پژوهشگاه صنعت نفت    

پيگيري اجراي 4 پروژه پژوهشي ازديادبرداشت

پرديس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت امسال اجراي چهارطرح کلان پژوهشي را درحوزه ازدياد برداشت پيگيري مي‎کند. رئيس پرديس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت گفت: مطالعات جامع تحقيقات آزمايشگاهي روش هاي پايه آبي وگازي درمخازن آسماري و بنگستان ميدان دانان، همچنين پروژه هاي ميدان محور بي بي حکيمه و اهواز، چهارطرح پژوهشي هستند که دردستور کار امسال قرار دارند. عزت الله کاظم زاده با تشريح شاخص هاي عملکردي پرديس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت در سال گذشته و برنامه هاي راهبردي سال جديد، به انعقاد 12 قرارداد پژوهشي باشرکت هاي خصوصي و دولتي در طيف گسترده اي ازفعاليت پژوهشي درحوزه هاي مختلف اکتشاف، حفاري، توليد، ازدياد برداشت وارائه خدمات فناورانه آزمايشگاهي اشاره وتصريح کرد: اين پرديس، به طور ميانگين توانسته است هرماه يک قرارداد امضا کند. وي با بيان اين که سال گذشته 18موضوع ازمشکلات جاري صنعت نفت به منظور ارائه راهکارهاي پژوهشي وفناورانه نهايي شده است، گفت: انتظار مي رود اين موضوع ها درسال جديد به امضاي قرارداد بينجامند. رئيس پرديس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت با تأکيد براين که همه پروژه هاي اين پرديس با هدف رفع مشکلات صنعت و ارائه راهکارهاي پژوهشي و فناورانه تعريف شده است، گفت: افزون بر موارد فوق، 24 عنوان پژوهشي و پروپوزال هاي آن به صنعت ارسال شده که امسال به دنبال تحقق آن خواهيم بود. کاظم زاده بابيان اين که سال گذشته نسب به سال قبل ازآن، شاهدرشد80 درصدي قراردادها در پرديس بالادستي بوده ايم، گفت: انتظارمي رود اين رشد در حجم قرار داد، باحرکت به سمت پروژه ها وطرح هاي راهبردي صنعت نفت، به حدود 300 درصد افزايش يابد. وي بررسي کمي و کيفي منابع هيدرات گازي در درياي عمان، مطالعات ژئوشيميايي سنگ هاي منشأ و نفت هاي ميدان رگ سفيد، مطالعه ماسه سنگ گدوان دربخشي ازجنوب آبادان، همچنين مطالعه جامع فرايندهاي ازدياد برداشت پايه آبي و گازي درمخازن آسماري و بنگستان ميدان دانان، طراحي، فرمولاسيون وتوليد نانوافزايه درمقياس نيمه صنعتي به منظور کاهش اصطکاک وافزايش روان سازي رشته هاي حفاري در چاه هاي اکتشافي را از جمله قراردادهاي مهم سال گذشته پرديس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت برشمرد. به گفته وي، طراحي و فرمولاسيون سيال حفاري بدون ذرات جامد براي حفاري لايه هاي توليدي، مطالعه يکپارچه دارايي ها در ميدان گازي پارس جنوبي، مطالعه آزمايشگاهي انتخاب بازدارنده بهينه رسوب آسفالتين و واکس در ميدان آذر، همچنين شروع به کار پروژه انجام مطالعات پژوهشي و فناورانه به منظور توسعه فناوري براي بهينه سازي فرايندهاي توليد و افزايش برداشت درميدان بي بي حکيمه باپيوستن پژوهشکده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز به پرديس بالادستي، ديگر قراردادهاي مهم پرديش بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت در سال گذشته اند. رئيس پرديس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت گفت: امسال نيزدرحوزه ازديادبرداشت چهارقرارداد بزرگ پژوهشي پيگيري خواهد شد.

وي مطالعات جامع تحقيقات آزمايشگاهي روش هاي پايه آبي و گازي درمخازن آسماري وبنگستان ميدان دانان به کارفرمايي مناطق مرکزي و پروژه هاي ميدان محور ميدان هاي بي بي حکيمه و اهواز را چهارطرح پژوهشي پرئيس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت در سال جديد عنوان کرد.

