ضرورت ترويج فرهنگ هوشمندسازي

مديراکتشاف شرکت ملي نفت ايران باثمربخش خواندن ترويج فرهنگ هوشمندسازي درصنعت نفت، برحضورفعال شرکت هاي خصوصي در اين زمينه تاکيد کرد.

سيدصالح هندي درنخستين همايش چشم انداز تحول ديجيتال درصنعت نفت گفت: بدون ترديد، اقدام پژوهشگاه صنعت نفت به منظورفرهنگ سازي و ترويج فرهنگ هوشمند سازي دراين صنعت مي تواند ثمربخش باشد؛ اين گونه نشست ها بايد تکرار و نبايد تنها به برگزاري يک نشست اکتفا شود.

وي بااشاره به اين که شرکت هاي خصوصي نيز بايد در اين گونه همايش ها حضورداشته باشند، تصريح کرد: افزون بر بخش خصوصي، بهتر است دانشگاه ها نيز در اين برنامه ها حضوري فعال داشته باشند و خروجي اين همايش ها بايد به صورت قطعنامه وسند به صنعت نفت ارسال شود.

مديراکتشاف شرکت ملي نفت افزود: همواره بايد به دنبال راه حل مناسب براي معضلات وچالش هاي صنعت نفت باشيم، به طوري که از تصميم گيري ها وجهت گيري هاي اين همايش نيز راه حل هاي اجرايي مناسبي استخراج شود وبتوان آنها راعملياتي کرد.

در ادامه ابراهيم علوي طالقاني، مدير پژوهش وفناوري شرکت ملي نفت نيز گفت: در صنعت نفت بايد از داده هاي خود به صورت ديجيتالي استفاده کنيم، زيرا دردنياي پيش رو، حجم داده هاي توليدي ازعمليات نفتي به اندازه اي زياده مي شود که يافتن راه حل و تصميم مناسب از بين خيل عظيم داده ها را دشوار خواهد کرد.

وي ادامه داد: روبه رو شدن با داده هاي فراوان، مديريت زمان را با مشکل روبه رو مي کند، از اين رو لازم است به ديجيتالي شدن داده ها اهميت داده شود.

طالقاني باتاکيد بر اين که پژوهشگاه صنعت نفت در اين زمينه به خوبي ورود کرده است، گفت: پژوهش وفناوري شرکت ملي نفت ايران نيز از ماه گذشته براين موضوع تاکيد و با يکي ازشرکت هاي دانش بنيان، قراردادي با هدف داده کاوي تنظيم کرده است.

وي تصريح کرد: اميدواريم خروجي اين قرارداد ازمنظراقتصادي وعلمي نشان دهد که استفاده از فرايندهاي ديجيتالي مي تواند در سرعت تصميم گيري و ايجاد ارزش افزوده در مجموعه نفت مهم و حياتي باشد.

همايش چشم انداز تحول ديجيتال درصنعت نفت باحضور مديران ارشد شرکت ملي نفت، جعفرتوفيقي رئيس پژوهشگاه صنعت نفت وجمعي از محققان و دانشگاهيان در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

دراين همايش، دونشست تخصصي باموضوع لزوم وچالش هاي تحول ديجيتال درصنعت نفت، همچنين سرفصل هايي با محوريت تحول ديجيتال ودستاوردهاي پژوهشگاه صنعت نفت، مفهوم سازي تحول ديجيتال، شرکت هاي استارت آپي ونوپا در عصرتحول ديجيتال ونقش دانشگاه درعصر تحول ديجيتال بررسي شد.

 

