شرکت ملي حفاري ايران   

خيز بلند در سال جهش توليد

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: درسال جهش توليد، نقش اين شرکت در ارائه خدمات به صنعت نفت کشور پررنگ تر مي شود.

سيدعبدالله موسوي در بيان برنامه هاي امسال اين شرکت اظهار کرد: با توجه به حمايت هاي وزير نفت، شرکت ملي حفاري ايران ميز خود را براي حضور فعال تر در اجراي برنامه هاي تبيين شده مهيا کرده است.

به گفته وي شرکت ملي حفاري ايران سال گذشته توانست همسو با برنامه هاي ترسيم شده و ابلاغي ازسوي شرکت ملي نفت ايران وتأمين نيازهاي شرکت هاي کارفرمايي دربخش هاي عمليات حفاري، همچنين خدمات يکپارچه فني-تخصصي، درحوزه مسؤوليت هاي اجتماعي نيز نقشي اثر گذار در محيط پيراموني ايفا کند.

موسوي به دريافت بيش ازيک هزارميليارد تومان مطالبات شرکت ملي حفاري ايران دراسفند پارسال خبر دادوافزود: باوصول اين مبلغ، افزون بر پرداخت حقوق ومعوقات عقب افتاده نفت کارت کارکنان صندوق باز نشستگي صنعت نفت وبهداشت ودرمان ومطالبات شرکت هاي پيمانکاري طرف قرارداد در بخش هاي مختلف، زمينه شتاب بخشي به تعاملات ميان مجموعه هايي که خارج ازسازمان باشرکت ملي حفاري ايران همکاري دارند نيز فراهم شده است.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران با اشاره به جايگاه و ظرفيت هاي اين شرکت به عنوان يکي از زيرمجموعه هاي شرکت ملي نفت ايران افزود: از نکات قابل توجه مباحث اجرايي درسال گذشته که امسال به بار مي نشيند، مشارکت شرکت ملي حفاري در مناقصه هاي مربوط به طرح توسعه 28مخزن است که با هدف نگهداشت و افزايش توليد نفت در مناطق نفت خيز اجرايي مي شود.

وي اظهار کرد: شرکت ملي حفاري ايران با شماري از شرکت هاي فعال بخش خصوصي که در مناقصه بسته هاي مربوط به طرح پيش گفته مشارکت داشته و برنده اعلام شده اند، در زمينه تأمين دکل و خدمات جانبي صنعت حفاري، هم افزايي و اقدام به امضا و تبادل تفاهم نامه، مشارکت نامه و توافقنامه کرده است.

به گفته موسوي، امسال 19دستگاه حفاري سنگين خشکي ازناوگان شرکت ملي حفاري ايران درموقعيت هاي عملياتي، به کار گرفته خواهند شد. وي به روحيه سختکوشي، همت سازماني و عشق و علاقه وافر کارکنان شرکت ملي حفاري ايران بخصوص در بخش عمليات و پشتيباني اشاره و تصريح کرد: همدلي، همگرايي و ارائه کار کيفي با وجود محدوديت هاي موجود، از ويژگي هاي شاخص مجموعه کارکنان اين شرکت است که در چهار دهه گذشته موفق شدند با حفاري افزون بر چهار هزار و 630 حلقه چاه هاي اکتشافي، توسعه اي توصيفي و تعميري تکميلي در خشکي و دريا، به نحو شايسته پاسخگوي نيازهاي صنعت نفت کشور باشند.

 مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران تاکيد کرد: درسال جديد نيز که بنابر فرمايش مقام معظم رهبري، سال «جهش توليد» نام گرفته است، شاهد تلاش مثال زدني دراين شرکت خواهيم بود.

