پيوند    مبارک

اگر چه زندگي در دنياي کنوني خلأ هاي بسيار زيادي دارد اما خلائي به نام آرامش، يکي از بزرگترين آنهاست. آرامش آن چيزي است که انسان هاي بسيار زيادي را به دنيال خود کشانده و جست وجوگر خويش کرده است. ما نيز تا کنون در شانزده شماره با شما از آرامش گفتيم و آن را از منظر آموزه هاي ديني بررسي کرديم. اکنون در هفدهمين شماره به ازدواج به عنوان يک امر آرامش بخش اشاره داريم.

دين با توصيه به ازدواج که راهي ميان رها ساختن و رهبانيت است، به بعُد رواني و احساسي انسان ها توجه کرده است. ازدواج يا «پيوند مبارک» مي تواند عواطف زنانه و مردانه را کامل کند، احساسات آن دو را شکوفا سازد و دوستي و محبت را معنا کند. از نظر قرآن،يکي از پيامدهاي برجسته ازدواج، حصول حالت سکونت، قرار و آرامش فکري و روحي است، در آيه شماره بيست و يکم سوره روم آمده است:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکم مِّنْ أَنفُسِکمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَکم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِک لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَکرُونَ؛ و از نشانه هاي او اينکه از [نوع] خودتان همسراني براي شما آفريد تا آرام گيريد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد آري در اين [نعمت] براي مردمي که مي انديشند، قطعاً نشانه هايي است.

خداوند در اين بخش از سوره «روم» به نشانه شناسي مي پردازد و از انسانهاي عاقل، سميع و اهل تفکر انتظار دارد که اين نشانه ها را بشناسند؛ يکي از نشانه هاي خداوند روي زمين اينکه از نوع انسان براي او جفتي آفريد تا در ميان آنها «سکونت»، «مودت» و «رحمت» برقرار شود. تفاسير به گونه هاي مختلف در اين رابطه به تحليل پرداخته اند؛ ازآنجاکه زن از جنس مرد است و مرد از جنس زن، طبعاً ميان آن دو الفت و کششي شکل مي گيرد.

وجه ديگر اينکه اگر تمام انسان ها مرد بودند يا جنس زن کل بشر را تشکيل مي داد، بسياري از امور ضروري متوقف مي شد. اولين نقصي که پديد مي آمد اين بود که نسل بشر استمرار نمي يافت، نقص ديگر اينکه هرگز همکاري و همگرايي در ميان نوع انسان شکل نمي گرفت.

خاصيت تکميل کنندگي

علامه سيد محمدحسين طباطبايي در تفسير الميزان به اين نکته اشاره مي کند که هر يک از دو جنس زن و مرد به تنهايي ناقص اند و دست خلقت انواعي از کمبودها و نقص ها را در اين دو جنس نهاده است. فلسفه وجود نقص در اين دو جنس اين است که زن و مرد يکديگر را تکميل کرده از اجتماع آن دو نوع واحدي شکل گيرد و حرکت جامعه رو به کمال رود. چنانکه هر يک از دو جنس زن يا مرد بايد، نقص خويش و نياز به جنس مخالف را درک کنند تا بعد از پيوند ميان آن دو محبت، سکونت و رحمت شکل گيرد.

سيد قطب، در کتاب تفسيري في ظلال قرآن، ازدواج را داراي کارکردهاي متنوعي دانسته به اين امور اشاره مي کند؛ پيوند ازدواج موجب راحتي جسم و قلب مي شود، استقرار حيات و معاش از اين طريق فراهم مي شود، انسِ روح و درون در گرو ارتباط ميان دو جنس مخالف انسان است و اين پيوند مبارک باعث حصول آرامش عصبي، فکري و روحي مي شود.

موضوع مشترک ميان تمام ديدگاه هاي پيش گفته، اين است که مهمترين و برجسته ترين نقش و تأثير ازدواج، حصول آرامش است. اين آرامش مي تواند به گونه هاي مختلف پديد آيد؛ نظير آرامش عصبي، آرامش جسمي، آرامش فکري و آرامش رواني.

