شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

اجراي طرح مديريت پسماند حفاري به روش بيولوژيک

طرح مديريت پسماند حفاري به روش بيولوژيک(کمپوستينگ) براي نخستين باردرکشور ازسوي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با موفقيت اجرا شد و به بهره برداري رسيد.  صفرعلي رئيسي،معاون حفاري مديريت فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در باره اين طرح گفت: طرح مديريت پسماند حفاري به روش بيولوژيک براي صيانت از منابع طبيعي ومحيط زيست در حفاري يکي از چاه هاي ميدان نفت سفيد اجرا شده  و نتايج موفقيت آميزي داشته است.  وي بابيان اينکه اجراي طرح مزبور در کاهش آلودگي هاي ناشي از پسماند حفاري موثر بوده است، اظهار کرد: از اين روش مي توان در حفاري هاي آينده و ديگر مناطق حفاظت شده، استفاده کرد. معاون حفاري مديريت فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: اين پسماندهاي حفاري به طور عمده حاصل فعاليت هاي عمليات حفاري شامل سيالات حفاري مازاد پس از استفاده و کنده هاي حفاري از اعماق زمين و آب هاي ناشي از شست وشو و خنک سازي دستگاه هاي حفاري است، اين پسماندها به لحاظ فيزيکي به دو دسته جامدات و مايعات تقسيم مي شوند و براي مديريت و کنترل آنها از روش هاي مختلفي استفاده مي شود. رئيسي گفت: در روش مديريت پسماند حفاري به روش بيولوژيک(کمپو ستينگ)، اين پسماندها جداگانه مديريت مي شوند؛ جامدات به روش زيستي(کمپوست سازي) و مايعات نيز بسته به کيفيت اوليه خود به سه روش شيميايي، جاذب هاي زيستي و تبخير - ميعان، بازيافت مي شوند. وي اظهار کرد: از مزاياي اين روش، اين است که پس از اجراي آن هيچ گونه آلودگي در محل برجا نمي ماند، به گونه اي که محل انباشت پسماندهاي حفاري قابليت کشت گياه را خواهد داشت. معاون حفاري مديريت فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب افزود: با اجراي مديريت پسماند حفاري به روش بيولوژيک 55 تا 70 هزار بشکه آب به چرخه دستگاه حفاري بازگرداني و دوباره استفاده مي شود. وي بهداشت محيط، صرفه جويي در مصرف سيمان و سيليکات سديم، کاهش هزينه حمل جامدات، همچنين صرفه جويي در تهيه و حمل نمک و نبود نياز به محل دفن کنده ها را از ديگر مزاياي اين روش نوين که با تکيه بر دانش و تخصص بومي و توان داخلي حاصل شده است، برشمرد. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در آيين بهره برداري از طرح مديريت پسماند حفاري به روش بيولوژيک(کمپوستينگ) با اشاره به کاهش 50 درصدي هزينه هاي حفاري با مديريت بيولوژيک پسماند، بر توسعه اين روش در صنعت حفاري تاکيد کرد. احمد محمدي با بيان اينکه اين طرح براي نخستين بار در کشور به دست متخصصان بومي اجرا شده است، افزود: طرح مديريت پسماند حفاري به روش بيولوژيک، افزون بر حذف آلاينده هاي حفاري و شتاب بخشي به پاکسازي خاک هاي آلوده، در مقايسه با مديريت پسماند حفاري به روشZero Discharge ارزان تر است. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، بومي بودن را از ويژگي هاي مهم طرح مديريت پسماند حفاري به روش بيولوژيک عنوان و اظهار کرد: در طرح مزبور براي پاکسازي پسماندهاي حفاري ازباگاس نيشکر که صنعت بومي استان خوزستان است، استفاده مي شود. محمدي با بيان اينکه طرح مزبور به صورت آزمايشي اجرا شده است، اظهار کرد: انتظار مي رود در آينده نزديک بتوان از طرح مديريت پسماند حفاري به روش بيولوژيک در عمليات حفاري ديگر مناطق حساس به لحاظ زيست محيطي استفاده شود.

 

پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان

رکورد سوخت رساني در فرودگاه بين المللي گرگان

رئيس مرکز سوخت گيري هواپيمايي گرگان از ثبت رکورد سوخت رساني به ناوگان هواپيمايي کشور در فرودگاه بين المللي گرگان خبر داد. سجاد نقوي با بيان اينکه بيشترين ميزان سوخت گيري در زمان اعزام حجاج به مکه معظمه با 192هزار ليتر، 26 تيرماه بوده است، افزود: اين حجم عمليات از زمان افتتاح مرکز سوخت گيري فرودگاه بين المللي گرگان در سال 85 تاکنون، يک رکورد تازه محسوب مي شود.

