مدير عامل شرکت بهر ه برداري نفت و گاز غرب تاکيد کرد:

توسعه فعالیت های   پژوهشگاه    صنعت نفت در غرب کشور

شركت بهره برداري نفت و گاز غرب يكي از سه شركت زير مجموعه شركت نفت مناطق مركزي ايران است  كه  به صورت رسمي از ابتداي سال 1378 فعاليت خود را با توليد، فراورش و ارسال نفت و گاز به مبادي مصرف آغاز کرد.  حوزه فعاليت اين شركت در حال حاضر در استان كرمانشاه، ايلام و لرستان و داراي 5 منطقه عملياتي نفت شهر، تنگ بيجار، چشمه خوش، سركان و دهلران است و بيش از 12 ميدان نفتي و 7 ميدان گازي شناخته شده در اين محدوده قرار دارد؛ به همين دليل به روز رساني سيستم ها ، نوآوري در عمليات و پژوهش هاي جديد از اهميت زيادي براي اين مجموعه برخوردار است.

سعيد ناصري پور، مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز غرب در گفت وگو با «مشعل» با اشاره به اين كه حوزه فعاليت اين شركت 650 كيلومتر از غرب کشور را در بر مي گيرد، گفت: پراکندگي جغرافيايي فعاليت هاي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب از نزديکي شهرستان انديمشك تا نفت شهر ادامه دارد و اين شرکت با 12 ميدان نفتي و 1 ميدان گازي توليد نفت و گاز در غرب کشور را به عهده دارد. اين ميادين نفتي ظرفيت توليد بيش از 200 هزار بشكه نفت خام را در روز دارند و البته توليد گاز اين شركت نيز حدود 7 ميليون متر مكعب در روز با LGR حدود 1200 است.

ناصري پور افزود: اين شركت داراي 5 واحد بهر ه برداري شامل واحد چشمه خوش، دهلران، نفت شهر، سرکان ماله کوه و تنگ بيجار است که اين واحدها در 3 استان کرمانشاه، ايلام و لرستان قرار دارند. مخازن نفتي اين شرکت تقريبا به نيمه عمر خود رسيده، از اين رو نياز است كه با استفاده از فناوري هاي روزآمد دنيا، ضريب بازيافت اين مخازن را افزايش دهيم و بهتر بتوانيم از اين نعمت هاي خدادادي استفاده کنيم. وي در ادامه بر استفاده از نير وهاي متخصص در غرب كشور تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر تعاملات مثبتي از طريق شرکت نفت مناطق مرکزي با پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه هاي رازي و صنعتي کرمانشاه در اين شرکت شکل گرفته است و مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي تأکيد خاصي بر همکاري بيشتر در تمام زمينه هاي عملياتي و فني با توجه به ظرفيت هاي موجود در منطقه غرب کشور با پژوهشگاه دارد، از اين رو با توجه به وجود اين ظرفيت ها ضروري است با بهره گيري از توان علمي نيرو هاي متخصص، واحدهاي فرايندي و شيميايي در غرب کشور را توسعه دهيم.  وي درباره پروژه هاي مشترک اين مجموعه که با همکاري پژوهشگاه صنعت نفت در حال انجام است، گفت: پروژه ساخت ديمولسيفاير براي واحد نمك زدايي چشمه خوش، يكي از پروژه هايي است كه با همكاري طرفين با مقياس آزمايشگاهي انجام شده است و اميدواريم در آينده اين موضوع با هدف تست ميداني و صنعتي شدن از سوي طرفين به سرعت انجام شود.

جلوگيري از خروج ارز

وي ادامه داد: در صورت ساخت ديمولسيفاير هاي بومي، مي توانيم هزينه هاي جاري شركت را كاهش دهيم، چرا كه هم اكنون مبالغ بسيار زيادي صرف خريد ديمولسيفاير در واحد هاي عملياتي مي شود كه با ساخت و بومي سازي آنها از سوي پژوهشگاه، مي توان از خروج ارز از کشور جلوگيري كرد.

مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز غرب درباره ديگر پروژه مشترك با پژوهشگاه صنعت نفت درخصوص رفع تشكيل وكس در واحد بهره برداري سرکان افزود: پروفايل خط لوله انتقال اين واحد از مسير کوهستاني شهرستان پلدختر تا تلمبه خانه برداسپي شهرستان کوهدشت گذر مي كند که به دليل دماي پايين اين منطقه در زمستان و بر اساس Composition سيال توليدي، خط لوله انتقال نفت دچار گرفتگي شده و واکس زيادي در طول اين خط لوله تشکيل که در نهايت باعث افزايش افت فشار در اين خط لوله مي شود. وي ادامه داد: در خصوص رفع اين مشکل، پژوهشگاه صنعت نفت، پس از بررسي ترموديناميک پيشنهاد توپکراني به صورت مداوم در خط لوله انتقال را به اين شرکت ارائه کرد و بر همين اساس در حال حاضر، هر دو هفته يكبار با استفاده از عمليات توپکراني فعلاً مشکل تشکيل واکس در اين خط لوله انتقال را كاهش داده ايم و اميدواريم با توجه به انتظاري که از پژوهشگاه داريم در آينده نزديك، پروژه ساخت آنتي وكس مناسب براي تزريق در اين خط لوله تكميل شود.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب تاکيد کرد: ضروري است که از آنتي وكس مناسب و مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادي در خصوص رفع اين مشکل هرچه سريع تر استفاده شود و مشکلات احتمالي در پايين دست جهت انتقال نفت به حداقل کاهش يابد.

