همسو با خدمات  مسؤوليت هاي اجتماعي  نفت در آغاجاري صورت گرفت

بهره مندی بومیان از امکانات درمانی نفت

سميه راهپيما   بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري، همزمان با استقرار نخستين تاسيسات شرکت ملي نفت ايران در منطقه آغاجاري، نزديک به نيم قرن پيش با موقعيت جغرافيايي از شرق با مسافتي نزديک به127کيلومتر از مرکز استان خوزستان شهرستان اهواز، از جنوب در  60 کيلومتري شهرستان ماهشهر، از غرب در72 کيلومتري شهرستان بهبهان و از شمال در 75 کيلومتري شهرستان رامهرمز درجوار تاسيسات نفتي حوزه آغاجاري با احداث بيمارستان شروع به کار کرد. درگذر زمان، درمانگاه طب صنعتي و درمانگاه هاي تابعه و عملياتي، يکي پس از ديگري احداث و راه اندازي شدند. درحال حاضر بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري، با محوريت بيمارستان شهيدايرانپور، درمانگاه خانواده امام رضا(ع)، اداره بهداشت، درمانگاه خانواده ميانکوه، مرکز سلامت کار(طب صنعتي) و درمانگاه هاي عملياتي بيدبلند، تنگ پيرزال، ان جي ال 1000، پارسي کلاستر، کرنج، يونيت 4 و رگ سفيد يک درحال ارائه خدمات است. اين مرکز، جمعيتي نزديک به 20 هزار نفر از کارکنان و خانواده هاي آنان و ساکنان شهرستان اميديه و حومه بويژه در بخش خدمات تخصصي و فوق تخصصي را تحت پوشش دارد. براي جويا شدن از فعاليت هاي بيشتر اين منطقه در حوزه درمان، با ناصر مظفري، رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري گفت وگويي انجام داده ايم که در ادامه مي خوانيد:

پيشينه بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري به چه زماني باز مي گردد؟

به اعتقاد بنده هر پزشکي که وارد يک منطقه مي شود، بايد با شرايط اقليمي و بيماري هاي شايع آن منطقه آشنا باشد. از اين رو مي توان گفت که منطقه آغاجاري شامل چند شهر، شهرک و بخش است. منطقه آغاجاري در ابتدا به نام ميدان جعفر معروف بوده که شهر اميديه در مرکز آن قرار داشت. يکي ديگر از شهرهاي اين منطقه، شهر علي آباد است که بيشتر بوميان در آنجا ساکن هستند. شهر ميانکوه نيز در فاصله 8-7 کيلومتري شهر اميديه و منطقه جايزان نيز در فاصله 30 تا 35 کيلو متري آن قرار دارد.  پيشينه بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري به سال 1345 باز مي گردد. قبل از آن نيز مراکز درماني سرپايي در منطقه ميانکوه مستقر بودند، ضمن آنکه بيمارستاني در شهرستان آغاجاري بود که اکنون به عنوان بيمارستان دولتي شهيد اشرفي اصفهاني به مردم اين منطقه خدمات درماني ارائه مي کند. اين ساختمان در ابتدا به صورت يک طبقه بود که درمان هاي سرپايي در آن انجام مي شد. در سال 1387 بنا به دستور رئيس جمهور وقت صحبت از ساخت بيمارستان جديد مطرح شد و سال 1396 به ساختمان 64 تختخوابي منتقل شديم. در کنار بيمارستان، چند درمانگاه مرکز سلامت خانواده امام رضا، مرکز سلامت خانواده ميانکوه و مرکز سلامت کار نيز وجود دارد.

 چند نفر را تحت پوشش داريد؟

جمعيت طبي بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري، حدود 20 هزار نفر است که در چند نقطه مستقر هستند. بيشترين تعداد به شهر اميديه و ميانکوه اختصاص دارد و مابقي در آغاجاري، جايزان، بهبهان و ساير بخش ها متمرکز هستند. خدمات درماني به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم ارائه مي شود. اين خدمات علاوه بر اين به نيروهاي شرکتي اختصاص دارد و همسو با مسؤوليت اجتماعي، بوميان شهر و غيرنفتي ها نيز مي توانند از اين خدمات استفاده کنند.