موسوي گفت: باوجود شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا، شرکت ملي حفاري ايران با اقدام هاي پيشگيرانه ومقابله اي، همچنين توجه جدي به دستورعمل ها و ضوابط ابلاغي از سوي وزارت نفت درباره اجراي کامل پروتکل هاي جاري درموضوع خودمراقبتي، ديگرمراقبتي، همچنين انجام غربالگري و تست کارکنان براي حفظ سلامت فردي و محيط کار آنان، باايجاد چتر ايمن بهداشتي وبسيج امکانات پزشکي، وظايف محوله خود را با جديت و انگيزش بالا دنبال مي کند. وي اتمام عمليات حفاري و تکميل 10 حلقه چاه نفت در 20 روز نخست امسال در مناطق نفت خيز جنوب غربي کشور را نمونه اي مثال زدني در شرايط کرونا عنوان کرد.

فعاليت 74 آزمايشگاه در بخش سيالات

74 آزمايشگاه مختص دستگاه هاي حفاري در بخش سيالات شرکت ملي حفاري ايران فعاليت دارد که با توجه به اقماري بودن کار روي دکل ها، در مجموع نزديک به 300نفر آزمايشگر در آنها انجام وظيفه مي کنند.

اميدعلي ممبيني گوداژدر، معاون مديريت سيالات شرکت ملي حفاري ايران با بيان اين که اين شرکت داراي چند آزمايشگاه از جمله آزمايشگاه سيمان وانگيزش درحوزه مديريت مواد وسيالات ويک آزمايشگاه مجهز دربخش آموزش وتجهيز نيروي انساني در مديريت منابع انساني است، افزود: هم اکنون شماري آزمايشگر و کارشناس آزمايشگاهي مجرب در اين بخش ها فعاليت مي کنند.

وي وجودآزمايشگاه تخصصي شيمي درمديريت امورمهندسي، مواد متريال درمديريت پژوهش، فناوري ومهندسي ساخت معاون مديريت سيالات، فعاليت آزمايشگاه هاي تخصصي مرتبط باسيالات حفاري، مواد و افزايه هاي شيميايي، همچنين پاسخگويي به نيازهاي عملياتي و خدمات جانبي حفاري را شاخص هاي مهمي درشرکت ملي حفاري ايران عنوان و اظهار کرد: اين بخش ها خدمات خود را با بهره مندي از کارشناسان باتجربه و دانشگاهي ارائه مي دهند.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب 

گندزدايي روستاهاي مجاور مناطق عملياتي

شرکت بهره برداري نفت و گازغرب با هدف عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي وبراي مقابله باويروس کرونا، روستاهاي مجاورتاسيسات مناطق عملياتي اين شرکت را ضدعفوني و گندزدايي کرد. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازغرب گفت: بنابر برنامه ريزي ها ي انجام شده درستاد مديريت بحران، عمليات ضدعفوني محلات و معابرعمومي، همچنين ورودي منازل روستاهاي همجوارمناطق عملياتي چشمه خوش شامل روستاهاي چم هندي و بيات انجام شد.  سعيد ناصري پور بابيان اين که واحد اچ اس اي منطقه عملياتي چشمه خوش وسرکان به تب سنجي اهالي روستاهاي همجوار، شامل روستاهاي بيات، چم هندي و تيمورآباد اقدام کرده است، افزود: افزون بر اين، تسهيلات لازم نيزدر زمينه امکانات پزشکي وبهداشتي به هموطنان اين مناطق ارائه شده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازغرب بااشاره به گستردگي مناطق عملياتي، تعددمجتمع هاي اداري ومسکوني اين شرکت، همچنين وجود ميدان هاي مشترک، تصريح کرد: توليد پايدار و بي وقفه نفت و گاز از اين ميدان ها طبق برنامه ادامه يافته واين شرکت همزمان باپشتيباني از مدافعان سلامت استان هاي کرمانشاه، ايلام، لرستان وخوزستان، به ايفاي نقش مسؤوليت اجتماعي پرداخته است. اطلاع رساني دستورعمل ها، ارائه فايل هاي آموزشي، پيام هاي بهداشتي به کارکنان ستادي و مناطق عملياتي، اطلاع رساني لازم براي هماهنگي هاي ستاد اجرايي مديريت بحران بين ستاد و مناطق عملياتي، توزيع انواع ماسک تنفسي براي کارکنان شاغل، همچنين توزيع بيش از 400 ليتر محلول ضدعفوني کننده دست پايه الکلي، تهيه وتوزيع محلول هاي نانو پراکسين وضدعفوني کننده دست براي همکاران و خانواده هاي کارکنان شاغل درستاد و شهرک شهيد تندگويان ايلام ازجمله اقدام هاي مقابله با ويروس کرونا در شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب است.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان

کاهش 45درصدي مصرف نفت سفيد

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان گفت: مصرف نفت سفيد سال گذشته اين حوزه عملياتي در مقايسه با سال قبل  از آن، 45 درصد کاهش داشته است. امين روستايي افزود: پارسال 11ميليون و430 هزار ليتر نفت سفيد در استان همدان توزيع شد، درحالي که اين ميزان درسال قبل  از آن، بيش از 20 ميليون ليتر بوده است. وي تصريح کرد: بامقايسه ارقام مصرف اين سال ها مي توان دريافت که مصرف سوخت نفت سفيد درمنطقه، حدود نصف سال قبل از آن بوده است. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان گفت: راستي آزمايي و تمهيدات انديشيده شده درباره فرايند ثبت نام درسامانه درخواست فراورده(تجارت آسان)، مجموعه عواملي هستندکه به شناسايي و تخصيص سوخت به مصرف کنندگان واقعي، همچنين کاهش مصرف اين فراورده و سرمايه ملي منجر شده است. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان بابيان اين که بهره مندي حداکثري روستاهاي استان همدان ازگازطبيعي نيزعامل مهم ديگري درکاهش مصرف نفت سفيد به شمارمي رود، ازتلاش بي وقفه کارکنان گازاستان همدان درتوسعه فعاليت هاي گازرساني تشکر و قدرداني کرد. روستايي بااشاره به ذخيره سازي مناسب نفت سفيددرانبار نفت ايثارگران اين منطقه عملياتي تصريح کرد: براي امسال نيازاستان همدان به اين فراورده تأمين شده که به موقع توزيع خواهد شد. وي اقدام بهنگام و بي وقفه مجموعه منطقه اعم ازکارکنان، پيمانکاران حمل ونقل و رانندگان نفتکش ها براي سوخت رساني مطلوب به مناطق سخت گذر و کوهستاني استان همدان را در فصل سرد پارسال مهم خواند و تصريح کرد: فعاليت هاي زنجيره اي اين مجموعه موجب شد که منازل روستايي در فصل سرد سال گذشته، گرم بماند و مشکلي براي ساکنان مناطق روستايي و سخت گذر به وجود نيابد.

 

    گازاستان اصفهان

 توسعه گازرساني در گرو پرداخت به موقع گازبهاست

مديرعامل شرکت گازاستان اصفهان گفت: پرداخت به موقع گازبهابه وسيله مشترکان، مهم ترين منابع مالي پروژه هاي اجرايي مصوب شده ولازمه توسعه گازرساني دراستان است. سيد مصطفي علوي در آيين توديع ومعارفه رئيس اداره گاز شهرستان خميني شهر گفت: وصول به موقع گازبها براي تامين نقدينگي شرکت و تأمين يارانه مردم بسيار مهم است. وي درباره گازرساني به خميني شهرنيزگفت: هم اکنون117هزار مشترک دراين شهر زيرپوشش خدمات رساني شرکت گاز استان اصفهان قرار دارند که مصرف سالانه گاز آنها برآورد شده است. علوي همچنين شمار کلي مشترکان گازدراستان اصفهان را در بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي، يک ميليون و780هزارمشترک عنوان و اظهار کرد: هم اکنون 109 شهر و 1337 روستا درسراسر اين استان از خدمات گازرساني بهره مند هستند. وي با تاکيد بر پرداخت به موقع گازبهاي مشترکان به عنوان مهم ترين منبع مالي براي تداوم فعاليت هاي گازرساني و خدمت رساني بهتر در اين زمينه تصريح کرد: تلفن گوياي 38194، وب سايت شرکت گاز استان اصفهان از طريق تلفن بانک، همچنين دستگاه هاي خودپرداز، پوز و ...، ابزارهايي هستند که مشترکان مي توانند براي پرداخت آسان وبه موقع گازبها ازآنها استفاده و شرکت گاز رادرادامه فعاليت هاي خود ياري کنند. علوي گفت: چناچه مشترکي گازبهاي مصرفي خود را ديرتر ازمهلت مقرر پرداخت کند، مبلغ پرداختي در صورت حساب دوره بعدي وي تکرار خواهد شد و مشترک براي روزآمد کردن قبض گازخود مي تواند به اداره گاز محل سکونت خود مراجعه کند.