 

    منطقه 2عمليات انتقال گاز

انتقال 140 ميليارد مترمکعب گاز در سال 98

مدير منطقه 2 عمليات انتقال گاز ايران از انتقال 140 ميليارد مترمکعب گاز توسط اين منطقه عملياتي در سال 98 خبر داد. مجتبي گلستانه بابيان اين که منطقه 2 عمليات انتقال گاز کريدور ارتباطي انتقال گاز کشور است، گفت: حجم گاز دريافتي منطقه در سال پذشته حدود 140ميليارد مترمکعب بوده که 33 ميليارد مترمکعب آن به بخش هاي صنعتي، نيروگاهي، CGS شهري استان ها، همچنين تأسيسات تقويت فشار گاز و تلمبه خانه هاي نفت اختصاص يافته است. به گفته وي، 107 ميليارد مترمکعب مابقي گاز دريافتي نيز به منظور استفاده استان هاي شمالي کشور، تحويل ديگر مناطق عملياتي شده است گلستانه بااشاره به تعداد توقف هاي اضطراري واحدها اظهارکرد: پارسال باوجود افزايش ساعت کارکرد توربوکمپرسورها، 65درصد کاهش توقف نسبت به سال قبل ازآن داشتيم که از پيش بيني مخاطره ها و تلاش بي وقفه کارکنان اين منطقه عملياتي حکايت دارد. مديرمنطقه 2 عمليات انتقال گاز درباره ساعت کارکرد بدون واحد رزرو تصريح کرد: نسبت به سال 1397در مجتمع هاي تأسيسات تقويت فشار گاز پتاوه و دوراهان، افزايش 47 درصدي کارکرد واحدهاي بدون رزرو ثبت شده است که رکوردي بي نظير روي خطوط سراسري دوم و سوم محسوب مي شود. وي گفت: باانجام تمهيداتي، خطوط دوم و سوم سراسري نيز تا 45 درصد افزايش ظرفيت FLOW، با کار واحدهاي رزرو و آرايش عملياتي در سرويس انتقال گاز، هماهنگ بودند. گلستانه ادامه داد: تأسيسات و مراکز بهره برداري خطوط لوله منطقه اکنون با ضريب اطمينان بالا در مدار انتقال گاز قرار دارند تا گاز ايمن، پاک، پايدار و بهره ور به دست مصرف کننده ها برسد.

 

   شرکت ملي حفاري ايران

بومي سازي بيش از 6 هزار قطعه پرمصرف

رئيس مهندسي و فناوري ساخت شرکت ملي حفاري ايران از بومي سازي بيش از 6هزار قطعه پرمصرف صنعت حفاري در سال 98 خبر داد.

بهنود منصورنژاد گفت: تعداد قابل توجهي از اقلام مهم و کاربردي اين صنعت که نبود آنها سبب توقف در فرآيند توليد مي شود، به همت متخصصان شرکت ملي حفاري و با همکاري صنعتگران خوزستاني، طراحي و ساخته شده است. وي با اشاره به اين که توليد اين قطعات تا پيش از اين در انحصار چند شرکت خارجي بود، افزود: مديريت پژوهش، فناوري ومهندسي ساخت شرکت ملي حفاري ايران در اين زمينه فعاليت هاي مؤثر و قابل توجهي انجام داده که حاصل آن بومي سازي 6 هزار و 923 قلم قطعه پرمصرف و حياتي در صنعت حفاري است. رئيس مهندسي و فناوري ساخت شرکت ملي حفاري تصريح کرد: در ميان اين قطعات که ورود آنها به چرخه عمليات وعملکرد ميداني آنها مورد تائيد واحدهاي عملياتي قرارگرفته، قطعاتي مربوط به تجهيزات فوران گيرهاي دوراني مورد استفاده در عمليات حفاري با هواست.  منصورنژادهمچنين با اشاره به طراحي و ساخت مجموع شافت و برنجي رزينگ لاين دستگاه حفاري 53 فتح گفت: ساخت مجموعه سيستم جک هيدروليک دستگاه حفاري دريايي مورب، استاپ رينگ تراوليگ بلاک و ديسک برک بالابرنده دکل هاي حفاري 21 تا 24 فتح و شير ايمني 6 و پنج هشتم اينچ اداره ابزار درگردش حفاري از ديگر فعاليت هاي اين مجموعه در بومي سازي قطعات مورد نياز صنعت حفاري است.

وي با بيان اين که استفاده از مجموعه قطعات و تجهيزات ساخت داخل سال گذشته 450 ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي دربرداشته است، افزود: براي امسال نيزفهرستي ازاقلام ونيازهاي تجهيزاتي اساسي با همکاري بخش هاي عملياتي و پشتيباني شرکت ملي حفاري ايران، شناسايي وبراي نخستين بار باهمياري سازندگان وصنعتگران داخلي وشرکت هاي دانش بنيان، ساخت داخل خواهند شد.

