گفت وگوي «مشعل» با مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون

توليد صيانتی با تمام توان

مشعل   شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون، به عنوان يکي از شرکت هاي تابعه شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، عهده دار راهبري عمليات توليد، فراورش و انتقال نفت، گاز و ميعانات ارزشمند گازي از سه ميدان بزرگ و پيچيده مارون، كوپال و شادگان است كه طبق اعلام حميد کاويان، مديرعامل اين شرکت، شيوع کرونا هيچ گونه خللي را در اين روند ايجاد نکرده است. وي تحقق اهداف شرکت در اين دوره خاص را منوط به اجراي دستورعمل هاي ويژه و مهمي خواند که سلامت منابع انساني و تداوم روند توليد را مي توان از اولويت هاي اصلي آن برشمرد.

مديريت شرايط اضطراري و توليد در گستره 1400 كيلومترمربعي اين شركت كه دربردارنده  28 واحد عملياتي و بيش از 3 هزار كيلومتر خطوط لوله انتقال با بيش از 4 هزار نيروي انساني است، مستلزم اتخاذ اقدام هايي است که همه ابعاد توليد و فراتوليدي را علاوه بر مناطق مسكوني حوزه عملياتي مدنظر قرار دهد تا سراسر منطقه را از هرگونه آسيب عملياتي يا مرتبط با شيوع كرونا مصون دارد.

تداوم توليد طبق برنامه

شرايط، پس از شيوع كرونا متفاوت شد. حميد كاويان با اين مقدمه از انجام تمهيداتي سخن به ميان آورد كه بايد جنبه هاي مختلف بهداشتي، زيست محيطي و عملياتي شرايط به وجود آمده را به صورت استاندارد و بر اساس دستورعمل هاي اختصاصي مربوط به تاسيسات عملياتي و مناطق مسكوني پيراموني پوشش مي داد.

كميته ويژه مقابله با شيوع بيماري كرونا را تشکيل داديم، هرچند همواره و به منظور هماهنگي بيشتر با ساير شركت ها، در جلسات مناطق نفت خيز جنوب نيز از طريق تله كنفرانس شركت كرده و خوشبختانه توانستيم ريسك ابتلا به بيماري را در سطح شركت به حداقل برسانيم و توليد را طبق برنامه ادامه دهيم؛ چراكه توليد، به ويژه با هدف تامين خوراک پالايشگاه ها در شرايط كنوني، از اهميت بالايي برخوردار است.

وي بيشترين اقدام ها را معطوف به واحدهاي عملياتي دانست و يادآور شد كه براساس دستورعمل هاي ابلاغي، براي كاهش تردد، شيفت هاي کاري از 8 به 12 ساعت به صورت 2 روز کار و 2 شب کاري و 4 روز استراحت تغيير يافته و ترابري نيز علاوه بر برقراري منظم فاصله سرنشينان، گندزدايي و ضدعفوني مستمر ناوگان عمومي شركت را در دستور كار قرار داده است.

بنا به گفته مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مارون، اقلام بهداشتي/ محافظتي از جمله ماسک، دستکش، اتانول و مواد ضدعفوني کننده به ميزان لازم تهيه و در اختيار كاركنان عملياتي  قرار گرفته است. واحد خدمات عمليات نيز با همكاري مديريت خدمات ستاد، عهده دار مسووليت ضدعفوني کردن  تمامي مجتمع هاي صنعتي شركت شده و غربالگري کارکنان با استفاده از دستگاه هاي تب سنج نيز در گستره شركت صورت گرفته است.

غذاي نيروي انساني نوبتكار نيز به صورت كاملا بهداشتي در رستوران هاي شركت طبخ و در ظروف يكبار مصرف توزيع مي شود و كاركنان شركت مي توانند با تجهيزات گرم كننده اي كه در واحدهاي عملياتي تدارك ديده شده، در هر ساعتي كه تمايل به مصرف غذا داشته باشند، آن را گرم و مصرف کنند. علاوه بر اين، ساير كاركناني را كه داراي شرايط خاص يا دچار بيماري هاي زمينه اي بوده اند، شناسايي و به همراه بانوان شاغلي كه باردار يا داراي كودكان خردسال هستند، به مرخصي فرستاديم. در ستاد مركزي شركت نيز رستوران و آبدارخانه را تعطيل کرديم و همه اقدام هاي بهداشتي از قبيل ضدعفوني و سرويس سيستم هاي تهويه را در پيش گرفتيم. فرم هاي خوداظهاري كاركنان نيز همواره در حال رصد بوده و موارد مشكوك به واحدهاي درماني انتقال مي يابند. گذار از اين شرايط، مستلزم همدلي و همكاري متقابل است و اميد مي رود با اتخاذ اين تدابير و مشاركت كاركنان، با كمترين مورد ابتلا، دوران كرونايي را پشت سر بگذاريم و با آرامش بيشتر، توليد را راهبري كنيم.

