حفظ توليد در کنار حفط سلامت مردم

حفظ توليد در کنار حفط سلامت مردم

ايستادگي تمام قد صنعت نفت در مقابل کرونا

مشعل: اگر روايت کارکنان صنعت نفت در اين ايام را کمتر خوانده و شنيده ايد، بايد بدانيد در اين حوزه با وجود شيوع ويروس کرونا، همزمان با فعاليت بي وقفه براي حفظ توليد و صيانت از اين صنعت راهبردي، اقدام هاي ويژه اي نيز براي حفظ سلامت مردم در مقابله با اين ويروس جريان دارد.

کارکنان صنعت نفت در نقاط مختلف عملياتي با رعايت پروتکل هاي بهداشتي پاي کار ايستاده اند و در حال فعاليت هستند تا چرخ اين صنعت بخوبي بچرخد و بخش هاي نفت،  گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش و فرآورده هاي نفتي، آيينه اي تمام نما از جنس تلاش و ايستادگي به خود بگيرند.

وزير نفت از همان ابتدا با توجه به اهميت سلامت کارکنان صنعت نفت و همچنين براي جلوگيري از بروز اختلال در توليد نفت، گاز و عملکرد پالايشگاه ها و پتروشيمي هاي کشور، نشستي با معاونان خود و مديران شرکت هاي عملياتي برگزار کرد و پس از بررسي راهکارهاي پيشگيري از تشديد شيوع ويروس کرونا در مناطق عملياتي مختلف صنعت، تمهيدات لازم انديشيده شد.

مرور فعاليت حوزه هاي مختلف، نمايانگر فعاليت هاي صنعت نفت در تشکيل ستاد شرايط اضطراري و تمهيدات لازم براي ارتقاي سطح ايمني محيط کار و مناطق عملياتي با حفظ سلامت کارکنان، توليد پايدار، توسعه ظرفيت هاي اقتصادي کشور و عمل به مسووليت اجتماعي است که در بخش هاي مختلف از جمله نفت، پالايشگاه ها، خطوط انتقال گاز و پتروشيمي ها اعمال شده است تا با افتخار بتوان اعلام کرد که کرونا حريف چاه هاي نفت، پالايشگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي و گازي نشده و نمونه بارز فعاليت هاي مرتبط با زندگي و رفاه مردم، توليد 725 ميليون مترمکعب گاز طبيعي در 15 روز نخست سال 99 بود. افزون بر آن پروژه هاي در حال انجام اين صنعت با قدرت در حال پيگيري است؛ به گونه اي که فعاليت هاي اجرايي احداث بخش زودهنگام طرح مهم انتقال نفت خام گوره- جاسک به طور شبانه روزي ادامه دارد. از سوي ديگر، عمليات حفر و تکميل چاه هاي نفت هم در گستره مناطق نفت خيز کشور به انجام رسيد و تعميرات خطوط لوله و ايستگاه هاي انتقال گاز نيز در حال انجام است.

در حوزه عمل به مسووليت اجتماعي، صنعت نفت در اين دوره نيز خود را از محيط پيرامون جدا نديد و ضمن کمک به  مراکز بهداشتي براي مقابله با کرونا و اهداي بسته هاي بهداشتي به مردم، به گندزدايي روستاها، محله ها و... اقدام کرد. به اين موارد بايد فعاليت گسترده و مهم مجتمع هاي پتروشيمي و پالايشگاهي را هم افزود که از ظرفيت خود براي توليد و تامين آب ژاول، مواد ضدعفوني کننده و... استفاده کردند. طبق دستور وزير نفت همسو با انجام مسووليت اجتماعي اين صنعت، تنها در پارس جنوبي تاکنون نزديک به 300 ميليارد ريال براي مقابله با کرونا در استان بوشهر به شکل نقدي و غيرنقدي هزينه شده است.