مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران يادآور شد :

ضريب بازيافت 5 درصدي در بزرگ ترين ميدان نفتي مشترک 

مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران گفت: بر اساس MDPهاي ارائه شده به شرکت ملي نفت ايران که مبناي توسعه ميدان هاي آزادگان جنوبي و شمالي قرار گرفت، ضريب بازيافت اوليه آزادگان جنوبي در لايه سروک 5.1 درصد و ضريب بازيافت اوليه آزادگان شمالي در اين لايه 4.5 درصد بوده و اين در حالي است که حدود 90 درصد نفت آزادگان در لايه سروک قرار دارد. کريم زبيدي در باب ميدان هايي که به واسطه ضريب بازيافت هاي ناچيز، برداشت از آنها (با وجود ظرفيت هاي قابل توجه) اندک است، به ميدان آزادگان اشاره مي کند و مي گويد: اين ضريب بازيافت اوليه اندک در ميدان آزادگان (شمالي و جنوبي) که بر مبناي 3P بيش از 45 ميليارد بشکه ذخيره نفت درجا دارد، کمتر از نصف ضرايب بازيافت اوليه رايج در ساير ميدان هاي مشابه شرکت ملي نفت ايران است. به گفته وي، ضريب بازيافت اوليه و ثانويه لايه سروک در محدوده اهواز، به ترتيب 10 درصد و 2.5 درصد است که اين رقم براي ميدان هاي بنگستاني حوزه آغاجاري و گچساران به حدود 2 برابر اين اعداد و ارقام افزايش مي يابد. زبيدي اين را هم اضافه مي کند که به دليل نياز به سرمايه گذاري هاي کلان، در سال هاي گذشته، امکان ادامه توسعه ميدان آزادگان به طور کامل ميسر نشده و توسعه محدود اين ميدان در دست اقدام است.

نقش   افزايش ضريب بازيافت در درآمدهاي ارزي 

مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران با اشاره به متوسط ضريب بازيافت نفت خام که 24 درصد است، مي گويد: با افزايش يک درصدي اين ضريب، ذخاير نفت خام قابل استحصال کشور بيش از 7 ميليارد بشکه افزايش مي يابد، يعني معادل توليد پنج سال نفت خام به ميزان روزانه 4 ميليون بشکه و حدود 350 ميليارد دلار درآمدزايي.

زبيدي متوسط ضريب بازيافت هيدروکربور مايع را نيز حدود 28 درصد عنوان مي کند و ادامه مي دهد: به اين ترتيب با افزودن يک درصد به اين ضريب، حدود 8 ميليارد و 780 ميليون بشکه به ذخاير قابل برداشت هيدروکربور مايع کشور افزوده مي شود که به مثابه ايجاد 450 ميليارد دلار درآمد ارزي براي کشور است و با فرض هزينه کرد 50 درصد از اين درآمد براي سرمايه گذاري، مي توان از افزايش يک درصدي ضريب بازيافت هيدروکربور مايع بالغ بر 225 ميليارد دلار درآمد عايد کشور کرد.

اين مقام مسئول با اشاره به متوسط ضريب بازيافت جهاني نفت که حدود 35 درصد است، مي گويد: ضريب بازيافت ما حدود 7 تا 10 درصد با اين رقم فاصله دارد و اگر بتوانيم با روش هاي مختلف (EOR,IOR) به متوسط جهاني برسيم، بدون شک ثروت زيادي عايد کشور مي شود.

به گفته وي، افزايش نرخ ضريب بازيافت، افزون بر الزام به استفاده از فناوري، به مکانيزم هاي حاکم بر مخزن و خواص سنگ و سيال مخزن نيز ارتباط دارد، اين در حالي است که برخي مخازن نفت و گاز ايران پيچيدگي هاي خاصي دارند و به فناوري هاي ويژه نيازمند هستند.

 

بهره مندي حداکثري از ظرفيت هاي داخلي در طرح ملي گوره - جاسک

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن)  با اشاره به آغاز عمليات اجرايي طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک و پايانه مربوطه، از برنامه ريزي هاي انجام شده براي استفاده حداکثري از توان ساخت داخل و همچنين نيروي انساني بومي در اجراي اين طرح ملي خبر داد.

تورج دهقاني اعلام کرد: عمليات مسيرسازي و احداث جاده هاي دسترسي در 6 پروژه تعريف شده طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک، تاسيسات بين راهي و پايانه مربوطه در سواحل مکران، عمليات خاکي و محوطه سازي ساخت مخازن ذخيره سازي نفت خام به روش BOT آغاز شده است.

وي افزود: از پنج تلمبه خانه اين طرح، کار تجهيز کارگاه تلمبه خانه هاي شماره 1 و 3 که در برنامه بهره برداري زودهنگام قرار دارند، تلمبه خانه هاي 2 و 4 به اتمام رسيده و عمليات اجرايي آنها شروع شده است.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت ضمن اعلام شروع فعاليت مهندسي تفصيلي در همه گستره ها گفت: از اواسط شهريورماه نيز عمليات حمل بخشي از لوله ها به سايت آغاز مي شود.

وي با تاکيد بر بهره گيري حداکثري از توان و ظرفيت هاي داخلي در طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پايانه مربوطه گفت: مقرر شده به کارگيري سرمايه انساني در اين طرح، با اولويت نيروهاي بومي از سه استان بوشهر، فارس و هرمزگان صورت پذيرد.

به گفته دهقاني، فراهم آوردن امکان توليد داخلي نزديک به 60 درصد از لوله هاي طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک، اقدام بسيار بزرگي از سوي شرکت متن است که در زمينه جامه عمل پوشاندن به رونق توليد انجام مي شود.

وي افزود: به منظور تامين لوله هاي مورد نياز طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک، براي نخستين بار توليد شمش، تختال و ورق، متناسب با استانداردهاي مورد نياز از سنگ معدن آهن فراهم شده است. اين زنجيره بزرگ با توليد شمش، ورق و لوله طبق استانداردهاي روز دنيا (API 5L) و (NACE) در سه کارخانه بزرگ کشور در استان هاي اصفهان و خوزستان تشکيل مي شود.

دهقاني گفت: از اين تاريخ، صنعت نفت مي تواند بخشي از لوله هاي سرويس ترش و شيرين با مشخصات يادشده در ضخامت هاي بالاتر از 12 و کمتر از 20 ميلي متر را از اين زنجيره تامين کند. در اين فعاليت عظيم، سه کارخانه بزرگ ايراني براي توليد شمش/ تختال، تبديل تختال به ورق و توليد ورق به لوله به کار گرفته شده اند.

وي با بيان اينکه اين اقدام از خروج 200 ميليون يورو ارز از کشور جلوگيري کرده است، افزود: وزارت نفت، سنگ اول بي نيازي به اين محصول را به ميزان سالانه صدها هزار تن بنا مي نهد و اين موضوع زماني اهميت مضاعف مي يابد که بدانيم شرکت هاي سازنده داخلي در سال هاي اخير با مشکلات بسياري در سطح ملي مواجه بوده اند و بالاتر از آن تنگناي تحريم ظالمانه و جنگ اقتصادي موجب کاهش تحقق پذيري اين طرح شده بود.

مديرعامل شرکت« متن » پيش از اين در گفت وگو با شانا اعلام کرده بود: مناقصه هاي بخش هاي مختلف اين پروژه برگزار و غالب آنها به مرحله قرارداد رسيده است. قراردادهاي احداث ايستگاه ها به پيمانکار واگذار شده و عمليات زيربنايي و آماده سازي سايت در حال انجام است؛ عمليات اجرايي پروژه احداث مخازن هم که قرارداد آن مهرماه پارسال امضا شد، آغاز شده و عمليات لوله گذاري هم کليد خورده است.

بر اساس اين گزارش، انتقال روزانه يک ميليون بشکه انواع نفت خام سبک و سنگين ميدان هاي جنوب غربي کشور به سواحل جنوب شرقي، ذخيره سازي و صادرات آن از طريق پايانه جديد جاسک، تضمين استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدايي از پايانه هاي صادراتي و متنوع کردن آن، امکان تأمين خوراک پالايشگاهي برنامه ريزي شده براي احداث در سواحل مکران، فراهم سازي زمينه براي سرمايه گذاري و اجراي طرح هاي صنايع پايين دستي و توسعه پايدار مناطق محروم جنوب شرقي کشور از جمله اهداف اجراي طرح انتقال نفت خام گوره - جاسک است.

 

با تثبيت پمپ درون چاهي محقق شد

 افزايش توليد   در ميدان مشترک ياران شمالي 

سرپرست طرح توسعه ميدان ياران شمالي در شرکت متن، از تثبيت پمپ درون چاهي (ESP) در چاه شماره 4 اين ميدان مشترک خبر داد و گفت: با تثبيت و راه اندازي دائمي اين پمپ، يک هزار بشکه به توليد اين ميدان مشترک افزوده شده است. محمدعلي اژدري افزود: پس از ترخيص دکل و تکميل تاسيسات سرچاهي، پمپ درون چاهي مستقر بر چاه شماره 4 ميدان ياران شمالي به صورت دائم راه اندازي شده است. وي با بيان اينکه اين پمپ در عمق حدود 2300 متري در درون لوله آستري هفت اينچي نصب شده، ادامه داد: پمپ مربوطه پس از گذشت 48 ساعت از راه اندازي دائمي، در شرايط تثبيت شده اي (Stable) قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، قطر خارجي اين پمپ 4 اينچ و طول مجموعه پمپ حدود 17 متر است و عملکرد اين پمپ، راهنماي مؤثري در انتخاب و به کارگيري روش هاي نگهداشت توليد و ازدياد برداشت از چاه هاي مخازن سروک ميدان هاي غرب کارون خواهد بود. تورج دهقاني، مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت پيش از اين، ضمن اعلام خبر نصب اين پمپ در چاه شماره 4 ميدان ياران شمالي، اعلام کرده بود که طبق روال طبيعي، بايد منتظر نتايج عملکرد پمپ ماند که با توجه به صحبت هاي سرپرست طرح، عملکرد اين پمپ رضايت بخش گزارش شده است. طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي با ظرفيت توليد روزانه 30 هزار بشکه نفت، آبان ماه سال 95 افتتاح و پس از مدتي با افت توليد روبه رو شد که به اين منظور، استفاده از پمپ هاي درون چاهي براي افزايش دوباره توليد ميدان در دستور کار قرار گرفت و نخستين پمپ درون چاهي، تيرماه پارسال در چاه شماره 14 اين ميدان نصب شد که عملکرد آن به دليل مشکلات فرايندي دوام چنداني نداشت. به نظر مي رسد عملکرد دومين ESP نتايج مطلوبي به همراه دارد و در مسير نگهداشت و افزايش توان توليد اين ميدان مشترک موثر خواهد بود.

 

مدير ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران خبرداد

توليد روزانه 810 ميليون مترمکعب گاز طبيعي در کشور

مدير ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران از توليد روزانه 810 ميليون مترمکعب گاز طبيعي در کشور خبر داد و گفت: ايران از لحاظ حجم انتقال گاز در جهان بي رقيب است. مهدي جمشيدي دانا با بيان اينکه ديسپچينگ، مغز متفکر شرکت ملي گاز ايران است، گفت: زنجيره تامين گاز طبيعي شامل سه سطح اصلي توليد، انتقال و توزيع است که نيازمند هماهنگي لحظه اي و عملياتي هستند و مديريت، هماهنگي و راهبري اين زنجيره عظيم به عهده مرکز ديسچينگ شرکت ملي گاز ايران است.

وي با اشاره به اينکه مرکز ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران شبکه عظيم گازرساني در سراسر کشور را از درون مرکز مديريت زير نظر دارد و با وجود اطلاعاتي که در ثانيه به روز مي شود، مي تواند مسائل مربوط به توزيع و گازرساني در همه نقاط کشور را کنترل کند، اظهار کرد: مرکز ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران ميزان توليد و انتقال گاز در سراسر کشور را نيز کنترل مي کند، بر اين اساس، اکنون روزانه بيش از 810 ميليون مترمکعب گاز طبيعي معادل بيش از 5 ميليون بشکه نفت خام در کشور توليد، منتقل و توزيع مي شود.

به گفته مدير ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران، کشور ما با در اختيار داشتن بيش از 39 هزار کيلومتر خطوط لوله فشار قوي، 82 ايستگاه تقويت فشار گاز، 296 دستگاه توربوکمپرسور و ديگر تاسيسات گازي در خاورميانه از لحاظ حجم تاسيسات بي نظير است، همچنين شبکه انتقال گاز ايران از لحاظ حجم خطوط و تاسيسات در آسيا اول و در جهان چهارم است، ضمن آنکه ايران از لحاظ حجم انتقال گاز در جهان بي رقيب است.

 

آغاز توليد فاز نخست يوتيليتي پتروشيمي لردگان 

فاز نخست يوتيليتي پتروشيمي لردگان در مدار توليد قرار گرفت.

محسن محمودي، مديرعامل پتروشيمي لردگان با اعلام اين خبر گفت: فاز نخست يوتيليتي (سرويس هاي جانبي) اين مجتمع پس از گذراندن تمامي تست هاي مربوطه فعاليت خود را شروع کرده که اين فرآيند براي راه اندازي فازهاي بعدي ضروري است. فاز نخست يوتيليتي شامل واحدهاي آب خام، آب بدون املاح، هوا و نيتروژن، برج هاي خنک کننده، اتاق کنترل، ايستگاه برق، واحد بخار و فلر است.

وي با بيان اينکه اين بخش از پروژه داراي ويژگي و فرايند خاصي است و هم اکنون امکان نصب و راه اندازي آن در داخل وجود دارد، افزود: در شرايط سخت کنوني، يوتيليتي پتروشيمي لردگان با بهره گيري از دانش بومي و نيروي متعهد متخصص وارد مدار توليد شده است.

مديرعامل پتروشيمي لردگان اظهار کرد: با توجه به موقعيت خاص، اين شرکت يکي از پتروشيمي هاي ويژه در کشور است که به دليل نبود زيرساخت هاي صنعتي لازم با اتکا به مجموعه توانمند خود گام هاي بزرگي در صنعت پتروشيمي برداشته است.

شرکت پتروشيمي لردگان يکي از شرکت هاي تابع گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان است که در زميني به مساحت 100 هکتار در منطقه فلارد (55 کيلومتري شهر لردگان) شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختياري در حال ساخت است. اين مجتمع ظرفيت توليد سالانه 1073 هزار تن اوره و 677 هزار تن آمونياک را خواهد داشت که بخش عمده اي از آمونياک توليدي براي توليد اوره در داخل مجتمع مصرف مي شود و 74 هزار تن به صورت مازاد براي عرضه مستقيم به بازار در نظر گرفته شده است.

 

اعلام   تازه ترين شرايط صدور کارت سوخت

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي در اطلاعيه اي اعلام کرد: «با توجه به اينکه تعداد کارت هاي سوخت موجود در باجه معطله يک ميليون و 100 هزار عدد است، به اطلاع هم وطنان عزيز مي رساند براي آگاهي از وضع صدور کارت سوخت خود مي توانند:

1- با مراجعه به سايت epolic.ir و وارد کردن شماره پلاک خودرو، بارکد پستي کارت سوخت خود را دريافت کنند.

2- سپس با درج بارکد در لينک سايت post.ir، کد رهگيري مرسوله پستي را دريافت و با همراه داشتن مدرک شناسايي معتبر مالک خودرو و مدارک شناسايي وسيله نقليه، به اداره پست مراجعه کنند».