 

   سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

مشارکت در اهداي بسته هاي معيشتي

مرحله دوم رزمايش اهداي بسته هاي معيشتي ويژه مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) عسلويه بامشارکت سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و شرکت هاي مستقر در منطقه باحضور فرماندار، امام جمعه و جمعي از مسئولان شهرستان عسلويه آغاز شد.

مرحله دوم رزمايش کمک مؤمنانه شامل هزار و 650 بسته معيشتي به ارزش هشت ميلياردريال، بامشارکت سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مجتمع گازي پارس جنوبي، شرکت هاي پتروشيمي پارس، جم، پليمر پادجم، آرياساسول و شوراهاي شهر و روستاي شهرستان عسلويه برگزار شده است.

بسته هاي معيشتي اهدايي کميته امدادشهرستان عسلويه شامل برنج، روغن، ماکاروني، انواع حبوبات، رب وخرماست که در ميان مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان عسلويه توزيع مي شود.

درمرحله نخست رزمايش کمک مؤمنانه هزار و300 بسته معيشتي در ميان مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان عسلويه توزيع شده است.

 

    شرکت نفت مناطق مرکزي ايران 

بهسازي خط لوله جرياني چاه 27 دهلران

خط لوله هشت اينچ دسترسي به چاه شماره27دهلران درشرکت بهره برداري نفت وگازغرب که بر اثربارندگي و رانش زمين دچار آسيب شده بود، تعمير و بهسازي شد. نصيرمحمدي، جانشين رئيس منطقه عملياتي چشمه خوش، دهلران و سرکان گفت: با توجه به امکان شکست ساپورت هاي خط لوله چاه 27 دهلران نصب شده در بستر رودخانه ميمک (به دليل بارندگي هاي سيل آسا) همچنين توقف توليد و ريسک بالاي عملياتي اين ميدان، تعمير، بهسازي وجابه جايي قسمتي ازاين خط لوله دردستور کار قرارگرفت و اين عمليات در کوتاه ترين زمان ممکن(يک هفته) انجام شد. محمدي انتقال ماشين آلات سنگين شامل لودر، بولدوزر، بيل مکانيکي، انتقال 25 شاخه لوله 8 اينچ، پاک سازي محل عمليات از مين هاي به جا مانده از جنگ تحميلي، جاده سازي به طول 250 متر و عرض 20 متر را برخي اقدام هاي انجام شده در اين عمليات برشمرد. وي ريسه کردن خطوط به طول 200 متر، برشکاري سرد و گرم لوله 8 اينج به تعداد 5 و 3سر، جوشکاري لوله به تعداد 17 سر، همچنين هات تپ براي تخليه نفت داخل لوله به اندازه 2 اينچ و راديوگرافي سر جوش ها را ديگر عمليات انجام شده در بهسازي خط لوله جرياني چاه 27 دهلران عنوان کرد. جانشين رئيس منطقه عملياتي چشمه خوش، دهلران و سرکان يادآور شد: در اين عمليات، واحدهاي تعميرات خط لوله، ترابري، ايمني، بهره برداري و همکاران ستاد کرمانشاه مشارکت فعال داشتند.

واحد بهره برداري دهلران ازمناطق عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب در فاصله 20 کيلومتري جنوب غرب شهرستان دهلران از واحد توابع استان ايلام قرار دارد.

اين واحد با ظرفيت اسمي 55 هزار بشکه در روز نفت توليدي ميدان هاي دهلران و دانان را پس از فرآورش و شيرين سازي به وسيله يک رشته خط لوله 16اينچ به طول 52 کيلومتر به واحد نمک زدايي چشمه خوش ارسال مي کند.

 

