شرکت مهندسي و توسعه نفت 

نشست آشنايي با واحدهاي فرآورش پيش ساخته و سيار

نشست آشنايي با واحدهاي فرآورش پيش ساخته و سيار ومعرفي پيمان ساخت، مالکيت و بهره برداري (BOO) واحدهاي يادشده با حضور شرکت ها و صنعتگران حوزه نفت و انرژي در شرکت مهندسي و توسعه نفت(متن) برگزار شد.

تورج دهقاني، مديرعامل شرکت «متن» هدف اصلي برگزاري اين نشست را آشنايي و شناخت صنعتگران باسياست هاي وزارت نفت و اقدام هاي شرکت در زمينه ساخت واحدهاي فرآورش پيش ساخته عنوان کرد.

وي افزود: با توجه به سياست هاي کلان وزارت نفت درباره واحدهاي فرآورشي پيش ساخته و سريع الاحداث، اميدواريم بتوانيم با تجربه و توان پيمانکاران و صنعتگران داخلي و به کارگيري روش هاي نو، اين واحدها را در کوتاه ترين زمان ممکن احداث کنيم.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت با اشاره به ضرورت احداث واحدهاي فرآورشي سيار و اين که هم اکنون به نقطه عطف اثبات توان پيمانکاران داخلي درساخت واحدفرآورشي سيار رسيده ايم، تاکيد کرد: يقين دارم باهمراهي، همفکري و همدلي يکديگر مي توانيم از اين گلوگاه با سربلندي عبور کنيم.

دهقاني تصريح کرد: طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي ازجمله طرح هاي شناخته شده اي به شمار مي رود که توسعه آن بعدازخلع يد شرکت چيني درسال 93 با تعريف بسته هاي کاري کوچک تر و واگذاري به شرکت هاي داخلي، انجام شده  است.

وي افزود: توليد نفت در ميدان هاي نفتي غرب کارون با توجه به موقعيت و نوع مخزن، سنگين بودن سيال، همچنين ناهمگني هاي موجود، مستلزم چابکي و ايجاد ابزارکنترلي است که بتواند درهمه حلقه هاي اين زنجيره تناسب ايجاد کند ودراين مسير بايد ازهمه روش هاي فناورانه استفاده کرد.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت يادآورشد: اتخاذسياستي حساب شده و کارآمد که بتواند در شرايط کنوني اين خلأ را پر کند، حائز اهميت است؛ بنابراين، هر اقدامي در عمليات توسعه اين ميدان، بسيارحساس و ارزشمند است.

دهقاني توانايي ساده کردن فرايندها و استفاده ازفناوري هاي نو را از ويژگي هاي يک شرکت سازنده واحد فرآورش سيار دانست.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت به تداوم برگزاري اين گونه نشست ها اشاره و تصريح کرد: در بازديدي که به زودي از واحد فرآورش سيار (Skid Mounted) خواهيم داشت، نحوه کار و نمونه اجراشده اين واحد براي صنعتگران شفاف تر خواهد شد.

در ادامه اميد شاکري، مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت نيز با ارائه گزارش اقدام هاي انجام شده به منظور ابلاغيه وزير مبني بر الزام به تغيير روش ساخت و نصب واحدهاي فرآورش پيش ساخته و سيارگفت:در اين ابلاغيه چند تکليف براي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت مشخص شده که تعيين ظرفيت هاي استاندارد براي واحدهاي فرآورش پيش ساخته وسيار، تهيه اسناد نمونه براي برگزاري مناقصه، همچنين موضوع الگوي قرارداد والزام هاي فني و اچ اس اي، ازآن جمله است.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

کسب مدال طلاي مخترع جوان براي دومين سال

جوان مخترع شرکت ملي حفاري ايران براي دومين سال پياپي موفق به کسب مدال طلاي مسابقات جهاني اختراعات در حوزه انرژي ومحيط زيست در کشورکره جنوبي (BIXPO2019) شد.

عبدالله سعيدي اصل، کارشناس ارشد بازرسي فني ساخت مديريت پژوهش، فناوري ومهندسي ساخت شرکت با بيان اين که دراين دوره از رقابت ها يک هزار و 300طرح ازسراسر جهان پذيرش شده بود، اظهارکرد: از اين تعداد160طرح انتخاب وپس از ارزيابي داوران، تعدادي از شرکت کنندگان کشورهاي مختلف ازجمله ايران موفق به دريافت مدال شدند.

وي طرح ارائه شده از سوي خود دراين مسابقات را «حذف ارتباط کوپلينگ مکانيکي و جايگزيني سيستم کوپلينگ هيدروليکي در زير دريايي ها تاعمق حداکثر يکصدمتر» عنوان و اظهارکرد:اين طرح با نظر داوران، حائز کسب رتبه نخست ودريافت نشان طلا شناخته شد.

اين جوان مخترع که عضو بنياد ملي نخبگان کشوراست، پيش از اين نيز با ارائه طرح «ارتقاي کيفي توربين هاي بادي» مدال طلاي مسابقات جهاني اختراعات BIXPO2018 کره جنوبي را کسب کرده بود.

سعيدي اصل ازحمايت ها و مساعدت هاي مديريت ارشد شرکت ملي حفاري ايران در ايجاد فرصت براي پرورش استعداد و نبوغ کارکنان جوان که در زمينه ابداعات و اختراعات موفقيت هاي قابل توجهي داشته اند، قدرداني کرد.

مسابقات جهاني اختراعات درحوزه انرژي و محيط زيست، سيزدهم تا هيجدهم آبان ماه امسال درکشورکره جنوب (BIXPO2019) برگزار شد.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران

800 ميليون تومان صرفه جويي با بازسازي تجهيزي- کاربردي

نصب و راه اندازي يک دستگاه کمپرسور هوا درمنطقه لاوان شرکت نفت فلات قاره ايران پس از20 سال، موجب 700تا 800 ميليون تومان صرفه جويي شده است.

دراين عمليات باانجام حدود دوهزارنفر-ساعت کارمفيد، يک دستگاه کمپرسور هواي broomwadباموفقيت تعمير، نوسازي و بهره برداري شد.

پروژه راه اندازي اين کمپرسورهوا که حدود 20سال درانبارمنطقه لاوان نگهداري مي شد، به منظور بهبود فرايندتامين هواي فشرده موردنياز کارخانه سلمان، در دستور کار قرارگرفته است.

باتوجه به طولاني بودن زمان نگهداشت کمپرسورهواي مزبوردرانبار منطقه لاوان، همه قطعات آن تست، بررسي وبه دليل موجود نبودن برخي قطعات آن تعمير اساسي شده است.

درفرايند تعمير اساسي اين کمپرسورهوا قطعاتي مانندرينگ پيستون ها و شيرهاي اطمينان با همکاري واحد ابزار دقيق منطقه، تعويض يا نوسازي شده اند.

کابل کشي هاي برقي بين کمپرسو رو تابلو برق و رفع اشکال درسيستم حفاظت کمپرسورهوا به منظور تامين هواي مورد نياز کارخانه خشکي سلمان، ديگر فعاليت هاي تعميراتي براي راه اندازي اين کمپرسورهوا بوده است.

تجهيزات اين کمپرسورهواهم اکنون روي شاسي قرارگرفته وبه راحتي قابل جابه جايي و استفاده در هر مکاني براي تامين هواي فشرده است.

 

     شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

نصب سامانه «پي ال سي» چاه 44 خانگيران

سامانه کنترل کننده تجهيزات فرايندتوليد (PLC)جديد روي چاه شماره 44 خانگيران شرکت بهره‎برداري نفت و گاز شرق با قابليت اتصال به شبکه استاندارد محلي (LAN) نصب شد. ابوالقاسم ايراني، رئيس اداره تعميرات شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، درباره مراحل اجرايي اين پروژه به عنوان نخستين چاه آزمايشي اظهارکرد: در «پي ال سي»هاي قديمي، امکان برقراري ارتباط ازطريق شبکه باسيستم هاي اسکادا(سيستم هاي نظارتي واکتساب داده ها)وجود نداشت واين موضوع به کاهش توان پشتيبان گيري ازبرنامه درون پي ال سي منجر مي شد.

وي با بيان اين که اين پروژه با همکاري کارشناسان واحد ابزاردقيق آن شرکت بهره برداري نفت و گازشرق انجام شده است، افزود: بااجراي طرح مزبور، افزون بر صرفه جويي اقتصادي، افزايش قابليت اعتمادسيستم کنترل، امکان استفاده از نشانه هاي پي ال سي هاي قديمي به عنوان يدکي، حذف قاب پايانه راه دور و امکان استفاده از پي ال سي هاي موجود درآن براي انجام پروژه هاي مشابه درديگرچاه ها، کاهش خطاي اطلاعات دريافتي در اتاق اسکادابه دليل حذف مدارهاي واسط، همچنين امکان ارتقاي سامانه پايش سيگنال هاي آنالوگ در آينده و بهبود بخشي از برنامه نرم افزاري و سخت افزاري با توجه به نيازهاي موجود، ديگر ويژگي هاي سامانه نصب شده روي چاه شماره 44 خانگيران است.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

توزيع 400 بسته نوشت افزار دانش آموزي

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران از توزيع4 بسته نوشت افزار در ميان دانش آموزان مناطق مجاور تاسيسات اين شرکت خبرداد.

هوشنگ صيدالي گفت: اين بسته هاي حمايتي، درکنار رسالت ذاتي شرکت بهره برداري نفت وگاز گچساران در توليد نفت و گاز و صيانت از تاسيسات، درجهت عمل به مسؤوليت اجتماعي به دانش آموزان مناطق ساکن درمجاورت تاسيسات نفتي استان هاي کهگيلويه وبويراحمد، فارس، بوشهر و خوزستان اهدا شده است.

وي هدف ازتهيه وتوزيع بسته هاي مهرومهرباني را تشويق دانش آموزان براي کسب علم و دانش عنوان کرد.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازگچساران تصريح کرد:همدلي و همکاري مناطق مجاور واحدهاي عملياتي وهمکاري مسؤولان، موجب شده است راه براي ارائه خدمات بهينه به مردم هموارباشد واميدواريم توانسته باشيم درفضاي فرهنگي محيط پيراموني نفت وگاز، گامي هرچند کوچک برداشته باشيم.

 

   پژوهشگاه صنعت نفت   

امضاي تفاهم نامه پژوهشگاه هاي نفت و استاندارد

پژوهشگاه صنعت نفت وپژوهشگاه استاندارد تفاهم نامه همکاري امضا کردند. براساس مفاد اين تفاهم نامه که جعفر توفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت وفرزانه انصاري، سرپرست پژوهشگاه استاندارد، آن را امضا کردند، دو طرف درحوزه هاي تبادل اطلاعات، تجربيات، توانمندي هاي علمي، فني، کارشناسي به منظورارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، همچنين اجراي طرح ها مشترک ميان پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه استاندارد، با يکديگر همکاري خواهند کرد. توفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، پيشرفت مستمر پژوهشگاه استاندارد را نشان دهنده تفکر خلاق درمجموعه راهبري سازمان خواند و افزود: موضوع استاندارد، افزون برنقش اصلي آن درتامين ايمني، سلامت و استانداردهاي کالا وخدمات، آرامش وامنيتي است که براي مردم با ديدن مهر استاندارد روي محصولات ايجاد مي شود. توفيقي تصريح کرد: توليدکنندگان کالا براي تحقق استاندارد بايد تلاش علمي و تحقيقي انجام دهند، مرکزتحقيق و توسعه (R&D) راه اندازي کنند و از پژوهشگران مرتبط در آن زمينه بهره مند شوند. رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، موضوع استاندارد را يکي از ابزارهاي تحريک تقاضا براي دانش و فناوري خواند وافزود: استاندارد يک کالا يا خدمات به معناي آن است که بايد براي رسيدن به آن استاندارد، تلاش کرد و اين موضوع تنهابا دستيابي به دانش و فناوري مرتبط با آن استاندارد انجام پذير خواهد بود. توفيقي با تاکيد بر اين که استاندارد در توسعه بازارها حائز اهميت است، گفت: توليدکننده اي که استانداردهاي مورد نظر راداشته باشد، درهاي بازار به روي او باز مي شود. براي نمونه در پژوهشگاه صنعت نفت، زماني که مي خواهيم يک فناوري را وارد بازارکنيم، نخستين سوال اين است که چه موسسه و سازماني گواهينامه استاندارد آن را صادر کرده است. وي با اشاره به اينکه فعاليت هاي انحصاري در زمان حاضر، علمي و منطقي نيست، گفت: يکي از راهبردهاي پژوهشگاه صنعت نفت، تشکيل شبکه هاي همکاري است، زيرا عصرکنوني، عصرشبکه است و شبکه سازي و استفاده از توانمندي هاي يکديگر، همچنين مبادله اطلاعات و نوآوري، اهميت دارد وسبب گسترش همکاري ها و استفاده از ظرفيت ها مي شود.

حضور در بازارهاي جهاني با استانداردسازي

فرزانه انصاري، سرپرست پژوهشگاه استاندارد نيزگفت: استانداردسازي بين المللي، ازمباحث مهم است که مي توانيم ازکانال پژوهشگاه صنعت نفت به نحو شايسته تري انجام دهيم.  وي گفت: حضورهمکاران پژوهشگاه صنعت نفت درکميته هاي متناظر، استانداردسازي محصولات توليدي درکشور و بازارهاي جهاني ازطريق استانداردسازي بين المللي، ازمسائلي است که دراين تفاهم نامه برآنهاتاکيد شده است.

 

   شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

پايان تعميرات مراکز تاسيساتي

تعميرات اساسي برنامه ريزي شده ازسوي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در شرکت هاي تابع بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، شرق وغرب ومناطق عملياتي آنها به منظور تامين سوخت پايدار زمستان پايان يافت. رامين حاتمي، مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران درباره فعاليت هاي شاخص تعميرات اساسي انجام شده دربخش تاسيسات گازي شرکت هاي تابع گفت: درشرکت بهره برداري نفت وگاززاگرس جنوبي، تعميرات اساسي خطوط لوله اصلي انتقال گاز از تاسيسات توليد ميدان هاي اين شرکت به پالايشگاه ها، ايستگاه تقويت فشارنار، همچنين مراکزتفکيک و جمع آوري ميدان هاي گازي وتاسيسات پالايشگاه گاز فراشبند به منظورتامين خوراک پالايشگاه هاي گازفجرجم، پارسيان و فراشبند انجام شده است. وي درباره فعاليت هاي انجام شده درشرکت بهره برداري نفت و گازشرق نيز گفت: در اين شرکت، تعميرات اساسي مراکز اندازه گيري مرکزي خانگيران، مراکز جمع آوري گاز وعمليات توپک راني هوشمند خطوط لوله (A,B,C,D,E, F) پايان يافته است.

حاتمي يادآورشد: با پايان يافتن تعميرات اساسي در تاسيسات شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، اين شرکت آمادگي خود را براي ارسال گاز به پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد درجهت تامين اين سوخت پاک دراستان هاي شمالي وشمال شرق کشوراعلام کرده است.

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران همچنين ازپايان تعميرات اساسي در شرکت بهره برداري نفت وگازغرب نيزخبرداد.

حاتمي افزود:درشرکت بهره برداري نفت وگازغرب، تعميرات اساسي واحدهاي مرکزجمع آوري گاز (TCF) و مرکزتفکيک ايلام (ISF) تنگ بيجار براي تامين خوراک پالايشگاه گاز ايلام پايان يافته است.

وي با اشاره به انجام تعميرات اساسي در بخش تاسيسات نفتي شرکت هاي تابع تصريح کرد: تعميرات اساسي واحد بهره برداري سعادت آباد و سروستان در حوزه عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي باموفقيت انجام و درشرکت بهره برداري نفت و گاز غرب نيز تعميرات اساسي واحد بهره برداري و نمک زدايي نفت شهر و تعمير خطوط لوله انتقال نفت چشمه خوش به اهواز تکميل شده است.

حاتمي تعميرات اساسي بخش هاي فرايندي واحد نمک زدايي چشمه خوش را ازمهم ترين فعاليت هاي انجام شده دربخش تعميرات شرکت بهره برداري نفت وگازغرب عنوان واظهارکرد: اين تعميرات بدون توقف وکاهش توليد در ميدان هاي مشترک انجام شده است.

وي مجموع تعميرات اساسي در شرکت هاي تابع شرکت نفت مناطق مرکزي را 284 هزار و500 نفر- ساعت اعلام و اظهارکرد: سهم شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي 145هزار
نفر-ساعت، نفت و گازشرق، 47هزارو500 نفر-ساعت وشرکت بهره برداري نفت و گازغرب نيز 92 هزار- نفر ساعت بوده است.