147 پروژه در دست اجرا

كاويان، از نبود مانع براي توليد و اجراي پروژه هاي مصوب  و در دست اجرا نيز سخن به ميان آورد؛ توقف يا فعاليت پروژه هاي در حال اجراي اين شرکت با قدرت در حال پيگيري و انجام است. براي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون، در مجموع 147 فقره پروژه تاسيساتي، تعميراتي و ساختماني  مصوب شده که آخرين وضعيت مهمترين آنها اينگونه است:

 توسعه ميدان نفتي شادگان (مخازن نفتي آسماري و بنگستان) در مرحله مطالعات مهندسي مقدماتي بوده و با استفاده از ظرفيت هاي مازاد موجود، بخشي از افزايش توليد محقق شده است. توسعه ايستگاه تزريق گاز كوپال در مرحله اجرا بوده و خط لوله تامين خوراك آن احداث شده و مورد بهره برداري بخش قديم اين ايستگاه قرار گرفته و شبكه تزريق آن در مراحل نهايي تكميل است. همچنين مطالعات احداث خطوط لوله جديد اصلي انتقال نفت و گاز به پايان رسيده و در قالب پروژه هاي طرح 28 مخزن اجرا خواهد شد. احداث سه چندراهه جديد اقماري نيز از ديگر پروژه هاي واگذار شده در قالب طرح هاي 28 مخزن است. تسهيلات مورد نياز فراورش نفت و گاز ترش آسماري با پيشرفت بيش از 80 درصد در مراحل نهايي قرار دارد. احداث كارخانه تقويت فشار و نمکزدايي گازهاي ترش آسماري نيز در مراحل نهايي مطالعه مهندسي است كه بزودي عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.

توسعه واحد بهره برداري کوپال، احداث واحد نمكزدايي نفت بنگستان و ترش آسماري مارون  3، احداث واحدهاي نمکزدايي آسماري و بنگستان کوپال، طراحي و احداث ايستگاه هاي جمع آوري و تقويت فشار گاز و احداث رينگ فرازآوري در مخزن آسماري مارون از اهم پروژه هاي در دست اجراي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون است كه در مرحله مطالعات مهندسي قرار دارند.

در زمينه احداث شبكه خطوط لوله تزريق گاز مارون نيز عمده لوله هاي مورد نياز خريداري شده و در مرحله حمل است.

تحقق 106 درصدي توليد در سال 98

کاويان در ادامه به بيان اقدام هاي انجام شده از سوي اين شرکت در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال 98، بيش از 106 درصد توليد را محقق ساختيم، 98 درصد پساب هاي نمكزدايي را در چاه هاي دفعي تزريق كرديم، بيش از 5 هزار قلم كالاي مورد نيازمان را با همكاري سازندگان داخلي بومي سازي کرده و بيش از 190هزار بشكه نفت را با استفاده از MOT و MOS به جاي

سوزاندن، به چرخه توليد بازگردانديم. يكي از تفكيك گر هاي مازاد سرچاهي را پس از تعمير و انجام اصلاحيه، در مسير لوله نفت  به گودال سوخت نصب کرديم و نفت سوزي را در واحدهاي بهره برداري به صفر رسانديم که تمام اين دستاوردها نتيجه خودباوري و تعهد كاركنان شركت نسبت به اهداف خرد و كلان صنعت نفت و تلاش در راستاي صيانت از زيست بوم پيراموني و منابع هيدروكربوري است.

او درباره اولويت هاي امسال هم اشاره کرد: سال 99 نيز سال جهش توليد است و شركت بهره برداري نفت و گاز مارون بر اساس برنامه ابلاغي، با تمام توان توليد صيانتي را در دستور كار قرار داده و با توجه به وجود سرمايه هاي انساني متعهد، متبحر و تجارب ارزشمندي كه در سازمان وجود دارد، همچون گذشته، توليد را فراتر از برنامه محقق خواهيم ساخت.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون در پايان يادآور شد كه اين شركت همسو با عمل به مسووليت اجتماعي و پس از شيوع كرونا، ارائه خدمات بهداشتي و غذايي مرتبط با اين بيماري را با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد و200 ميليون ريال به فهرست خدمات فرهنگي، آموزشي، عمراني و بهداشتي كه پيش از اين به مجاوران واحدهاي عملياتي ارائه مي شد، افزوده است. تهيه و توزيع 600 بسته غذايي به خانوارهاي كم بضاعت شهرهاي رامشير، رامهرمز و بخش هاي مشراگه و غيزانيه و نيز تهيه و تحويل حدود يکهزار ليتر مواد ضدعفوني كننده به فرمانداري ها و بخشداري هاي مذكور، از اهم خدماتي است كه اهالي ساكن در حوزه عملياتي از شركت دريافت كرده اند.