گزارش «مشعل» از چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي- تخصصي آتش نشانان شرکت ملي نفت ايران

آتش نشانی شغل نیست عشق است

سميه راهپيما  کورنومترها، دست مربيان و سرپرستان تيم ها خودنمايي مي کند، به گونه اي که هر فرد يا  گروهي که اعلام مي شود براي آيتمي بروند، کورنومتر خود را روشن مي کنند تا رکوردها را ثبت کند و ببيند آيا تيم شان توانسته رکورد اين آيتم را از آن خود کند يا نه. شور و شوق و گاهي اوقات، نااميدي را مي توان در صورت آنها ديد. آري صحبت از چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي- تخصصي آتش نشانان در سطح شرکت ملي نفت ايران است که با اهداف ايجاد انگيزه و نشاط در ميان آتش نشانان، ارتقاي توانايي و قابليت هاي ذهني و جسمي، بالا بردن مهارت عملياتي در شرايط اضطراري، تبادل تجارب عملياتي و ايجاد رقابت سالم در نيروهاي آتش نشاني، تاکيد بر نقش آتش نشاني و مقابله با شرايط اضطراري، براساس استانداردهاي ملي و بين المللي به صورت دوسالانه برگزار شده است.  اين ارزيابي آتش نشانان با حضور 13 تيم از مديريت ها و شرکت هاي فرعي و تابعه شرکت ملي نفت ايران در قالب 8 نفره و در 6 ماده شامل عمليات عبور از موانع (100 متر)، عمليات امداد و اطفاي حريق (4 در 100 متر)، عمليات استفاده از PPE و حمل هوز آتش نشاني، بالا رفتن از نردبان طنابي نجات، عمليات آب رساني از منبع به سيبل نشانه و عمليات تركيبي آتش نشاني و امداد و نجات از 21 تا 25 مردادماه در مجتمع ورزشي- آموزشي و مرکز آموزش نفت محمودآباد به رقابت پرداختند که در ادامه گزارش ميداني خبرنگار «مشعل» از برگزاري اين دوره از ارزيابي ها را مي خوانيد:

مهدي باستان، سرپرست ايمني و آتش نشاني اداره کل وزارت نفت از جمله مديراني است که براي بررسي توانايي آتش نشانان در سطح شرکت ملي نفت ايران در چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي- تخصصي شرکت کرده تا از نزديک، نقاط قوت و ضعف را بررسي کند. او مي گويد: «اين ارزيابي باعث افزايش آمادگي تيم ها در مقابله با شرايط اضطراري مي شود. اگر بخواهيم مقايسه اي ميان اين دوره از ارزيابي با دوره هاي قبل داشته باشيم، بايد بگوييم که تيم ها آمادگي بيشتري براي حضور در اين دوره دارند و رکوردها به هم نزديک شده است. اين ارزيابي باعث مي شود آتش نشان ها در مقابله با شرايط اضطراري آمادگي بيشتري داشته باشند.» او در پاسخ به اين سوال که آيا مي توان اين ارزيابي ها را با سطح بين المللي مقايسه کرد، مي گويد: «با توجه به اينکه شاخص هاي عملکردي بر اساس شاخص هاي جهاني نيست، شايد قابل قياس نباشد؛ اما با توجه به فرسودگي تاسيسات که ريسک را افزايش مي دهد، عملکرد آتش نشان ها در سطح وزارت نفت قابل قبول است و شاهد ايثار و از خود گذشتگي هستيم. به طور قطع عمليات آتش نشاني، امداد و اطفا رابطه مستقيمي با آمادگي جسماني و فيزيک بدني دارد و هرچه آمادگي کارکنان بالاتر باشد، هنگام عمليات و شرايط اضطراري، آسيب ديدگي کمتري خواهند داشت.» به گفته باستان، «برگزاري ارزيابي آتش نشان ها در سطح وزارت نفت در 4 تا 7 مهرماه برگزار مي شود.»

تبادل اطلاعات ميان گروه ها

اچ اس اي مجتمع ورزشي- آموزشي محمودآباد، مجري چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي- تخصصي آتش نشانان شرکت ملي نفت ايران است که تمامي امکانات ورزشي براي ارزيابي و رفاهي تيم ها را مهيا کرده است. در اين زمينه شهرام لاسمي، رئيس اچ اس اي اين مجتمع مي گويد: « اين ارزيابي ها، صميمت، دوستي و تبادل اطلاعات را در ميان آتش نشان ها افزايش مي دهد و از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي مي کنند. قبل از برگزاري در اجرا با مشکلاتي روبه رو بوديم، از جمله اينکه امکانات و وسايل مسابقه بسختي فراهم شد و سعي کرديم با بهره مندي از نيروهاي متخصص در داخل مجموعه بتوانيم اين امکانات و تجهيزات را متناسب با استانداردهاي بين المللي تهيه کنيم. به عنوان نمونه، سيبل آبرساني در گذشته سنتي بود که اکنون يکسري تجهيزات الکترونيک روي آن نصب کرده ايم تا با افزايش دقت، حق کسي ضايع نشود.» او مي گويد: «براي بهينه کردن و استانداردسازي ارزيابي ها، مجتمع ورزشي - آموزشي محمودآباد اين توانايي را دارد که شرايطي فراهم کند تا ارزيابي چهار شرکت اصلي در اين مجتمع برگزار شود؛ زيرا در اين مجموعه تمامي امکانات از جمله اسکان و فضاي مناسب براي تيم ها وجود دارد.»

ورود نفرات جوان به تيم

مصطفي داوودي، مربي تيم شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري مي گويد: «با توجه به گرماي هوا در خوزستان، براي تمرين با مشکلات بسياري روبه رو بوديم؛ اما با مساعدت و همکاري مسؤولان منطقه توانستيم برخي تمرين ها را در سالن ورزشي انجام دهيم و برخي ديگر را شبانه و در فضاي باز داشته باشيم، ضمن اينکه مشکلات ديگري همچون اضافه شدن نفرات جديد به تيم هم وجود داشت که دليل آن بالا رفتن رنج سني برخي اعضاي تيم و نياز به نيروهاي جوان تر بود.»

آيتم ها براساس شرايط واقعي

علي محمديان، مربي تيم شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق است. وقتي با او صحبت مي کنم، صدايش به دليل بلند صحبت کردن و راهنمايي تيم خود هنگام اجراي آيتم ها گرفته است. او مي گويد: «از 50-40 روز قبل از برگزاري اين دوره از ارزيابي ها توانستيم خود را آماده کنيم؛ زيرا منطقه خانگيران وسعت زيادي دارد و حجم کار در آن به دليل تعميرات اساسي و... زياد است. به همين دليل نمي توان اعضاي تيم را بيشتر از اين از شيفت هاي کاري جدا کرد؛ اما در همين مدت کوتاه، تمرين هاي خود را دو برابر کرديم؛ البته بجز بحث ارزيابي، آتش نشان ها تمرين هاي روزانه خود را دارند و در آن از آيتم هاي ارزيابي استفاده مي شود.» محمديان مي گويد: «ما در شغلمان با حوادث زيادي روبه رو هستيم و تمامي آيتم هايي را که براي اين ارزيابي در نظر گرفته شده، در واقعيت نيز داريم.»

جابه جايي به دليل مصدوميت

مصطفي سجادي پور، سرپرست تيم شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي با لبخند رضايتي که از اعضاي تيم خود بر لب دارد، مي گويد: «در دوره ارزيابي آمادگي عملياتي تخصصي آتش نشانان که دو سال گذشته در سطح وزارت نفت برگزار شد، مقام نخست را کسب کرديم و سعي در ثبات قهرماني داريم. از همان سال اعضاي تيم خود را بستيم، اما در اين مدت دو نفر از اعضاي تيم مصدوم شدند و نتوانستيم از آنها استفاده کنيم و دو، سه هفته آخر آنها را جايگزين کرديم. مصدوميت آنها از زانو بود که به صلاحديد پزشک در اين ارزيابي شرکت نکردند. با اين زمان کم و تمرين روزانه چهار ساعت، هماهنگي تيمي ميان افراد جديد و قديمي ايجاد شد.»

آشنايي با ورزش حرفه اي

قبل از اينکه با سيدامير محمدي نژاد، مربي تيم آتش نشانان شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون گفت و گو کنم، در کنار هم تيمي هاي خود در حال دويدن بود تا بتوانند آيتم عمليات امدادي و اطفاي حريق (4 در 100 متر) را بخوبي به پايان برسانند، او مي گويد: «براي اين مسابقات، نزديک به دو سال است که به طور مداوم کار و سعي کرده ايم اين تمرين ها را در نوبت هاي کاري نيز داشته باشيم تا کساني که در ارزيابي نيستند نيز بتوانند از آمادگي بدني کامل در شرايط اضطراري برخوردار باشند. » به گفته او، «برخي اعضاي تيم در گذشته ورزشکار نبودند و با ورزش به صورت حرفه اي در اين مسابقات آشنا شدند و توانستند افتخارات خوبي کسب کنند.»

آموزش در راس فعاليت ها

عليرضا عيدک زاده، رئيس اچ اس اي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران نيز با حضور در اين دوره از ارزيابي مي گويد : «استفاده از نيروهاي چابک و ورزيده و آموزش را در راس برنامه هاي خود قرار داده ايم و به طور مرتب، برنامه هايي را براي روساي اچ اس اي مناطق تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزي ايران ابلاغ مي کنيم تا علاوه بر آموزش تئوري، دوره هاي عملي نيز داشته باشند و نيروهاي انساني، آمادگي بيشتري براي مقابله با حوادث کسب کنند. سرپرستان واحدها، آموزش و تمرين را سرلوحه کار خود قرار دهند.»

مسابقات به سطح جهاني برسد

بعد از پايان چهارمين ارزيابي آمادگي عملياتي- تخصصي آتش نشانان شرکت ملي نفت ايران با علي اکبر بقالان، سرداور بين المللي اين دوره از رقابت ها صحبت مي کنم تا ارزيابي خود را از تيم ها داشته باشد. او مي گويد: «اين مسابقات سال به سال از نظر کيفي بهتر مي شود؛ اما مشکلاتي داريم که بايد برطرف شود تا کساني که براي ارزيابي مي آيند و در مناطق محروم و گرمسير تلاش مي کنند، حقشان ضايع نشود. مجتمع محمودآباد فضاي تفريحي خوبي دارد؛ اما سطح آسفالت در برخي آيتم ها، باعث پايين آمدن کيفيت کار تيم ها مي شود، اگر مسؤولان اين برگزاري ها از گذشته پيش بيني لازم را بکنند، کيفيت بالاتر مي رود و سطح رضايت مندي تيم ها نيز افزايش مي يابد. تجهيزات  نيز به بازبيني و اصلاح نياز دارد. ضمن آنکه برگزاري مسابقات به صورت فشرده يک مقدار سنگين مي شود و کيفيت را پايين مي آورد و بايد کاري کرد تا روزي يک آيتم برگزار شود.» بقالان ادامه مي دهد: «در آيتم هايي که برگزار مي شود، تغييراتي داده ايم و با مسابقات جهاني فاصله گرفته اند و يک مقدار سبک تر شده است؛ اما با توانمندي هايي که تيم ها دارند، مي توان به سطح مسابقات جهاني رسيد. پيشنهاد مي کنم سه آيتم را در رديف جهاني و سه آيتم ديگر نيز بر اساس شرايط مورد نياز صنعت نفت داشته باشيم.»

 