 براين اساس مي توان گفت تدبير الهي چه زيبا تمامي خلأها و نيازهاي وجود انسان را شناخته و با يک راهکار جامع تمامي آنها را پاسخ مثبت مي دهد.

همين مضمون در آيه اي ديگر بيان شده، انديشمندان هم به تحليل مسئله آرامش، مؤانست و الفت پرداخته اند، در آيه 189 سوره اعراف آمده است:

هُوَ الَّذِي خَلَقَکم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْکنَ إِلَيْهَا؛ اوست آنکس که شما را از نفس واحدي آفريد و جفت وي را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد.

حال اگر کسي مسير مهار اين نيرو را نپيمايد و کنترل آن را رها کند، به پريشاني، تشويش خاطر و ناامني مبتلا خواهد شد و چه بسا افراط در اين نيروي انساني، سبب نابودي وي شود.

 ترديدي نيست که نداشتن عفت چشم، باعث دل افگاري، شکل گيري انديشه هاي باطل، درگيري با القائات شيطاني و ناامني درون خواهد شد. اميرمؤمنان (ع) فرمود:

مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرَهُ أَتْعَبَ خَاطِرَهُ مَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسَرَاتُه‏؛ هر کس چشم چراني کند، خاطر خود را آزرده است و کسي که پيوسته عادتش اين باشد، هميشه در حسرت به سر مي برد.

علامه مجلسي به نقل از ابن اسحاق مي گويد:

كَانَتْ خَدِيجَةُ وَزِيرَةَ صِدْقٍ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَسْكُنُ إِلَيْهَا؛ حضرت خديجه(س) دستياري راستين براي اسلام بود و رسول خدا(ص) به وجود او آرامش مي يافت.

 

همدلي و همدردي با درماندگان

در شيوه حکومت، سياست مردمي و جانبداري از مظلومان و محرومان از اصول کلي زمامداري اميرمؤمنان(ع) بود. ايشان با همدلي و همدردي با مردم بر آن بود تا حق و عدالت را اجرا کند؛ زيرا با چنين سياستي است که مي توان مردم را در جايگاه کرامت و شرافت خودشان قرار داد. آن حضرت مردم را دوست داشت، مردم هم او را دوست داشتند. پيامبر گرامي اسلام(ص) به اين ويژگي امام علي(ع) به عنوان يک عطاي الهي اشاره کرده و فرموده است: يا علي، خداي متعال تو را چنين قرار داده که بينوايان را دوست بداري و آنان را به عنوان پيروان خويش بپسندي و آنان هم تو را پيشوايي و امامت بپسندند.

منبع:(حليهْ الاولياء، ج 1، ص 71)

ياور محرومان

 گرايش به مردم و روحيه مهرورزي به آنان، از ويژگي هاي رهبران الهي است. بر اساس آموزه هاي قرآني مومن بايد مهارت همدلي و همدردي را بياموزد و نسبت به ديگران اجرا کند. اين که خداوند يکي از ويژگي هاي اهل ايمان و نماز را کمک به محروم و فقرا دانسته در همين چارچوب است. (ذاريات، آيات 19 و 20؛ معارج، آيات 24 و 25) کمک و انفاق و اطعام به ديگران و احسان به مردمان از اصولي است که در اسلام بسيار مورد تاکيد است و رهبران الهي به عنوان الگوهاي حسنه بايد در اين امور پيشگام باشند چنانکه بودند و هستند. مغيرهًْ – الضبي، مي گويد: امام علي(ع) به موالي، شهروندان غير عرب و بردگان آزاد شده، تمايل بيشتري داشت و نسبت به آنان مهربان تر بود. در صورتي که خليفه ديگر به شدت از آنان دوري مي گزيد و پرهيز مي کرد (الغارات: ص 341) درباره همدردي آن حضرت با مردم مي توان به اين سخن آن حضرت استناد کرد که فرمود: هيهات که هوي و هوسم بر من چيره شود و شکم بارگي به گزينش طعام هاي لذيذ وادارم کند، در حالي که چه بسا در يمامه و يا حجاز کساني باشند که اميد دستيابي به قرص ناني نداشته و خاطره اي از سيري ندارند و هرگز مباد که من با شکم پر بخوابم در حالي که شايد پيرامون من شکم هاي به پشت چسبيده و جگرهاي سوخته باشد. (نهج البلاغه، نامه شماره 45) بي خبري مسؤولان حکومتي از وضع زندگي مردم جامعه، ناپسند است. در حکومت هاي غيرمردمي، حاکمان به راحتي و رفاه خود مي انديشند و همه وسايل آسايش را براي خود و بستگان خويش فراهم مي کنند و به رنج و محروميت و گرسنگي و نياز طبقات محروم توجهي ندارند. حضرت امام علي(ع) اين شيوه را از شأن حکومت دور مي داند و به ياد گرسنگان جامعه در دور افتاده ترين مناطق است.

