وزير نفت بر پيگيري اقدام هاي لازم به منظور محدود کردن حضور کارگران پيمانکار پارس جنوبي و پتروشيمي ها در منطقه با هدف پيشگيري از ويروس کرونا تاکيد کرد.

اين نشست با حضور مسعود کرباسيان، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران؛ فرزين مينو، معاون وزير نفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني؛ جعفر ربيعي، مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس و به صورت ارتباط ويدئوکنفرانسي با بهزاد محمدي، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي ؛ حسن منتظرتربتي، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي گاز ايران؛ عليرضا صادق آبادي، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران؛ محمد مشکين فام، مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس؛ عليرضا سلمان زاده، مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران و سيدپيروز موسوي، مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس برگزار شد و آنان گزارشي از اقدام هاي انجام شده در زمينه پيشگيري از شيوع ويروس کرونا در حوزه مسووليتي خود ارائه کردند. همزمان با اين تلاش ها زنگنه در ابلاغيه اي بر ضرورت حضور مديران عملياتي در محل کار خود تا زمان مهار ويروس کرونا تاکيد و يادآوري کرد در شرايط کنوني، مردم از ما به عنوان کساني که بار مسووليت اداره امور خود را به آنها سپرده اند، بحق انتظار دارند. وزير نفت همچنين دستورعمل دورکاري در شرايط ويژه کارکنان را ابلاغ و تأکيد کرد: هدف از موافقت با دورکاري در شرايط ويژه کنوني، اعمال نوعي قرنطينه خانگي و کاهش تماس هاست.

در همين زمينه، شرکت هاي زيرمجموعه با تشکيل جلسات ويژه کميته بحران به طور منظم و مستمر و در چارچوب سياست ها و بخشنامه هاي ابلاغي وزارت نفت سعي کرده، اقدام هاي اجرايي در اين مسير شکل بگيرد.

از جمله در شرکت ملي نفت ايران از ابتداي شيوع ويروس کرونا، در شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران کميته تخصصي با حضور مسوولان مرتبط تشکيل شده و تمامي فعاليت ها به صورت دائمي در حال بررسي، پايش و پيگيري است. نکته مهم در توضيحات فرخ عليخاني، جانشين رئيس کميته مديريت شرايط اضطراري سطح 3 شرکت ملي نفت ايران اشاره به اين مساله بود که نفت در بحران ها هيچگاه خود را از محيط پيراموني جدا نمي بيند و تلاش بر گرفتن تصميمات جمعي دارد. موضوعي که در گزارش هاي ارائه شده از سوي مديران مختلف نفتي بر آن صحه گذاشته شد. در همين زمينه شاهد اقدام هاي مختلفي در راستاي توجه به مسووليت اجتماعي در بخش هاي مختلف نفت بوديم. گندزدايي نقاط مختلف، آگاه سازي و اقدام هاي آموزشي، توزيع بسته هاي بهداشتي از جمله توزيع وسايل گندزدايي و اقلام حفاظت فردي همچون ماسک، دستکش، لباس حفاظتي براي کادر بهداشت و پاسداران سلامت شهرستان هاي اهواز، آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان به ارزش تقريبي يک ميلياد ريال، مشارکت شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق در طرح گندزدايي و ضدعفوني معابر روستايي سرخس، عمليات ضدعفوني شهرهاي نخل تقي و عسلويه با مجهزترين امکانات و ماشين آلات اجرايي بخشي از اين همکاري ها به شمار مي رود. در همين ايام نخستين خودروي فرماندهي عمليات و ارتباطات مديريت بحران وزارت نفت و همچنين نخستين اتوبوس اورژانس پارس جنوبي رونمايي شد؛ خودرويي که به عنوان بيمارستاني صحرايي در شرايط بحران استفاده مي شود و داراي سه بخش، چهار تخت با امکانات اورژانس پيشرفته، اتاق احيا، ژنراتور، تجهيزات دفع فاضلاب بيمارستاني، وسايل کمپين پرستاران و پزشکان و آسانسور حمل بيمار به داخل است. همچنين با توجه به درخواست بيمارستان هاي استان خوزستان براي تامين ونتيلاتور (دستگاه تهويه مکانيکي) از سوي شرکت ملي نفت، با پيگيري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و تصويب هيات مديره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 20 دستگاه ونتيلانور تهيه و در اختيار بيمارستان هاي شهر اهواز قرار گرفت. افزون بر آن نقاهتگاه 100 تختخوابي سردار شهيد سليماني 13فروردين با حضور مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، فرمانده ‏سپاه حضرت ولي عصر(عج)، سرپرست دانشگاه علوم پزشکي اهواز، رئيس ‏بهداشت و درمان صنعت نفت جنوب و برخي مسوولان استاني و نفتي در سالن ورزشي حوزه مقاومت شهيد ‏تندگويان افتتاح شد.‏

