شرکت پايانه هاي نفتي ايران   

نوسازي مخزن 500 هزار بشکه اي درخارک

مخزن ذخيره سازي نفت خام شماره 19 پايانه نفتي خارک با ظرفيت 500 هزار بشکه به بهره برداري رسيد.

اين مخزن در مسير حفظ و ارتقاي ظرفيت ذخيره سازي نفت خام به دست توانمند متخصصان داخلي بازسازي و نوسازي شده است.

عباس اسدروز، مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران گفت: مخزن شماره19مطابق استانداردهاي مربوطه، باسپري کردن فرآيند تست ايستايي به منظور اطمينان از صحت عملکرد بدنه، کف و ديگر اجزاي مخزن به بهره برداري رسيده است.

وي تاکيد کرد: تعميرات اساسي مخازن و بهبود شرايط ذخيره سازي در مناطق عملياتي خارک وشمال کشور، همواره از اولويت هاي شرکت پايانه هاي نفتي ايران است.

آغازعمليات هيدروتست مخازن ذخيره سازي پايانه نفتي خارک

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران از آغازعمليات هيدروتست مخازن در حال تعمير ذخيره سازي نفت خام پايانه خارک خبر داد.

عباس اسدروزاظهارکرد: تعميرات اساسي مخازن و بهبود شرايط ذخيره سازي در مناطق عملياتي خارک و شمال همواره از اولويت هاي شرکت بوده است و هم اکنون مخازن 19و 6 پايانه نفتي خارک با ظرفيت 500 هزار بشکه و 272 هزار بشکه در مراحل پاياني فرآيند تعميرات اساسي قرار دارند.

وي افزود: مخزن شماره 19 مطابق استانداردهاي مربوطه، فرآيند آزمون ايستايي به منظور اطمينان ازصحت عملکرد بدنه، کف و ديگر اجزاي مخزن پس ازانجام تعميرات را سپري کرده ودر مراحل پاياني بهره برداري است. به گفته اسدروز، مخزن شماره 6 نيزپس ازانجام فعاليت هاي عمده تعميراتي نظير تعويض کامل ورق هاي کف مخزن، تعويض سيستم نشت بند و رنگ آميزي بدنه در مرحله آزمون ايستايي است.

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران تاکيد کرد: با عملياتي شدن اين دو مخزن، توان ذخيره سازي پايانه نفتي خارک حدود 770 هزاربشکه افزايش مي يابد.

وي تصريح کرد: شرکت پايانه هاي نفتي ايران باماموريت دريافت، ذخيره سازي و بارگيري و صادرات نفت خام و ميعانات گازي در حوزه بالادستي صنعت نفت به عنوان آخرين حلقه از رنجيره توليد انرژي کشور است.

اسدروز گفت: حفظ و ارتقاي ظرفيت ذخيره سازي نفت خام به منظور بي اثر کردن شرايط تحريم در حوزه صادرات نفت، همچنين تقويت توان چانه زني در معاملات بين المللي، يکي از وظايف اصلي شرکت است.

 

    شرکت ملي گاز ايران

توليد روزانه 725 ميليون مترمکعب گاز در تعطيلات نوروز

مديرديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران از توليد روزانه 725 ميليون مترمکعب گاز طبيعي در 15 روز ابتداي سال 1399 خبر داد. مهدي جمشيدي دانا درباره مقدار مصرف روزانه گاز طبيعي گفت: مقدارمصرف گاز طبيعي خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده 347 ميليون مترمکعب، مصرف صنايع عمده 124 ميليون مترمکعب و مصرف نيروگاه ها 134 ميليون مترمکعب در روز بوده است. وي همچنين با اشاره به مقدار توليد و مصرف گاز در سال 98 گفت: ازمجموع توليد گاز در سال گذشته  42 ميليارد مترمکعب مصرف صنايع عمده، 112 ميليارد مترمکعب مصرف تجاري، خانگي و صنايع غيرعمده و 60 ميليارد و 600 ميليون مترمکعب مصرف نيروگاه ها بوده است. مديرديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران در ادامه با اشاره به رکورد مصرف گاز در دي ماه پارسال گفت: پارسال با مصرف 625 ميليون مترمکعب گاز در يک روز، رکوردي جديد در مصرف ثبت شد، به همين دليل برنامه ريزي هايي از جمله افزايش توليد گاز در سال جديد در دست انجام است.

