گـزارش «مشـعل» از شکستـن سـد تحريم از سوي تيم نوسازي و تعميرات منطقه لاوان

فرزندان ایرانیم

مشعل    مرجان طباطبايي    «اين شعله فلرها که مي بينيد، پرچم هاي هويت ماست؛ هويت مملکت ماست. اگر اينها خاموش شود، مثل اين است که ديگر وجود نداريم. بنابراين با تمام توان کار مي کنيم و تنها انتظارمان اين است که ديده شويم.» اين نقل قول يکي از اعضاي 420 نفره تيم نوسازي و تعميرات منطقه عملياتي لاوان است که در خشکي و دريا با فعاليت مستمر و شبانه روزي در شرايط تحريم تداوم توليد را رقم زده اند و در نبود شرکت هاي صاحب گارانتي خارجي با فعاليت هاي متنوعي از تعمير توربين سولار مارس تا راه اندازي دوباره الکتروموتورهاي پمپ هاي غوطه ور و ژنراتورهاي جديد در مسير بومي سازي گام برداشته اند.