از سرگیری فعالیت حوزه گردشگری

سفر هوشمند

 

 

مراکز گردشگري، هتل ها و ساير کسب و کارهاي مرتبط با اين حوزه، جزو آن دسته از مشاغل پرخطري هستند که در دوران کرونا در خاموشي محض به سر مي برند. مساله اي که باعث شد حوزه گردشگري از اسفند ماه، ايام تعطيلات فروردين و پس از آن، رکود کم سابقه اي را تجربه کند. حالا اما با توجه به دستورعمل هاي ارائه شده بايد منتظر رونق گرفتن صنعت گردشگري بود. بسياري از کسب و کارهاي گردشگري از اسفند سال گذشته با توجه به شيوع ويروس کرونا تعطيل شد و تاکنون ضررهاي اقتصادي زيادي به فعالان اين حوزه وارد آمده است.

با شيوع اين ويروس راهي جز ممنوعيت تردد و سفر و بسته شدن مراکز گردشگري و تفريحي وجود نداشت و همين مساله هم کافي بود تا ضربه سنگيني بر پيکره صنعت گردشگري وارد آيد. با اين حال پس از دو ماه تعطيلي، محدوديت سفرهاي برون شهري از اول ارديبهشت ماه برداشته شد. با وجود اين، ستاد ملي مبارزه با کرونا همچنان تاکيد دارد که مردم از هرگونه افزايش تردد جلوگيري کنند و از سفرهاي غيرضروري بپرهيزند. با اين حال شنيده شده که برخي اماکن مرتبط با صنعت گردشگري در برخي استان ها با رعايت اصول بهداشتي بازگشايي شده اند. فشار اقتصادي وارد شده به فعالان صنعت گردشگري، يکي از مهم ترين دلايل از سرگيري فعاليت هاي حوزه گردشگري است.

همچنين با توجه به متضرر شدن اين صنعت به خاطر شيوع کرونا، وزارت ميراث فرهنگي براي احياي دوباره آن، طرحي ارائه داده با عنوان سفر هوشمند(سفر+ سلامت). در اين طرح که از سوي معاونت گردشگري وزارت ميراث فرهنگي تهيه و تدوين شده، بر سلامت کارکنان و گردشگران و همچنين رعايت موارد بهداشتي در تاسيسات گردشگري، مراکز اقامتي، رستوران ها و... تاکيد شده است. با وجود ارائه طرح سفر هوشمند و در شرايطي که بسياري از افراد از قرنطينه خانگي خسته شده اند و به فکر مسافرت هستند، اما هنوز آنطور که بايد و شايد از غربالگري در عوارضي و ورودي شهرها خبري نيست. علاوه بر اين، آنچه با از سرگيري دوباره کسب و کارهاي حوزه گردشگري بيش از پيش باعث نگراني مي شود، اين است که به نظر مي رسد مردم نسبت به روزهاي ابتدايي شيوع کرونا حساسيت خود را به اين بيماري، به طرز چشمگيري کاهش داده اند. اين در حالي است که سايه ويروس کرونا همچنان از سر کشور و جهان کم نشده و مشخص هم نيست که چه زماني مي توان به طور کامل از شر آن خلاص شد و نابودي اش را جشن گرفت. با تمام اينها در حال حاضر بحث سفر هوشمند در بين فعالان گردشگري داغ شده و همانطور که گفتيم براساس طرحي که معاونت وزارت ميراث فرهنگي ارائه داده به نظر مي رسد کم کم بايد انتظار رونق گرفتن صنعت گردشگري را داشت. 

در طرح ارائه شده، دستورعمل هايي آمده که براي هريک از بخش هاي مرتبط با سفر مواردي که بايد مديران تاسيسات گردشگري و گردشگران رعايت شود، ذکر شده است. با توجه به اين موضوع و همانطور که معاون گردشگري عنوان کرد، مغفول ماندن آثار و تبعات اقتصادي کرونا در شرايط خاص کشور، مي تواند صدمات و لطماتي به مراتب بيشتر از تبعات بهداشتي به دنبال داشته باشد. افراد براي گذران امور شخصي يا شغلي ناگزير به سفر هستند. بنابراين همانطور که تاکنون در خانه مانده بوديم و موارد ايمني و بهداشتي ابلاغي از سوي وزارت بهداشت و پزشکان را رعايت مي کرديم، از حالا به بعد هم بايد همين روند را ادامه دهيم تا هم بتوانيم بحران اقتصادي به وجود آمده را مديريت کرده و  هم با رعايت موارد بهداشتي به حفظ سلامت خود و افراد جامعه کمک کنيم.  براساس برآورد هاي انجام شده، صنعت گردشگري ايران تنها در دو ماه اسفند و فروردين، حدود 5300 ميليارد تومان خسارت ديده است. خسارتي بي سابقه در صنعتي که مي تواند آينده بدون نفت ايران را با درآمدزايي تضمين کند. با اين حال نگراني ها از عدم رعايت تمهيدات بهداشتي همچنان پابرجاست. از اين رو براي سفر و خارج شدن از قرنطنيه نبايد عجله کرد؛ چراکه حفظ سلامت از هر سفر و گشت و گذاري مهم تر است.