جمشيدي دانا تأکيد کرد که در سرماي شديد زمستان پارسال و وقوع سيل در برخي استان هاي کشور درتعطيلات نوروز، شبکه انتقال گاز کل کشور پايدار بوده است.

 

 شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

مسؤوليت  اجتماعي همگام با توليد نفت

احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: تداوم توليد پايدار و بي وقفه نفت و توسعه ظرفيت هاي اقتصادي کشور و همراهي با مدافعان سلامت استان هاي نفت خيز جنوب وجنوب غرب کشور به ويژه استان خوزستان در مقابله با ويروس کرونا در قالب مسؤوليت هاي اجتماعي، اولويت هاي اصلي اين شرکت در زمان مديريت بحران کرونا در کشور است. وي افزود: شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب در کنارپايش مستمر چاه ها، تاسيسات و کارخانه هاي صنعتي در گستره اين شرکت براي حفظ پايداري توليد، از ابتداي بحران کرونا اقدام هايي را براي پيشگيري از شيوع اين ويروس در دستور کار قرار داده است که تشکيل ستاد پيشگيري از انتشار ويروس کرونا درستاد و شرکت هاي بهره برداري تابع، پيگيري خريد 20 دستگاه ونتيلاتور براي بيمارستان هاي استان خوزستان با هماهنگي بهداشت و درمان صنعت نفت وموافقت شرکت ملي نفت ايران، ضدعفوني کردن مستمر اماکن اداري، مجتمع هاي صنعتي، مناطق عملياتي و مسکوني تحت مديريت خود، توزيع ماسک و مواد ضدعفوني کننده و ضدعفوني کردن بيش از 150محله از محلات و مناطق محروم اهواز و شهرستان هاي محل استقرار ستاد پنج شرکت بهره برداري تابع به همراه توزيع چند هزاربسته معيشتي وپيشگيري از انتشار ويروس کرونا، از جمله اين اقدام ها بوده است.

افتتاح نقاهتگاه 100 تختخوابه

محمدي گفت: همچنين بابهره گيري از ظرفيت هاي موجود، تلاش شبانه روزي همکاران اين شرکت و همکاري بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز و حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان، نقاهتگاهي باظرفيت 100تخت در شهر اهوازبا هدف قطع زنجيره انتقال اين ويروس آماده، تجهيز، افتتاح و به شبکه بهداشت و درمان استان خوزستان تحويل شد.  به گفته وي، اين نقاهتگاه حدود پنج هزارمترمربع مساحت دارد وبا مجهزشدن به تجهيزات درماني، بهداشتي و کادر درماني ومراقبتي تا زماني که نيازباشد براي بيماراني که امکان قرنطينه خانگي آنها ميسر نيست، داير و آماده خدمت رساني است. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با بيان اين که مأموريت اين شرکت توليد و توزيع نفت خام، گاز و مايعات گازي است، گفت: تأمين انرژي وارزآوري براي کشور، تأمين خوراک پالايشگاه ها و پتروشيمي ها مرهون تلاش شبانه روزي و تعطيل ناپذير کارکنان عملياتي اين شرکت است که دربحران کرونا نيز بدون لحظه اي توقف، مشغول فعاليت هستند.  به گفته وي، همه مديران و کارکنان عملياتي در مناطق تحت مسؤوليت خود درتمام اين ايام مشغول خدمت بوده وهستند و براساس دستورعمل ستاد ملي مبارزه با کرونا، حضورنيروهاي ستادي اين شرکت و شرکت هاي تابع به نحوي که خللي در فرآيند توليد، پشتيباني توليد و کارهاي روزانه ايجاد نشود، کاهش يافته است.

