خورشيدي به منظورتأمين بخشي از بارالکتريکي مورد نيازساختمان اداري اين شرکت کرده است.  سرپرست مديريت مهندسي و توسعه شرکت پالايش گاز فجرجم تصريح کرد: اين نيروگاه از نوع متصل به شبکه و با رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي وباتأمين اعتبار ازمحل رديف بودجه هاي سرمايه اي مديريت انرژي و کربن اجرا شده است.

الله وردي همچنين از احداث نيروگاه خورشيدي 40 کيلوواتي براي ساختمان اداري بندرسيراف و احداث نيروگاه يک مگاواتي در پالايشگاه فجر جم به عنوان برنامه هاي آتي اين شرکت خبر داد.

 

    منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

اولويت هاي بهداشتي و درماني در سال 99

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، اولويت هاي سازمان متبوعش را در زمينه بهداشت و درمان اعلام کرد. ايرج خرمدل اولويت هاي اين سازمان را در زمينه بهداشت و درمان در سه حوزه عنوان واظهارکرد: ساخت وتکميل مرکزدرماني تروماسنتر يکي از اصلي ترين اولويت هاي سازمان منطقه ويژه انرژي پارس در سال پيش رو است. وي با بيان اين که در تلاش براي رفع مشکل جانمايي اين پروژه هستيم، تصريح کرد: ساخت اين مرکز درماني، يکي از نيازهاي اساسي صنعت و مردم در منطقه انرژي پارس جنوبي است. خرمدل با اشاره به اين که تکميل وتجهيز بيمارستان توحيدشهرجم نيز از ديگر اولويت هاي بهداشتي-درماني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس درسال 99 است، از اجراي فاز يک اين پروژه خبرداد. مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به کارگيري پزشکان متخصص وفوق متخصص راسومين اولويت اين سازمان برشمرد و افزود: دراين زمينه با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مذاکره انجام شده است.

 ضدعفوني معابر شهري عسلويه و نخل تقي

نيروهاي آتش نشاني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به منظور مقابله با ويروس کرونا، سطح شهرهاي نخل تقي و عسلويه را ضدعفوني و گندزدايي کردند. ضدعفوني سازي وگندزدايي معابراين شهرها درجهت انجام مسئوليت اجتماعي صنعت نفت وتحقق اين رسالت مهم ازسوي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، انجام شده است. دراين عمليات، 23هزارمترمربع از معابرشهرنخل تقي و26هزارمتر مربع از فضاهاي شهر عسلويه، ضدعفوني و گندزدايي شد.

 

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال

انتقال بيش از 3 ميليارد ليتر فرآورده نفتي به مناطق شمالي

معاون عملياتي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال گفت: سال گذشته، سه ميليارد و 680 ميليون ليتر انواع فرآورده نفتي به وسيله خطوط لوله اين حوزه عملياتي به استان هاي گلستان و مازندران انتقال يافته است. شيرافکن قرباني بااشاره به فعاليت شبانه روزي مراکزانتقال نفت،  تأسيسات و فشارشکن هاي تابع منطقه شمال براي تأمين سوخت مورد نياز مردم، برتداوم واستمرار اين فرآيند تأکيد کرد. وي با اشاره به انتقال سه ميليارد و 680 ميليون ليتر انواع فرآورده نفتي با استفاده از خط لوله 16 / 12 اينچ ري – ساري، همچنين خط لوله 10 و 8 اينچ استان گلستان، درسال پيش اظهارکرد: دراين مدت بيش از 180 ميليون ليتر نفت خام نيز به وسيله خط لوله 32 اينچ نکا – ري و بالعکس منتقل شده است. قرباني همچنين با اشاره به مسافرپذيربودن منطقه شمال گفت: درماه پاياني سال گذشته به دنبال کاهش شديد سفرها، مصرف بنزين نيزبا افت محسوس نسبت به سال هاي گذشته و حتي ماه هاي عادي مواجه شد. وي تصريح کرد: هم اکنون نيزآمادگي لازم براي تامين فراورده هاي نفتي مورد نياز اين منطقه وجود دارد. معاون عملياتي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال، فعاليت کارکنان درمراکزعملياتي تابع اين منطقه را درهفته ها و ماه هاي اخير(با وجود شيوع جهاني ويروس کوويد 19)عادي خواند وافزود: با کوشش و همدلي کارکنان اين مجموعه هيچ خللي در انتقال فراورده هاي نفتي منطقه ايجاد نشده است وهم اکنون نيزآمادگي لازم براي تامين فراورده هاي نفتي مورد نياز وجود دارد.

