بهره مندي از نيروهاي کارآمد و خلاق

وي درباره نيروهاي فعال در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران نيز گفت: نيروهاي سازماني واستفاده ازظرفيت هاي آنها، نکته بسيارمهمي است.خوشبختانه نيروهاي کارآمدي درمجموعه خطوط لوله و مخابرات نفت ايران بويژه درمناطق عملياتي 12گانه آن فعاليت مي کنند؛ نيروهاي کارآمدي که توانسته اند با نوآوري هاي خلاقانه خود، راه عبور ازموانع را هموار سازند و درمسير تعالي هرچه بيشتر سازمان گام بردارند. عرب يارمحمدي به برپايي نمايشگاهي درهمين زمينه (نوآوري و خلاقيت) اشاره و تصريح کرد: دراين نمايشگاه نيروهاي عملياتي مناطق شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران، شگفتي هاي زيادي را به نمايش گذاشته بودند که غير قابل وصف بود. وي در ادامه گفت: ذهن پوياي اين افراد، حتي در دورافتاده ترين تلمبه خانه، مسيرهاي متعددي را به منظور پيشبرد اهداف(انتقال ايمن، پايدار) و خود اتکايي مجموعه، پيش رو قرارداده است؛ به طوري که بسياري از فعاليت ها بويژه درحوزه هاي فني باتکيه برخلاقيت همين نيروها انجام مي شود و اين موضوع ازآن جهت که همزمان انجام کار و هم هزينه ها را کاهش داده، قابل ستايش است.

ظرفيت هاي جديد انتقال با طرح هاي جديد

مديرعامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران، پيش از ماجراي کرونا و شيوع اين ويروس بدشگون درنشست خبري بهمن سال گذشته، برنامه هاي سال 99 اين شرکت را اعلام کرده بود؛ اما با آمدن کرونا تقريبا همه چيزتحت الشعاع آن قرارگرفت، از اين رو، بي ميل نبود تا برخي رؤوس آن را بازخواني کند. عرب يارمحمدي با اشاره به اينکه سال 99، متفاوت ازسال قبل وسال هاي پيش ازآن است، گفت: باوجودشيوع ويروس کرونا درکشور، مهم ترين هدف براي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران، انتقال پايدار است و اميدواريم اين مسؤوليت و برنامه راهبردي راهمانند سال گذشته و سال هاي پيش از آن، بخوبي پيش ببريم. وي در ادامه افزود: اين شرکت درسال 99 برنامه هاي متعددي را تعريف و تدوين کرده است که بهره برداري از خط لوله 16 اينچ يزد – نايين به طول 99 کيلومتر باهدف افزايش ظرفيت انتقال فراورده هاي نفتي در ادامه خط لوله بندرعباس-رفسنجان– يزد– نايين واصفهان، همچنين شروع عمليات اجرايي احداث 125خط لوله 20 اينچ نظاميه- سبزآب در استان خوزستان که جايگزين خط قديمي 16 اينچ نظاميه – سبزآب خواهد شد و پروژه اطفاي حريق خطوط لوله منطقه تهران در منطقه ري از آن جمله است.

عرب يارمحمدي يکي ديگراز اهداف مهم درشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران را بهينه سازي مصرف انرژي درمراکز انتقال نفت (تلمبه خانه) عنوان و اظهار کرد: برقي کردن توربوپمپ ها وتبديل آنها به الکتروپمپ باهدف کاهش مصرف انرژي وافزايش راندمان در مراکزانتقال نفت سمنان، سبزوار وگچساران دردست اجراست و براي ديگر مراکزانتقال نفت نيزانجام خواهد شد.

وي همچنين بااشاره به احداث مرکزانتقال نفت نايين که شرکت مهندسي و توسعه ساختمان متولي ساخت آن است، گفت: انتظار مي رود با به ثمر رسيدن اين طرح درسال جاري، ظرفيت جديدي براي ذخيره سازي فراورده هاي نفتي ايجاد شود.