 درمانگاه عملياتي رگ سفيد نزديک به هفت ماه است که راه اندازي شده، اما متاسفانه امکانات رفاهي زيادي براي کارکنان اين درمانگاه در نظر گرفته نشده است. آيا برنامه اي براي تجهيز بيشتر اين درمانگاه داريد؟

اکنون براي تمام درمانگاه هاي عملياتي (ان جي ال 1000، يونيت 4، رگ سفيد يک، پارسي کلاستر و کرنج) امکاناتي چون پزشک، پزشکيار، نيروي خدمات و راننده آمبولانس در نظر گرفته شده است. با توجه به اينکه درمانگاه رگ سفيد کمتر از يک سال است که راه اندازي شده، تجهيز آن و درمانگاه هاي ديگر از نظر امکانات پزشکي و غير پزشکي به عهده شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري است. بر اساس آخرين جلسه اي که با مديران اين شرکت داشتيم، تجهيز درمانگاه هاي مناطق عملياتي يکي از موارد مطرح شده بود.

 چه تخصص هايي در بيمارستان صنعت نفت شهيد ايرانپور داريد؟

درمان هاي غير مستقيم در داخل درمانگاه انجام مي شود و تخصص هاي جراحي قلب، طب اورژانس و بيهوشي نيز داريم، ضمن آنکه تخصص هاي گوش و حلق و بيني، چشم، ارتوپدي، روانپزشکي، نورولوژي، روانشناسي، فوق تخصص هاي گوارش، کليه و غدد هم در اين درمانگاه وجود دارد.

در بخش روانشناسي نيز مرکز مشاوره داريم که در آن يک کارشناس و کارشناس ارشد فعاليت مي کنند و موارد خاص را به دکتراي روانشناس ارجاع مي دهند. قرار است با همکاري شرکت نفت آغاجاري، براي اين مرکز، ساختماني در نظر گرفته شود.

 براي اولين بار در تاريخ منطقه، عمل جراحي لاپاروسکوپي با موفقيت در بيمارستان شهيد ايرانپور نفت اميديه انجام شد. در اين زمينه توضيح دهيد؟

 لاپاروسکوپي، عملي تخصصي است که براي ديدن اعضاي داخل شکم به کار مي رود. تا پيش از اين بيماران براي انجام اين عمل مجبور به عزيمت به شهرهاي ديگر بودند و متحمل عوارض روحي - رواني و هزينه هاي گزاف ناشي از عمل، هتلينگ و اياب و ذهاب مي شدند. با راه اندازي دستگاه لاپاروسکوپي و انجام اين عمل، ديگر نيازي به اعزام بيماران شرکتي و بوميان منطقه نيست و از سرگرداني آنها در شهرهاي ديگر جلوگيري مي شود. با اين کار، خدمتي جديد از سوي بهداشت و درمان صنعت نفت به مردم شهرستان هاي اميديه ، آغاجاري و شهرها و روستاهاي اطراف ارائه شد.

