شرکت نفت فلات قاره ايران   

تعويض رايزر خط اصلي انتقال نفت

رايزر خط لوله انتقال نفت سکوي R4 ميدان رشادت با همت کارکنان زحمتکش منطقه لاوان در روزهاي گرم و شرجي تابستان تعويض شد. فريبرز ادراکي، رئيس سکوي رشادت گفت:  در سازه هاي دريايي و خطوط لوله، بخش هايي که در ناحيه جزر و مدي قرار دارند، هميشه در معرض آسيب هاي شديد محيطي هستند و به توجه خاصي در طراحي، تعمير و نگهداري نياز دارند. وي افزود:  سکوهاي دريايي معمولا براي طول عمري 25 ساله طراحي و ساخته مي شوند که در اين بين سکوي رشادت با قدمتي بيش از50 سال، يکي از تاسيسات رکورددار فراساحلي در آب هاي نيلگون خليج فارس است. به گفته ادراکي، به دليل فرسودگي و ايجاد خوردگي درسطوح بيروني، چند باراين خط به صورت موقت تعمير شد وهمزمان برنامه ريزي هاي گسترده اي براي نوسازي و تعويض آن در دستور کار قرار گرفت. وي تصريح کرد: براي انجام اين عمليات، خط قديمي مي بايست پس از ايمن سازي در زمان جزر کامل از پايين ترين قسمت ممکن بريده و پس از آماده سازي، قطعه جديد روي آن جوشکاري شود که در سرويس قرار گيرد. وي مهارخط وجلوگيري ازسقوط به قعر دريا پس از جدا شدن از سکو، فراهم کردن شرايط ايمن براي انجام جوشکاري و برشکاري، همچنين محدوديت زمان کار با توجه به پديده جزر و مد، رطوبت بسيار بالا درسطح آب و گرماي طاقت فرساي مردادماه را از چالش هاي جدي اين پروژه افتخارآفرين برشمرد. رئيس سکوي رشادت گفت:  فعاليت چشمگير همکاران تعميرات زيرآب در مهار رايزر، طراحي، ساخت و نصب فريم نگه دارنده در زيرآب، همکاري دربرش لوله درناحيه جزر و مدي و تلاش شبانه روزي گروه تعميرات منطقه و سکو در ايمن سازي، نصب و جوشکاري، انجام اين پروژه بزرگ را امکان پذير ساخته است.

نقش نوبتکاران در توليد پايدار

رئيس منطقه عملياتي خارک باتاکيد برنقش کارکنان نوبتکار مناطق اقماري در تداوم توليد پايدار وحفظ روند رونق توليد، اين مهم را جهادي بزرگ با درجه سختي به مراتب بالاتر عنوان کرد. عباس رجب خاني درآيين قدرداني ازنوبتکاران باسابقه منطقه خارک، اظهار کرد: همکاران سختکوش نوبتکار بخش هاي مختلف، اعم از توليد، اچ اس اي، حراست و... نقش تاثيرگذاري بر تداوم توليد پايدار و حفظ روند رونق توليد دارند که بسيار با اهميت است. وي کار اقماري را در بين ديگر مشاغل مجموعه صنعت نفت، دشوارتر توصيف و نوبتکاري در اقماري را به صورت ويژه مهم برشمرد. رئيس منطقه عملياتي خارک با بيان اين آيين تکريم از نوبتکاران براي نخستين بار در بين ديگر مناطق عملياتي شرکت نفت فلات قاره ايران وبا نگاه ويژه به اين قشر زحمتکش و پرتلاش درمنطقه عملياتي خارک برگزار شده است، افزود:  اميدوارم اين آيين در ديگر مناطق و شرکت هاي داراي سيستم نوبتکاري نيز اجرايي شود. متعالي جهرمي، رئيس عمليات توليد و معاون منطقه عملياتي خارک نيز با اشاره به اهميت و نقش کليدي نوبتکاران درعرصه توليد پايدار گفت:  نوبتکاران، امانتداراني هستند که در سال هاي متمادي، تاسيسات را راهبري مي کنند و نقش بسيار چشمگيري در تداوم توليد داشته و دارند.

