با تورج دهقاني مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت در بازديد از کارگاه هاي توليدي دو شرکت پمپ ساز تبريزي (پمپيران و پتکو) که ساخت بخشي از الکتروپمپ هاي خط لوله نفت خام گوره-جاسک را عهده دار شده اند، همراه مي شويم.

 ساخت پمپ ها در چه مرحله اي است؟

دهقاني در بازديد از اين دو کارخانه و نشست تخصصي با مديران و مهندسان که در جريان کامل مراحل انجام کار و پيشرفت آن قرار مي گيرد، خبر مي دهدکه  مراحل نهايي طراحي مهندسي ساخت پمپ هاي طرح انتقال نفت خام گوره- جاسک در حال انجام است و مراحل قالب ريزي و تامين مواد اوليه نيز در حال پيگيري است.

طبق گزارش مديران دو شرکت پتکو و پمپيران به مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت به عنوان کارفرما در زمينه آخرين اقدام هاي انجام شده، طراحي پمپ ها به پايان رسيده و آماده ورود به مرحله الگوسازي پمپ ها هستند. اين وعده را هم مي دهند که پمپ ها را در موعد مقرر تحويل دهند.

 اجراي تعهد تضمين حيات

محمد حسين هيهات، مديرعامل شرکت پمپران مي گويد: در واقع پمپران با اجراي تعهد خود و پاسخ به اعتماد شرکت ملي نفت ايران در زمينه تامين 20 پمپ، حيات خود را تضمين مي کند.

مسعودباقرتجريشي، مديرعامل پتکو هم تاکيد مي کند: تمام تلاش و امکانات را براي تحويل پمپ ها در زمان مقرر بسيج مي کنيم و قطعا تيم کارفرمايي را مرحله به مرحله در جريان ساخت قرار مي دهيم.

 آثار قرارداد نفت در بخش خصوصي 

 کارکنان و مديران اغلب بومي اين دو شرکت در گفت وگو با مشعل از اهميت و تاثير اين قرارداد بر رونق فعاليت شان مي گويند  . تکميل ظرفيت در دوره تحريم، افزايش توان کمي و کيفي با ساخت پمپ هايي ويژه، ايجاد اشتغال از جمله اثرات مثبت است که به آن اشاره مي شود.

رسول نکويي، مدير پروژه ساخت پمپ هاي طرح انتقال نفت خام گوره- جاسک در شرکت پتکو مي گويد: کوچکترين تاثير اين قرارداد در همين منطقه صنعتي تبريز، اين است که تعداد زيادي از کارخانه هاي صنعتي با تعديل نيرو همراه بودند و از معدود شرکت هايي که تعديل نيرو نداشته و جذب نيرو هم داشتند و با همان توان قبل کار را ادامه مي دهد، شرکت هايي مثل پتکو و پمپ ايران هستند که اين هم به دليل پروژه هاي ملي واگذار شده به آنهاست. تاثير اين پروژه ها همين است که نيروي کار بيکار نمي شود.

به گفته محمد نقي پور، مدير توليد اين شرکت تعداد نيروي فعال در شرکت پتکو که بخشي از ساخت پمپ ها را عهده دار شده است، حدود 90 نفر در اين بخش توليدي و حدود 170 نفر هم در کل شرکت با ميانگين سني 35 سال هستند که سفارش پمپ هاي طرح گوره- جاسک را قرار است همين نفرات انجام دهند.

او مي گويد: حضور ما در قرارداد پروژه گوره-جاسک باعث جذب تعدادي نيروي جديد در مرحله طراحي شد و براساس برنامه کاري قرار است سال جديد هم نفرات جديد ديگري به بخش توليد اضافه شوند. همچنين مي خواهيم با اضافه کردن تعدادي از دستگاه ها به کارگاه، کيفيت کار را افزايش دهيم.

نقي پور معتقد است که اين قرارداد افزون بر رونق توليد و کمک به سازنده داخلي، باعث رقم خوردن تجربه اي براي دور زدن تحريم ها خواهد بود، از اين رو بايد به سازندگان داخلي اعتماد شود. مسعود باقر تجريشي، مديرعامل شرکت پتکو هم مي گويد: به ويژه در سال هاي اخير در اجراي طرح هاي صنعت نفت در بخش هاي مختلف اعم از پالايشگاه ها، پتروشيمي ها، نمکزدايي ها و ... مشارکت داشته ايم و به واسطه اعتماد دوباره براي مشارکت در تامين پمپ هاي طرح گوره به جاسک، از وزارت نفت سپاسگزاريم.

