کسب مستمر عناوين قهرماني تيم هاي شنا،  شيرجه و واترپلو

توسعه کیفی آموزش اولویت هیات شنای شرکت نفت است

امورورزش و تربيت بدني شرکت ملي نفت ايران همواره در ورزش نفت فعال بوده و طي اين سال ها در دو بخش ورزش همگاني و قهرماني بخوبي عمل کرده،  بخصوص در ورزش قهرماني که قهرمانان زيادي در رشته هاي مختلف ورزشي تربيت و به کشور معرفي کرده است.  شنا،  شيرجه و واترپلو از رشته هاي پر طرفدار در ورزش شرکت ملي نفت است که در دو بخش همگاني و قهرماني بسيار فعال است. تربيت و سرمايه گذاري روي فرزندان نفتي و کارکنان،  يکي از برنامه هاي اصلي هيات شنا،  شيرجه و واترپلوي شرکت ملي نفت به شمار مي رود.به همين منظور با جلال چاوشي فر،  رئيس هيات رشته شنا،  شيرجه و واترپلو شرکت ملي نفت گفت وگويي در خصوص وضعيت اين هيات و برنامه هايشان داشتيم که با هم مي خوانيم.

   چند سال است که در نفت مشغول به کار هستيد و چه مدتي است که ورزش مي کنيد؟

حدود 16 سال است كه به عنوان رئيس روابط كار و مددكاري اجتماعي در صنعت نفت مشغول به كار هستم و حدود 35 است که در رشته ورزشي شنا فعاليت مي کنم و مدرك مربيگري شنا،  واترپلو و نجات غريق دارم.

   اين روزها با کرونا چه مي کنيد؟

ما هم مثل ساير مردم درگير اين ويروس خطرناک هستيم . اميدوارم هرچه زودتر اين ويروس ريشه کن شود و مردم به زندگي عادي خود برگردند؛ البته به مردم توصيه مي کنم که در خانه بمانند و با رعايت اصول بهداشتي به از بين بردن هرچه زودتر اين بيماري سرعت ببخشند.

 شما هم درحال حاضر تمام فعاليت هاي ورزشي را تعطيل کرده ايد؟

بله،  متاسفانه ماهم مانند تمام رشته هاي ورزشي ديگر به دليل ويروس کرونا،  تمام فعاليت ها خود در هر 3 رشته واترپلو،  شنا و شيرجه را تعطيل کرديم و منتظر هستيم تا اين مشکل حل شود و تمام فعاليت هاي خود را شروع کنيم.

  هيات شنا،  شيرجه و واترپلوچند سال است كه فعاليت خود را آغاز كرده و در اين سالها خروجي آن چه بوده است؟ مثلا دعوت شدگان به تيم ملي يا كسب عناوين معتبر؟

 تا جايي كه بنده به ياد دارم،  از بدو ورود به صنعت نفت يعني از سال 1382 هيات شنا به عنوان بازوي اجرايي امور ورزش و تربيت بدني فعاليت داشته و در دو رشته شنا و شيرجه از فرزندان همكار شركتي 5 نفر به تيم ملي شنا و شيرجه دعوت شده اند(آقايان حامد بزمي،  عليرضا امين زمردي،  آرمان صانعي،  سامان قپانوري و آرش گنجه). طي سال هاي گذشته به دليل حضور تيم هاي شنا،  شيرجه و واترپلو در ليگ باشگاه هاي كشور به طور مستمرعناوين قهرماني بويژه در شنا و شيرجه كسب شده است.

  عملكرد هيات در بخش همگاني و قهرماني را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

با توجه به تاكيد مديران ارشد مبني بر توجه و توسعه ورزش همگاني و نگاه سلامت محور به مقوله ورزش همگاني و با عنايت به وجود زير ساخت هاي مناسب،  خوشبختانه در حوزه توسعه ورزش همگاني شنا و ساير زمينه ها از جمله آب درماني هيات شنا فعاليت گسترده اي داشته و استقبال خوبي از سوي همكاران و خانواده آنها صورت گرفته و تعداد زيادي مشغول  حال فراگيري شنا در بخش بانوان و آقايان هستند.

  شاخصه مربيان به كار گرفته شده از سوي آن هيات چيست؟

با توجه به اهميت رضايت همكاران و خانواده آنها شاخصه هاي توانمندي ارتباط مؤثر،  صبر،  تجربه كافي در امر آموزش و دارا بودن مدارك معتبر مربيگري،  همواره مد نظر هيات شنا بوده است.

  تعداد نفرات حاضر در تمرين ها به طور ميانگين در طول ماه چند نفر است؟

با توجه به سانس هاي آموزش در باشگاه شماره 1 و 2 و سانس تمرين تيم بانوان و آقايان در باشگاه شماره 1 و همچنين سانس هاي آب درماني در باشگاه شهيد زرگر،  هرماه حدود 800 تا 1100 نفر در سانس هاي اشاره شده حضور دارند.