 

   پخش فراورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه

واريز بيش از2400 ميليارد ريال به خزانه دولت

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه با بيان اينکه فروش مرزي سوخت دراين منطقه پارسال به بيشترين رقم خود نسبت به سال پيش ازآن رسيد، گفت: سال گذشته بيش از2400ميليارد ريال ازمحل فروش فراورده هاي نفتي، به خزانه دولت واريز شد. فريدون ياسمي افزود: فروش فراورده هاي نفتي پارسال در مرزهاي پرويزخان، خسروي، سومار و شيخ صله نسبت به سال 97، 100 در صد افزايش داشته است. وي کسب درآمد پيش گفته را نتيجه اقدام هاي مفيد درمرزهاي ياد شده عنوان واظهارکرد: فروش مرزي، علاوه بر انتفاع مرزنشينان و رونق بازارچه هاي مرزي، سهمي بسزا در کاهش قاچاق عرضه خارج از شبکه نيز داشته است.

 

 

   خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان

خودکفايي در تعمير بيل هيدرومک

رئيس واحد ترابري خطوط لوله و مخابرات نفت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان از تعمير يک دستگاه بيل هيدرومک در اين منطقه و صرفه جويي 95 درصدي در هزينه هاي تعميرات آن خبر داد. کريم بهمني با بيان اينکه دستگاه بيل هيدرومک ساخت شرکت داخلي به دليل اختلال در سيستم کنترل اتوماتيک ازسرويس خارج شد، اظهار کرد: با توجه به استعلام ازشرکت سازنده، تعمير اين دستگاه در مدت 20 روز با هزينه اي بالغ بر 300 ميليون ريال قابل انجام بود. وي افزود: درپي اين استعلام، سجاد نادري، مسؤول تعميرات ماشين آلات سبک، سنگين و فوق سنگين شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان، پس از بررسي قسمت هاي مکانيکي و الکترو نيکي سيستم کنترل اتوماتيک، با تشخيص نقص فني دستگاه مزبور موفق به رفع مشکل آن در مدت زمان هفت روز شد. سجاد نادري نيزدرباره تعميرات بيل هيدرومک گفت: با بررسي هاي انجام شده روي قسمت هاي مکانيکي دريچه گازوتنظيم زواياي آن،  مشخص شد قسمت هاي الکترونيک و کنترل مرکزي TCU که وظيفه هماهنگ کردن توان خروجي موردنيازمحرک پمپ هاي هيدروليک و حرکت را دارد، دچار اختلال شده اند. وي تصريح کرد: بامشخص شدن نقص فني به وسيله تحريک ازطريق جريان القايي، همچنين اندازه گيري اختلاف ظرفيت پايه هاي کيت در همه مدارها، قطعات معيوب تعويض و بيل هيدرومک راه اندازي دوباره شد. نادري اظهار کرد: بيل هيدرومک مورد نظر با هزينه 15 ميليون ريال با 50 نفر -ساعت کار در مدت هفت روز تعمير شد است.