 

 

    شرکت ملي گاز  ايران

ارزيابي عملکرد شاخص هاي اختصاصي سال 98

مدير مهندسي ساختار و دبير کميسيون بهره وري شرکت ملي گاز ايران از ارزيابي شاخص هاي اختصاصي سال 98 شرکت ملي گاز ايران از سوي سازمان اداري و استخدامي کشور خبر داد.  مجيد کشاورزگفت:  با توجه به ابلاغ بخشنامه ارزيابي عملکرد سال 98 دستگاه هاي اجرايي سطح ملي، استاني و فرايند اجرايي آن از سوي معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، 97 تيم ارزيابي شاخص هاي اختصاصي صنعت نفت سازمان اداري و استخدامي کشوربه سرپرستي اميد ابراهيمي(مسئول ارزيابي عملکرد صنعت نفت)، اداره کل تشکيلات، روش ها و تعالي سازماني به سرپرستي انباردار (متولي ارزيابي عملکرد وزارت نفت) ومديريت مهندسي ساختار اين شرکت به سرپرستي فريد بن سعيد (متولي ارزيابي عملکرد شرکت ملي گازايران)، از 25 تيرماه به مدت سه روزعازم منطقه 8عمليات انتقال گاز وشرکت گاز استان آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت شدند.  وي بازديد از تاسيسات صادرات گاز به ارمنستان در ايستگاه اندازه گيري نوردوز، ايستگاه تقويت فشارگاز، مرکز بهره برداري خطوط لوله تبريز، مرکز خودکار امداد گاز و ديسپچينگ گاز استان آذربايجان شرقي را از جمله برنامه هاي ارزيابان اعلام واظهارکرد:  در اين بازديد، همکاران مجموعه هاي يادشده، فعاليت هاي خود رادرجهت شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملکرد براي گروه ارزياب تشريح کردند. کشاورز گفت:  نتايج اين ارزيابي به همراه نتايج ارزيابي شاخص هاي عمومي در پايان مردادماه امسال ازسوي سازمان اداري و استخدامي کشور نهايي اعلام و نيمه دوم شهريور ماه در جشنواره شهيد رجايي از دستگاه هاي برتر کشور از سوي رئيس جمهوري تقدير خواهد شد. به گفته مديرمهندسي ساختار ودبير کميسيون بهره وري شرکت ملي گاز ايران، دراين بازديددرحضورنمايندگان سازمان اداري واستخدامي کشور وگروه ارزياب شاخص هاي اختصاصي آن سازمان ازپروژه هاي استقرار سيستم مکانيزه مديريت نگهداري و تعميرات، استقرار بهبود سيستم مکانيزه فرايندهاي کسب وکار، همچنين پروژه استقرارسيستم هزينه هاي مبتني برفعاليت (ABC)درجهت ارتقاي بهره وري و عملکرد شرکت انتقال گاز رونمايي شد.

 

شرکت گاز استان البرز 

افتتاح نيروگاه خورشيدي

مديرعامل شرکت گاز استان البرز از افتتاح نيروگاه خورشيدي متصل به شبکه با توان 50کيلووات، در اين شرکت خبرداد.

حسين تقي نژاد هدف از بهره برداري از اين نيروگاه را مديريت سبز، حفظ محيط زيست و مديريت مصرف انرژي عنوان و اظهار کرد:  افتتاح اين نيروگاه خورشيدي، افزون بر صرفه جويي اقتصادي مطلوب، گامي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي است.

وي اظهارکرد:  با بهره برداري ازنيروگاه خورشيدي بهره برداري شده در شرکت گاز استان البرز مي توان مازاد برق توليدي رابه ديگر نهادها ارائه و براي اين شرکت کسب درآمد کرد.

تقي نژاد بابيان اينکه راه اندازي نيروگاه خورشيدي افزون بر صرفه جويي درمصرف برق، ياري رسان رونق اقتصاد کشورنيزخواهد بود، ياد آورشد: اين سازه با154صفحه فتوولتاييک ايراني بناشده دردوطبقه، براي نخستين بار باهدف رونق توليد ملي و اقتصاد مقاومتي،  احداث شده است.

به گفته مديرعامل شرکت گاز استان البرز، طبق برنامه پنج ساله ششم توسعه، سازمان هاي دولتي ملزم به استفاده از انرژي هاي تجديدپذيري مانند خورشيد و باد هستند که به وسيله آن 20 درصد برق مصرفي مورد نياز خود را تامين کنند.

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق

تعمير مخزن10ميليون ليتري

معاون فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق ازتعميرمخزن 10ميليون ليتري بنزين مرکز انتقال نفت امام تقي به هدف ايمن سازي آن خبر داد.