دو پروژه مشترک براي واحد  گازي تنگ بيجار

ناصري پور با اشاره به اين نکته که واحد گازي تنگ بيجار نيز از اهميت خاصي برخوردار است و در حدود 7 ميليون متر مکعب در روز از اين ميدان، گاز توليد مي شود، اظهار كرد: دو پروژه با عناوين ساخت پكينگ مناسب مربوط به مكانيكال سيل پمپ ها با استفاده از فناوري نانو با پژوهشگاه صنعت نفت در حال انجام است.

وي گفت: تعريف اين پروژه به علت وجود هيدروژن سولفوره زياد در کامپوزيشن سيال توليدي از ميدان تنگ بيجار است که اين ميزان H2S در حال حاضر باعث ايجاد خوردگي شديد در خطوط لوله و مکانيکال سيل پمپ ها شده است و همکاران پژوهشگاه صنعت نفت با هدف رفع اين مشکل پروژه ياد شده را در دستور کار قرار داده اند، در ضمن پژوهشگاه، قرارداد ديگري با عنوان پروژه GAS Wet کردن مخازن گاز ميعاني با شرکت نفت مناطق مرکزي را نيز به امضا رسانده است.

اثرگذاري گواهينامه 5001 در پروژه هاي آينده

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب ادامه داد: موضوعاتي نظير رفع آلودگي از خاك هاي آلوده با استفاده از روش هاي بيوزيستي، ساخت نمك زدا به صورت dual frequency در واحدهاي نمك زدايي و همچنين مطالعات خوردگي در واحدهاي بهره برداري تنگ بيجار، از مهم ترين پروژه هايي است كه با پژوهشگاه صنعت نفت در حال پيگيري است. وي به بحث مميزي انرژي و اخذ گواهينامه ايزو 5001 در شرکت نيز اشاره كرد و گفت: موضوع اين ايزو از دو سال پيش با دانشگاه رازي کرمانشاه در رابطه با بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ستاد نفت و گاز غرب در کرمانشاه آغاز شد و نتايج مثبتي از اين پروژه نيز به دست آمد و چنانچه در سراسر كشور اين ايزو به صورت عملياتي اجرا و موضوع انرژي براي تمام افراد جامعه فرهنگ سازي شود، مي توانيم در آينده شاهد پيشرفت هاي چشمگيري در حوزه انرژي باشيم. هم اكنون، اين ايزو در مناطق عملياتي به ويژه در واحد نفت شهر با همكاري پژوهشگاه در دست اقدام است و اميدواريم بتوانيم اين موضوع را در تمام واحد هاي عملياتي شرکت نهادينه و اجرايي کنيم. ناصري پور بر لزوم گسترش و توسعه امكانات مركز پژوهشگاه صنعت نفت در غرب كشور تاكيد كرد و گفت: از يك سو با توجه به وجود مخازن متعدد در غرب كشور و از سوي ديگر با توجه به وجود واحد هاي شيميايي اعم از پتروشيمي و پالايشگاه در استان هاي غربي کشور، به نظر مي رسد كه پژوهشگاه صنعت نفت مي بايست مركز خود را در غرب كشور توسعه بخشد و تعداد محققان و تجهيزات خود را در اين مركز براي حل مشكلات در سريع ترين زمان ممکن افزايش دهد.

وي افزود: پيش تر شركت نفت و گاز غرب با توجه به شرايط تحريم کشور، بر ساخت پمپ هاي چند فازي، ساخت لوله مغزي، ساخت واحد هاي پيش ساخته نمك زدا (M.O.T) و ساخت transmitter ها متمركز کرده و اميدواريم پژوهشگاه با استفاده از توان خود، همچنين حضور نيرو هاي متخصص، بتواند در هر يك از اين زمينه ها ما را ياري كند.  وي درباره   برگزاري همايش هاي تخصصي مشترک بين پژوهشگاه و دانشگاه ها و شرکت هاي توليدي گفت: سازمان ها و شرکت هاي معتبر مانند پژوهشگاه مي توانند با برگزاري سمينار ها و همايش هاي علمي- تخصصي، دستاورد هاي خود را به نمايش بگذارند و راه حل هاي مناسب براي کاهش هزينه هاي جاري در دستگاه هاي اجرايي را ارائه دهند تا با استفاده از اين ميزان صرفه جويي ها در مسير انجام پروژه هاي پژوهشي، براي خودکفايي کشور گام برداريم و با ياري دادن سازمان برنامه و بودجه، شاهد ايراني آباد و خودکفا در تمامي زمينه ها باشيم.