طبق اعلام شرکت ملي نفت ايران و به نقل از فرخ عليخاني، جانشين رئيس کميته مديريت شرايط اضطراري سطح 3 شرکت ملي نفت ايران، اين کميته در هفت نشست برگزار شده تاکنون، ساماندهي هاي لازم براي پيشگيري حداکثري و مقابله با انتشار ويروس کرونا را در سه بخش اصلي شامل مراکز درماني، شرکت هاي عملياتي و واحدهاي ستادي انجام داده و تصميم هاي مقتضي را گرفته است و در راستاي اجراي ابلاغيه هاي صادره از مراجع بالاتر، از همان روزهاي نخست و بنابر اهميت موضوع، جلسات متعدد تشکيل و وضعيت به صورت روزانه پايش مي شود. بر اين اساس مسائل هر بخش بررسي و درباره راه حل ها تصميم گيري و ابلاغ و پيگيري مي شود. با تلاش اعضاي ستاد مديريت بحران شرکت ملي نفت ايران و فرمانده صحنه، مدل تخصصي براي مديريت بحران بيماري هاي واگيردار طراحي کرديم.

وي تصريح کرد: تمامي کارکنان رسمي ، پيماني، قراردادي و پيمانکاري در سه گروه عملياتي، کادر درماني و ستادي تقسيم بندي و در 15 موقعيت جغرافيايي مختلف قرار مي گيرند که ما با در نظر گرفتن هر دو آيتم گروه کاري و جفرافيايي سعي مي کنيم براي تمام کارکنان بهترين تصميم را بگيريم.

عليخاني ضمن تقسيم بندي اقدام هاي انجام شده در خصوص مقابله با ويروس کوويد 19 گفت: تمامي اقدام ها در سه دسته تهيه مدل کنترلي، عمل بر اساس مدل کنترلي و اجراي اقدامات کنترلي و بررسي اثربخشي تقسيم مي شوند. طبيعتا روزهاي نخست نيازها نسبت به اقلام مورد نياز براي ضدعفوني و ماسک شديدتر بود؛ چون موجودي بازار کشش اين حجم نياز فوري را نداشت؛ اما خوشبختانه به مرور اوضاع کنترل شد.

وي تاکيد کرد: نقطه عطف اين بحران، ابتلا به ويروس کوويد 19 است. براساس بررسي ها و در مدل کنترلي تنظيم شده قبل از ابتلا، مساله مديريت منابع انساني و بهداشت فردي و عمومي و پس از ابتلا مهم ترين مساله تشخيص و تجهيزات بيمارستاني است. پس ابتدا بايد تمرکز بالايي روي مديريت منابع انساني و بهداشت داشته باشيم تا از ابتلا جلوگيري شود. در مديريت منابع انساني بايد تعداد افراد موجود کاسته شود، به طور مثال در عسلويه که بالاترين تنوع قوميتي را دارد، تعداد نفرات موجود در منطقه کاسته شد. برهمين اساس تصميم گرفته شد تا در مناطق عملياتي فقط کارکنان بخش بهره برداري حضور داشته باشند و پروژه ها تا 22 فروردين تعطيل شوند. عليخاني با بيان اينکه مديريت منابع انساني با نتايج آزمايش هاي طب صنعتي و اطلاعات موجود، کارکنان مستعد ابتلا را شناسايي و تلاش کردند با استفاده از ظرفيت هاي دورکاري يا مرخصي، آنان را از محيط کار دور کنند، افزود: در بخش ارتقاي بهداشت فردي و عمومي مساله تهيه مواد ضدعفوني کننده سطح و دست و ماسک مطرح بود. با رايزني و تلاش هاي صورت گرفته مشکلات موجود در تامين مواد ضدعفوني کننده تقريبا رفع شده و در تامين ماسک هنوز با کمبودهايي رو به رو هستيم؛ اما سعي مي کنيم ظرفيت موجود را به طور منطقي و براساس ضرورت بين شرکت ها و مديريت ها توزيع کنيم. عليخاني با تاکيد بر ضرورت وجود آمادگي قبلي براي مقابله با بحران ها در شرکت ملي نفت ايران گفت: در شرکت ملي نفت، واحدي به نام مديريت بحران وجود دارد. در سال 98 پس از وقوع سيل در ابتداي سال، اقدامات صورت گرفته در زمينه سيل، از طريق اين واحد مورد بررسي قرار گرفت و براساس اين بررسي ها ضرورت پيشگيري و پيش آمادگي براي مواجهه با بحران ها مطرح شد. در اين راستا ماتريس اثر متقابلي از بحران هاي احتمالي با منشا طبيعي و انسان ساخت و دارايي هاي شرکت ملي نفت ايران (کارکنان،تاسيسات، داده ها) تهيه و تاثير هر بحران روي دارايي هاي شرکت ملي نفت ايران بررسي شد و براين اساس در هر بخشي که دستورعمل هاي مورد نياز وجود ندارد، در حال تهيه دستورعمل مناسب هستيم. بخشي از گزارش هاي ارائه شده از سوي مديران نفتي در ادامه مي آيد:

توليد بي وقفه ادامه دارد

احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب: سلامت استان هاي نفت خيز جنوب و جنوب غرب کشور بويژه استان خوزستان در مقابله با ويروس کرونا در قالب مسووليت هاي اجتماعي، اولويت هاي اصلي اين شرکت در زمان مديريت بحران کرونا در کشور است. شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در کنار پايش مستمر چاه ها، تاسيسات و کارخانجات صنعتي در گستره اين شرکت براي حفظ پايداري توليد، از ابتداي بحران کرونا اقدام هايي را براي پيشگيري از شيوع اين ويروس در دستور کار خود قرار داده است که تشکيل ستاد پيشگيري از انتشار ويروس کرونا در ستاد و شرکت هاي بهره برداري تابع، پيگيري خريد 20 دستگاه ونتيلاتور براي بيمارستان هاي استان خوزستان با هماهنگي بهداشت و درمان صنعت نفت و موافقت شرکت ملي نفت ايران، ضدعفوني کردن مستمر اماکن اداري، مجتمع هاي صنعتي، مناطق عملياتي و مسکوني تحت مديريت خود، توزيع  ماسک و مواد ضدعفوني کننده و ضدعفوني کردن بيش از 150 محله از محلات و مناطق محروم اهواز و شهرستان هاي محل استقرار ستاد پنج شرکت بهره برداري تابع به همراه توزيع چند هزار بسته معيشتي و پيشگيري از انتشار ويروس کرونا از جمله اين اقدام ها بوده است. تداوم توليد پايدار و بي وقفه نفت و توسعه ظرفيت هاي اقتصادي کشور و همراهي با مدافعان همچنين با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود، تلاش شبانه روزي همکاران اين شرکت و همکاري بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز و حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان، نقاهتگاهي با ظرفيت 100 تخت در شهر اهواز با هدف قطع زنجيره انتقال اين ويروس آماده، تجهيز و به شبکه بهداشت و درمان استان خوزستان تقديم شد. اين نقاهتگاه حدود 5 هزار مترمربع مساحت دارد و به تجهيزات درماني، بهداشتي و کادر درماني و مراقبتي مجهز است و تا زماني که نياز باشد، براي بيماراني که امکان قرنطينه خانگي آنها ميسر نيست، داير و آماده خدمت رساني است. ماموريت اين شرکت توليد و توزيع نفت خام، گاز و مايعات گازي است، تامين انرژي و ارزآوري براي کشور، تامين خوراک پالايشگاه ها و پتروشيمي ها مرهون تلاش و کوشش شبانه روزي و تعطيل ناپذيري کارکنان عملياتي اين شرکت است که در بحران کرونا نيز بدون لحظه اي توقف، مشغول فعاليت هستند. تمام مديران و کارکنان عملياتي در مناطق تحت مسووليت خود در تمامي اين ايام مشغول خدمت بوده و هستند و بر اساس دستورعمل ستاد ملي مبارزه با کرونا، حضور نيروهاي ستادي اين شرکت و شرکت هاي تابع به نحوي که خللي در فرايند توليد، پشتيباني توليد و کارهاي روزانه ايجاد نشود، کاهش يافته است.