البته طرح هاي ديگري نيزدرحوزه احداث خطوط لوله مانند تبريز– خوي– اروميه (14 اينچ) گوره–جاسک وبرخي ديگرتعريف شده که عرب يارمحمدي به آنها اشاره و تصريح کرد: بهره برداري هر يک از اين خطوط، ظرفيت هاي جديدي را براي انتقال سيالات نفتي ايجاد خواهند کرد. مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، گريز کوتاهي هم به فعاليت اين شرکت درفروردين امسال زد وافزود: دراين بازه زماني بيش ازهشت ميليارد و840 ميليون ليترنفت خام وفراورده نفتي با خطوط لوله جا به جا شده است.

تلاشگران گمنام به دور ازچشم همگان

باآمدن کرونا، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران نيز بنابرپروتکلي رسمي که ازسوي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي به اين شرکت و ديگر شرکت هاي تابع ابلاغ شده، شرايطي مطابق با پروتکل ابلاغي را در برنامه کاري خود لحاظ کرد تا هم چرخه انتقال متوقف نشود وهم سلامت کارکنان به خطر نيفتد. عرب يارمحمدي دراين باره گفت: زماني که اين ويروس درکشورشايع شد، هر فردي درذهنش اين بود که خود وخانواده اش را باماندن درخانه و قرنطينه کردن، ازخطر ابتلا به کرونا محفوظ نگه دارد. نيروهاي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران، به عنوان يک شرکت فني – عملياتي خدمت رساني مي کند. به اين معنا که نمي توانند همانند مردم عادي بويژه درچنين شرايطي درخانه بمانند وبا قرنطينه کردن خود واعضاي خانواده شان، از «کرونا» دور بمانند. برعکس آنها نيز همانند بسياري از گروه هاي خدمت رسان، بايد خدمت رساني خود را با لحاظ شرايطي مثل ايمن سازي کار ومحيط آن، بيشترکنند تا جبهه ديگر که تامين خوراک پالايشگاه هاي نفت و انتقال فراورده هاي نفتي به انبارهاي شرکت ملي پخش است، خالي نماند.

کارکنان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران، سربازان و تلاشگراني گمنام هستند که خدمات آنها خيلي آشکار نيست وبي آن که به چشم همگان آيند، فعاليت مي کنند.  شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران از نيمه اسفندماه به طورجدي وارد موضوع کرونا شد و با تلاش بي وقفه کارکنان خود توانست به بهترين نحو مسؤوليت و رسالت خود را انجام دهد، تاجايي که فعاليت هيچ يک ازمراکز انتقال نفت تحت تاثير اين ويروس منحوس قرار نگيرد.

وي در ادامه با بيان اينکه بجز يک مورد مرگ که به دليل بيماري زمينه اي بود و خوشبختانه مرگ ديگري در اين مجموعه هفت هزار نفري ثبت نشده است، افزود: موارد مشکوک به کرونا در زمان اوج شيوع اين ويروس 25 مورد بوده که طبق آخرين گزارش ها به 13 مورد کاهش يافته است.

اقدام هاي کرونايي درون سازماني

عرب يارمحمدي همچنين به برخي اقدام هاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران براي جلوگيري ازانتشار و شيوع ويروس کرونا اشاره و تصريح کرد: همانطورکه پيش تراشاره شد، ورود جدي اين شرکت به موضوع کرونا به نيمه اسفند سال پيش برمي گردد وبا تصويب پروتکل هاي تخصصي صادره ازسوي ستاد ملي مبارزه با کرونا، باراهبري وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکي و ابلاغ آن به دستگاه هاي اجرايي، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران نيز بنابر دستورعمل هاي مطابق با آن، کارکنان بخش هاي ستادي و عملياتي خود را موظف به رعايت مفاد آن کرد که تب سنجي کارکنان به هنگام ورد به محيط کار، فاصله گذاري اجتماعي، توزيع اقلام بهداشتي (ماسک، دستکش و مواد ضد عفوني کننده) والزام به استفاده ازآنها با هدف جلوگيري از ابتلا و شيوع اين ويروس، همچنين ضدعفوني کردن محيط وتجهيزات به وسيله مواد ضد عفوني کننده از جمله آن است.