 

     شرکت گاز استان کرمان

تداوم گازرساني به مناطق محروم

مديرعامل شرکت گاز استان کرمان از تداوم گازرساني به مناطق محروم اين استان در سال جهش توليد خبر داد.

منوچهرفلاح با اشاره به وضع گازرساني به شهرها و روستاهاي استان کرمان گفت: 56 شهر گازدارشده اند و14 شهر در مرحله اجرا قرار دارند. وي افزود: يک شهر نيز درمراحل نهايي طراحي است واميدواريم با اقدام هاي انجام شده، 10شهر(ارزوئيه، هنزا، زهکلوت، گنبکي، ريگان (محمد آباد)، مردهک، دوساري، عنبرآباد، فارياب و شهداد) به همراه 148روستا درسال 1399که بنابه فرمايش رهبرانقلاب اسلامي سال جهش توليد نامگذاري شده است، از گاز طبيعي بهره مند شوند. فلاح بابيان اين که امسال با اين جهش بزرگ گازرساني، خانوار تحت پوشش شهري از94به 97 درصد وخانوار روستايي از 46 به 52درصد مي رسد، تصريح کرد: باتحقق اين مهم، مجموع درصد خانوارتحت پوشش استان کرمان تا پايان امسال رشدخوبي خواهد کرد و از75درصد به 82 درصد ارتقا خواهد يافت.  فلاح بااشاره به اقدام هاي سال گذشته شرکت گازاستان کرمان در گازرساني به مناطق محروم اين استان اظهارکرد: با تلاش کارکنان و متخصصان اين شرکت، پيشرفت بسيارعظيمي در گازرساني استان کرمان رقم خوردوهرهفته سه روستا به شبکه سراسري گاز متصل وشهرهاي بلوک، نظام شهر واندوهجرد نيزازگاز طبيعي بهره مند شدند. وي با بيان اين که سه هزارو338روستاي استان کرمان قابليت گازرساني دارند، افزود: از اين تعداد، هزار و281 روستا گازدارشده اند و گازرساني به هزار و 583 روستا نيز در دست طراحي است.

به گفته فلاح، 355 روستا نيزدر دست اجرا و 119روستا هم در مرحله انتخاب پيمانکار قرار دارد.

 

   پژوهشگاه صنعت نفت   

چابک‎سازي فرآيندها در منابع انساني و مالي

برنامه ريزي جدي براي چابک سازي و شتاب گيري فرآيندها در حوزه مديريت منابع مالي ومديريت منابع انساني دردستور کار حوزه پشتيباني پژوهشگاه صنعت نفت قرار دارد. ابراهيم علايي، معاون پشتيباني پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به شعارامسال اين مجموعه باعنوان»نوآوري درکسب وکار»گفت: با توجه به اين شعار لازم است خلاقيت هايي به منظور افزايش سبد تأمين منابع در پژوهشگاه صنعت نفت به کاربه کار گرفته شود. وي تصريح کرد: تحقق اين شعار مستلزم آن است که درحوزه پشتيباني، برنامه ريزي جدي براي چابک سازي و تسريع فرآيندها درحوزه مديريت منابع مالي و مديريت منابع انساني صورت گيرد. علايي تصريح کرد: همواره تلاش کرده ايم درکنار همکاران حوزه صف و ستاد باشيم تا بهترين خدمات را درحوزه هاي مختلف ارائه کنيم.