    پالايشگاه ستاره خليج فارس

دستيابي به رتبه برتر پدافند غيرعامل

شرکت پالايش نفت ستاره خليج فارس به دليل رعايت و اجراي مباني پدافند غيرعامل موفق، رتبه برتر کشوري پدافند غيرعامل را به خود اختصاص داد. به استناد لوح سپاسي که ازسوي محسن زينلي تختي، مديرکل پدافند غيرعامل استان هرمزگان به فرهاد صالحي، دبير پدافند غيرعامل پالايشگاه ستاره خليج فارس اهدا شد، وي به عنوان دبير فعال در پيشبرد اهداف پدافند غيرعامل در استان هرمزگان و پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس نيزبه عنوان رتبه برتر پدافند غيرعامل کشور در سال 1398 انتخاب شدند. برگزاري مانورهاي منظم ارزيابي وضعيت، پايش چالش هاي احتمالي، ساعت ها بحث و تبادل نظر با کارشناسان زبنده و کارکشته ي ملي، تهيه تجهيزات وتامين زيرساخت هاي مورد نياز ودر يک کلام، درک ضرورت توجه به رعايت و اجراي مباني پدافند غيرعامل اين پالايشگاه را به نمونه برتر کشوري تبديل کرده است.  در ابرپالايشگاه ستاره خليج فارس که تامين بخش عمده اي از سبد سوخت کشور را به عهده دارد، رعايت اين الزام ها از اهميت بسزايي برخوردار است و به گفته رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور پالايشگاه ستاره خليج فارس، از جمله زيرساخت هاي حياتي و راهبردي کشور است که بايد تدابير امنيتي ويژه اي براي آن انديشيده شود.

حراست و حفاظت از زيرساخت هاي حساس و شريان هاي اصلي اقتصاد کشور، موضوعي بسيار حياتي است و اين موضوع اهميت توجه به الزام ها و ضرورت هاي پدافند غيرعامل را بيش از پيش نمايان مي کند. مصمون سازي زيرساخت هاي کشور، رصد و پايش تهديدهاي نو، اقدام هاي ارزشمند براي حفظ توليد و کمک به اقتدار ملي از دلايل اين انتخاب ياد شده است.

 

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

ساخت اسکله 50 هزار تني در منطقه چابهار

مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در بازديد از انبار نفت سردار شهيد شوشتري چابهار، دستور شروع اقدام هاي ساخت اسکله 50 هزار تني اختصاصي اين شرکت در منطقه چابهار را صادر کرد.

کرامت ويس کرمي در اين بازديد بر نگهداشت و تعميرات مخازن انبار نفت سردار شهيد شوشتري چابهار تأکيد و تصريح کرد: با توجه به شرايط خاص آب و هوايي منطقه، نگهداشت مخازن و تأسيسات از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. کرامت ويس کرمي درحاشيه اين بازديد، تعهد، تخصص و وجود ظرفيت بالا در نيروهاي شاغل را از نکات مثبت منطقه چابهار برشمرد و عملکرد اين منطقه را مطلوب ارزيابي کرد. موضوع حفاظت الکترونيکي درانبارهاي نفت چابهاروايرانشهر، پيگيري محل پارکينگ نفتکش ها در ورودي انبار نفت چابهار، تعميرات مخزن آب آتش نشاني، تأمين آب پشتيبان از دريا، بازسازي و مرمت پمپ شيد آتش نشاني چابهار، از ديگر موارد مطرح شده در اين بازديدها بود. همچنين، دربازديد مشترک ويس کرمي، مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و بهروزآقايي، مديرکل اداره بنادر و دريانوردي استان سيستان وبلوچستان ازمسيرخط لوله انتقال فرآورده به نيروگاه سيکل ترکيبي چابهار، درباره تعيين تکليف حريم خط لوله درمسيرجاده در دست احداث اداره کل بنادر و دريانوردي بحث و بررسي هاي لازم انجام شد. در حاشيه اين بازديد، سيدکاظم اسد، سرپرست شرکت ملي پخش منطقه چابهار نيز براهميت وجود محلي مناسب براي پارکينگ نفتکش ها در مجاورت انبار نفت سردار شهيد شوشتري چابهار تأکيد و اظهارکرد: با توجه به مباحث مطرح شده دربازديد مشترک مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و مديرکل اداره بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان، انتظار مي رود به زودي شاهد تحولات چشمگيري در اين زمينه باشيم.

وي صدور دستور شروع ساخت اسکله 50هزار تني اختصاصي منطقه چابهار را نقطه عطفي در تاريخ تحولات و پيشرفت هاي منطقه برشمرد.

 