 طي چند سال اخير، چه امکاناتي به بيمارستان صنعت نفت اين منطقه افزوده شده است؟

براي توسعه خدمات اين بيمارستان طي چند سال اخير اقدام هاي زيادي انجام شده که از آن جمله مي توان به آوردن متخصص طب اورژانس، دريافت چهار دستگاه دياليز جديد، کولونوسکوپي، تجهيز بخش راديولوژي، نصب چهار يونيت جديد در بخش دندانپزشکي، تجهيز دندانپزشکي به عکسبرداري تک دندان، تمديد و صدور دفترچه بيمه در داخل بيمارستان، اسکن پرونده‎هاي قديمي و بايگاني آنها، ارتقاي تله مديسن و ايجاد اتاق خونگيري کودک اشاره کرد.  همانطور که مي دانيد، يکي از ويژگي هاي درمانگاه هاي عملياتي، وقوع حادثه است، از اين رو در بخش اورژانس، متخصص طب اورژانس داريم تا با توجه به تخصص خود، بتواند در ثانيه هاي طلايي نوع بيماري را تشخيص و درمان را آغاز کند.  از سال هاي گذشته، سيستم آندوسکوپي را در داخل بيمارستان داشتيم، اما قرار است به دستگاه کولونوسکوپي نيز مجهز شود. با اين کار مي توان از ارجاع بيماران به اهواز و ديگر شهرها جلوگيري کرد.  در بخش دندانپزشکي نيز چهار يونيت جديد نصب کرده ايم که يکي از آنها در مرکز سلامت کار و يک يونيت نيز براي مرکز سلامت خانواده در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، سيستم دندانپزشکي را به عکسبرداري تک دندان مجهز کرده ايم و ديگر نيازي نيست که بيمار براي گرفتن عکس به خارج از بيمارستان برود.  بخش آزمايشگاه نيز از نظر نيروي انساني و امکانات تجهيز شده و ارزيابي کيفي آن نيز در رده عالي قرار دارد. با اين روش از اعزام به اهواز و شيراز جلوگيري مي شود.

 از ديگر کارهاي آزمايشگاه مي توان به اتاق خونگيري کودک اشاره کرد.  يکي ديگر از کارهاي انجام شده، صدور دفترچه هاي بيمه است که در گذشته به تهران و اهواز فرستاده مي شد؛ اما با پيگيري هاي انجام شده از سال گذشته، دفترچه ها در داخل منطقه آغاجاري تعويض و تمديد مي شود. 

اسکن پرونده ها، يکي ديگر از مواردي است که در دستور کار داشتيم و اکنون نيز ادامه دارد. با اين روند تمام پرونده هايي که از 60 سال پيش تاکنون در بايگاني بود، به صورت اسکن شده در آرشيو قرار گرفته و اواخر سال 1397 با دو تريلر براي امحا فرستاده شده است.

بلوک هاي مسکوني نيز با اقدام صورت گرفته، کابل کشي شده و تلفن هاي داخلي راه اندازي خواهد شد.

در واحد توانبخشي نيز به دليل مشکلاتي که داشتيم، قرار بود برون سازي شود و بعد از توجيه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، دو نيروي جديد در اين بخش به ما داده شد و با اين روند توانستيم در بخش فيزيوتراپي رضايت مراجعه کنندگان را به دست آوريم. از سال 1396 پرداخت حقوق به نيروها اولويت بندي شد که به ترتيب شامل نيروهاي پيمانکاري، قرارداد موقت، پزشکان عمومي و پزشکان متخصص مي شود.  به روز کردن پرداخت هزينه هاي کارکنان نفت در درمان غير مستقيم نيز يکي ديگر از اقدام هاي انجام شده است که همسو با هدف رضايتمندي کارکنان نفت انجام مي شود. به اين صورت که اگر کسي اول ماه قبض درمان غير مستقيم را به ما تحول دهد، تا پايان ماه پرداخت ها صورت خواهد گرفت.  يکي ديگر از اقدام هاي انجام شده، در اختيار قراردادن شماره هاي همراه مسؤولان بيمارستان در کنار تلفن هاي ثابت است.  به ما قول داده اند که هفت آمبولانس در اختيارمان قرار دهند تا بيماراني همچون مبتلايان به تروما که به سي تي اسکن نياز دارند و گاه ممکن است به شهرهاي ديگر مانند ماهشهر، بهبهان و اهواز فرستاده شوند، بتوانند به وسيله آمبولانس اعزام شوند، از اين رو و با توجه به مستهلک بودن آمبولانس هايمان بايد اين اختصاص در اولويت قرار گيرد.