 

شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران 

ايمن سازي خطوط لوله ري–ورسک و مغانک–ري

رئيس مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران از ايمن سازي و پوشش مجدد دو محور مهم در مسير شرق خبر داد.

محمدرضا شريفي پور با اشاره به اهميت اجراي اين پروژه گفت: در پي بارندگي هاي اخير و سيلابي شدن برخي نواحي خطوط لوله انتقال نفت و فراورده هاي نفتي، خطوط 16 اينچ ري– ورسک و 30 اينچ مغانک – ري به شکل خطرناکي دچار آب بردگي شد و پوشش اين لوله ها آسيب ديد.

وي افزود: پس از فروکش سيلاب، با اعزام گروهي به محل هاي مورد نظر به پوشش هر دو خط و خاکريزي موقتي آنها اقدام شد.

شريفي پور محدوده انجام اين عمليات يک روزه را قبل از شهر ايوانکي و بعد از شهرک صنعتي جنت آباد در داخل رودخانه اعلام کرد.

وي ضمن قدرداني از واحدهاي شرکت کننده در اين عمليات ازجمله واحد ترابري با بيان اين که در اين عمليات باانجام خاکبرداري محل هاي مورد نظرآماده وبه پوشش خطوط آنها اقدام شده است، تصريح کرد: بنابر شرايط ناشي از طغيان رودخانه، خاکريزي هاي کامل به پس از ترميم سد و موکول شده است.

رئيس مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران تأکيد کرد: با توجه به شرايط و موقعيت محل، ضرورت دارد در نخستين فرصت، سد احداثي ترميم و خاکريزي کامل، انجام شود.

 

شرکت گاز استان کردستان

مصرف بيش از 3 ميليارد متر مکعب گاز در سال گذشته

مشترکان شرکت گاز استان کردستان در سال گذشته با مصرف 3 ميليارد و 15 ميليون و 542 هزار مترمکعب گازطبيعي، قدم به سال نو گذاشتند. احمد فعله گري، مديرعامل شرکت گاز استان کردستان با بيان اين که مصرف گاز طبيعي هرسال با افزايش روبه رو بوده است، گفت: در سال 97، مشترکان شرکت گاز استان کردستان با احتساب مصرف نيروگاه تا پايان سال، دوميليارد و 949ميليون و 523 هزار و 961 مترمکعب گاز مصرف کردند که اين مصرف در سال گذشته 18.6 درصد افزايش داشت. وي به مصرف اسفندماه پارسال اشاره و تصريح کرد: مقدار مصرف گاز طبيعي در اسفند 98 در مقايسه با مدت مشابه آن درسال 97 با چهار درصد افزايش رو به رو بود. فعله گري در ادامه ضمن قدرداني از مردم فهيم و مرزداران غيور استان کردستان به دليل صرفه جويي مصرف گاز، اظهار اميدواري کرد که مردم اين استان با ادامه همکاري هاي خود در استفاده ايمن و بهينه گاز طبيعي، ضمن کمک به پايداري شبکه گاز، زمينه بهره مندي ديگر مناطق سردسير استان و کشور از اين نعمت الهي را فراهم کنند. وي توسعه هر گونه خدمت را مرهون همکاري و همراهي مردم و مشترکان دانست و از همراهي مردم شريف استان کردستان در مصرف بهينه گاز طبيعي در فصول سرد سال تشکر و قدرداني کرد. مديرعامل شرکت گاز استان کردستان همچنين با اشاره به شرايط جامعه و جلوگيري از شيوع ويروس کرونا و مراجعه حضوري کنتورخوان ها به درب منازل براي قرائت کنتور، از مشترکان گاز کردستان درخواست کرد که اعداد سياه رنگ کنتور خود را به سامانه پيامکي 10008194ارسال و با پرداخت به موقع قبوض گازبها اين شرکت را در ارائه خدمات مستمر و مداوم ياري کنند.