 

انجام وظيفه مسووليت اجتماعي در دستور کار

جهانگير پورهنگ، مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان: همه دستورعمل هاي پيشگيرانه و بهداشتي در سطح شرکت نفت و گاز اروندان اعم از طرح هاي غربالگري و ضدعفوني روزانه و... اجرايي شده است. پيرو طرح ملي فاصله گذاري اجتماعي، ابلاغيه هاي وزارت نفت و استانداري خوزستان، دستور به حداقل رساندن حضور کارکنان ستادي شرکت، مطابق برنامه ريزي مديران و روساي واحد مربوطه داده شده است. در خصوص مشارکت هاي اين شرکت در راستاي مسووليت هاي اجتماعي از نخستين روزهاي شروع اين بحران و شيوع بيماري کوويد-19 در اسفند 98، شرکت نفت و گاز اروندان با فرمانداري ها و کميته هاي سلامت شهرستان هاي همجوار تاسيسات نفتي در منطقه غرب کارون به منظور تامين لجستيک و ملزومات بهداشتي و ايمني در حد توان خود اقدام کرده است.  توزيع وسايل گندزدايي و اقلام حفاظت فردي همچون ماسک، دستکش، لباس حفاظتي براي کادر بهداشت و پاسداران سلامت شهرستان هاي اهواز، آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان به ارزش تقريبي يک ميليارد ريال از جمله اين همکاري ها بوده است. تيم هاي جهادي پايگاه مقاومت بسيج اين شرکت از اواسط اسفندماه به شکل شبانه و مستمر در حال انجام عمليات گندزدايي و ضدعفوني معابر و مکان هاي عمومي شهر خرمشهر هستند و تاکنون بيش از 360 نفر/ روز خدمت رساني عمومي داشته اند.

 

مقابله با ويروس کرونا در مناطق همجوار

تورج دهقاني، مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت: نوبت کاري ها در مناطق عملياتي متن از دو هفته به يک ماه تغيير يافت. بر اساس دستورعمل جديد، کارکناني که در مناطق عملياتي حضور دارند، به جاي دو هفته، يک ماه در محل سايت مي مانند و کارکنان جايگزين نيز ديرتر اعزام مي شوند. در ضمن بعد از اعزام هم در يک دوره زماني که از چند روز تا يک هفته متغير است، در يک اتاق ايزوله قرار مي گيرند و بعد از انجام تست از سوي پزشک هايي که در اين مدت آموزش هاي خاص ديده اند، جايگزين مي شوند. پزشکان مستقر در مناطق عملياتي آموزش هاي خاص ديده اند، اتاق هاي ايزوله مهيا کرده اند و تمام تلاششان را مي کنند تا نيروها و کارکناني که مستقيم و غيرمستقيم با مجموعه شرکت مهندسي و توسعه نفت همکاري مي کنند، شرايط بهداشتي و سلامت کامل را داشته باشند. در مورد فعاليت هاي مقابله اي با ويروس کرونا در شهرها و روستاهاي همجوار با مناطق عملياتي شرکت متن بيان کرد: به حسب تاکيدات موجود در حوزه مسووليت هاي اجتماعي، شرکت متن در اين مناطق اقدام به توزيع بسته هاي بهداشتي و سلامت شامل دستکش، ماسک پوششي، مواد شوينده و ضدعفوني در قالب بيش از 7 هزار بسته کرده است. اين بسته هاي بهداشتي بويژه در روستاهاي همجوار با طرح ملي انتقال نفت خام از گوره به جاسک که از پهنه سه استان مي گذرد، توزيع شده است.

