سی ان جی سوختی ملی با نگاه ملی

سعيد محمد بگي     سي ان جي، صنعتي تقريبا نوپا درکشورمان است که از ظهور آن، مدت زمان طولاني نمي گذرد و برداشتن گام هاي اوليه وکاربردي آن به حدود دو دهه قبل بازمي گردد.  چراغ اين صنعت،گاه بابي مهري برخي، کم فروغ و گاه بانگاه محبت و تعهد، پرفروغ بوده، اما هيچگاه خاموش نشده است. با گذشت حدود دو دهه حضور وفعاليت اين صنعت کليدي در کشور، نقش و جايگاه آن که مي تواند تاثير بسزايي بربخش هاي مختلف جامعه ازجمله اقتصاد و محيط زيست برجاي گذارد، برهمگان بيش از پيش آشکار و رونق دهي به آن يک اولويت درسياست هاي کلان بدل شده است. بدون ترديد تحقق رونق مورد انتظار بسته به زنجيره اي متصل به هم است؛ زنجيره اي که يک سويش دولت و دستگاه متولي آن يعني وزارت نفت است و سوي ديگرش بانک که به عنوان بخش خصوصي و عامل مهم ارائه تسهيلات، بايد همسو با يکديگر حرکت کنند تا چرخ صنعت سي ان جي، روان تر از قبل بچرخد. با اين نگاه، در هفته اي که گذشت، امير وکيل زاده، مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به نمايندگي از شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در حضور بيژن زنگنه، وزير نفت و عليرضا صادق آبادي، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش، تفاهمنامه مهمي را با محمد بيگدلي، مديرعامل بانک ملت امضاکردند. تفاهمنامه اي باعنوان «تامين مالي طرح توسعه و توليد کارخانه اي و کارگاهي خودروهاي دوگانه سوز سي ان جي» که هدفي ملي را درپي داشت و آن کمک به چرخش هرچه روان تر، چرخ هاي صنعت سي ان جي درکشوراست. گزارش پيش رو، شرحي است براين رخداد مهم.

بعد ازيک هياهوي صبحگاهي در خيابان هاي شلوغ تهران همراه باتنفس هوايي آلوده، حضور در مرکز همايش هاي تخصصي شرکت ملي نفت( کوشک) و چشم انداز محوطه بيروني آن که درختان متعددي را درخود جاي داده، روح نواز است. درختاني که فرش سبزي به زيرپاي دارند و شميم برخاسته ازآنها،نفس کشيدن را لذت بخش کرده است.پس از سال ها زمينه سازي و تا حدودي هم عمل براي رونق دهي به صنعت سي ان جي، گام مهم ديگري در دنباله گام هاي قبلي دراين عرصه برداشته شد. گامي در جهت تامين منابع مالي طرح توسعه وتوليد کارخانه اي و کارگاهي خودروهاي دوگانه سوز سي ان جي که در قالب يک تفاهمنامه برداشته شد.سالن وصحنه به زيبايي آراسته وصندلي هاي ميهمانان ويژه نيز با برچسب کاغذي رزرو شده بودند.نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملي استاندارد، فرشاد مقيمي مديرعامل گروه خودروسازي ايران خودرو، محمدباقر عالي معاون وزيرصنعت، معدن و تجارت(صمت) همچنين محمدبيگدلي مديرعامل بانک ملت که خود به نوعي ميزبان اين مراسم و يک پاي آن است، درسالن حضور داشتند تا شاهدي باشند براين رخداد مهم درعرصه صنعت سي ان جي و رونق دهي به آن با کمک و همياري بخش هايي همچون بانک.محور صحبت ها مشخص و حول گامي رو به جلو براي تامين مالي طرحي است که برپايه آن، توليد کارخانه اي وکارگاهي خودروهاي دوگانه سوز توسعه خواهد يافت.

سي ان جي، سوخت ملي

 در آيين امضاي تفاهمنامه «تامين مالي طرح توسعه و توليد کارخانه اي و کارگاهي خودروهاي دوگانه سوز سي ان جي» بيژن زنگنه، وزير نفت که از سخنرانان اصلي آن بود ازاين جهت که به کمک همکارانش درشرکت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي و بخشي بيروني وزارت، يعني بانک، قدم مهمي درجهت توسعه صنعت سي ان جي برداشته مي شود، خوشحال به نظرمي رسيد.وزير نفت گفت: از دست درکاران اين طرح ازجمله بانک ملت به عنوان پيشتاز همکاري در کارهاي صنعت نفت، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و همه اشخاصي که با همت واراده خود تلاش کردند مصوبه شوراي اقتصاد ظرف دو روزدريافت و ابلاغ شود، تشکر مي کنم.زنگنه افزود: اين بي انصافي است اگرکاري تمام مي شود يک نفر بخواهد به نام خود تمام کند؛ اين کارهمه بوده است و خيلي ها در پشت صحنه زحمت مي کشند.