    شرکت پايانه هاي نفتي ايران 

تمديد گواهينامه هاي استاندارد مديريتي

شرکت پايانه هاي نفتي ايران موفق به تمديد و دريافت گواهينامه هاي استاندارد مديريتي از شرکت SGS IRAN شد. مجيد حسيني کنگاني، رئيس مهندسي سيستم ها وبهره وري شرکت پايانه هاي نفتي ايران گفت: اين شرکت به عنوان آخرين حلقه از زنجيره توليد انرژي کشور و ويترين شرکت ملي نفت ايران در مواجهه با نمايندگان مشتريان خارجي، خود راملزم به رعايت همه استانداردهاي داخلي وبين المللي مي داند. وي افزود: باوجود شيوع ويروس کرونا که همه دنيا را درگير خود کرده است، در پي تصميم به موقع، تمديد و دريافت گواهينامه هاي لازم در دستور کارقرارگرفت و مميزي گواهينامه ها باحضورکارشناسان شرکت SGS IRAN انجام شد. حسيني کنگاني ادامه داد: شرکت پايانه هاي نفتي ايران با هدف صحه گذاري برعملکرد فرايندهاي جاري سازماني براساس استاندارهاي بين المللي ، برنامه مميزي خارجي خود رابا حضورمميزان حوزه هاي مديريت کيفيت، مديريت بهداشت و ايمني، مديريت محيط زيست و نظام مديريت ايمني، بهداشت ومحيط زيست برگزارکرده و موفق به کسب گواهينامه هاي استاندارد ايزو از شرکت SGS IRAN شده است. وي اظهارکرد: اين مميزي ارديبهشت ماه درستاد تهران، مناطق عملياتي پايانه نفتي خارک، پايانه نفتي شمال و پايانه ميعانات گازي پارس جنوبي به مدت هشت روز براي تمديد گواهينامه هاي مديريت کيفيت(ايزو9001 با ورژن 2015) مديريت زيست محيطي(ايزو 14001 با ورژن 2015 ) و نظام مديريت بهداشت، ايمني ومحيط زيست(HSE MS)همچنين دريافت گواهينامه مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (ايزو45001 با ورژن 2018) انجام شده است. رئيس مهندسي سيستم ها و بهره وري شرکت پايانه هاي نفتي ايران تصريح کرد: پس ازبررسي گزارش تيم مميزي از بخش هاي مختلف شرکت پايانه هاي نفتي ايران، گواهينامه هاي استانداردهاي مديريت کيفيت، مديريت زيست محيطي و نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست اين شرکت تمديد و گواهينامه مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي نيز براي مدت سه سال به آن اعطا شد. به گفته وي، گواهينامه سيستم مديريت کيفيت يکي از نقاط قوت و از نگاه مشتريان، شرط لازم براي شرکت ها و کسب امتياز در ارزيابي هاست.

وضعيت سفيد، حاصل همدلي مردم و مسئولان

مديرارشد شرايط اضطراري منطقه عملياتي خارک گفت: وضع سفيد و ايمن جزيره خارک، حاصل هم افزايي وهمدلي آحاد جامعه و مسئولان اين جزيره است. عباس اسدروز دربازديد از کارگاه تهيه و توزيع ماسک و دستکش منطقه خارک اظهارکرد: ضرورت هاي اجتماعي هميشه ايجاب مي کند بشر براي نيازها و محدوديت هاي خود دست به ابتکار و خلاقيت بزند و ابزارها و نيازهاي خود را متناسب با شرايط محيطي تأمين کند.

عباس اسدروز با اشاره به شيوع ويروس کرونا در کشور و ورود گروه هاي جهادي ونيروهاي بسيجي براي رفع نيازهاي جامعه اظهارکرد: کاري که بسيجيان در قالب کارجهادي انجام مي دهند، فعاليتي فرهنگي به شمار مي رود که بار ديگر اثر بخشي خود را درقالب همدلي، انسجام و همبستگي، درجزيره خارک به نمايش گذاشته است.  مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران بااشاره به اين که وضع سفيد و ايمن جزيره خارک حاصل هم افزايي وهمدلي آحادجامعه و مسئولان بوده است و بي شک تصادفي نيست، افزود: اين کارهم از بعد فرهنگي وهم از بعد نگاهي که مي تواند به جامعه القا کند، بسيار ارزشمند است. وي اظهار کرد: درطول اين مدت تعامل و همکاري مطلوبي بين آحاد مردم، فعالان اجتماعي و ستاد مردمي مبارزه با شيوع ويروس کرونا با مديريت ارشد شرايط اضطراري برقرار بوده و اقدام هاي مناسبي نيز در زمينه کنترل اين ويروس در جزيره انجام شده است ولازم مي دانم از تلاش ها و زحمات اين ستاد تشکر ويژه داشته باشم.مديرارشد شرايط  اضطراري منطقه عملياتي خارک ادامه داد: امام جمعه، بخشدار، شهرداري و شوراي اسلامي شهر، نيروهاي نظامي و انتظامي، مديران و روساي سازمان هاوارگان هاي محلي، شرکت هاي نفتي و پتروشيمي، کادر درماني جزيره و بهداشت و درمان صنعت نفت همواره درکنار مديريت ارشدشرايط اضطراري قرارداشته وبا همدلي و هم افزايي در مبارزه با ويروس کرونا، پاي کار بوده اند.