 

شرکت ملي حفاري ايران و حفظ سلامت کارکنان

سيدعبدالله موسوي، مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران: سلامت و ايمني کارکنان در اولويت است و فعاليت روي دکل‎هاي حفاري با توجه به دستورعمل هاي بهداشتي استمرار دارد. تلاش مديران و مسوولان اين شرکت در نگاه نخست، رعايت دستورعمل هاي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، حفظ سلامت کارکنان و افزايش سطح خدمات بهداشتي به منظور پيشگيري از شيوع اين بيماري و مقابله با آن است. تلاش مضاعف براي پاسخگويي به نيازهاي صنعت نفت در انجام بموقع عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز و ارائه خدمات جانبي صنعت حفاري در راستاي حفظ و نگهداشت توليد ضروري است. با توجه به نقش اين شرکت در فرايند توليد نفت و گاز، کار روي دکل هاي حفاري بي وقفه استمرار دارد، کما اينکه در دوران هشت سال دفاع مقدس، لحظه اي توليد نفت متوقف نشد و در شرايط امروز هم کارکنان سختکوش اين شرکت با توجه جدي به رعايت مسائل و دستورعمل هاي بهداشتي در سلامت و صلابت کامل، انجام وظايف ذاتي خود را با جديت و پشتکار مثال زدني دنبال مي کنند. دستگاه هاي حفاري و اردوگاه هاي پشتيباني در مناطق عملياتي سال هاست که به درمانگاه، پزشک، تکنيسين و تجهيزات پزشکي مجهز هستند که با شيوع ويروس کرونا نسبت به تقويت و تامين نيازهاي مناطق عملياتي از نظر امکانات بهداشتي و درماني و انجام تست هاي غربالگري و اطمينان از سلامت عمومي کارکنان هنگام ورود و خروج از محيط کار مبادرت مي کنند. مديران ستادي و عملياتي بايد با راهبري حوزه هاي تحت مسووليت خود به گونه اي برنامه ريزي کنند تا ضمن اجتناب از تجمعات غيرضروري با به کارگيري حداقل نيروها نسبت به انجام وظايف سازماني اقدام کنند.

 

پايش کارکنان شرکت نفت مرکزي در گستره 10 استان کشور

رامين حاتمي ، مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران: کميته شرايط اضطراري اين شرکت به صورت مستمر تا پايان بحران و کنترل ويروس کرونا به رصد موضوع و انجام اقدام هاي لازم عملياتي با هدف پيشگيري و مهار اين بيماري مي پردازد. برنامه هاي متعددي براي آموزش همکاران اجرايي شده است، ورود و خروج کارکنان اين شرکت در 10 استان و بخش هاي درگير پايش شده و در اين مسير اقلامي مانند ماسک و مواد ضدعفوني کننده به تعداد مورد نياز تهيه و در بين همکاران توزيع شده است و به صورت دائمي در حال بررسي و تامين است. افزون بر آن تمامي نشست ها و همايش ها لغو شده و تاکنون مورد نگران کننده اي در اين حوزه نداشتيم و توليد گاز با تمام توان در حال انجام است. با همکاري ادارات اچ اس اي، منابع انساني، خدمات و روابط عمومي مباحث آموزشي و اطلاع رساني در دستور کار قرار دارد. در اقدام هاي انجام شده در زمينه مقابله با ويروس کرونا در شرکت هاي تابعه بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، غرب و شرق و مناطق عملياتي آنها، در اين مناطق نيز فعاليت هايي مانند اندازه گيري دماي بدن کارکنان و ساير مراجعان در بدو ورود با استفاده از دستگاه پيشرفته اندازه گيري درجه تب و توزيع روزانه دستکش و ماسک ميان کارکنان، ضدعفوني و گندزدايي محوطه و ساختمان هاي اداري و عملياتي، تعطيلي رستوران ها، باشگاه ها و مسابقات ورزشي، مراسم مختلف، برگزاري جلسات به صورت ويدئوکنفرانس و به شکل غيرحضوري (دورکاري)، ضدعفوني کردن تمامي خودروهاي استيجاري و شرکتي به صورت مستمر، حذف سيستم حضور و غياب با اثر انگشت و استفاده از سيستم تشخيص چهره، در دسترس قرار دادن محلول ضدعفوني کننده در ساختمان هاي اداري و عملياتي همراه با نظارت دقيق بر خريد مواد مصرفي، برگزاري کلاس هاي آموزشي، تهيه پوسترهاي آموزشي و رعايت دستورعمل هاي بهداشتي، تنظيف سطوح محل تماس کارکنان به صورت مکرر و هماهنگي کامل مناطق عملياتي با سازمان هاي مرتبط و طرح پايش وضعيت سلامت همکاران طرح اقماري انجام مي شود.