 

شرکت گاز خراسان رضوي

گازرساني ضربتي به بيمارستان امام حسين (ع) تربت حيدريه

مديرمهندسي واجراي طرح هاي شرکت گازخراسان رضوي از عمليات ضربتي گازرساني به بيمارستان امام حسين (ع) تربت حيدريه خبر داد.

سيدمصطفي حيدري گفت: با هدف تقويت امکانات درماني جامعه پزشکي و ارتقاي سلامت عمومي شهروندان درمقابله باويروس کرونا، گازرساني به اين بيمارستان به جاي 45 روز تعيين شده پس از تعطيلات نوروزي در 15 روز نخست فروردين انجام شده است. وي با اشاره به شرايط کنوني جامعه و لزوم يکپارچگي و هماهنگي دستگاه هاي خدمات رسان براي افزايش سطح آمادگي جامعه درماني و پزشکي براي مقابله با ويروس کرونا، گفت: گازرساني به بيمارستان امام حسين(ع) تربت حيدريه در اقدامي جهادي و ايثارگونه به صورت فوري و خارج ازنوبت از روزهاي ابتدايي تعطيلات نوروزي امسال درچند شيفت کاري آغاز شد و در زمان يادشده پايان يافت. وي با قدرداني از همراهي دستگاه هاي ذي ربط براي صدورمجوزهاي لازم اين پروژه افزود: عمليات اجرايي گازرساني به اين بيمارستان با توجه به تعطيلات نوروزي، محدوديت هاي کاري ناشي از شيوع بيماري کرونا و بارندگي شديد در روزهاي اخير، با موانع زيادي روبه رو بوده است. مدير مهندسي و اجراي طرح هاي شرکت گاز خراسان رضوي اظهار کرد: در گازرساني به بيمارستان تربت حيدريه، اجراي بيش از2200متر شبکه تغذيه در قطرهاي 4 و 6 اينچ ونصب يک ايستگاه تقليل فشار پيش بيني شده است.

مدير مهندسي و اجراي طرح هاي شرکت گاز خراسان رضوي عنوان کرد: پزشکان و پرستاران کشور در هفته هاي اخير با ايثار و فداکاري ويژه سهم خود را در مبارزه با ويروس کرونا انجام داده و تلاش مي کنيم با تکميل و بهره برداري اين پروژه، ما هم سهمي در ارتقاي سلامت عمومي شهروندان داشته باشيم.

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان

ناکامي در سرقت از خط لوله اهواز - سبزآب

اقدام به موقع کارکنان عملياتي و نيروهاي انتظامي تلاش براي سرقت از خط لوله اهواز - سبزآب را ناکام گذاشت.

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان با اشاره به بهره گيري افرادسودجو ازشرايط قرنطينه وخلوتي مسيراظهار کرد: با اعلام گزارش سرقت به وسيله ايجاد سوراخ در بخشي از خط لوله ياد شده و حفر گودال توسط سارقان، اچ اس اي شرکت به محل اعزام و نشتي آن در کوتاه ترين زمان ممکن مهار شد.

حميد رضا کيهان پور با بيان اين که اين مهم در کيلومتر 20 خط لوله 16 اينچ سبزآب - اهواز در ورودي روستاي مراونه ازتوابع اهواز اتفاق افتاده است، انتشار خبرشکستگي اين خط لوله را تکذيب کرد.

 

شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

برنامه هاي پيشگيرانه براي مقابله با ويروس کرونا

ستاد، شرکت هاي تابع و پالايشي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، برنامه هاي پيشگيرانه و کنترلي خود در مقابله با ويروس کرونا را در سه محور اقدام هاي مديريتي، بهداشتي و آموزشي و آگاه سازي پيگيري مي کنند.