محمدعلي دهقان گفت:  شست وشو، لايروبي کف، تعميرات سقف و اضافه کردن يک شير(دبل ولو)، ازجمله موارد انجام شده درفرايند تعميرات اين مخزن است.

وي با اشاره به پايش مخزن 503 مرکز انتقال نفت امام تقي توسط واحد بازرسي فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق، افزود: در اين پايش مشخص شد که سقف شناور مخزن مزبور داراي چندين نقطه خوردگي است که بايد ترميم و جوشکاري شود.

رييس واحد بهداشت ، ايمني  ومحيط زيست(اچ اس اي)شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال شرق نيزدرباره عمليات ايمن سازي سقف مخزن503مرکزانتقال نفت امام تقي گفت: براي اين منظور210 هزارليتر بنزين داخل اين مخزن به وسيله پمپ هاي آب گردو کف کش آتش نشاني تخليه و عمليات ترميم در خصوص آن انجام شده است.

علي عرب يارمحمدي، تسريع در عمليات تهويه مخزن با گازوييل، تخليه مجدد مخزن از اين فراورده، همچنين جمع آوري 12هزارليتر لجن نفتي و انتقال آن به مخازن يک هزار ليتري را بخش ديگري از عمليات براي آماده سازي تعمير مخزن 503 مرکز انتقال نفت امام تقي برشمرد.

 

پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد

تبديل مسؤوليت اجتماعي به ارزش

مديرکل بهزيستي استان خراسان رضوي گفت:  تلاش مديران و کارکنان پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد براي عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي، اين مهم را به يک ارزش تبديل کرده است.  حميدرضا پوريوسف دربازديد ازپالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد با اشاره به اجراي مسؤوليت هاي اجتماعي ازسوي اين پالايشگاه گاز تصريح کرد:  حمايت هاي پالايشگاه خانگيران از کسب وکارهاي نوپا وشرکت هاي داخلي فعال در شهرستان سرخس، زمينه ساز شکوفايي فعاليت هاي اقتصادي در اين شهرستان مرزي شده است. وي تصريح کرد: مديران وکارکنان پالايشگاه درقالب فعاليت مسؤوليت اجتماعي ارتباط بسيارمناسبي را با جامعه هدف بهزيستي برقرارکرده اند و اين نهاد ازخدمات خيرخواهانه کارکنان پالايشگاه برخوردار شده است.

مديرکل بهزيستي خراسان رضوي اظهار کرد:  بهزيستي خراسان رضوي جامعه هدف وسيعي را زير پوشش دارد و در نشست با مديران پالايشگاه گازخانگيران، مقررشد براي برگزاري کلاس هاي آموزشي وتوانمند سازي جامعه هدف بهزيستي شهرستان سرخس با مشارکت پالايشگاه، اقدام هاي خوبي انجام شود.

 

پخش فراورده هاي نفتي  منطقه تربت حيدريه

آموزش هاي  کوتاه مدت ايمني پيش از آغاز کار

معاون فني و عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه از برگزاري آموزش هاي کوتاه مدت ايمني (تي بي ام) پيش از آغاز کار خبر داد. مصطفي نخعي با بيان اينکه اين آموزش ها با هدف کاهش حوادث و بيماري هاي شغلي برگزار مي شود، اظهار کرد:  انسان مهم ترين و اصلي ترين رکن سامانه مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست است، از اين رو، با شناسايي صحيح و کامل خطرها و توجيه کارکنان درگير با فعاليت، مي توان از احتمال و شدت حادثه تا حد زيادي کاست و گام در دستيابي به محيط ايمن برداشت.

وي با بيان اينکه برگزاري نشست هاي آموزش ايمني در محيط کار از جمله روش هاي موثر درکاهش حوادث و بيماري هاي شغلي است، تجربيات موفق تئوري و عملي به دست آمده در اين زمينه را تاييدي بر اين موضوع عنوان کرد. نخعي گفت:  در نشست هاي تي بي ام، مختصري از شرايط کار، شرح وظايف، نکات ايمني محل کار، ارتقاي آگاهي درباره خطرهاي موجود، روش هاي پيشگيرانه، همچنين بررسي خطرها وحوادث روزهاي گذشته و...در محدوده زماني 10دقيقه(درآغاز شيفت درمحل کار) بيان مي شود و به منظور افزايش بهره وري نيز چند دقيقه اي به پرسش و پاسخ پرداخته مي شود.