  روند استقبال ورزشكاران نسبت به سال هاي گذشته چگونه بوده است؟

با توجه به ارتقاي فرهنگ سلامت در بين همكاران،  خوشبختانه گرايش به استفاده از برنامه هاي ورزشي،  بويژه ورزش شنا روز به روز در حال افزايش است و تقاضاهاي زيادي به منظور افزايش سانس هاي آموزش شنا وجود دارد كه به دليل برخي محدوديت ها اين موضوع محقق نشده است. 

  هدف و اولويت بندي هيات در بخش آموزش و ورزش همگاني چيست؟

با توجه به تاكيد مديران ارشد مبني بر اولويت سلامت و ورزش همگاني با رويكرد سلامت محور هدف اصلي و اولويت اول و مستمر هيات شنا توسعه كمي و كيفي برنامه هاي آموزش شنا براي همكاران و خانواده آنها با توجه به امكانات موجود است كه در اين زمينه خوشبختانه همكاري خوبي از سوي واحد هاي دست در كار با هيات شنا صورت گرفته است.

  آيا اين هيات در بخش قهرماني (ليگ هاي استاني و كشوري) فعاليت دارد؟

با توجه به ابلاغيه هاي مرتبط با ورزش قهرماني و مجوز هاي صادره از سوي شوراي ورزش صنعت نفت و شركت ملي نفت اين هيات در هر سال بر اساس ضوابط ابلاغي در مسابقات ليگ برتر باشگاه هاي كشور حضور مي يابد و خوشبخانه هميشه تيم هاي نفت با همت ورزشكاران و زحمات كادر فني و اجرايي در كورس قهرماني حضور داشته و دارند و به نوعي هميشه در بين 3 تيم بالاي جدول بوديم.

  برنامه هاي هيات براي شناسايي استعداد هاي برتر،  پرورش و معرفي آنها به تيم هاي قهرماني،  استاني،  باشگاهي و ملي چيست؟

فرزندان همكاران،  همواره در برنامه هاي آموزشي از سوي كادر فني و اجراي تيم هاي قهرماني در نقاط مختلف كشور مورد پايش قرار مي گيرند و اين افراد به تيم هاي قهرماني معرفي و پس از بررسي دقيق وضعيت فني به عضويت تيم هاي قهرماني در آمده و در مسابقات حضور مي يابند. 

  نقاط قوت و ضعف كلاس هاي آموزشي / تمريني چيست و اينکه چگونه مي توان  نقاط ضعف موجود را برطرف کرد؟

از جمله نقاط قوت كلاس هاي آموزش شنا مي توان به استفاده از مربيان با كيفيت از بعد فني،  وضعيت فيزيكي و محيط مناسب استخر ها و حضور چشمگير و منظم ثبت نام كنندگان بويژه در بخش بانوان اشاره کرد.محدوديت در تعداد سانس هاي در اختيار و ظرفيت محدود در اين زمينه با توجه به استقبال خيلي خوب همكاران و خانواده آنها را مي توان به عنوان نقطه ضعف به حساب آورد كه اميدواريم در فصل هاي آتي و با رفع برخي محدوديت ها كه از سوي مديران ارشد با نگاهي مثبت در حال پيگيري مستمر است،  امكان توسعه خدمات آموزش شنا فراهم شود.   

  پيشنهاد شما در زمينه جلب مشاركت كاركنان و خانواده هاي آنها به فعاليت هاي ورزشي و گسترش فرهنگ ورزش چه در بخش همگاني و چه در بخش قهرماني چيست؟

 سهولت دسترسي به امكانات ورزشي،  عامل بسيار مهمي در توسعه و گسترش ورزش همگاني است،  از سوي ديگر ارائه مشوق هاي حداقلي براي ايجاد انگيزه،  مهم تلقي مي شود كه در اين زمينه تلاش هاي قابل تقديري از سوي دست در كاران حوزه ورزش صورت گرفته كه اميدوارم بزودي به نتيجه برسد.

  با توجه به ابلاغيه وزير نفت در خصوص اهداف راهبردهاي صنعت نفت در ورزش،  چشم انداز ورزش نفت و بخصوص هيات خود را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

با توجه به نگاه جامع سلامت محور به حوزه ورزش همگاني در اهداف راهبردي ابلاغ شده،  ارتقاي فرهنگ سلامت در ميان كاركنان و افزايش تقاضا به منظور بهره مندي از برنامه هاي ورزشي،  گسترش حوزه ورزش همگاني و استقبال از آن در مقايسه با ورزش قهرماني را درآينده شاهد خواهيم بود.

  نكات و مواردي كه توضيح آن را لازم مي دانيد،  باقي مانده؟

آيا لازم مي دانم از همه مديران و همكاران در حوزه ورزش به دليل توجه و حمايت ويژه به ورزش پايه اي شنا تشكر و قدرداني کنم.

