گذر هوشمندانه صنعت نفت از سال سخت تحریم

ما توانستیم

مشعل- در ايامي که قرنطينه، فصل مشترک بسياري از خانوارهاي ايراني براي مقابله با ويروس کروناست، خانواده بزرگ صنعت نفت در مناطق عملياتي به گستردگي کل ايران در حال فعاليت براي حفظ، استمرار توليد در بخش هاي مختلف نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران است. اينگونه است که مي توان گفت روزهاي سخت از هر شکل و جنس و سختي که باشد، براي صنعت نفتي ها شکست پذير است. همانگونه که تحريم براي از پا درآوردن اين صنعت راه به جايي نبرد؛ سدهاي ديگر هم مختوم به شکست هستند.

در همين دوره تحريم ما توانستيم قطر را در برداشت از مخزن مشترک گازي پشت سر بگذاريم و در رقابت با عراق هم در ميدان هاي مشترک غرب کارون بازنمانديم.

توانستيم طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک را به عنوان يکي از مهمترين طرح هاي اولويت دار صنعت نفت با توان داخل پيش ببريم که فاز نخست اين پروژه ملي و راهبردي قرار است سال 99 به بهره برداري برسد و اکنون فرايندهاي اجرايي آن به شکل موازي در حال پيگيري و انجام است.

توانستيم در زمينه گازرساني در کمتر از 6 سال شاهد ثبت رکوردهايي بي نظير در اين حوزه باشيم و درحالي که از ابتداي فعاليت صنعت گاز تا سال 92 تنها به 14 هزار روستا گازرساني شد، تنها از سال 92 تا سال 98 در مجموع به بيش از 15 هزار روستا گاز رسيد.

توانستيم در روزهاي سخت تحريم در کنار فعاليت هاي مختلف پالايشي در نقاط مختلف کشور، شاهد بهره برداري از فازهاي 1، 2 و 3 پالايشگاه ستاره خليج فارس با 70 درصد توان ساخت و تجهيزات داخلي باشيم و روند انتقال روزانه بيش از200 ميليون ليترانواع فراورده نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز،گازمايع و نفت کوره با ناوگاني مشتمل بر14هزاردستگاه نفتکش جاده پيما  به مبادي مصرف را تداوم دهيم.

در حوزه پتروشيمي، توانستيم با وجود تحريم چرخ توليد، صادرات و ارزآوري پتروشيمي را تداوم بخشيم و ارز قابل توجهي براي اقتصاد فراهم آوريم. توانستيم در اين ايام، فاز اول الفين پتروشيمي بوشهر، الفين ايلام، متانول سبلان، اوره و آمونياک لردگان، پتروشيمي مياندوآب و پالايشگاه گاز بيدبلند را در آستانه افتتاح ببينيم.

توانستيم باري هر چند کوچک از جامعه پيرامون صنعت نفت برداريم و با اقدام هاي مختلف از آنان غافل نشويم و در روزهاي خوش و ناخوش از سيل تا بيماري در کنارشان باشيم و در روزهاي سخت کشور در جدال با تحريم از يکسو و شيوع ويروس کرونا از ديگر سو، چشم ها را به جشن نفتي ها در فتح قله هاي پيشرفت معطوف کنيم تا چراغ صنعت نفت حتي در روزهاي بيم و هراس ايران روشن باشد. کارکنان صنعت نفت، در سکوهاي نفتي، مناطق عملياتي مختلف دريايي و خشکي و خطوط انتقال و ...پاي کار باشند.