وي بااشاره به اقدام هاي انجام شده دربخش هاي مختلف، نظارت بر15 پيمان کلان در پژوهشگاه صنعت نفت، بازنگري درنحوه محاسبه مبالغ پيمان ها، نگهداشت مجموعه هاي عمومي واختصاصي، همچنين تأمين نيازهاي پژوهشگاه، ساماندهي وانتظام بخشي به جذب نيروهاي پيمانکاري درحوزه هاي مختلف و مديريت سلامت کاري و اداري را ازمهم ترين فعاليت هاي واحد برنامه ريزي معاونت پشتيباني پژوهشگاه صنعت نفت در سال گذشته برشمرد. معاون پشتيباني پژوهشگاه صنعت نفت عنوان کرد: اواخر سال گذشته با خلاقيت و نوآوري همکاران بخش مهندسي مکانيک، تونل مه پاش با هدف ضدعفوني کارکنان هنگام ورود وخروج آنها به سازمان طراحي و ساخته شد که اين فرآيند در کوتاه ترين زمان و با کمترين هزينه براي سازمان به انجام رسيد. علايي همچنين با اشاره به فعاليت هاي واحد خدمات عمومي پژوهشگاه صنعت نفت احيا وبازيابي هفت هکتار ازفضاي سبز پژوهشگاه صنعت نفت وغرس کردن دوهزاراصله نهال ازگونه هاي مختلف باهمکاري شهرداري را که منجر به افزايش 150مترمربع فضاي سبز به فضاي کنوني شده است، ازجمله فعاليت هاي اين واحد برشمرد.

برگزاري 176 دوره آموزشي

معاون پشتيباني پژوهشگاه صنعت نفت از مرکز تخصصي آموزش هاي پژوهشگاه نيز به عنوان يکي از هاب هاي کليدي در صنعت نفت ياد کرد و گفت: سال گذشته در زمينه ارتقاي دانش و مهارت کارکنان پژوهشگاه و شرکت هاي مختلف صنعت نفت، بيش از176دوره مختلف آموزشي در برگزارشد که24 دوره آن به حوزه بالادست، 20 دوره به حوزه پايين دست و 10 دوره نيز به حوزه انرژي و محيط زيست مربوط مي شود. وي با بيان اين که بيش از100دوره آموزشي برگزار شده درسال گذشته نيز مربوط به حوزه هاي مديريت واچ اس اي بوده است، افزود: به منظور ارتقاي دانش ومهارت افزايي واحدهاي فعال درپروژه وطرح ها نيز18 دوره آموزشي مرتبط برگزارشده است.    وي برگزاري46 دوره مختلف به صورت آموزش از راه دور را بخش ديگري از فعاليت هاي سال گذشته پژوهشگاه صنعت نفت عنوان کرد. معاون پشتيباني پژوهشگاه صنعت نفت همچنين با اشاره به اقدام هاي عمومي واحد خدمات فني ومهندسي گفت: بهينه سازي امکانات موجود در مجموعه ورزشي پژوهشگاه، از جمله مواردي است که در دستور کار اين واحد قراردارد ويکي از اتفاق هاي مثبت دراين زمينه، انتقال آب مجموعه ورزشي به تصفيه خانه مرکزي وبازچرخاني آن درمسير آبياري فضاي سبز بوده است.

علايي ايجاد سامانه هاي جمع آوري آب باران و انتقال آن به تصفيه خانه مرکزي و برنامه ريزي به منظوربه کارگيري بهينه از آب هاي تصفيه شده دربخش هاي مختلف فضاي سبزرا با هدف مديريت مصرف منابع آب از ديگرفعاليت هاي سال گذشته درپژوهشگاه صنعت نفت عنوان و اظهار کرد: باايجاد اين سامانه، روزانه بر 200 مترمکعب، آب تصفيه شده از تصفيه خانه، بازيابي، بازچرخاني و درسامانه هاي مصرفي قرار مي گيرد.