  وزيرنفت ازسي ان جي به عنوان «سوخت ملي» ياد کرد وگفت: هيچ کشوري در دنيا مانند ايران نيست که 94 تا95 درصد جمعيت آن در خانه هايشان گاز وبه اندازه ما خودرو سي ان جي سوز داشته باشد. زنگنه بابيان اينکه هم اکنون به طورکامل به فناوري ايستگاه هاي سي ان جي دست يافته ايم و ايستگاه ها کاملا ايراني هستند، افزود: با توجه به اينکه گازدر سراسرکشور وجود دارد وتمام تجهيزاتي که لازم است در زنجيره سي ان جي مصرف شود، ايراني است، پس بايد استفاده ازفناوري سي ان جي درکشور را بالا ببريم تا سوخت درست تر مصرف و استاندارد آن مراعات شود.  وي با تاکيد برافزايش توليد تعداد خودروهاي سي ان جي سوز اظهار کرد: اين يکي از کارهايي است که مي تواند فشار مصرف بنزين و حتي نفت گاز را کاهش دهد.وزير نفت با بيان اينکه همه دراين طرح همانند گازرساني روستايي برنده هستند، تصريح کرد: گازرساني روستايي سبب قطع مصرف نفت سفيد و گازمايع ازسوي مردم وبازپرداخت هزينه هاي گازرساني ازمحل اين صرفه جويي مي شود.وزير نفت با اشاره به فعاليت 2600حايگاه عرضه سي ان جي درکشور و صرف روزانه20تا22ميليون مترمکعب اين سوخت پاک افزود: جايگاه هاي عرضه سي ان جي توان افزايش حداقل تا دو برابراين ميزان تحويل سوخت را دارند و اگر لازم باشد جايگاه هاي جديد نيز احداث مي کنيم، اما به نظر من فعلا لازم نداريم و مي توانيم ازهمين ها استفاده کنيم.

پاسخ به نداي رهبري در سال رونق توليد

زنگنه با اشاره به اينکه تامين مالي طرح توسعه و توليد کارخانه اي و کارگاهي خودروهاي دوگانه سوز سي ان جي، هم از مصاديق اقتصاد مقاومتي و هم در سال رونق توليد، پاسخي به نداي رهبر معظم انقلاب است، افزود: با اجراي اين طرح، 6هزارو500ميليارد تومان پول خالص در داخل کشور هزينه مي شود و براي انجام آن حتي يک قطعه نبايد وارد کشور شود. ضمن آنکه تقاضاي خريد تجهيزات، قطعات و خدمات همگي داخلي هستند.وزير نفت با اشاره به همکاري بانک ملت در اجراي تامين مالي طرح توسعه و توليد کارخانه اي و کارگاهي خودروهاي دوگانه سوز سي ان جي ادامه داد: طراحي بسيار خوبي شده است تا مردم اذيت نشوند و کمترين رفت وآمد و بوروکراسي را داشته باشد، درباره نحوه بازپرداخت پول ها نيز برنامه ريزي شده است.

مقطع کنوني، زمان مناسب براي اجراي طرح

زنگنه با بيان اينکه انجام اين طرح پيش از اين امکان پذيرنبود، تصريح کرد: اين طرح بايد درهمين زمان اجرا مي شد. اختلاف قيمت سي ان جي با يک ليتر بنزين پيش ازاجراي طرح سهميه بندي بنزين،600 تومان بود اما هم اکنون حداقل قيمت يک ليتر بنزين سهميه اي1500تومان و حداکثر آن به صورت آزاد 3 هزارتومان است واين اختلاف قيمت افزايش يافته است.به گفته وي، اين طرح فقط براي خودروهاي عمومي است، اما با توافقي که وزارت نفت با سازمان استاندارد انجام داده، راه براي کساني که مي خواهند خودروهايشان را با هزينه خودشان گازسوز کنند، باز شده است.