استقرار جايگاه هاي سيار 

چاغروندي با اشاره به راه اندازي جايگاه هاي سيارسوخت رسان نيز مي گويد: با توجه به پيش بيني ورود شمار زيادي زائر به مرز مهران، علاوه بر آماده سازي جايگاه هاي عرضه سوخت واقع درمسيرهاي مواصلاتي، جايگاه هاي سيارعرضه سوخت نيز پيش بيني و در مکان هاي پر تردد نصب و راه اندازي شده است.  اين جايگاه ها که عرضه کننده بنزين و گازوئيل است، بنابرجانمايي هاي انجام شده تا آخرين ساعات هماهنگي براي نظم دهي هرچه بيشتر، در چند نقطه استقراريافته اند تا سوخت رساني به خودروهاي سبک وسنگين به نحوي مطلوب انجام شود.  وي به نکته مهم  ديگري هم درهمسويي باصيانت ازمحيط زيست اشاره مي کند و آن توزيع گازوئيل يورو4 درجايگاه ها و ذخيره سازي مناسب دراين بخش است.  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام مي گويد: در شهر مهران چند پارکينگ عمومي ازجمله «برکت» و«اربعين» با وسعت زياد براي خودروهاي سواري و اتوبوس هاي بين شهري و پايانه اي هم براي اتوبوس هاي شرکت واحد که انتقال زائران را از چند کيلومتري مرز به نقطه صفرمرزي انجام دهند، پيش بيني شده است. باتوجه به حجم زائر ورودي به مهران و انتقال آنها به وسيله چند صد دستگاه اتوبوس شرکت واحد به نقطه صفر مرزي، به طورحتم گازوئيل يورو4 مي تواند کمک مهمي به محيط زيست محسوب شود.

تامين سوخت موکب داران در آن سوي مرز

چاغروندي همچنين از تامين سوخت موکب داران درايام اربعين دراين سو وآن سوي مرزخبرمي دهد و اظهار مي کند: درايام اربعين، موکب هاي متعددي برپا مي شوند که سوخت مورد نيازشماري ازآنها به ويژه درخاک عراق ال پي جي است. به همين منظور، باتعامل شرکت هاي توزيع کننده، کپسول هاي گاز به مقدارکافي تامين و با دريافت رسيد از سوي اين شرکت ها، در اختيارموکب داران قرارداده شده است.  براي موکب داران داخلي نيزچهاردستگاه خودروحامل کپسول گازمايع در مسير موکب ها مستقر شدند تا سوخت مورد نياز آنها نيز تامين شود.  مجوزي هم ازستاد مرکزي اربعين براي ارسال سوخت به خاک عراق داده شد تاسوخت مورد نيازموکب هاي برپا شده در آن سوي مرز مهران و اتوبوس هايي که زائران را ازنقطه صفرمرزي داخل خاک عراق به کربلا انتقال مي دهند، تامين شود.  تابلوحاشيه جاده سه راهي صالح آباد را نشان مي دهد. سه راهي که در آن موکبي برپاست، موکبي در دل يک ساختمان باهمه تجهيزات مورد نياز براي پذيرايي از زائراني که به عشق مولايشان حسين(ع)، کيلومترها پياده روي کرده اند.

گپي با موکب دار عاشق حسين(ع)

توقفي کوتاه و گفت وگو با شهرام زنگنه که از بچه هاي جنگ در دوران دفاع مقدس است، خالي از لطف نيست.  زنگنه و برخي همرزمان او که امروز پا به سن گذاشته اند، اين موکب را اداره مي کنند وباعشق به امام حسين(ع)، آماده پذيرايي از زائران هستند. کريم اهل بيت امام حسن مجتبي(ع) نامي است که برپارچه سبز نصب شده بر سردر موکب، خودنمايي مي کند.  زنگنه62 ساله مي گويد: من به اتفاق خانواده، خواهران وبرادران، همچنين همرزمانم، پنجمين سالي است که موکب پذيرايي از زائران را برپا کرده ايم و در نجف نيز اين حرکت هشت ساله شده است.  موکب کريم اهل بيت امام حسن مجتبي(ع) به گازشهري وصل است و درايام اربعين، علاوه برصبحانه، روزانه8هزارپرس غذاي گرم توزيع مي کند. کاري سخت که با عشق انجام مي شود.  زنگنه بااشاره به اينکه موکب، ظرفيت پذيرش دوهزار نفر زائر را دارد، ادامه مي دهد: خدمت رساني به اين تعداد زائر به برکت اربعين، به خوبي انجام مي شود وشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام، کمک حال وي وهمکارانش بوده وازهيچ همکاري مضايقه نکرده است. گفت وگوبا زنگنه اگرچه کوتاه اما تاثير گذاربود؛چون به کاري که انجام مي داد، اعتقاد و باورداشت.