    شرکت نفت و گاز پارس 

بارگيري آخرين سکوي فاز 14 پارس جنوبي

آخرين سکوي دريايي فاز14پارس جنوبي به منظورانتقال ونصب در موقعيت مخزني بلوک مشترک گازي ايران وقطر، ازيارد شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) بارگيري شد. رضاغريبي، سرپرست سکوهاي C وD طرح توسعه فاز14پارس جنوبي گفت: انجام اين عمليات اقدامي مهم درتکميل بخش فراساحلي طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي است. وي با بيان اين که سکوي D14، چهارمين و آخرين عرشه اين طرح با ظرفيت برداشت روزانه14.2ميليون مترمکعب گاز(معادل500 ميليون فوت مکعب)است، افزود: بانصب و راه اندازي اين سکو، بخش فراساحل فاز14به ظرفيت کامل برداشت روزانه 56 ميليون مترمکعب گازغني خواهد رسيد. سرپرست سکوهاي CوD طرح توسعه فاز14پارس جنوبي تصريح کرد: اين سکو 2400 تن وزن دارد ودرصورت مساعد بودن شرايط جوي دريا، بلافاصله پس ازعمليات مهاربندي، توسط شناور124 FLBبه دريا حمل و با جرثقيل HL-5000 در موقعيت خود نصب مي شود. غريبي، عمليات ساخت، بارگيري و مهاربندي عرشه اقماري D14 را نتيجه تلاش متخصصان شرکت صدرا و پيمانکاران اجرايي زيرمجموعه با نظارت کامل سيستم هاي کنترل کيفيت و بازرسي کارفرما و شخص ثالث عنوان کرد و گفت: در اين سکو 80کيلومترکابل کشي و37هزاراينچ قطر لوله کشي انجام و تمام تجهيزات، مکانيکال نصب شده است. به گفته وي، ساخت سازه هاي جانبي سکوي دريايي14Dشامل يک پل ارتباطي ويک مشعل به وزن هاي 270 و110تن دريارد صدرا انجام شده است وهمراه باعرشه اين طرح، به خليج فارس منتقل مي شوند.

برداشت گازازسومين سکوي فاز 14پارس جنوبي نيزاوائل دي ماه امسال عملياتي شده است.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

تعميرکمپرسور دلاوال گاز و گاز مايع 400

کمپرسور دلاوال گازمايع 400درکارگاه مرکزي مديريت تعمير تجهيزات و ماشين آلات فرايندي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تعمير و بازسازي شد.خسرومحسني، معاون تعميرات مديريت تعمير تجهيزات و ماشين آلات فرايندي اين شرکت گفت: در کارخانه گاز وگاز مايع 400 سه رديف کمپرسور گازي پروپان از نوع دلاوال وجود دارد که به نوعي قلب تپنده کارخانه محسوب مي شود. وي تصريح کرد: با توجه به آسيب هاي جدي رديف Bکمپرس درحين انجام کار به واسطه تماس پروانه هاي روتور با ديافراگم و پارگي شديد آن، اين کمپرسور، آذرماه سال پيش براي تعمير به اين مديريت واگذار شد.محسني افزود: بعدازبازکردن کمپرسوروجداسازي قطعات آن همچنين مشخص شدن آسيب هاي وارده، همه قطعات اين کمپرسورازجمله روتور، پروانه ها، بالانس درام، ديافراگم ها وبيرينگ هاي آن بازسازي شده اند.

استقرار ماشين آلات در مناطق آب گرفته

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بخشي از تجهيزات و ماشين آلات خود را براي کمک به رفع آبگرفتگي، درخرمشهر مستقر کرده است. دو دستگاه سپتيک 20هزار ليتري، دو دستگاه لجن کش ويک دستگاه پمپ و تعدادي خودرونيمه سنگين، ازجمله تجهيزات و ماشين آلاتي هستند که شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، در اختياردستگاه هاي اجرايي شهرستان  خرمشهر  قرار داده  است.  درپي اين همکاري ها، شهرداري منطقه 2خرمشهر ازخدمات رساني کارکنا ن ترابري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب قدرداني کرد.

 

     شرکت ملي حفاري ايران

بازسازي دکل حفاري 81 فتح در مراحل پاياني

بخش هاي فلزي سازه دستگاه حفاري 81 فتح به همت متخصصان شرکت ملي حفاري ايران در مراحل پاياني بازسازي و ايمن سازي قرار دارد. محمدصادقي پور، رئيس اداره سازندگي مديريت عمليات حفاري خشکي _ يک شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين دکل سنگين حفاري اوايل امسال بر اساس برنامه ريزي انجام شده براي تعمير(اورهال) ازچرخه عمليات خارج شد.

وي با مهم خواندن آماده به کاربودن دستگاه هاي حفاري براي شتاب بخشيدن به عمليات حفاري اظهارکرد: پس ازبررسي هاي فني و تخصصي ازشهريورماه گذشته، بازسازي قطعات دکل 81فتح به اين واحد واگذار و وارد فاز اجرايي شد.