 

   خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران

برق رساني به مرکز تازه تأسيس انتقال نفت کاشان

رئيس واحد برق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران از تأمين برق پايدار شبکه اي در تأسيسات کاشان خبر داد.

ساسان صمدبين بااشاره به اين که مرکز انتقال نفت کاشان فاقد شبکه برق سراسري بوده است، تصريح کرد: خوشبختانه به همت همکاران تلاشگر، برق تأسيسات مذکوربا بهره گيري از دودستگاه ديزل ژنراتور با قدرت اسمي 200 کيلو وات تأمين مي شود.

وي هزينه بالاي تعميرات و نگهداري تجهيزات و تلاش براي تهيه سوخت ديزل ژنراتورها را از عوامل مهم در ترغيب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران براي خريد انشعاب برق عنوان واظهار کرد: برق رساني به مرکز انتقال نفت کاشان با احداث شبکه هوايي 20 کيلوولت به طول تقريبي 900 متر وپست هوايي به قدرت 260 کيلووات انجام شده است.

 

    مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران

پيشگامي در پياده سازي دستورعمل هاي مقابله با کرونا

مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران درپياده سازي دستورعمل هاي بهداشتي براي مقابله با ويروس کرونا پيشگام است. مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در چهل ويکمين نشست شوراي مديران اکتشاف با محوريت بررسي دستورعمل شماره 3 ستاد مرکزي پيشگيري و مقابله با ويروس کوويد19 در صنعت نفت گفت: با توجه به تداوم اين بيماري و همه گير شدن آن، بايد همه دستورعمل هاي بهداشتي با اقدام ها و برنامه ريزي هاي منسجم تر و اختصاصي تر و نيز با رويکرد علمي و مغزافزاري در ستاد و پروژه هاي مديريت اکتشاف لحاظ شود. سيدصالح هندي با اشاره به بخشي ازعملکرد و اقدام هاي موفق مديريت اکتشاف در سال گذشته، اهداف و برنامه هاي مديريتي و سازماني جديد را باتأسي ازسياست ها و برنامه هاي ابلاغي شرکت ملي نفت درسال 99 تشريح وظرفيت هاي اجرايي وسازماني مديريت اکتشاف را مثبت ارزيابي کرد. عليرضا انصاري فرد، رئيس پدافند غيرعامل و مديريت بحران شرکت ملي نفت ايران نيز در اين نشست با تشريح نسخه نهايي وعلمي پياده سازي دستورعمل هاي بهداشتي صادره درسطح نفت براي مقابله باکرونا، از اقدام هاي زودهنگام ومنسجم مديريت اکتشاف درپيشگيري ومقابله با بيماري کرونا قدرداني کرد.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران 

ثبت   نخستين قرارداد پژوهشي در سامانه وزارت علوم

نخستين قرارداد پژوهش و فناوري شرکت نفت فلات قاره ايران در سامانه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (ساتع) ثبت شد. نخستين بودجه سامانه وزارت علوم، تحقيقات وفناوري درشرکت نفت فلات قاره، ازسوي واحد پژوهش وتوسعه جذب وبه اين ترتيب اسفندسال گذشته، نخستين قرارداد پژوهشي باعنوان امکان سنجي لرزه نگاري چهاربعدي مطالعات فيزيک سنگ و ژئومکانيک باهدف بهبود برداشت از مخازن با دانشگاه صنعتي سهند تبريز منعقد ودرسامانه ساتع ثبت شد. ابوالفضل فراهاني، سرپرست پژوهش و فناوري شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: هدف از اجراي اين پروژه، مطالعات همه جانبه بر مبناي استانداردهاي دقيق مدون جهاني براي پايش توليد وتزريق آب، همچنين مطالعات ژئومکانيک چهاربعدي، افزايش ضريب توليد وبازيافت ميدان مورد نظر است. وي تأکيد کرد: تلاش شده است که با بهره گيري از نيروهاي توانمند در قالب کميته هاي تخصصي واستعلام از ديگر ارکان شرکت، نيازهاي پژوهشي و پروژه هاي پژوهش محور با هدف تعامل مشترک با دانشگاه ها، (پس ازتصويب درشوراهاي پژوهش وفناوري شرکت نفت فلات قاره ايران)در سامانه ساتع قرار گيرد. آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398هيات وزيران با نام «ساتع» (سامانه اجرايي تقاضا و عرضه پژوهش و فناوري) در دسترس دانشگاهيان، پژوهشگران و فناوران قرار گرفته است.  برهمين اساس شرکت ها ومؤسسات مشمول، موظفند در مقاطع سه ماهه، اولويت هاي پژوهشي خود را در سامانه ساتع به اشتراک بگذارند و آماده عقد قرارداد با دانشگاه ها شوند.