وي تصريح کرد: ثبت اين رکورد با تلاش شبانه روزي کارکنان مرکز سوخت گيري مستقر در فرودگاه بين المللي گرگان محقق شده است.

رئيس مرکز سوخت گيري هواپيمايي گرگان همچنين با اشاره به اينکه اعزام حجاج از فرودگاه بين المللي گرگان با 16سورتي پرواز، در پنج شبانه روز انجام شده است، اظهار کرد: در اين بازه زماني، 624هزار ليتر فرآورده به وسيله مرکز سوخت گيري هوايي گرگان به ناوگان هواپيمايي کشور تحويل شده است. مرکز سوخت گيري هواپيمايي گرگان با ظرفيت سوخت رساني40 هزار ليتري، وظيفه سوخت رساني به ناوگان هواپيمايي کشور را در فرودگاه بين المللي گرگان به عهده دارد.

 

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران  

طراحي سيستم جامع گزارش و آمار در منابع انساني و کالا

رئيس اداره فناوري اطلاعات شرکت نفت مناطق مرکزي ايران از طراحي و تهيه سيستم جامع گزارش و آمار در منابع انساني و کالا در اين شرکت خبر داد. کوروش کاوه با بيان اينکه سيستم مزبور به وسيله اداره فناوري اطلاعات شرکت نفت مناطق مرکزي طراحي و تهيه شده است، افزود: اين شرکت، متناسب با نيازهاي حوزه منابع انساني و کالا، همچنين امکان دريافت گزارش ها و آمارهاي مورد نياز در اين بخش ها، به طراحي و تهيه اين سيستم در ستاد و شرکت هاي تابع اقدام کرده است. وي با بيان اينکه سيستم جامع گزارش و آمار در منابع انساني و کالا شرکت نفت مناطق مرکزي شامل گزارش هاي ثابت و پويا از همه داده هاي موجود در سيستم جامع شرکت ملي نفت ايران است، افزود: اين سيستم به صورت متمرکز و بر پايه آخرين فناوري هاي موجود نظير  PowerBI تهيه شده است.  کاوه تصريح کرد: بر پايه همين اطلاعات، فرايند هاي داخلي ديگرمديريت منابع انساني از جمله سيستم برنامه ريزي انتصابات، سيستم پيشنهادهاي انتصاب، سيستم تعديل مدرک، سيستم برنامه ريزي و توسعه مديران و مديريت کالا، همچنين دريافت گزارش هاي ثابت و پويا ازاقلام خريد مستقيم، مازاد و پروژه ها، به طورمستمر و تفکيک انبارهاي اصلي و فرعي مکانيزه شده  است.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون

تاکيد بر سلامت رواني و جسمي کارکنان

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون با تاکيد بر اولويت دهي و رسيدگي به سلامت رواني و جسمي کارکنان گفت: اين مهم، ضامن حفظ و توسعه سرمايه انساني سازمان و صيانت از توليد و تداوم آن است. حميد کاويان در نشست با رئيس و مسئولان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز- ماهشهر ضمن بررسي فرصت ها، چالش ها ومسائل مرتبط با حوزه بهداشت و درمان کارکنان، اظهار کرد: خوشبختانه تجهيزات پزشکي موجود در مناطق نفت خيز جنوب روزآمد و کامل ارزيابي مي شود که تاثير بسزايي در کاهش ريسک آسيب انساني داشته است. وي با اشاره به گزارش عملکرد شرکت مارون در حوزه بهداشت و درمان تصريح کرد: تلاش بر اين است که آموزش هاي مرتبط با اين حوزه توسعه يابد، درمانگاه هاي عملياتي بيشتري احداث و برنامه هاي بيشتري نيز براي پيشگيري از فشارخون، ديابت، استرس و ديگر بيماري هايي که ريسک شيوع آن در گستره ستادي و عملياتي شرکت نفت و گاز مارون وجود دارد، در نظر گرفته شود. يدالله پيامني، مدير منابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون، نيز گزارشي از شرايط کنوني بهداشت و درمان اين شرکت ارائه کرد. وي با ارائه چند پيشنهاد در حوزه بهداشت و درمان، بر نگاه راهبردي و آينده نگر در اين حوزه تاکيد کرد. بهرام دهقان، رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز- ماهشهر نيز با ابراز خرسندي از عملکرد شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون گفت: ارائه آموزش، اجراي برنامه هاي پيشگيري و راهبري طب صنعتي شرکت مارون در سطح بالايي است و اين مهم را مي توان از نتايج بارز تعامل خوب دست درکاران اين امور با کارکنان و نهادينه شدن فرهنگ جدي گرفتن سلامت فردي و عمومي در سازمان دانست. وي با اشاره به آمادگي کامل بهداشت و درمان صنعت نفت براي ارائه خدمات بهداشتي - درماني به کارکنان افزود: همه تلاش ها در جهت ارتقاي سطح سلامت همه کارکنان است و با داشتن سرمايه انساني سالم و چالاک، اهداف خرد و کلان سازمان همچون گذشته محقق خواهد شد.