صادقي پور اظهار کرد: بازسازي ونوسازي اين دستگاه شامل سکو، اتاقک حفار، سازه، تاج، قاب ها و پاشنه هاي دکل مي شود که انجام آن براساس برآوردها، بيش از 240 هزار دلار صرفه جويي خواهد داشت.

رئيس اداره سازندگي مديريت عمليات حفاري خشکي _يک شرکت ملي حفاري ايران با اشاره به اين که در اين واحد 15 نفر متخصص مشغول کارند، افزود: هم اکنون تعميرقسمت هاي زيرين سازه دستگاه (Subbase) در مرحله اجرا قرار دارد و 80درصد کار تحقق يافته است.

 وي تصريح کرد: بازسازي کامل اين دستگاه حفاري طبق جدول پيش بيني شده تا پايان دي ماه امسال به پايان مي رسد و با مشخص شدن موقعيت، فعاليت عملياتي خود را آغاز مي کند.

دستگاه حفاري81 فتح خردادماه سال 1383به ناوگان شرکت ملي حفاري ايران پيوست و تاکنون حفاري وتکميل 45 حلقه چاه نفت و گاز به متراژ 135 هزار متر را در کارنامه دارد.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران

پايان تعميرات فرايندي پايانه فرآورشي کوروش

برنامه تعميرات اساسي تفکيک کننده فشارپايين پايانه شناور فرآورشي کوروش که در ادامه تعمير ظروف فرايندي واحد فرآورش و تثبيت نفت خام آغاز شده بود، با موفقيت پايان يافت.

بي ريايي، رئيس پايانه شناور فرآورشي کوروش گفت: هرچند تعميرات و بازرسي فني ظروف سال گذشته و شست وشو، ماسه زدايي، همچنين تعميرات ظروف مربوط به پکيج تصفيه پساب صنعتي نيزشهريورماه امسال انجام شده است، اما به دليل نبود مسيرکنارگذر درطراحي اوليه براي ظرف، مطالعه و بررسي بهترين شيوه ادامه کار ازسوي واحد بهره برداري آغاز ودرقالب سيستم مديريت تغيير، اصلاحات لازم انجام شد.

وي با اشاره به پياده سازي و اجراي کامل رنگ آميزي عرشه و نگهداشت حجم عظيم روسازه اين تاسيسات در مقابل خوردگي هاي اتمسفريک گفت: ضخامت سنجي وشناسايي نقاط درمعرض خوردگي به طورمستمر ازسوي بازرسي وحفاظت فني پيگيري شده وبا توجه به خوردگي شديد سيستم لوله کشي مسيرتخليه پساب صنعتي به دريا، تعويض متريال از کربن استيل به (GRE) در دست انجام است.

 

   شرکت ملي گاز ايران

حمايت از توليدکنندگان داخلي با هدف رونق توليد

نماينده مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد شرکت ملي گاز ايران گفت: شرکت ملي گاز ايران با هدف رونق توليد و تقويت ساخت داخل، از سازندگان داخلي و شرکت هاي دانش بنيان حمايت مي کند. سياوش حيدري چگني با اشاره به پروژه تدوين دانش فني، طراحي و ساخت دو نمونه پايلوتي مبدل هاي کُلدباکس و صفحه اي گفت: اين طرح بامديريت امور پژوهش و فناوري شرکت ملي گاز ايران توسط بخش خصوصي اجرا مي شود. وي افزود: با توجه به تجربه هاي پالايشگاه گاز ايلام در بهره برداري و انجام اصلاحات مهندسي روي مبدل کُلدباکس، نشست کميته راهبري اين پروژه به ميزباني پالايشگاه گاز ايلام با حضور نمايندگان مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد، پژوهش و فناوري شرکت ملي گاز ايران و مسئولان عملياتي شرکت پالايش گاز ايلام برگزار شد. نماينده مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد شرکت ملي گاز ايران با اشاره به اين که در اين نشست، درباره کارکرد مبدل کُلدباکس پالايشگاه گاز ايلام و نيازهاي اطلاعاتي- فني شرکت پيمانکار بررسي و تبادل نظر شد، اظهارکرد: توجه به شرکت هاي داخلي، زمينه ساز رشد و شکوفايي متخصصان داخلي به شمار مي آيد، از اين رو، حمايت از توليدکنندگان داخلي وتوجه به شرکت هاي دانش بنيان با هدف بي اثر کردن تحريم ها، يکي از سياست هاي اصلي شرکت ملي گاز ايران درجهت رونق توليد و تقويت ساخت داخل است.