مشابه اين نظرات در بازديد از کارگاه هاي توليدي شرکت پمپيران شنيده مي شود که کارکنان فعال در کارگاه هاي توليدي و ساير بخش ها ازاينکه قرار است پمپ هاي پروژه ملي طرح انتقال نفت خام گوره-جاسک را بسازند، مطلع هستند و از رونق فعاليت ها به واسطه اين طرح مي گويند. حسين برهان 15 سال است در اين کارخانه کار مي کند و با اشاره به اين قرارداد مي گويد: هر ميزان کار بيشتر باشد، براي ما هم منفعت بيشتري دارد. مديران گفتند قرارداد پروژه جديد بستند. يکي از آنان مي گويد در دوره تحريم و کاهش فروش، حضورمان در پروژه هاي ملي همچون گوره-جاسک از نظر اشتغال، اقتصادي و همچنين کسب تجربه و ارتقاي تکنولوژي بسيار موثر است.

در کارگاه هاي توليدي اين مجموعه، پمپ هاي مختلفي مشاهده مي شود که يکي از کارکنان نمونه هاي مختلف را معرفي کرده و مي گويد: اينها سفارش شرکت هاي مختلف از جمله نفت و گاز کارون، ستاره خليج فارس و ..هستند، شرکت با همين پروژه ها مي چرخد و قرارداد اخير ما با وزارت نفت باعث جذب نيرو شده است.

وقتي از محمد حسن بهروزي وند، مدير کيفيت پمپيران درباره سطح کيفي محصولات اين شرکت در مقايسه با نمونه هاي خارجي آن سوال مي کنم، مي گويد: در مقايسه با شرکت هاي اروپايي کمبودي نداريم. زيرساخت، تکنولوژي و ماشين آلات را در اختيار داريم. مي توانيم اين قول را بدهيم که در حد کيفيت مطلوب افتخار ملي توليد کرد. از نظر سايز و حجم پروژه که در حد ملي کار جديدي است و رزومه خوبي برايمان خواهد بود. اين تجربه ها را قبلا داشتيم و مي توان گفت ريسک کمتري خواهيم داشت. اميدواريم کيفيت در حد مطلوب مشتري را در ساخت پمپ هاي گوره - جاسک تامين کنيم. اعتمادي که وزارت نفت به سازندگان داخلي در اين زمينه داشته، شور و شعفي به ما مي دهد که اين خودباوري را احساس کنيم و اميدواريم پروژه هايي که تاکنون داشتيم، اين فرصت را به ما بدهند.

 از ساير بخش هاي پروژه گوره- جاسک چه خبر؟

به گفته مديرعامل شرکت مهندسي وتوسعه نفت در بخش تامين لوله، بخش عمده فعاليت هاي اين طرح به ساخت و تامين لوله مربوط است که در زمينه ميزان پيشرفت کار در بخش توليد ورق سرويس ترش و تامين لوله در حال حاضر، لوله ها در حال توليد و انتقال به سايت بوده و پيمانکاران در محل پروژه مستقر شده اند.

در بخش هايي از مسير يک هزار کيلومتري که مقرر شده عمليات لوله گذاري انجام شود، لوله ها ريسه شده اند، عمليات جوشکاري لوله ها نيز در مقاطعي از کار شروع شده و عملاً کار به صورت مستمر در بخش اجرا نيز شتاب بيشتري به خود گرفته است.

در بخش ايستگاه ها نيز پيمانکاران اجرايي مشغول تسطيح، بسترسازي و تحکيم بستر براي عمليات اجرايي هستند و پمپ ها پس از توليد، تحويل پيمانکاران ايستگاه ها خواهد شد.

ساير اقلام مانند لوله هاي فرايندي، مخازن، شيرآلات، ابزار دقيق و ابزار آلات الکتريکي بيشتر با رويکرد تامين از سازندگان داخلي در حال شناسايي هستند. او مي گويد: اين طرح به يک طرح ملي استفاده از ظرفيت داخلي تبديل شده و از ورود سازندگان داخلي توانمند در زمينه هاي تخصصي مورد نياز اين طرح استقبال مي کنيم.  دهقاني اظهار اميدواري مي کند که با رويکردهاي موجود و حمايت هاي مستقيم شخص وزير و نظارت هاي مستقيم او، طبق برنامه زمان بندي پيش برويم.