تامين سوخت بالگردها با استقرار مرکز سوخت گيري

 تامهران راه زيادي نمانده است. جاده ايلام- مهران و ادامه گپ وگفت با چاغروندي. سمت راست جاده، دسته هاي چند نفره و گاه يک نفره با پرچم هاي سياه منقش به «ياحسين» به سوي مرز حرکت مي کنند.  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام، تامين سوخت بالگردهاي امداد (هلال احمر، اورژانس)، نيروي انتظامي و ارتش را بخش ديگري ازفعاليت هاي اين مجموعه برمي شمارد و مي افزايد: دراين زمينه نيز با استقراريک مرکزسوخت گيري دراستاديوم مهران، سوخت به ميزان کافي تامين شد و دراختيار بالگردهاي بخش هاي ياد شده قرارگرفت.  چاغروندي ادامه مي دهد: درايام اربعين، پنج تيم عملياتي-ايمني ازمناطق معين (تهران، چالوس، ساري، گيلان و کهگيلويه و بويراحمد) دراستان ايلام حضوريافتند تا نظارت دقيقي برعملکرد ايمن جايگاه هاي عرضه سوخت داشته باشند. علاوه براين، سه تيم عملياتي از منطقه ايلام نيزتاپايان اربعين به گشت زني درمسير جاده اي پرداختند تادرصورت ايجاد گره ترافيکي ناشي ازسوخت، به رفع آن اقدام کنند.  وي بااشاره به برگزاري منسجم اربعين امسال تصريح کرد: در حوزه سوخت رساني نيز اين انسجام وجود داشت و همه مجموعه شرکت پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام باهمکاري سازمان ها ونهادها تلاش کردند که اين رخداد مهم، به بهترين شکل ممکن برگزارشود.

استفاده از تجربيات

باورود به شهرمهران، شلوغي جمعيت وخودرو نيز بيشتر مي شود. بي شمارخودرو درپارکينگ هاي اربعين، برکت و خيابان هاي فرعي مهران پارک شده است. خاک جمع شده روي بيشترآنها نشان مي دهد برخي حرکت خود رابه سمت کربلا زودتر آغاز کرده اند.  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام استفاده ازتجربيات سال هاي گذشته را بسيار ارزنده مي داند و مي گويد: به طورحتم تجربه در هر زمينه اي راه گشاست و مي تواند به سهولت انجام فعاليت ها منجر شود. در اربعين امسال نيز با تکيه برتجربه سال هاي گذشته، راهکارهاي کاربردي تري براي تامين و توزيع روان تر سوخت پيش بيني و عملياتي شد.  وي ادامه داد: با توجه به تجربه سال قبل و پيش بيني تعدد عبور خودرو ازمرزمهران، امسال هم تانکرهاي ذخيره سوخت، در جايگاه هاي توزيع کننده پيش بيني شد تا وقفه اي در روند سوخت رساني ايجاد نشود.  بهره گيري ازجايگاه هاي سيارسوخت رسان و استقرار آنها درنقاطي که احساس مي شد گره ترافيکي ايجاد کند، راهکار و تجربه اي ديگري است که اربعين امسال نيز از آن بهره گرفته شد.  اين باتوجه به جانمايي هاي انجام شده درمکان هايي مانند تاسيسات سيست ترابر، پارکينگ اربعين، ورودي شهر مهران (جنب جايگاه سي ان جي شهرداري) منطقه رضا آباد استقراريافتند تاعلاوه بر روان سازي درفرآيند سوختگيري، از ايجاد ترافيک مسيرجلوگيري شود.