 تعمير قطعات چاه هاي توليدي سکوهاي نصر و ايلام

قطعات چاه هاي توليدي سکوهاي نصر و ايلام با تلاش کارکنان واحد خدمات فني چاه هاي منطقه سيري شرکت نفت فلات قاره ايران تعمير اساسي شد. رئيس واحد خدمات فني چاه هاي منطقه سيري گفت: تعميرات و بازسازي شيرآلات وقطعات اساسي اين چاه هاي توليدي و تزريقي بااستفاده از وسايل و امکانات موجود و به کارگيري قطعات اقلام خارج از سرويس انجام شده است. رامين قنواتي تصريح کرد: نيروهاي عملياتي واحد خدمات فني چاه هاي منطقه سيري با تلاش پيگير توانستند اقلامي را که گاه مورد نياز فوري سکو بود، بازسازي و تعمير اساسي کنند. وي تصريح کرد: دراين عمليات دوعدد پنل مربوط به سيستم ايمني چاه هاي توليدي سکوي DPGباکارکرد 22 ساله که به دليل خرابي، خارج از سرويس اعلام شده بود، همچنين يک گيت ولو (شير دروازه اي) سايز 4 اينچ مدل 5000 FMC مربوط به تاج چاه توليدي سکوي نصر که مدت ها به دليل نبودن قطعات مورد نياز، خارج از سرويس قرار گرفته بود، تعمير اساسي شدند. قنواتي تعميراساسي يک عدد چوک قابل تنظيم سرچاهي مربوط به چاه توليدي سکوي فرعي نصر ويک عدد اکچويتور مدل BAKER/C مربوط به چاه هاي توليدي ميدان اسفند را با استفاده از قطعات دستگاه هاي از رده خارج موجود در منطقه سيري، از ديگر اقدام هاي واحد خدمات فني چاه هاي منطقه سيري برشمرد. رئيس واحد خدمات فني چاه هاي منطقه سيري افزود: اين واحد همواره براي تأمين نيازهاي عملياتي چاه هاي بهره برداري و تزريقي، با توجه به تحريم هاي ظالمانه، همچنين نبود امکان خريد و تهيه برخي اقلام مورد نياز، عمدتاً با خلاقيت و تلاش مضاعف همکاران، مساعدت و همياري مسؤولان منطقه و ديگر واحدها و به کارگيري قطعات اقلام از رده خارج و مستعمل، اقدام به بازسازي شيرآلات و ديگر اقلام مورد نياز بخش هاي بهره برداري و توليد کرده است. قنواتي گفت: درسه سال گذشته حدود 25 طرح پيشنهادي کاربردي در زمينه فعاليت هاي جاري واحد خدمات فني چاه ها به منظور صرفه جويي در هزينه ها، استفاده بهينه از امکانات موجود در منطقه و سکوها و نوآوري و ابداعات درارتباط مستقيم بابهره برداري ازچاه ها، به واحد نظام مشارکت منطقه سيري ارائه شده و منتظر بررسي و اعلام نظر مسؤولان در اين زمينه هستيم.