ادامه دارد...

 

نشست   روساي  قرارگاه هاي فرهنگي  در شرکت ملي  صنايع پتروشيمي

بيست و نهمين نشست دبيران، رابطين و روساي قرارگاه هاي فرهنگي ستاد اقامه نماز صنعت نفت به ميزباني شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران و با حضور احمد مجيدي نسب، مشاور فرهنگي وزير و دبير ستاد اقامه نماز وزارت نفت روز دوشنبه (28 بهمن ماه 1398) در تهران برگزار شد. در بيست و نهمين شوراي فرهنگي ستاد اقامه نماز وزارت نفت، مجموعه سياست ها و برنامه هاي شوراي فرهنگي و ستاد اقامه نماز وزارت نفت، همچنين مسائل مربوط به همکاري با ستاد اقامه نماز کشور بررسي قرار شد.در اين جلسه حجت الاسلام محمدپور، مشاور فرهنگي مدير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي و رئيس ستاد اقامه نماز اين شرکت و اسماعيل قنبري، معاون منابع انساني شرکت ملي پتروشيمي مطالبي درباره مباحث فرهنگي اين شرکت و سياست هاي شرکت را درباره تقويت فرهنگ نماز بيان کردند.حجت الاسلام سيد علي حسيني، مسؤول آموزش دفتر ارتباطات حوزوي وزارت نفت نيز گزارشي از برگزاري دوره هاي آموزشي ارائه داد. وي ضمن انتقاد از استقبال نشدن لازم از برنامه هاي آموزشي، از رابطان و مسؤولان قرارگاه خواست تا ائمه محترم جماعت ضمن اطلاع رساني دقيق برنامه هاي آموزشي، زمينه و الزامات لازم براي شرکت در دوره هاي آموزشي را فراهم کنند.معرفي سايت جديد شوراي فرهنگي و ستاد اقامه نماز وزارت نفت، از ديگر برنامه هاي اين جلسه بود. حجت الاسلام حميد فلاحتي، رئيس کارگروه رسانه و تبليغ شوراي فرهنگي و ستاد اقامه نماز وزارت از رويکرد جديد اين سايت خبر داد. وي گفت: در سايت جديد، علاوه بر اطلاع رساني از برنامه ها و فعاليت هاي شوراي فرهنگي و ستاد اقامه نماز وزارت، بازتاب فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و چند رسانه اي نيز مد نظر قرار گرفته است. حجت الاسلام محمد محبي، مسؤول کارگروه نظارت و ارزيابي ستاد اقامه نماز صنعت نفت نکاتي در باره تکميل گزارش ها در سامانه سجاده مطرح کرد.

 

سه خصلت اصلي ايمان

حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند:

«ثلاثٌ من کنّ فيه استکمل خصال الايمان: الذي اذا رضي، لم يُدْخِله رضاه في باطلٍ و اذا غَضِبَ لم يخرجه الغضب من الحقّ و اذا قدر لم يتعاط ما ليس له »: هر كس سه خصلت را دارا شود، ايمان را به سر حد كمال رسانيده، كسى كه خشنودى او را به گناه و باطل نكشاند، غضب او را از حق بدر نبرد و چون قدرت يافت بدان چه حق ندارد، دست اندازى نكند.