 

     پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران

برگزاري دومين نشست شوراي راهبري طرح توسعه فناوري  سنگ هاي کربناته

دومين نشست شوراي راهبري طرح پژوهشي توسعه فناوري هاي سنگ هاي کربناته شکافدار در ناحيه دشت آبادان برگزار و در آن اولويت هاي پژوهشي و موارد مرتبط با اين طرح ارائه و بررسي شد.

در اين نشست که با حضور مسئولان مديريت اکتشاف و مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران ودانشگاه خوارزمي برگزار شد، گزارش آخرين اقدام هاي انجام شده درباره خروجي هاي حاصل از فعاليت هاي بسته نخست و نقشه راه فناوري، بررسي شد و گزارش هاي خروجي هاي بسته اول، به تاييد اعضاي کميته راهبري رسيد.

شناسايي چالش ها و فناوري هاي اکتشاف در حوزه سنگ هاي کربناته وکربناته شکافدار، ترسيم درخت فناوري در اين حوزه سنگ هاي کربناته و کربناته شکافدار، همچنين شناسايي فناوري هاي اولويت دار و منتخب برحسب چالش هاي کليدي اين بخش در 17محور، از اهم دستاوردهاي نشست شوراي راهبري طرح پژوهشي توسعه فناوري هاي سنگ هاي کربناته شکافدار در ناحيه دشت آبادان بود.

تحليل روندهاي جهاني علم در حوزه هاي منتخب هفده گانه، شناسايي مراکز تحقيقاتي معتبر در داخل وخارج کشور، اولويت بندي و انتخاب مراکز تحقيقاتي داخلي و خارجي مناسب براي همکاري، همچنين ايجاد شبکه همکاران در داخل و خارج کشور، تعريف پروژه هاي اصلي طرح در19 عنوان اصلي براي کسب فناوري و ترسيم نقشه راه فناوري از ديگر دستاوردهاي نشست شوراي راهبري طرح پژوهشي توسعه فناوري هاي سنگ هاي کربناته شکافدار در ناحيه دشت آبادان است.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

امضاي توافق نامه همکاري مشترک

شرکت هاي ملي حفاري وحفاري دانا به منظور همکاري هاي مشترک و هم افزايي توان فني بين بخش دولتي و خصوصي توافق نامه همکاري امضا کردند. براساس اين توافق نامه که سيدعبدالله موسوي، مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران و بيژن نامي، مديرعامل شرکت حفاري دانا آن را امضا کردند، مقررشد دو شرکت در پروژه هاي حفاري و توسعه ميدان هاي نفت و گاز در داخل و خارج از کشور، همکاري مشترک داشته باشند. مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در آيين امضاي اين توافق نامه گفت: همکاري و هم افزايي شرکت ملي حفاري ايران با شرکت هاي بخش خصوصي سبب توسعه صنعت حفاري و ارائه کار با کيفيت بيشتر مي شود. موسوي افزود: اين مشارکت به ويژه در بحث تبادل دانش فني و همکاري با مراکز علمي و پژوهشي موثر است و سبب بهبود توسعه کسب و کار خواهد شد.

وي همکاري شرکت ملي حفاري ايران به عنوان بزرگ ترين شرکت حفاري در خاورميانه با شرکت انرژي دانا رابا توجه به توانمندي ها و ظرفيت هاي اين شرکت در اجراي پروژه هاي ملي، نويدبخش فعاليت هاي آينده در بخش حفاري عنوان کرد. نامي، مديرعامل شرکت حفاري دانا نيز با تاکيد بر تقويت و توسعه همکاري مشترک با شرکت ملي حفاري ايران اظهار کرد: گروه انرژي دانا داراي چند شرکت زيرمجموعه در بخش هاي مختلف مرتبط با صنعت نفت ازجمله خدمات نفت و گاز، اکتشاف و توليد، حفاري چاه هاي اکتشافي و توليدي در خشکي و درياست.

وي افزود: اين شرکت داراي سه دکل خشکي سنگين ملکي و امکانات ارائه خدمات فني در مناطق نفت خيز خشکي و دريا و پيشرو مباحث مبتني بر فناوري اطلاعات در صنعت حفاري است و در پروژه هاي طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در فازهاي 15، 16، 17 و 18در مجموع 44 حلقه چاه گازي حفر کرده است.