آتش نشانان خط مقدم صنعت نفت

ماني عبداله زاده، مدير اچ اس اي و پدافند غيرعامل شرکت ملي نفت ايران در مراسم اختتاميه چهارمين دوره ارزيابي عملياتي تخصصي آتش نشانان، ضمن برشماري نتايج ارزشمند اين دوره از ارزيابي آتش نشانان مي گويد: «در اين دوره ها هدف ما انتخاب تيم برتر نيست؛ بلکه با چنين آزمون هايي ما آتش نشانان را که در خط مقدم صنعت هستند، مورد ارزيابي قرار مي دهيم و به اهداف مهم و اساسي دست پيدا مي کنيم. آتش نشانان شرکت ملي نفت ايران در اين دوره توانستند به نتايج بسيار خوبي در مقايسه با دوره هاي قبل دست يابند و عملکرد خوبي را در مقايسه با دو سال قبل نشان دهند.» او از وعده دو سال قبل خود براي استانداردسازي و ارتقاي جايگاه ايمني و آتش نشاني اين شرکت ياد مي کند و ادامه مي دهد: « در يک سال و نيم گذشته استانداردسازي تمامي ايستگاه هاي شرکت ملي نفت ايران (حدود 90 ايستگاه) بر اساس استاندارد آي پي اس انجام شد. در چهار طبقه توانستيم اين ايستگاه ها را از لحاظ ساختار سازماني، ماشين آلات و شرايط احراز و ديگر آيتم ها مورد بررسي قرار دهيم و استانداردسازي انجام شود.اين استانداردسازي در شرکت ملي نفت ايران مورد تاييد قرار گرفته است. مديريت منابع انساني شرکت اين استانداردسازي را مورد تأييد قرار داده و در انتظار تأييد شوراي اداري وزارت نفت هستيم.» عبداله زاده با اشاره به برگزاري دوره ارزيابي وزارت نفت در مهرماه مي گويد: «با نگاه به سه دوره قبل، متوجه مي شويم که در ميان شرکت هاي برتر وزارت نفت، همواره حضور شرکت هاي تابعه و فرعي شرکت ملي نفت ايران پررنگ بوده است. در آخرين دوره ارزيابي برگزار شده در سطح وزارت نفت از بين 16 تيم شرکت کننده، شرکت هاي تابعه و فرعي شرکت ملي نفت ايران توانستند رتبه هاي اول، سوم و پنجم را به خود اختصاص دهند که جاي افتخار است و اميدواريم در مسابقات پيش رو نيز به نتايج مطلوبي دست پيدا کنيم.»

افزايش شايستگي آتش نشان ها

کامران دهقاني، سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت نيز در آيين پاياني چهارمين ارزيابي آمادگي عملياتي تخصصي آتش نشانان شرکت ملي نفت ايران مي گويد: «واژه مظلوم را بايد براي آتش نشانان به کار برد؛ زيرا در موارد بحراني شجاعانه و عاشقانه زحمت مي کشند تا بتوانند از صنعت نفت محافظت کنند. صنعت نفت، نخستين سازماني است که ساختار ايمني و آتش نشاني در آن شکل گرفته و از 15 تا 16 سال پيش نيز اچ اس اي وارد صنعت نفت شده است. اين حوزه علاوه بر ايمني و آتش نشاني به محيط زيست و بهداشت حرفه اي نيز مي پردازد. »  او ادامه مي دهد: «آمادگي جسماني، همدلي و همکاري تيمي، يکي از ويژگي هاي بارز شغل آتش نشاني است. در گذشته چنين ارزيابي هايي در سطح وزارت نفت برگزار نمي شد؛ اما امروز بسيار باعث افتخار است که برنامه هايي برگزار مي شود که در ارتقاي سطح آمادگي آتش نشانان براي حفظ تاسيسات و نيروي انساني کمک کننده است. توصيه من در حوزه مديريت اچ اس اي اين است که حتما ارزيابي آمادگي عملياتي تخصصي آتش نشانان را در برنامه خود داشته باشند و آن را توسعه دهند. اين نوع آمادگي ها کمک مي کند تا در شرايط واقعي، آمادگي واکنش بيشتري داشته باشيم.»

 

منتخبان چهارمين دوره

در اين دوره از ارزيابي ها شرکت هاي نفت و گاز پارس،  نفت و گاز زاگرس جنوبي، نفت و گاز شرق و معاونت امور پشتيباني شرکت ملي نفت ايران به ترتيب توانستند در جايگاه هاي اول تا چهارم در بين 13 تيم شرکت کننده قرار گيرند و به دوره ارزيابي آتش نشانان وزارت نفت راه يابند. در بخش انفرادي در ماده 100 متر با مانع آقايان احسان آقايي، کاظم حسيني و بهروز احمدند به ترتيب از شرکت هاي بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، نفت و گاز پارس و معاونت امور پشتيباني مقام هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دارند. همچنين در ماده بالا رفتن از نردبان طنابي آقايان آرمين منوچهري، احمد کاشف و محمود رمضاني از شرکت هاي نفت و گاز پارس، بهره برداري نفت و گاز شرق و شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند. آقايان حسن اخروي، صابر توکلي و مجيد ترشيزي از شرکت هاي نفت فلات قاره، مجتمع ورزشي محمودآباد و بهره برداري نفت و گاز شرق در ماده عمليات ترکيبي حمل مصدوم نيز به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.