اعلام جزییات 2  طرح کلان شرکت نفت خزر

مشعل   مدير اکتشاف شرکت نفت خزر در گفت وگو با «مشعل» جزييات برنامه ريزي براي اجراي دو طرح کلان در اين شرکت را تشريح کرد.

احمد شيرزادي مي گويد: «طرح نخست، توسعه و توليد ميدان نفتي سردار جنگل و طرح دوم، تداوم عمليات اکتشافي ساختار هاي اولويت دار در بخش مياني حوضه خزر جنوبي است. براساس برنامه ريزي انجام شده و در طرح نخست، با فراهم کردن تمهيدات مورد نياز، آزمايش طولاني مدت ميدان نفتي سردار جنگل را آغاز خواهيم کرد.»

به گفته او، کارگروهي متشکل از کارشناسان اداره هاي حفاري، مهندسي نفت و مهندسي و ساختمان، براي بررسي فني و برنامه ريزي اين موضوع تعيين شده اند که پس از جمع بندي، شرح کار انجام آزمايش طولاني مدت ميدان نفتي سردار جنگل تدوين و براي اخذ اعتبار و تصويب خواهي، به مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران ارائه خواهد شد.

ارديبهشت سال 1391 بود که با آزمايش چاه شماره (يک) ميدان سردار جنگل و جريان يافتن نفت از بخش مخزني، برافروختن شعله در مشعل هاي سکوي نيمه شناور امير کبير، اميدهاي زيادي را زنده کرد که افزون بر جنوب کشور، قطب ديگري از انرژي، اين بار در شمالي ترين نقطه ايران، ايجاد خواهد شد.

مدير اکتشاف شرکت نفت خزر اشاره مي کند: «پس از حفر دو حلقه چاه در ميدان نفتي سردار جنگل، آزمايش انجام شده در اين دو چاه تنها به مدت کوتاه ( حدود يک هفته) ادامه داشت که براساس استانداردهاي متداول در آب هاي عميق، لازم است اين دو چاه به مدت طولاني 6 تا 8 ماه مورد آزمايش و توليد قرار گيرند تا اطلاعات بيشتري از مخزن حاصل شده و برنامه توليد نهايي ميدان، ريسک هاي کمتري داشته باشد.»

او الزام هاي اين فعاليت را وجود شناور ذخيره سازي و همچنين شناور هايي براي انتقال نفت به ساحل اعلام مي کند و توضيح مي دهد: «البته الزام هاي فني اين عمليات، بسيار فراتر از اين موضوعات است که لازم است طي مطالعه مقدماتي و با به کار گيري يک شرکت مشاور متخصص در آب هاي عميق، مورد تحليل و طراحي قرار گيرد.

ضرورت دريافت مجوز شرکت ملي نفت

 شيرزادي يادآوري مي کند: «با توجه به ضرورت استفاده از تجهيزات خاص با فناوري بالا براي آزمايش طولاني مدت و توليد در آب عميق خزر، همزمان بررسي و امکان سنجي تامين تجهيزات مربوطه نيز از سوي کارشناسان شرکت نفت خزر در حال انجام است و در مجموع پس از تاييديه هيات مديره شرکت ملي نفت ايران، وارد مراحل عملياتي و اجرايي خواهيم شد.

 اهميت منابع عظيم خزر

تا نيمه اول قرن 20، اهميت خاص درياي خزر منحصر به عمليات صيد، ماهيگيري، امور شيلاتي و نيز حمل و نقل دريايي و كشتيراني بود که بتدريج با شناخته شدن حوضه ها و پتانسيل هاي هيدروکربني درياي خزر و در پي آن اكتشاف و استخراج نفت، اهميت اقتصادي و تجاري اين دريا از لحاظ وجود ذخاير نفت و گاز زير بستر دريا افزايش يافت.

درياي خزر بعد از منطقه خليج فارس و سيبري، سومين منبع انرژي جهان است که بر اساس اعلام سازمان انرژي جهاني، مجموع ذخاير تاييد شده نفت‎خام و گاز طبيعي درياي خزر بالغ بر 100 ميليارد بشكه نفت و 12 تريليون متر مكعب گاز تخمين زده شده است؛ ارقامي که به وضوح نشان مي‎دهد، درياي خزر علاوه بر موقعيت ژئوپلتيک، از لحاظ ذخاير نفت و گاز نيز اهميت زيادي براي کشورهاي حاشيه خزر دارد و سهم عمده اين ذخاير به حوضه خزر جنوبي مربوط است که سهم ايران از اين منابع را شامل مي شود.

شرکت نفت خزر، به عنوان يکي از شركت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران، وظايف اکتشاف، توسعه و توليد منابع هيدروكربوري در حوضه خزر جنوبي و سه استان ساحلي گيلان، مازندران و گلستان را به عهده دارد که در ادامه گفت وگو با مدير اکتشاف شرکت نفت خزر، به صفر تا 100 اکتشاف هاي انجام شده در حوزه خزر، اعم از خشکي و دريا پرداختيم.

نگاهي به سابقه اکتشاف در خشکي و درياي خزر

سابقه اکتشاف در خزر به 60 سال قبل باز مي گردد که شيرزادي درباره آن مي گويد: «با هدف دستيابي به منابع هيدروکربني در مناطق شمال کشور که از منابع سرشار انرژي در جنوب کشور فاصله زيادي دارند و به منظور عدم وابستگي به جريان گاز کشور ترکمنستان، سعي شده در اين مناطق با حفر چاه هاي مختلف اکتشاف نفت و گاز محقق شود. به همين منظور تاکنون 17 حلقه چاه اکتشافي در منطقه دشت گرگان حفاري شده که با وجود مشاهده خصوصيات خوب سنگ مخزن و نيزهيدروکربن هاي سبک، هنوز هيچ کدام از اين چاه ها به عنوان يک منبع انرژي اقتصادي ارزيابي نشده اند.»

در مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، از حدود 30 سال پيش سه حلقه چاه به نام هاي مقداد، ميثم و خزر در بخش کم عمق دريا حفاري شده است. حفاري اين سه حلقه چاه با وجود فراهم آوردن اطلاعات ارزشمند زمين شناسي از سازند ها و لايه هاي عميق زير بستر دريا، با حصول هيدروکربن اقتصادي همراه نبود و متعاقب آن فعاليت در بخش شمالي براي مدتي به صورت معلق باقي ماند تا اينکه تحليل کامل و جامعي انجام و مسير اکتشاف و توسعه منابع محتمل در مناطق شمالي کشور به طور استراتژيک برنامه ريزي شد. از اين رو در سال 1379 کنسرسيومي از سه شرکت شناخته شده بين المللي و نيز کارشناسان مجرب ايراني تشکيل شد. اين کنسرسيوم با هدايت شرکت نفت خزر