تفاهم نامه مربوط به اين موافقت نامه پارسال بين شرکت ملي حفاري ايران و شرکت انرژي دانا امضا شده بود.

حفر 41 حلقه چاه نفت و گاز

معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در عمليات حفاري از حفر و تکميل 41 حلقه چاه نفت و گاز در چهار ماه نخست امسال در مناطق نفت خيز خشکي و دريايي کشور خبر داد. محمد آل خميس گفت: از اين 41حلقه چاه، 17حلقه توسعه اي- توصيفي و 24 حلقه تعميري تکميلي بوده است. وي افزود: از مجموع اين چاه ها 29 حلقه در گستره عملياتي شرکت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، دو حلقه  چاه درنفت مناطق مرکزي، سه حلقه چاه در نفت فلات قاره، همچنين سه حلقه چاه در حوزه عملياتي شرکت مهندسي و توسعه نفت و چهار حلقه چاه نيز در قالب پروژه حفر شده است.

معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در عمليات حفاري با بيان اينکه در مدت پيش گفته متراژ حفاري چاه ها به 50هزار و 929 متر رسيد، اظهار کرد: هم اکنون 13دستگاه حفاري در مناطق عملياتي نفت خيز کشور در حال جابه جايي است.

آل خميس با اشاره به اينکه شرکت ملي حفاري ايران 72 دستگاه حفاري شامل 69دکل خشکي و 3 دکل دريايي در تملک دارد، بازسازي و تعميرات سيستم جکينگ دستگاه حفاري دريايي شهيد مدرس و آماده به کار شدن آن را از فعاليت هاي قابل توجه در اين مدت برشمرد.

وي همچنين آغاز عمليات اجرايي چندپروژه حفاري در خشکي از جمله حفاري 10 حلقه چاه جديد در ميدان نفتي آزادگان جنوبي را از ديگر اقدام هاي اين معاونت در چهار ماه نخست امسال عنوان کرد.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون

تحقق 103 درصدي برنامه توليد در بهار امسال

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون از تحقق بيش از 103درصدي برنامه توليد نفت اين شرکت درسه ماه نخست امسال خبر داد. حميد کاويان در بازديد ازمجتمع صنعتي شماره 5 شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون با قدرداني از تلاش هاي کارکنان اين شرکت براي راهبري توليد در شرايط آب و هوايي کم سابقه خوزستان گفت: خوشبختانه توانستيم برنامه توليد را به ميزان 103 درصد محقق کنيم. وي به برطرف شدن برخي نيازهاي پروژه اي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون با اجرايي شدن طرح توسعه و نگهداشت 28 مخزن مناطق نفت خيز جنوب اشاره و تصريح کرد: با آغاز عمليات اجرايي بسته هاي قراردادي مربوط به مخازن تحت اختيار شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون، بسياري از نيازهاي شرکت به ويژه در حوزه خطوط لوله و نمکزدايي ها تامين خواهد شد. کاويان افزود: با توجه به روند سريع اجراي اين طرح، عمليات اجرايي بسته هاي مخازن شرکت نيز به زودي آغاز مي شود.

 

   شرکت نفت و گاز پارس

پايان پايش سکوهاي پارس جنوبي قبل از پاييز

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: پايش و تعميرات اساسي سکوهاي پارس جنوبي تا پيش از فصل پاييز پايان مي يابد.

محمد مشکين فام در نشست با روسا و سرپرستان بخش عمليات توليد اين شرکت گفت: توليد پايدار گاز، هدف مشترک همه کارکنان بخش هاي توسعه و توليد است و همه تلاش ها همسو با اين هدف انجام مي شود.

وي برداشت حدود 75درصد از گاز کشور از ميدان مشترک پارس جنوبي را وظيفه اي مهم و حساس برشمرد و افزود: در اين شرايط همه تلاش خود را براي حمايت از اين بخش مهم و راهبردي مجموعه به کار مي گيريم.

مشکين فام با اشاره به حادثه سکوي 9 پارس جنوبي، بر ضرروت پايش دوباره ود قيق همه سکوهاي ميدان گازي پارس جنوبي، تاکيد و تصريح کرد: اميدواريم تاپ يش از شروع فصل پاييز، همه تمهيدات لازم در سکوهاي پارس جنوبي براي تحقق توليد پايدار در فصل زمستان لحاظ شود.

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس حفظ جان کارکنان اين سکو را مهم ترين دغدغه در حادثه ياد شده عنوان و اظهارکرد: با وجود عملکرد حرفه اي گروه هاي مستقر و تاسيسات کنترلي سکو در جلوگيري از وسعت حادثه، سکوهاي جديد و اوليه پارس جنوبي بايد به طور مداوم پايش شوند.