 

 شرکت ملي حفاري ايران 

ارائه 2300مورد خدمات جانبي چاه به شرکت هاي نفتي

معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در امور فني و مهندسي از تحقق 2300 مورد خدمات جانبي چاه هاي نفت و گاز در چهارماه نخست امسال به شرکت هاي نفتي در مناطق نفت خيز کشور خبر داد. مهران مکوندي گفت:  اين خدمات از سوي مديريت خدمات فني و خدمات ويژه حفاري، حسب درخواست شرکت هاي متقاضي و مديريت هاي عمليات حفاري ارائه شده است. وي با اشاره به تنوع خدمات يکپارچه حفاري که بيش از 20عمليات با تعاريف تخصصي خاص است، افزود:  انجام 9 هزار و 494 متر حفاري جهت دار وافقي و177مترمغزه گيري روي 20 حفره، ازجمله خدمات ارائه شده در حفاري چاه هاي نفت و گاز در بازه زماني ياد شده است. مکوندي، ارائه 145عمليات نمودارگيري سطحي، 163 عمليات نمودار گيري درون چاهي و121عمليات چاه پيمايي را ديگر خدمات فني و تخصصي مديريت خدمات ويژه حفاري درچهار ماه نخست امسال برشمرد. معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در امور فني و مهندسي گفت:  در حوزه مديريت خدمات فني حفاري، انجام 37مورد اسيدکاري گسترده و ويژه، 443 مورد سيمانکاري چاه ها، 767 مورد تزريق پذيري، 114مورد عمليات لوله مغزي سيار، همچنين 97 مورد آزمايش چاه با ساق مته، 21 مورد نصب آويزه، 36 مورد آزمايش بهره دهي چاه و 190 مورد لوله گذاري چاه با موفقيت انجام شده است. وي با بيان اينکه ارائه عمليات حفاري چاه ها به موازات خدمات يکپارچه حفاري، از ويژگي هاي منحصربه فرد شرکت ملي حفاري ايران است، تصريح کرد:  از ابتداي فروردين تا پايان تيرماه امسال در 20مورد عمليات کامل و ويژه، 2 هزار 126 متر حفاري با هوا روي چاه هاي گازي با مشخصات سازندي خاص انجام شده است. وي تاکيد کرد: هريک از خدمات تخصصي جانبي ياد شده، در کشورهاي داراي اين فناوري، ازسوي يک شرکت انجام مي شود. مکوندي با اشاره به 18مورد عمليات کامل و ويژه حفاري به روش فروتعادلي اظهار کرد:  درچهار ماه نخست امسال در بخش تعداد عمليات حفاري با هوا و حفاري به روش فروتعادلي افزايش قابل توجهي حاصل شده است. به گفته وي، اين رشد به لحاظ وصول درخواست ارائه خدمات از سوي شرکت هاي بهره بردار نفتي بوده است. معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در امورفني ومهندسي، روز آمدي تجهيزات و آموزش نيروها با فناوري هاي نوين، بازاريابي، همچنين استفاده از ظرفيت هاي داخلي براي ساخت قطعات کاربردي و همکاري باشرکت هاي داخلي فعال درصنعت حفاري را از جمله برنامه ها برشمرد که در اين واحد به آنها پرداخته و اجرايي شده است. مکوندي با بيان اينکه توسعه فعاليت هاي بخش در دستور کار قرار دارد و در اين جهت روزآمدي تجهيزات و آموزش نيروها بافناوري هاي نوين، بازاريابي، استفاده از ظرفيت هاي داخلي براي ساخت قطعات کاربردي و همکاري با شرکت هاي داخلي در عرصه صنعت حفاري، پيگيري و اجرايي شده است.

