گوره-جاسک؛ نماد طرح ملي

خودباوری سازندگان داخلی

مشعل    «در سال رونق توليد بايد اميد در دل ها زنده باشد و ما مي توانيم اين کار را انجام دهيم.» اين بخشي از صحبت هاي بيژن زنگنه در مراسم امضاي قرارداد 50 پمپ طرح انتقال نفت خام گوره- جاسک با سازندگان داخلي بود تا رويکرد حمايت وزارت نفت از ساخت داخل را مورد تاکيد قرار دهد. مصداق اين اميد را امروز مي توان در کارگاه هاي توليدي شرکت هاي پمپ ساز طرف قرارداد براي اين طرح ملي نظاره کرد.

قراردادهاي ساخت 50 پمپ مورد نياز طرح انتقال نفت خام گوره - جاسک با ارزش تقريبي 48 ميليون يورو، بين شرکت مهندسي و توسعه نفت و شرکت هاي پمپ هاي صنعتي ايران، پمپيران و پتکو امضا شد. اين قراردادها مرتبط با طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک است، طرحي که مشتمل بر احداث يک خط لوله 42 اينچ به طول تقريبي 1000 کيلومتر، پنج تلمبه خانه در مسير آن، 20 مخزن 500 هزار بشکه اي به ظرفيت کل 10 ميليون بشکه و تأسيسات دريايي براي صادرات نفت خام است. با اجراي کامل اين طرح، ضمن انتقال روزانه يک ميليون بشکه نفت خام از ميدان هاي جنوب غربي کشور به سواحل جنوب شرقي و ذخيره سازي و صادرات نفت خام از طريق پايانه جديد جاسک، زمينه هاي اشتغال گسترده در استان هاي بوشهر، فارس و هرمزگان ايجاد مي شود و بازار کار مناسبي براي صنايع مختلف نظير فولاد، پمپ سازي، لوله سازي، پيمانکاران نفت و گاز و ديگر سازندگان تجهيزات داخلي به وجود مي آيد.

به واسطه اجراي اين طرح، سازندگان داخلي از جمله در بخش لوله و الکتروپمپ تجربه هاي جديدي را در داخلي سازي پشت سر مي گذارند. در بخش پمپ، نکته مهم آنکه ويژگي اوليه اين طرح پمپ هايي با توان 5.5 مگاوات بوده که با هدف حمايت از سازندگان داخلي، پمپ هايي با توان 2.5 مگاوات در برنامه قرارمي گيرد.