 با توجه به اينکه قدمت بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري بيش از نيم قرن است، به طور قطع موانع و مشکلاتي وجود دارد، لطفا در اين زمينه توضيح دهيد که با چه کمبودهايي روبه رو هستيد؟

شهر اميديه، يک منطقه عملياتي است که مانند ديگر مناطق عملياتي نيست؛ زيرا بيمارستان صنعت نفت مسجد سليمان نيروهاي خوبي جذب کرده؛ اما شبکه بهداشت و درمان ما نتوانسته اين نيروها را جذب کند. همچنين در منطقه گچساران 6 راديولوژيست در سطح شهر فعاليت مي کنند، در حالي که در شهر اميديه به تازگي يک مطب راديولوژي راه اندازي شده است.

در بهبهان نيز حدود سه هزار و 800 نفر از همکاران شاغل و بازنشسته مستقر هستند و درمان غير مستقيم به آنها مي دهيم. از اين رو پيشنهاد مي کنيم تا بهبهان جزو مناطق عملياتي در نظر گرفته شود و کارکنان اين مناطق بدون دريافت فرانشيز، خدمات دريافت کنند.

 يکي ديگر از مشکلات ما به واحد آي سي يو باز مي گردد که متاسفانه به دليل نبود امکانات از جمله پزشک متخصص نتوانستيم راه اندازي کنيم.

اين شهر کوچک است، بنابراين به حمايت سازمان هاي ديگر نياز داريم تا پزشکاني را به صورت پروازي برايمان بفرستند.

 اکنون چند مرکز سلامت خانواده از سوي بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري در نظر گرفته شده است؟

سه مرکز سلامت خانواده داريم که درمانگاه شماره (يک)، درمانگاه امام رضا(ع) و درمانگاه ميانکوه اين خدمات را به خانواده هاي صنعت نفت ارائه مي دهند، ضمن آنکه با ايجاد مرکز سلامت کار، مراجعه کنندگان براي معاينه هاي دوره اي به بيمارستان مراجعه نمي کنند، مگر اينکه به برخي مشاوره هاي تخصصي نياز داشته باشند.

 در زمينه بهبود کيفيت بيمارستان صنعت نفت شهيد ايرانپور توضيح دهيد؟

از سال 1395 تاکنون بي وقفه تلاش مي کنيم تا با بهبود مستمر کيفيت خدمات سلامت و افزايش ايمني بيماران و با به کارگيري 9 راه حل ايمني بيمار در چارچوب نظام حاکميت باليني، شرايطي را فراهم آوريم تا مطمئن ترين انتخاب براي همه کارکنان و خانواده بزرگ صنعت نفت و سايرخدمت گيرندگان باشيم و بتوانيم محيطي امن و ايمن ايجاد کنيم و از جديدترين امکانات و تجهيزات، در مسير خدمت دهي بهتر بهره بجوييم و فضاي فيزيکي بيمارستان را با ايجاد مکان استاندارد جديد به نحو مطلوب تغيير دهيم که در اين زمينه بهره گيري از افراد متخصص و مجرب دانشگاهي، ايجاد تسهيلات رفاهي،زيباسازي محيط و ايجاد فضاي سبزمفرح و با نشاط، گسترش بخش ها و توجه به رضايت مندي گيرندگان خدمت و کارکنان بيمارستان در راس برنامه کاري مان قرار دارد.

 همکاري شما با شرکت بهره برداري نفت و گاز آجاري چگونه است؟

بيشترين جمعيت طبي را کارکنان شرکت نفت و گاز آغاجاري به خود اختصاص داده است. هميشه در تمام جلسه هاي ايمني اين شرکت حضور داريم و به عنوان خط اول شرکت مي کنيم و در زمان بحران، به عنوان اسکورت هاي پزشکي نيز در کنار آنها هستيم.

 آرزو مي کنيم که تمام کارکنان عملياتي هميشه سلامت باشند و اگر حادثه اي رخ دهد، با تمام توان در خدمت اين کارکنان هستيم.