منبع: تحف العقول صفحه 43

معناي روايت، اين نيست که ايمان در اين سه خصلت منحصر است، بلکه مراد اين است که در هر کس، اين سه خصلت وجودداشته باشد، حاکي از اين است که همه خصال ايمان، در او جمع است. چون هر يک از اينها متوقف بر مجموعه اي از صفات نيک و کاشف از آنهاست.

خشنودي و محبت کسي او را به باطل نکشاند که موجب شود به ناحق از آن شخص دفاع کند و همچنين غضب، او را به برخوردهاي غلط و خروج از حق نکشاند و هنگام قدرت، کارهايي را که حق او نيست، مرتکب نشود.

 

رو کردن به دنيا

امام علي(ع) فرمودند: چون دنيا به كسى روى آورد، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد و چون از او روى برگرداند، خوبى هاى او را نيز بربايد.

منبع: نهج البلاغه، حکمت نهم

 

نشست هم انديشي روحانيون صنعت نفت استان هرمزگان

نشست هم انديشي روحانيون و ائمه جماعت صنعت نفت استان هرمزگان با هدف بررسي مسائل فرهنگي صنعت نفت در استان هرمزگان و تعامل و هم افزايي بيشتر روحانيون و ائمه جماعت صنعت نفت در استان هرمزگان و بررسي مسائل و مشکلات روحانيون اولين جلسه با حضور مسؤول قرارگاه فرهنگي خليج فارس صنعت نفت روز يکشنبه 27 بهمن در شرکت پخش فراورده هاي نفتي استان هرمزگان برگزار شد.در اين جلسه روحانيون شرکت هاي مختلف صنعت نفت به بيان دغدغه هاي فرهنگي و مشکلات موجود پرداختند. در ادامه فلاحتي، مسؤول قرارگاه به بيان نکاتي درباره مباحث مطرح شده پرداخت و گزارشي از برنامه هاي فرهنگي قرارگاه ارائه داد.

 

شهيدبيژن خطيبي

شهيد بيژن خطيبي در تاريخ 2 آبان 1337، در شهر آغاجاري در استان خوزستان متولد شد. او متاهل بود و يک فرزند پسر داشت و در تاريخ 28 خرداد 1363 همکاري خود را با شرکت ملي نفت ايران آغاز کرد. شهيد خطيبي در تاريخ 22 اسفند 1363 در منطقه هور الهويزه به درجه رفيع شهادت نائل آمد. فرزند اين شهيد بزرگوار درباره پدرش مي گويد: شهيد بيژن خطيبي قبل از انقلاب در تمامي مراسم مذهبي شرکت مي کرد و در زمان انقلاب و جنگ نيز با شرکت در تظاهرات و راهپيمايي ها و همچنين شرکت در جبهه هاي جنگ تحميلي حضوري فعالانه داشت.

 

يکي از مصائب سخت

امام حسن عسکري(ع) فرمود:

 يکي از مصائب و ناراحتي هاي سخت، همسايه اي است که اگر به او احسان و خدمتي شود، آن را پنهان و مخفي دارد و اگر ناراحتي و اذيتي متوجه اش شود، آن را علني و آشکار سازد.

منبع: بحارالأنوار، جلد. 75، صفحه372

 

خداشناسي قرآني

کتاب «خداشناسي قرآني» نوشته غلامرضا حيدري ابهري است و نشر جمال آن را به چاپ رسانده است.

اين کتاب در قالب پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوجوانان درباره خدا، مفاهيم تربيتي و آموزشي ديني را به آنها مي آموزد.

در بخشي از پشت جلد اين کتاب آمده است: «زماني که کودکان و نوجوانان نزد ما مي آيند و سوال هايي درباره مفاهيم ديني مي پرسند فرصتي فراهم مي شود که با استفاده از ميل دروني شان آنان را يک گام به هدف زندگي و قدمي به قله کمال نزديک کنيم».