 

     شرکت پتروشيمي جم

رکورد تازه در توليد پلي پروپيلن

 شرکت پلي پروپيلن جم با رشد 13 درصدي توليد و 8 درصدي فروش در هشت ماه امسال، رکورد تازه اي ثبت کرد. شرکت پلي پروپيلن جم از شرکت هاي تابع اين مجموعه، درهشت ماه امسال توانست در زمينه تناژ توليد و فروش، عملکرد سال هاي گذشته را پشت سر بگذارد. مجموع توليد شرکت پلي پروپيلن جم در هشت ماه امسال 185هزار و 519 تن بود که نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش 13 درصدي نشان مي دهد.  تا پيش از اين، بيشترين ميزان توليد درمدت مشابه هشت ماه مربوط به سال 1396 باتوليد 182 هزار و777 تن بود که عملکرد هشت ماه سال 1398 نشان از رکوردشکني در اين زمينه دارد.  براساس پيش بيني ها، انتظارمي رود توليد اين شرکت تاپايان امسال به رقم 270 هزار تن برسد. محصولات اين شرکت بيشتر در بورس کالاي ايران عرضه مي شود. ميزان کل فروش امسال تا پايان آبان ماه 165 هزار و 399تن بوده است که از افزايش هشت درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل با فروش 153 هزار و267 تن حکايت مي کند.  از منظر ارزش فروش محصولات شرکت، گزارش ها نشان دهنده فروش حدود دوهزارميليارد تومان است که افزايش چشمگيربيش از 90درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.  ارزش فروش محصولات هر سال به دليل افزايش ميزان فروش و تغيير نرخ فروش محصولات رشد دارد، اما امسال مبلغ فروش به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.

 

    وزارت نفت

فراخوان ارزيابي دانش بنيان ها و استارت آپ ها

رويدادشناسايي، ارزيابي وانتخاب شرکت هاي دانش بنيان واستارت آپ واجد شرايط براي همکاري وگسترش فضاي کسب وکار درصنعت نفت برگزار مي شود.

مطابق با سياست هاي کلي نظام و تمهيدات دولت خدمتگزار در حمايت از شرکت هاي دانش بنيان، استارت آپ ها و کسب وکارهاي نوآورانه در سالي که از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به عنوان «رونق توليد» نام گذاري شده است، وزارت نفت درنظر دارد باهمکاري صندوق نوآوري وشکوفايي رياست جمهوري گردهمايي شرکت هاي دانش بنيان واستارت آپ هاي فعال درحوزه صنعت نفت را از27بهمن تا29بهمن در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار کند.

شناسايي، ارزيابي وانتخاب شرکت هاي دانش بنيان واستارت آپ هاي توانمند درحوزه صنعت نفت به منظور بهره مندي ازمزايا وحمايت هاي درون/ برون سازماني پارک نوآوري و فناوري صنعت نفت، همچنين برگزاري نشست هاي تخصصي براي اعلام نيازهاي فناورانه شرکت هاي تابع/ مستقل صنعت نفت در حوزه هاي فناورانه تجهيزات و قطعات، مواد و محصول شيميايي، نرم افزار و پلتفرم، خدمات و...از مهم ترين اهداف اين رويداد است.

برگزاري نشست هاي B2B (مهلت ثبت نام تا 20 بهمن ماه)ديدار بامديران و کارشناسان صنعت نفت، همچنين آشنايي باخدمات و حمايت ها ي پارک نوآوري وفناوري صنعت نفت، از ديگراهداف اين گردهمايي است.

