پيام کارکنان به مردم: پاي کار ايستاده ايم، در خانه بمانيد

نفت در خط مقدم تولید

مشعل: ما پاي کار ايستاده ايم. شما در خانه بمانيد. اين پيام کارکنان صنعت نفت ايران به مردم ايران است که براي در چرخه بودن انرژي کشور با وجود سختي شرايط موجود، کار را تداوم داده و بي وقفه مشغول فعاليت هستند. يکي از مديران شاغل در سکوي نفتي سلمان با ارسال فيلمي براي نشريه «مشعل» مصرانه از مردم مي خواهد که در خانه بمانند و مي گويد که متخصصان و کارشناسان صنعت نفت با حداکثر تلاش شبانه روزي، براي توليد نفت و رفاه حال شما در محيط کار حضور دارند، عاجزانه از شما استدعا داريم که در خانه بمانيد.اين پيام همه کارکنان اين عرصه در جاي جاي ايران است. کارکناني که به هر سختي دست رد زده و اقتصاد کشور را ايستا و پويا نگه داشته اند تا توليد نفت بدون وقفه جريان داشته باشد. بايد اشاره داشت که با شيوع ويروس کرونا در سراسر جهان از جمله کشور ما، شرايط متفاوتي بر نحوه عادي زندگي و کار و فعاليت حاکم شده است. کارکنان صنعت نفت هم در اين ايام با انجام تست هاي مختلف به مناطق عملياتي در رفت و آمد هستند. فيلم هاي ارسالي براي «مشعل» از انجام سنجش تب و ساير اقدام هاي مورد نياز براي اطمينان از صحت و سلامت کارکنان حکايت دارد. مي توان گفت اولويت اين روزهاي صنعت نفت تداوم چرخه توليد، صحت و سلامت کارکنان و توجه به مردم پيرامون اين حوزه است. موضوعي که از همان زمان شروع ويروس کرونا در ايران باعث شد تدابير لازم براي پيشگيري از  ويروس کرونا در مناطق عملياني صنعت نفت با حضور وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي نفت و ساير مديران مربوطه اتخاذ و بر آن تاکيد شود. بيژن زنگنه (دوشنبه، 19 اسفندماه) در نشستي که به صورت ويدئوکنفرانس با معاونان خود و مديران شرکت هاي عملياتي به منظور بررسي راهکارهاي پيشگيري از تشديد شيوع ويروس کرونا در مناطق عملياتي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي برگزار شد، اظهار کرد: اين نشست با توجه به اهميت سلامت کارکنان صنعت نفت و همچنين جلوگيري از بروز اختلال در توليد نفت و گاز و عملکرد پالايشگاه ها و پتروشيمي هاي کشور برگزار شد. ورود و خروج به مناطق عملياتي صنعت نفت بايد کنترل شود، ورود به مناطق عملياتي بايد بشدت محدود شود، اين کار به عهده حراست صنعت نفت است که با هماهنگي مردم بومي منطقه به منظور حفظ سلامت آنها انجام مي شود.