 

 

بازدید فرمانده بسیج حوزه مقاومت شهید تندگویان ازاحداث و احیای پارک ورزش

به مناسبت ايام شعبانيه سرهنگ ممبيني، فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيدتندگويان وزارت نفت- جنوب به همراه تعدادي از معاونان در راستاي اهتمام به اقدامات فرهنگي از روند احداث پارک ورزش و نشاط شهرک نفت اهواز بازديد کرد. فرمانده حوزه بسيج شهيدتندگويان وزارت نفت-جنوب در اين بازديد ضمن تقدير و تشکر از زحمات مديريت و تمامي همکاران در باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق نفت خيز جنوب در اين اقدام ارزشمند، با بيان اينکه بسيجي به فرمانده بسيج يا نيروي عضو بسيج ختم نمي شود،  گفت:هر فردي که دل در گرو نظام و انقلاب داشته باشد،  بسيجي است. سرهنگ ممبيني ضمن اعلام آمادگي حوزه در خصوص هر گونه همکاري افزود: باشگاه فرهنگي ورزشي و بسيج شهيد تندگويان همچنان در حوزه فرهنگ و ورزش بايد کنار هم باشند و به يکديگر کمک کنند. مديرعامل باشگاه فرهنگي - ورزشي مناطق نفت خيز جنوب نيز در اين ديدار ضمن خوش آمدگويي و تبريک ايام شعبانيه و تقدير از تلاش ها و زحمات بي دريغ تمامي همکاران در احداث اين پارک،  عنوان کرد: بدون وجود روحيه بسيجي و انقلابي چنين کاري انجام نمي شد و اين روحيه بايد در همه حاکم باشد. وي خدمات هر چه بهتر ورزشي به خانواده هاي محترم نفتي به عنوان سرمايه هاي منابع انساني کشور، بالا بردن سطح رضايتمندي و حفظ سلامت روحي و جسمي آنان و ايجاد محيط سالم ورزشي به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان و خانواده هاي آنان را از اولويت هاي اصلي باشگاه برشمرد.  در اين ديدار اسکندر رويين پور،  مدير عامل باشگاه با تشريح اقدامات انجام شده که تماما با استفاده از ظرفيت هاي داخلي انجام گرفته است،  در خصوص استفاده از ظرفيت بسيج با هدف توسعه برنامه هاي فرهنگي - ورزشي در سطح شرکت با فرمانده حوزه به تبادل نظر پرداختند.

 

سرمربی نفت مسجدسلیمان:

به قهرمانی در جام حذفی فکر نمی کنیم  

سرمربي نفت مسجدسليمان گفت: واقعيت اين است که به قهرماني فکر نمي کنيم و فقط منتظر بازگشت آرامش و سلامتي مردم هستيم. مهدي تارتار درروزهايي که صحبت جدي درباره ادامه ليگ برتر و جام حذفي است، درباره آخرين وضعيت بازيکنان نفت مسجدسليمان اظهار کرد: تيم ما به سه گروه تقسيم شده و هر گروه به يکي از همکاران سپرده شده است. من و همکارانم تمرينات بازيکنان تيم مان را زير نظر داريم و شرايط شان را بررسي مي کنيم. آن ها ويديوهاي خود را روزانه براي ما ارسال مي کنند و سعي مي کنيم کيفيت شان تا حدودي حفظ شود. هرچند تمرينات انفرادي با گروهي بسيار تفاوت دارد. سرمربي نفت مسجد سليمان با بيان اين که هميشه براي يک آماده سازي کامل 6 هفته زمان نياز است، گفت: واقعا با سه هفته بدنسازي نمي شود تيم را با کيفيت کامل روانه مسابقات کرد. با اين حساب حتي نمي توانيم برنامه هاي تاکتيکي مان را پياده کنيم. درهرصورت چاره اي نيست و نمي شود ليگ را تعطيل کرد. جز اين که فيفا براي تمام ليگ ها دستوري صادر کند. اکنون هم واقعا انصاف نيست قهرمان يا تيم هاي سقوط کننده را اعلام کرد. در نهايت هرچه فيفا اعلام کند تابع آن هستيم. سرمربي نفت مسجدسليمان در پاسخ به اين سوال که باتوجه به اين که در جام حذفي جزو چهار تيم هستيد چه برنامه اي براي ادامه حضور در اين مسابقات داريد، گفت: واقعا شرايط به گونه اي است که نمي شود درباره اين مساله فکر کنيم. اميدوارم هرچه زودتر اين ويروس برود تا بتوانيم برنامه ريزي درستي انجام دهيم و واقعيت اين است که به قهرماني فکر نمي کنيم و فقط منتظر بازگشت آرامش و سلامتي مردم هستيم. تارتار در پايان خاطرنشان کرد: دوست دارم مسابقات شروع شود اما اگر جان انسان ها در خطر باشد، نبايد بازي ها را برگزار کنيم. ما هم منتظريم تا ببنيم چه مي شود.