علاقه مندان مي توانند حداکثر تا26دي ماه امسال بامراجعه به آدرس اينترنتي fanavari.mop.ir نسبت به کسب اطلاعات دقيق وثبت نام در اين رويداد مهم اقدام کنند.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گازاروندان 

ادامه  خدمت رساني تا رفع کامل آب گرفتگي ها

معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران درامور توليد دربازديدازمناطق آب گرفته شهرستان خرمشهر گفت: خدمت رساني کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان تارفع کامل آب گرفتگي هاادامه خواهد يافت. فرخ عليخاني باتاکيد بر تداوم اقدام هاي نفت و گاز اروندان براي رفع کامل آبگرفتگي هاي مناطق حوزه غرب کارون گفت: با توجه به دستور اکيد وزير نفت، کارگروهي به رياست معاون نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت تشکيل شد و با همکاري شرکت هاي نفت و گاز اروندان، مناطق نفت خيز جنوب و ملي حفاري، اقدام هاي شايسته و تاثيرگذاري در حوزه ارائه خدمات به مردم صورت گرفت. وي افزود: بنابرپيگيري ها ومشاهده ها، بخش بزرگي ازآبگرفتگي هاي خرمشهر باتلاش کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان بر طرف وهمه امکانات لازم نيز براي پشتيباني و خدمات رساني به مردم و دستگاه هاي اجرايي تامين شده است. معاون مديرعامل شرکت ملي نفت درامور توليد وعضو کارگروه ويژه وزارت نفت در رفع آبگرفتگي هاي حوزه غرب وشرق کارون، باساکنان و مسئولان دستگاه هاي اجرايي شهرستان خرمشهرنيزديدارودرباره راهکارهاي موثر در رفع سريع تر آبگرفتگي ها گفت وگو کرد.

 بهره گيري از امکانات نفت

بهره گيري ازتجهيزات وماشين آلات شرکت بهره برداري نفت وگازاروندان و همکاري سازنده کارکنان اين شرکت بافرمانداري، شهرداري وديگردستگاه هاي اجرايي خرمشهر، موجب برطرف شدن بخش عمده مشکلات ساکنان مناطق دچار آبگرفتگي دراين شهر شده است. جهانگير پورهنگ بابيان اين که تجهيزات وماشين آلات شرکت نفت و گاز اروندان ظرفيت ناوگان امدادرساني دستگاه هاي اجرايي خرمشهررا به دو برابرافزايش داده ودر روند رفع آبگرفتگي ها تاثير بسزايي داشته است، گفت: همکاري سازنده شرکت نفت و گازاروندان بافرمانداري، شهرداري و ديگر دستگاه هاي اجرايي خرمشهر سبب شده است که بخش زيادي از مشکلات ساکنان مناطق دچارآبگرفتگي برطرف شود ومردم زندگي روز مره خود را درپيش گيرند. وي با تاکيد بر اين که خدمات رساني تا زمان عادي شدن کامل شرايط ادامه خواهد داشت، افزود: بنابردستور و تاکيد وزيرنفت، همچنين پيگيري هاي مداوم ازسوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شرکت ملي نفت ايران، هماهنگي هاي لازم براي حضورفعال کارکنان شرکت بهر ه برداري نفت وگاز اروندان در منطقه انجام و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز تامين شده است. مديرعامل شرکت نفت و گازاروندان يادآورشد: يک دستگاه پمپ با ظرفيت روزانه هشت هزارمترمکعب آب، هشت دستگاه لجن کش وتعدادي خودرو نيمه سنگين وسنگين را براي خدمات رساني مستقر کرده ايم وهر آنچه لازم باشد نيز تامين خواهد شد. پورهنگ همچنين از شن ريزي گسترده و خريد چند دستگاه پمپ با هدف تسهيل دردسترسي و انجام خدمات دربرخي مناطق خرمشهر خبر داد.

 قدرداني امام جمعه خرمشهر

امام جمعه خرمشهرازخدمت رساني شرکت بهره برداري نفت وگاز اروندان به مناطق مسکوني اين شهر که به سبب بارندگي هاي سيل آسا با مشکلاتي روبه رو شده بود، قدرداني کرد. حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد عادل پور در بازديد از کوي نيرو که آبگرفتگي اخير مشکلاتي را براي ساکنان آن به وجود آورده بود، از همکاري اين شرکت و ديگر دستگاه هاي اجرايي درشتاب بخشيدن به تخليه آب هاي سطحي خيابان ها و معابر قدرداني کرد.