پيرو اين برنامه هاي پيشگيرانه، مديران ستاد، شرکت هاي تابع و پالايشي به منظور پيشگيري ازابتلاي همکاران خود به ويروس کرونا، مأموريت هاي اداري را به جز در شرايط عملياتي و اضطراري لغو کرده اند.

خريد دستگاه تب سنج، تعطيلي همايش ها، کلاس هاي آموزشي، نمازخانه ها، رستوران ها، ورزشگاه ها وبرنامه ريزي براي شيفت بندي و حضور حداقلي کارکنان در محل کار، از جمله تصميم هاي اين ستاد است.

حذف سامانه انگشت نگاري وجايگزيني آن با سيستم ثبت چهره به منظور ثبت حضور و غياب کارکنان، تغيير ساعات کاري در برخي شرکت ها، برگزاري نشست ها با پيمانکاران طرح ها به منظور پياده سازي و پيگيري اقدام هاي پيشگيرانه و کنترلي مقابله با ويروس کرونا از ديگر تصميم ها ستاد شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران است.

بنابردستور عمل ستاد مزبور، شرکت ها در بخش اقدام هاي بهداشتي با تهيه وابلاغ دستورعمل ها و راهنماهاي مرتبط، انجام عمليات غربالگري تب سنج در ورودي ساختمان هاي ستادي و عملياتي از حضور افراد مشکوک به بيماري جلوگيري مي کنند.

درهمين حال با تهيه محلول ضدعفوني کننده، دستکش هاي يکبار مصرف لاتکس، دستمال هاي نانو مختص هر ميز کار ونصب ديسپنسرمايع ضدعفوني کننده در آسانسورها از ابتلاي کارکنان به ويروس کرونا پيشگيري مي شود.

نيروهاي خدماتي نيز به استفاده از دستکش و ماسک يکبار مصرف ملزم شده اند و بر رعايت دقيق نکات بهداشتي به روش هاي مختلف تأکيد شده است. ضدعفوني و گندزدايي محوطه ها، پيگيري دريافت گزارش آماري روزانه در خصوص مبتلايان به ويروس در شرکت هاي تابع و ستاد و اطلاع از آخرين وضعيت درماني آنها، جمع آوري لباس هاي کارکنان خدماتي به منظور شست وشو وضدعفوني روزانه، از ديگر اقدام هاي بهداشتي در سطح شرکت هاست.

ضدعفوني کردن مستمر سرويس هاي اياب و ذهاب کارکنان، آمبولانس ها وساير محيط ها، ايزوله کردن اتاق هاي کنترل درشرکت هاي عملياتي و بازديد از کمپ هاي پيمانکاران طرح ها و پروژه ها به منظور اطمينان از رعايت مسائل بهداشتي و آمادگي هاي لازم، ديگر اقدام هاي عملي پيشگيرانه ستاد شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران در خصوص مبارزه با ويروس کروناو پيشگيري از شيوع آن است.

اطلاع از تازه ترين اطلاعات و اخبار ويروس کرونا و تهيه و ارسال اين اطلاعات در قالب فايل هاي آموزشي از طريق سيستم اتوماسيون اداري، تهيه بنر و استند و تراکت آموزشي، توزيع بروشور وارسال پيام هاي آموزشي از طريق پيامک، بخشي از فعاليت هاي ستاد شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و شرکت هاي تابع و پالايشي در زمينه آموزش و آگاه سازي است.

راه اندازي پويش هاي خودجوش از جمله «نه به دست دادن»، اختصاص رايگان سوخت به آمبولانس ها در برخي مناطق پخش با حضور داوطلبانه صاحبان جايگاه ها و ترغيب همکاران به استفاده از ماسک و دستکش يکبار مصرف در محل هاي عمومي، از ديگر مواردي است که در حوزه بهداشت و آگاه سازي کارکنان مي توان به آن اشاره کرد.