کاهش زمان حفر چاه هاي نفتي با دکل مورب

حفر و تکميل يک حلقه چاه نفتي در آب هاي خليج فارس با به کارگيري دستگاه حفاري مورب با کاهش 13 روزه محقق شد. سيامک افشاري، مديرعمليات حفاري در درياي شرکت ملي حفاري ايران گفت:  بر اساس مستندات مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت، چاه جديد که حفاري آن نهم مردادماه امسال به پايان رسيد، شصت وششمين چاهي است که به وسيله دستگاه حفاري مورب در قالب توسعه اي يا تعميري حفر و تکميل مي شود. وي افزود:  دکل حفاري مورب يا زاويه دار با توان سازه اي 370 هزار پوند براي استفاده روي سکوهاي دريايي طراحي شده است و با زاويه انحرافي تا 30 درجه در حفاري، تعمير و تکميل چاه هاي ميدان نفتي ابوذر را به عهده دارد. مديرعمليات حفاري در درياي شرکت ملي حفاري ايران با اين توضيح که دستگاه حفاري مورب ازسال 76 به ناوگان اين شرکت پيوسته است، عنوان کرد:  نخستين حلقه چاه با به کارگيري اين دکل اوايل مهرماه سال 79حفر و در چرخه توليد قرار گرفته است. افشاري با بيان اين که اين چاه توسعه اي روي سکوي نفتي ابوذر محل استقراراين دکل دريايي، حفر شده است، گفت:  تحقق 13 روز جلوافتادگي درحفر چاه، حاصل تلاش مضاعف وتعامل ميان متخصصان و کارشناسان شرکت ملي حفاري و فلات قاره است. وي يادآور شد:  شرکت ملي حفاري ايران هم اکنون سه دکل حفاري دريايي شامل دستگاه حفاري شهيد مدرس، شهيد رجايي و مورب را در تملک خود دارد که به ترتيب درميدان نفتي درود در نزديکي جزيره خارک، موقعيت عملياتي طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي و منطقه نفتي ابوذر مستقر هستند.

 

 شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان

تقدير استاندار از خدمات زمان سيلاب

استاندار خوزستان از شرکت نفت و گاز اروندان براي خدمات جهادي در زمان سيلاب اخير قدرداني کرد. غلامرضا شريعتي با اهداي لوح سپاس از جهانگير پورهنگ، مديرعامل اين شرکت در پي خدمات رساني و انجام اقدام هاي اضطراري در سيلاب خوزستان تجليل کرد. شرکت نفت و گاز اروندان به عنوان معين خرمشهر و شادگان در سيلاب خوزستان انتخاب شد و با تشکيل قرارگاه، حضور ميداني و ارائه خدمات عمراني و پشتيباني، نقش خود را در اين شرايط بحراني ايفا کرد. احداث سيل بند در 22 روستا براي مهار سيلاب، به کارگيري دو هزار و 363دستگاه ماشين آلات سنگين و 200 دستگاه ماشين آلات سبک، همچنين تامين 30هزار ليتر سوخت، بخشي ازخدمات شرکت نفت و گاز اروندان در سيلاب خوزستان بوده است.

 

 

شرکت ملي گاز ايران

انتصاب سرپرست مديريت امور بين الملل

معاون وزير نفت درامور گازبا صدورحکمي، حميدرضاحق بين جهرمي رابه عنوان سرپرست مديريت امور بين الملل شرکت ملي گاز ايران منصوب کرد. رئيس بازاريابي فراورده هاي نفتي مديريت امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران، حضور در دفتر نمايندگي امور بين الملل شرکت ملي نفت در چين و رياست بخش بازاريابي و صادرات گاز مايع، از سوابق حق بين است. وي متولد سال 1350 هجري شمسي و فارغ التحصيل مهندسي شيمي از دانشکده فني و مديريت ارشد بازرگاني از دانشکده مديريت دانشگاه تهران است.

 

   پخش فراورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي

افزايش توزيع سوخت با بهره برداري از جايگاه جديد

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي از افزايش ظرفيت توزيع سوخت بافعال شدن يک جايگاه جديد دراين حوزه عملياتي خبرداد. ابوالفضل روح اللهي گفت: اين جايگاه جديد عرضه سوخت درمجتمع خدماتي- رفاهي شهريار(کيلومتر55 جاده تبريز-اهر) در زميني به مساحت 7 هزار متر مربع احداث شده است. به گفته وي، جايگاه احداث شده درمجتمع خدماتي– رفاهي شهريار که يکصدوشصت و پنجمين مرکز احداث شده براي عرضه سوخت در استان آذرايجان شرقي است، باهشت نازل بنزين و گازوييل، سوخت رساني به خودروها را انجام مي دهد. روح اللهي با بيان اينکه اين جايگاه با سرمايه گذاري بخش خصوصي احداث شده است، اعتبار هزينه شده براي آن را 20 ميليارد ريال اعلام کرد.مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي تاکيد کرد:  با بهره برداري ازجايگاه عرضه سوخت احداث شده در مجتمع خدماتي- رفاهي شهريار، علاوه بر ارائه خدمات مطلوب سوخت رساني به مسافران و شهروندان، براي چند نفربه طورمستقيم اشتغالزايي شده است.