همه چيز تحت کنترل است

راه زيادي تا مرزمهران باقي نمانده است؛ براي کنترل هر بهترمسير، به جز اتوبوس انتقال زائران به مرز، هيچ خودروي ديگري حرکت نمي کند. هر چه هست زائراست که به شوق ديدارحرم حسيني، سر از پا نمي شناسد.  اينجا مرزمهران است، مرزي که شمار زيادي زائر از آن عبورکرده اند که خود رابه بارگاه سرآمد شهداي کربلا، حضرت اباعبدالله الحسين(ع) برسانند.  وقتي سخن ازمرزبه ميان مي آيد، حتي درچنين ايامي، هستند افراد سود جويي که بخواهند ازچنين فرصت هايي براي سوداگري استفاده کنند.   چاغروندي دراين باره بااشاره به اين که استان ايلام ازمعدود مناطق مرزي است که قاچاق سوخت درآن انجام نمي شود. مي افزايد: اين استان تنهايک مرز رسمي دارد که هم ازسوي نيروهاي مرزي(هنگ مرزي، گمرک و...) کنترل دقيق مي شود وهم ازسوي کارکنان کنترل باک شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايلام مستقر در مرز؛ بنابراين هيچ گونه جا به جايي سوخت خارج از شبکه سوخت دراين مرز انجام نمي شود.  درايام اربعين (ازابتدا تا انتهاي مراسم)، باتوجه به اين که ترددي ازسوي خودروهاي ترانزيت وغيرزيارتي انجام نمي شود، اين اتفاق(عرضه خارج از شبکه سوخت) به طورکلي «کان لم يکن» است.  خودروهايي هم که حامل تجهيزات موکب داران است، بامجوزخارج و از سوي نيروهاي مرزباني، گمرک وکارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام مستقر درمنطقه کنترل مي شوند.  درمرزمهران، مجموعه اي هم با عنوان کارکنان کنترل باک درکانکسي که محل خواب واستراحت شان است، مستقرهستند. فعاليت آنها به واسطه اربعين به طورموقت تعطيل است، اما حضورشان خير. ديداروگپ وگفتي چند دقيقه اي باآنها ازسوي مديرمنطقه به وجدشان مي آورد. برخي شان درخواستي هم دارند مثل «رفتن به مرخصي» البته اگر شرايط اجازه دهد.

سخن جايگاه داران

بخشي ديگرازخدمت رساني به زائران، آمادگي جايگاه داران سوخت است؛موضوعي که ناصر رحيمي، صاحب جايگاه عرضه سوخت صدف( 6 کيلومتري مهران)به عنوان نماينده اي ازاين سلک درمسير برگشت به آن اشاره و تاکيد کرد: خوشبختانه باتعامل خوب ميان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران وجايگاه داران، هيچ مشکلي درتامين و عرضه به موقع سوخت براي خودروهاي انتقال دهنده(سواري، اتوبوس) زائرايجاد نشده و کار به بهترين شکل ممکن انجام مي شود.  وي تصريح کرد: همه تلاش او و همکارانش اين بوده است که اربعين امسال نيز به بهترين شکل ممکن برگزارشود وآنها نيز باارائه يک خدمت خوب و شايسته در اين برگزاري خوب، سهمي داشته باشند.  منصويان نيزکه در12کيلومتري مرزمهران با موضوع عرضه سوخت در جايگاه رو به روست، حرف هايي مشابه رحيمي گفت و اظهار کرد: تامين و توزيع به موقع سوخت، موجب شد تا سوخت رساني نيز به بهترين نحو ممکن انجام شود.

ناگفته اي باقي نمانده است

ساعت ازسه گذشته است. قراربود اگرحرف ناگفته اي ماند، به بعد موکول وتکميل شود اما به نظر مي رسد نکته ناگفته اي باقي نماند و به همه موارد درباره سوخت رساني ايام اربعين اشاره شد.   چاغروندي به عنوان مديرمجموعه پخش فراورده هاي نفتي ايلام، زنگنه، موکب داري که باعشق به امام حسين(ع)واهل بيت، سال هاست موکب برپامي کند تاخدمت رسان زائران باشد، همچنين رحيمي و منصوريان نيز به عنوان نماينده هاي حوزه عرضه سوخت، حرف هاي خود را زدند؛ حرف هايي که هدفي واحد داشت وآن خدمت بود به زائران عاشق امام حسين(ع) خدمتي باعشق درمسير عشق.