گفت و گوي «مشعل» با دبير کميته مديريت بحران کروناي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

همه با هم و برای هم

سميه راهپيما  شيوع ويروس کرونا از چين آغاز شده و به مرور زمان بيشتر کشورهاي جهان را درگير کرده است، به گونه اي که کادر بهداشت و درمان هر کشور بر اساس دستورعمل سازمان بهداشت جهاني و برنامه ريزي در کشورشان اقدام هاي لازم براي مقابله و کنترل اين ويروس را در راس فعاليت هاي خود قرار داده اند. اکنون کادر درمان به عنوان سربازان سفيدپوش، لباس رزم به تن کرده اند و در خط مقدم به کمک همنوعان خود شتافته اند. بيشتر پزشکان و پرستاراني که با بيماران کوويد 19 در ارتباط بوده اند، از زمان شيوع اين ويروس در کشور تاکنون براي ارائه خدمات درماني کنار خانواده هاي خود نبوده اند تا التيامي بر دردهاي هموطنان خود باشند. شايد درصد کشندگي اين ويروس نسبت به ديگر ويروس ها کمتر باشد، اما به دليل ميزان شيوع و انتشار آن به مساله اي اساسي در سطح جهان تبديل شده است، به گونه اي که بيشتر کشورها برخي شهرهاي خود را قرنطينه کامل کرده اند تا بتوانند جلوي انتشار اين ويروس مهلک را بگيرند؛ از آنجا که گسترش اين ويروس امکان اختلال در بخش هاي حساس کشور مانند صنعت نفت را دارد ، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از آغاز شيوع کوويد 19 در کشور، کميته مديريت بحران مقابله با کرونا را تشکيل داده و در اين زمينه گام هاي مهمي برداشته است تا صنعت نفت کشورمان بدون هيچ مشکلي در مدار توليد قرار داشته باشد، با پيمان فريدنيا، دبير کميته مديريت بحران کروناي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به گفت و گو نشسته ايم که در ادامه مي خوانيد: