چاره ای جز سرمایه گذاری در صنعت نفت وجود ندارد

مدير عامل شرکت انگليسي-هلندي شل در گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري رويترز اعلام کرد که هيچ چاره اي جز سرمايه گذاري در صنعت نفت وجود ندارد. به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن، مدير عامل شرکت رويال داچ شل اعلام کرد که اين شرکت همچنان فرصت هاي سرشاري براي پول در آوردن از نفت و گاز در دهه هاي آينده پيش روي خود مي بيند، حتي در شرايطي که سرمايه گذاران و دولت ها فشار بر شرکت هاي انرژي را به دليل تغيير آب و هوايي افزايش مي دهند.

با اين همه« بن فن بوردن» در گفت و گوي اختصاصي با رويترز ابراز نگراني کرد که تا حدي به دليل پديده اي که او آن را «هيولا کردن» نفت و گاز مي نامد، همچنين به دليل نگراني هاي بدون توجيه درباره اين که الگوي تجاري نفت و گاز ناپايدار است، برخي از سهام داران اين شرکت ممکن است سهام خود را در اين شرکت واگذار کنند. اين مدير هلندي 61 ساله در سال هاي اخير به يکي از بلندترين صداها در صنعت نفت تبديل شده که از اقدام براي رويارويي با گرم شدن کره زمين پس از توافق تغيير آب و هواي پاريس 2015 حمايت مي کند. شرکت شل که حدود سه درصد از کل نفت جهان را تأمين مي کند، در سال 2017 ميلادي برنامه اي را تنظيم کرد که توليد گازهاي گلخانه اي از سوي اين شرکت را تا ميانه قرن اخير ميلادي نصف مي کند و مهمترين پايه اين برنامه، ايجاد يکي از بزرگترين کسب و کارهاي جهان در زمينه توليد برق است. با اين همه، حجم گاز دي اکسيد کربن توليد شده از عمليات شرکت شل و همچنين توليد دي اکسيد کربن فرآورده هاي نفتي که اين شرکت توليد مي کند، در سال هاي 2017 تا 2018 ميلادي 2.5 درصد افزايش داشته است. فن بوردن سرسختانه سر و صداي روزافزون فعالان زيست محيطي و بخشي از جامعه سرمايه گذاران مبني بر لزوم تحول شديد در الگوي تجاري اين شرکت 112 ساله انگليسي-هلندي را رد کرد و گفت: ما هيچ چاره اي نداريم جز اين که در پروژه هاي داراي عمر طولاني سرمايه گذاري کنيم. شرکت شل و همتايان آن مدت ها پافشاري کرده اند که رويگرداني از نفت و گاز به سوي منابع پاکتر انرژي دهه ها طول مي کشد، زيرا تقاضا در بخش هاي حمل و نقل و پلاستيک همچنان در حال افزايش است. با اين همه، سرمايه گذاران هشدار داده اند که شرکت هاي نفتي اغلب بر پيش بيني هايي تکيه مي کنند که شتاب تغيير را دست کم مي گيرند. طبق گزارش شرکت شل به سرمايه گذاران خود در ماه ژوئن امسال، اين شرکت قصد دارد مجوز لازم براي بيش از 35 پروژه جديد نفت و گاز را تا سال 2025 ميلادي صادر کند. نفت و گاز همچنان پشتوانه اصلي سوددهي شرکت شل است که بزرگترين شرکت ثبت شده در شاخص بورس اف تي اس ئي لندن به شمار مي آيد. اگرچه نفت و گاز امروز کليت جريان نقدينگي آزاد شل را در بر مي گيرد، اين شرکت پيش بيني مي کند که در دو دهه آينده به تدريج به فعاليت هاي خود تنوع ببخشد. با اين همه، همچنان پيش بيني مي شود که هر يک از بخش هاي نفت و گاز يک سوم از جريان نقدينگي اين شرکت را تأمين مي کنند و بقيه اين جريان از بخش هاي توليد برق و پتروشيمي به دست خواهد آمد. توسعه و بهره برداري از بسياري از پروژه هاي نفت و گاز، همانند تأسيسات فرآوري گاز، سکوهاي فراساحلي و يا تأسيسات پتروشيمي به ميلياردها دلار سرمايه در چندين دهه نياز دارد.

«نکته انحرافي»

شرکت شل همانند بسياري از رقيبان در زمينه سرمايه گذاري هاي خود گزينش گرتر شده است، زيرا دورنماي قيمت و تقاضاي نفت همچنان مبهم است. هدف اين شرکت اين است که پروژه هايي را دنبال کند که مي توانند در قيمت نفت 20 تا 30 دلار سودآور باشند و نسبتا آلودگي گازهاي گلخانه اي کمتري توليد مي کنند. قيمت نفت اکنون حدود 60 دلار است. فن بوردن گفت: در صورت وجود توجيه اقتصادي و اجتماعي، ما مي توانيم تا دهه 2030 ميلادي مجموعه اي از فعاليت هاي بالادستي را ادامه دهيم. وي افزود: خوشبختانه ما بيش از سقف پول موجود خود، پروژه هايي از اين دست (که ارزش سرمايه گذاري دارند) در اختيار داريم. فن بوردن اعلام کرد اين استدلال که ذخاير نفت و گاز شرکت شل (که مي توانند موجب استمرار توليد کنوني اين شرکت براي هشت سال شوند) در آينده از نظر اقتصادي توجيه اقتصادي خود را از دست مي دهند و معطل مي مانند، يک نکته انحرافي است. به گفته وي، کمبود سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز منجر به کمبود نفت و در نتيجه جهش قيمت اين کالا مي شود. مدير عامل شل گفت: يکي از خطرهاي مهم اين نيست که ما به دايناسور (رو به انقراض) تبديل مي شويم چون همچنان در زمان نبود نياز به نفت و گاز در اين زمينه سرمايه گذاري مي کنيم؛ خطر بزرگتر اين است که پيش از موعد به نفت و گاز پشت کنيم. شرکت شل قصد دارد در سال 2025 ميلادي سرمايه گذاري خود را به 32 ميليارد دلار برساند، در حالي که اين رقم اکنون 25 ميليارد دلار است. همچنين قرار است يک دهم از اين سرمايه گذاري به انرژي هاي تجديد پذير و بخش توليد برق اختصاص يابد. شرکت شل که در ميان شرکت هاي جهان بيشترين سود را به سهامداران خود پرداخت مي کند، قصد دارد در پنج سال منتهي به سال 2025 ميلادي 125 ميليارد دلار به سهامداران خود پرداخت کند. در زمينه ال ان جي نيز که شرکت شل، بزرگترين معامله گر در جهان به شمار مي آيد، فن بوردن گفت که بازار در کوتاه مدت با عرضه مازاد رو به رو خواهد شد. وي گفت: تقاضا براي ال ان جي همچنان با شتابي که چهار برابر نفت است، افزايش خواهد يافت. شرکت شل، به ويژه در قاره اروپا، به مرکز توجه اعتراض هاي زيست محيطي تبديل شده است و به طور منظم در بيرون مقر اين شرکت در لندن تظاهرات برگزار مي شود و تئاتر ملي بريتانيا به تازگي حمايت مالي اين شرکت را رد کرده است. همزمان، سرمايه گذاران شل موشکافي درباره عملکرد اين شرکت در زمينه محيط زيست را به شدت افزايش داده اند. همزمان با افزايش ابهام ها درباره تقاضاي آينده نفت، ارزش سهام شل و همتايان آن نسبت به ديگر بخش ها، عملکرد ضعيف تري داشته است. فن بوردن از اين که برخي سرمايه گذاران شرکت شل را رها کنند، ابراز نگراني و تأييد کرد که سهام اين شرکت تا حدي به دلايل اجتماعي، کمتر از ارزش واقعي خود معامله مي شود. وي گفت: اگر بخواهم صادق باشم، من از اين مسئله نگران هستم. مدير عامل شل افزود: با اين همه من فکر نمي کنم آنها به دليل نگراني موجه مربوط به دارايي هاي معطل مانده (از شرکت شل) فراري شده اند؛ مسئله اصلي، استمرار فشار به بخش ماست که در برخي موارد به حد تظاهرات هم مي رسد و اين مسئله مديران پولي (شرکت هاي سرمايه گذاري) را فراري مي دهد. فن بوردن اعلام کرد روند حمله به شرکت هاي نفتي، يک جريان ناسالم است. وي اعلام کرد مسئوليت تحول به سوي اقتصادهاي کم کربن، به عهده دولت هاست، ضمن آنکه هشدار داد براي دستيابي به اهداف توافق پارس مبني بر محدود کردن گرم شدن زمين به کمتر از دو درجه سانتيگراد تا پايان قرن کنوني ميلادي نسبت به دوران پيش از صنعتي شدن، پيشرفت کافي به دست نيامده است. وي گفت: آيا اين اتفاق مي تواند محقق شود؟ من فکر مي کنم مي تواند و به شکلي روز افزون، جامعه با اين مسئله کنار نمي آيد که کار کافي در اين زمينه انجام نشده است.

مدير عامل شل اعلام کرد تأخير در اجراي سياست هاي زيست محيطي درست مي تواند موجب واکنش هاي سياسي شود که ممکن است براي جامعه بسيار مخرب باشد. فن بوردن گفت: بگذاريد باد بالن کمي خالي شود پيش از آن که واقعا اين بالن منفجر شود.

مترجم: يحيي احمدي

منبع: خبرگزاري رويترز