به گفته وي شناسايي وغربالگري کارکنان داراي ريسک بالا و بيماري هاي خاص(ديابت، قلبي – عروقي و...)با انتشار فرم هاي خود اظهاري و ايجاد تسهيلات درشرايط حضور و غياب، موارد ديگري هستند که بنابر پروتکل، اجرا و به آنها توجه شده است.

لغو تمامي ماموريت ها، همايش ها و دوره هاي آموزشي حضوري، همچنين کلاس هاي ورزشي، تعطيلي رستوران و توزيع غذا درظروف يکبار مصرف براي نوبتکاران مناطق عملياتي، سم پاشي و گندزدايي محيط کار(تلمبه خانه ها، اتاق هاي کنترل و...)باموادضدعفوني کننده، توزيع وازلين معطر بين کارکنان به منظورجلوگيري ازخشکي و ترک پوست نيز از ديگر اقدام هاي کرونايي است که عرب يارمحمدي به آنها اشاره کرد. وي تاکيد کرد: مجموعه اين اقدام ها درشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران که شرکتي کاملا تخصصي است، باهدف حفظ نيروي انساني به عنوان اصلي ترين و با ارزش ترين سرمايه، انجام شده است.

کرونا و عمل به مسؤوليت اجتماعي

توجه به مسؤوليت اجتماعي و انجام فعاليت هايي از سوي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، موضوعي تقريبا هميشگي براي اين شرکت محسوب مي شود. کمک هاي کارکنان بخش هاي عملياتي مناطق مختلف درجريان سيل خوزستان، زلزله کرمانشاه، کمک به روستاهاي مجاور تاسيسات و مراکزانتقال نفت در برخي امور مانند ايجاد راه هاي دسترسي روستايي و...نمونه هايي از اين خدمات رساني درحوزه مسؤوليت اجتماعي است. اما درشرايطي که همه بخش ها و دستگاه هاي اجرايي کشور با کرونا و مقابله با اين ويروس رو به روهستند، اين شرکت نيز، خدمات رساني ويژه مقابله با کرونا را در دستور کار خود قرارداده و تلاش کرده گامي هرچند کوچک، در ريشه کن ساختن اين ويروس بردارد.

عرب يارمحمدي دراين باره نيز گفت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به منظور جلوگيري از انتشارکرونا، همسو با مسؤوليت اجتماعي، اقدام هايي را هم دربيرون از سازمان انجام داده که گندزدايي روستاهاي همجوارمسير خطوط لوله ومخابرات، منازل سازماني، باشگاه ها، مهمانسراها، همچنين خيابان ها ومکان هاي عمومي در چند نوبت از آن جمله است.

سم پاشي وگندزدايي روزانه خودروهاي استيجاري و شرکتي، دراختيار قراردادن خودروهاي سم پاش به مراکز مذهبي مانند حسينيه اعظم زنجان با هدف گندزدايي مناطق کم توسعه يافته شهر زنجان، تهيه بسته هاي معيشتي براي افراد مناطق محروم باهمکاري امامان جماعت، تامين و توزيع غذاي روزانه درظروف يکبارمصرف و همچنين اختصاص خودروبه همراه راننده به نيروي انتظامي در استان اصفهان با هدف بازرسي مبادي ورودي شهر، از ديگر مواردي هستند که او به عنوان فعاليت هاي برون سازماني شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران به آنها اشاره کرد.

کلام پاياني...

عرب يارمحمدي با سابقه اي نزديک به 27 سال فعاليت درشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران گفت: به نظرمن، بافت فرهنگي، همينطور انسجامي که دربين کارکنان اين شرکت وجود دارد، آن را از ديگر بخش هاي صنعت نفت متمايزساخته است. ماهيت کاري اين مجموعه وحساسيت هاي آن به گونه اي است که موجب شده احساس عاطفي مشترک و ارزشمندي بين افراد بويژه آنها که درمناطق عملياتي فعاليت مي کنند، شکل گيرد.

او که متولد شاهرود، درشمال شرق کشور است وسال هاي سال در اين منطقه و ديگر مناطق خطوط لوله ومخابرات نفت کار کرده است، گفت: ازکارم راضي هستم و به آن علاقه دارم واگربه عقب برگردم، باز هم خطوط لوله راانتخاب مي کنم.